Form of Work
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(21)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(2)
Author
Kojs Wojciech (1940- )
(8)
Dawid Łucja
(4)
Mrózek Robert
(3)
Gajdzica Zenon (1970- )
(2)
Morszczyńska Urszula
(2)
Olbrycht Katarzyna (1949- )
(2)
Studenski Ryszard
(2)
Barczyk Piotr Paweł
(1)
Bierowska Danuta
(1)
Bortliczek Małgorzata
(1)
Cabała Agata
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Fojcik Henryk (1956- )
(1)
Goriszowski Włodzimierz (1928-2010)
(1)
Mitas Andrzej W. (1959- )
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Radek Maria Teresa
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Wyczesany Janina (1937- )
(1)
Łuszczak Małgorzata (1956- )
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(9)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(21)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Sztuka
(4)
Globalizacja
(3)
Nauczanie
(3)
Szkolnictwo
(3)
Młodzież
(2)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wychowanie
(2)
Drama (pedagogika)
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Higiena szkolna
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Literatura
(1)
Metody badawcze
(1)
Metody nauczania
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Spostrzeganie
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Tolerancja
(1)
Twórczość
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wyobraźnia
(1)
Wyobraźnia przestrzenna
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Subject: time
1901-2000
(6)
1989-2000
(6)
2001-
(3)
1918-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Podręcznik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(2)
Literaturoznawstwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
ISBN: 83-88410-20-2
Tekst częśc. czes.
Streszczenie: Propozycje analityczno-interpretacyjne dotyczące współczesnych zjawisk kulturowych i lingwoedukacyjnych omawiające m.in.: kształcenie językowe w reformowanej szkole; ewaluacyjne i pragmatyczne akty mowy w edukacji wczesnoszkolnej; kulturę języka w świadomości uczniów; globalizację w języku, tekście i kontekście w ujęciu lingwoedukacyjnym; wychowawczą rolę literatury regionalnej a procesy globalizacji; funkcje dydaktyczne nazw własnych i porównań w literaturze dziecięco-młodzieżowej (na przykładzie twórczości M.Musierowicz); miejsce i rolę edukacyjną biblioteki publicznej na początku XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285889 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Koncepcję wychowania plastycznego przedstawiono tu jako całościową propozycję określającą cele, treści i metody realizowane w ramach przedmiotu: rysunek, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ukazano tradycje wychowania plastycznego do r. 1918, poglądy, orientacje i kierunki badań w zakresie tej dziedziny wychowania, uwarunkowania i czynniki jego rozwoju tkwiące w organizacji polskiego szkolnictwa (programy, kadra) oraz artystyczne inspiracje odzwierciedlające się w podstawowych elementach jego koncepcji: w zasadniczych przejawach teleologicznych oraz w płaszczyźnie treściowej i metodycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275958 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-07-5
Streszczenie: Zbiór artykułów, w którym przedstawiono zagadnienia procesu globalizacji w kontekście kształtowania ludzkiej osobowości w szkolnym środowisku wychowawczym. Opisano wzory osobowości w globalnej kulturze, wymagania stawiane uczelniom wyższym w dobie globalizacji, wychowanie do wielokulturowości etc. Wiele miejsca poświęcono potrzebie kształtowania tożsamości narodowej przy jednoczesnym byciu "obywatelem świata".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285887 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty dot. m.in.: interakcji młodzieży z nauczycielami, systemu wartości młodzieży, postaw twórczych uczniów szkół średnich w kontekście problemów życiowych, przyczyn powstawania syndromu nieadekwatnych osiągnięć, nauczania integracyjnego, samooceny asertywności młodzieży, celów i zadań kształcenia, źródeł informacji używanych w kształceniu dzieci i młodzieży lekko upośledzonej umysłowo, autodestrukcji młodzieży, roli edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży, zachowań prozdrowotnych i probezpiecznych, inicjacji seksualnej nastolatków, tożsamości młodzieży w sytuacji pogranicza, kształtowania strategii życiowych młodzieży wiejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281587, 281585 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. czes.
Streszczenie: Referaty dot. m.in.: poczucia odpowiedzialności młodzieży, rodziny jako środowiska wychowawczego w percepcji uczniów i studentów aktywnych twórczo, orientacji życiowych młodzieży wiejskiej, agresywności i przemocy, podręcznika szkolnego, wartości w czasopismach młodzieżowych, korelatów "biernego bezrobocia" u absolwentów szkół ponadpodstawowych, wartości i poczucia sensu życia młodzieży, nauczania języków obcych, zaburzeń jedzenia okresu adolescencji jako wyzwania dla szkoły i rodziny, selekcji szkolnych, programu Socrates Comenius jako przykładu współpracy międzynarodowej w kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach, oceniania osiągnięć uczniów, twórczego kształcenia jako przygotowania do życia w zmieniającej się rzeczywistości, pedeutologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281588, 281586 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
Tekst częśc. czes.
Streszczenie: Zbiór referatów ukazujących rolę szkoły i nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, pogrupowanych według zagadnień: wokół wielowymiarowości profesji nauczycielskiej, nauczyciel wobec nowego oblicza szkoły, w kregu dylematów praktyki nauczycielskiej. Praca przydatna dla nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288467 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
Streszczenie: Wybór prac badawczych dot. sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży (np. przyczyn lęków szkolnych) i koncepcji promocji zdrowia, koncepcji edukacji dzieci niepełnosprawnych (w tym np. opieki pielęgniarskiej w szkole) oraz badań w tym zakresie (np. w przedszkolu integracyjnym), podsumowanie stanu profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole, omówienie edukacyjnego programu profilaktyki w zakresie zdrowia "Już dziś mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka" dla szkół ponadpodstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285902 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
ISBN: 83-88410-18-0
Tekst częśc. tł. z fr.
Streszczenie: Próba spojrzenia z różnych perspektyw na zmieniającą się szkołę, na jej przekształcenia. Zebrane w niniejszej książce opracowania i szkice dotyczą szeroko rozumianych procesów globalizacyjnych oraz problemów szkoły w globalizującym się świecie, w kontekście integracji europejskiej, wobec globalizacji kultury, w poszukiwaniu nowego oblicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285903 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
ISBN: 83-88410-12-1
Streszczenie: W artykułach przedstawiono z różnych punktów widzenia zagadnienie wartości ery globalnej i ich znaczenia w edukacji, omówiono otwartość, dialog, tolerancję, a także na podstawie badań zagadnienia: wykształcenia jako wartości, celów życiowych młodzieży kończącej szkoły rolnicze, rodziny i dziecka jako wartości w opinii uczniów klas II i III szkół podstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285908 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
ISBN: 83-88410-16-4
Indeks.
Streszczenie: Zbiór tekstów, w których: podkreślono, jak ważne w edukacji są kwestie podmiotowości uczniów i podmiotowości nauczycieli - uczestników procesu dydaktycznego; ukazano nadrzędną rolę i miejsce człowieka w edukacji; przedstawiono proces dydaktyczny wobec zmienności współczesnego świata oraz dydaktyczne przewartościowania we współczesnej szkole; wskazano na poszukiwanie nowych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286589, 286588 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 129-136.
Streszczenie: W części teoretycznej omówiono nurty pedagogiczne i psychologiczne istotne dla relacji zachodzących między pedagogiem a studentem. Dokonano przeglądu wybranej literatury ped.-psych. będącej zapleczem dla współczesnej edukacji plastycznej. Podjęto próbę określenia psychologicznych mechanizmów i pedagogicznych możliwości stymulowania wyobraźni. W części praktycznej zawarto problemy, hipotezy i cele badawcze oraz opis eksperymentu z autorskim programem rysunku i metodą stymulującą wyobraźnię przestrzenną studentów pierwszego roku Wychowania Plastycznego. Część metodologiczna pracy zamieszcza opis metod analizy statystycznej, otrzymanych danych empirycznych, analizę ilościową i jakościową materiału empirycznego oraz wskazówki doskonalenia kształcenia pedagogiczno-artystycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275959 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkoła w Dobie Globalizacji)
Streszczenie: Zbiór artykułów dotyczy zastosowania informatyki i technik komputerowych w usprawnianiu procesu dydaktycznego oraz globalizacji mediów elektronicznych (telewizji, radia, Internetu). Poszczególne teksty podejmują zagadnienia: roli technik komputerowych w kształceniu uczniów z upośledzeniem umysłowym jak również zdolnych uczniów i studentów; "szkoły otwartej" i edukacji na odległość - z wyszczególnieniem polskich instytucji i firm eksperymentujacych z DL (distance learning); uzależnienia od gier komputerowych, wirtualnej rzeczywistości oraz negatywnego wpływu programów telewizyjnych na dzieci; szans i zagrożeń komputeryzacji w szkole. Zaprezentowano też programy komputerowe: GRAN 1, GRAN-2D i GRAN-3D do nauki matematyki w zreformowanej szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285893 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. 161-168.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Wyniki 3-letniego eskperymentu dot. wprowadzania do toku lekcyjnego działań parateatralnych w ramach kształcenia zintegrowanego na poziomie klas I-III. W części teoretycznej omówiono psychologiczne podstawy rozwijania możliwości twórczych dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz pedagogiczne podstawy kreatywności. W części empirycznej poza analizą wyników badań podano przykłady wybranych rozwiązań metodycznych oraz wnioski ogólne i postulaty dla praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z ogólnopolskiego seminarium zorg. w dniach 28-29 października 1997 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Bibliogr. s. 33, 104-105.
Streszczenie: Wyniki badań zarówno nad realizacją wychowania plastycznego w szkole, jak i nad kształceniem nauczycieli tego przedmiotu (to ostatnie zagadnienie stało się również tematem dyskusji panelowej). Scharakteryzowano kształcenie nauczycieli plastyki w okresie II Rzeczypospolitej. Przedstawiono dylematy sztuki współczesnej i sztuki ekspresyjnej oraz nowe tendencje w wychowaniu przez sztukę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279361 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.016:7 KSZ (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W książce omówiono m.in.: jaki model kształcenia nauczycieli plastyki funkcjonuje aktualnie w Polsce i jak można go ocenić; kształcenie nauczycieli wychowania plastycznego i sztuki w Polsce; postawy młodzieży szkolnej wobec plastyki w szkole; system nauczania plastyki i kształcenia nauczycieli plastyki w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i we Francji; przykładowe koncepcje edukacji artystycznej w Austrii, w Grecji i RFN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279363 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.016:7 NAU (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Treść artykułów i rozpraw koncentruje się na analizie wybranych zagadnień pomocy udzielanej w sytuacjach trudnych w rodzinie oraz różnorodnych instytucjach. Omawiana jest specyfika organizacji i finansowania pracy socjalno-opiekuńczej oraz problematyka profesjonalizacji akademickiego kształcenia i doskonalenia pedagogów realizujących trudne zadania opieki i pomocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285897, 285896 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 95-107.
Streszcz. ang., ros.
Streszczenie: Zasady psychologii widzenia i spostrzegania jako proces uczenia się. Wpływ percepcji wzrokowej na aktywność plastyczną dzieci w młodszym wieku szkolnym i przebieg rozwoju tej aktywności (od pierwszego do 14 roku życia). Czynniki pobudzające i rozwijające aktywność plastyczną dzieci. Historyczne ujęcie percepcji wzrokowej w teorii sztuki i w edukacji plastycznej. Aspekty poznawcze, kształcące i wychowawcze percepcji wzrokowej w stymulacji aktywności plastycznej dziecka. Prezentacja przebiegu i wyników badań nad zagadnieniem: w jakim stopniu kształtowanie percepcji wzrokowej "jakościami wizualnymi" stymuluje rozwój aktywności plastycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-9 lat) i rozwija ich twórczość plastyczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281581, 281580 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografie przy artykułach.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Dokonano przeglądu działań na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych w edukacji w krajach Unii Europejskiej, a następnie ukazano system kształcenia specjalnego lub integracyjnego w poszczególnych krajach Unii (Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania) oraz krajach poza Unią (Ukraina, Słowacja, Czechy, Polska).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285886 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 154661 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 118098 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again