Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(13)
Publikacje fachowe
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Proza
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(25)
only on-site
(4)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(4)
Author
Bujak-Lechowicz Jolanta (1970- )
(4)
Marzec Helena
(4)
Fidelus Anna
(3)
Bidziński Karol
(2)
Gawęcka Mirosława
(2)
Kaleta Kinga
(2)
Kurtek Paweł
(2)
Wiśniewski Czesław
(2)
Bogaj Małgorzata
(1)
Chyła-Szypułowa Irena (1939- )
(1)
Dzieniakowska Jolanta
(1)
Frycie Stanisław (1933-2013)
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Kiełtyk-Zaborowska Izabela (1973- )
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Koziej Sławomir
(1)
Pawłowski Rafał (1981- )
(1)
Pietrzkiewicz Małgorzata
(1)
Pilecka Władysława (1948- )
(1)
Ratajek Zdzisław (1938- )
(1)
Skawińska Mirosława
(1)
Szargot Barbara
(1)
Szmigiero Katarzyna
(1)
Szpara Ireneusz
(1)
Treliński Gustaw (1939- )
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Zyzik Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(18)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Rodzina
(8)
Wychowanie w rodzinie
(6)
Literatura polska
(5)
Tematy i motywy
(5)
Młodzież
(4)
Patologia społeczna
(4)
Język polski
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Szkolnictwo
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Globalizacja
(2)
Literatura
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Psychologia rodziny
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Biblioteki specjalne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dojrzewanie
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Języki
(1)
Kaden-Bandrowski, Juliusz (1885-1944)
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Literatura dla dzieci
(1)
Literatura dla młodzieży
(1)
Matematyka
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika biblioteczna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychiatria
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia systemowa
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Reintegracja społeczna
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Samodzielność
(1)
Socjalizacja
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
System wartości
(1)
Systemy rodzinne
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Sztuka
(1)
Teoria systemów
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więźniowie
(1)
Wolność
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zwalczanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-2000
(8)
2001-
(6)
1989-2000
(3)
1901-1914
(2)
1914-1918
(2)
1918-1939
(2)
1939-1945
(2)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(11)
Materiały konferencyjne
(7)
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(2)
Raport z badań
(2)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Szkic
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(11)
Edukacja i pedagogika
(9)
Literaturoznawstwo
(5)
Psychologia
(5)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
Na okładce nazwa projektu: Benild - doskonalenie świętokrzyskich kadr oświaty.
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305785 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Spis treści angielski. Streszczenie angielskie przy rozdziałach.
Streszczenie: Publikacja prezentuje opracowania dotyczące: zagrożeń jednostki we współczesnym świecie (przyczyny niedostosowania, pseudosamorealizacja, rytuały inicjacyjne, profilaktyka, teologia resocjalizacji, starość), wpływu rodziny na zachowania patologiczne (postawy matek, przestępczość nieletnich, pedofile, readaptacja byłych więźniów, religia a readaptacja), instytucjonalnej pomocy profilaktycznej i resocjalizacyjnej (zakład poprawczy, placówki resocjalizacyjne, schroniska dla nieletnich, charakterystyka skutecznego wychowawcy, szkoła dla rodziców i wychowawców zapobiegająca problemom w rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, program "Barki", wychowanie seksualne, pomoc postpenitencjarna), pracy kuratora, Domów Terapeutycznych, uzależnień oraz Centrum Edukacyjnego "Radosna Nowina 2000".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298506 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-391-0
Bibliogr. s. 163-169. Indeks.
Streszczenie: Kompendium na temat wychowania muzycznego w polskim szkolnictwie. Autorka zwraca uwagę na wpływ sztuki na wychowanie. W książce omawia edukację muzyczną w Polsce w perspektywie diachronicznej, koncepcje edukacji muzycznej (E.Jaques-Dalcroze, C.Orff, Z.Kod'aly, E.E.Gordon) i jej teleologiczne aspekty oraz integrację muzyki z literaturą i plastyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XIV-A-a-17 296291 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 403-435. Indeksy.
Streszczenie w języku rosyjskim i angielskim.
Streszczenie: Przedmiotem opracowania są państwowe biblioteki nauczycielskie, nadzorowane przez Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, istniejące na terytorium Drugiej Rzeczypospolitej. Celem była analiza uwarunkowań towarzyszących powoływaniu, organizowaniu i funkcjonowaniu państwowych bibliotek pedagogicznych, rekonstrukcja ich dziejów, a także próba określenia miejsca książnic nauczycielskich w polskiej oświacie i kulturze międzywojnia. Aspekt bibliologiczny wymagał zwrócenia uwagi na biblioteki jako ogniwa procesu komunikowania społecznego i kulturowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296797 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.36 KAL (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 191-206.
Streszczenie: Publikacja dotyczy teoretycznych założeń pedagogiki systemowej, jej przedmiotu, metodologii oraz potencjału rozwojowego i zastosowania, czyli teoretycznych podstaw podejścia systemowego do różnych subdyscyplin pedagogicznych oraz modernizowania dydaktyki akademickiej. Scharakteryzowano m. in.: systemowy wizerunek optymalizacji twórczej pracy nauczyciela czy systemowe podejście do komunikowania się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301042 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia przy artykułach Indeksy.
Tekst częściowo ukraiński, słowacki. Streszczenie angielskie przy artykułach. Spis treści także angielski.
Streszczenie: Publikacja zawiera zbiór artykułów dotyczących szkoły jako środowiska kształtującego nowe technologie (e-learning, edukacja medialna, uczeń w świecie Internetu) oraz otwartości i innowacyjności systemu edukacyjnego (klasa szkolna, uczeń zdolny, kompetencje dziecka, agresja, dysleksja, dziecko niesłyszące, nauczanie języka angielskiego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298531 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym", która odbyła się w 2003 r.
Bibliografia na stronach 175-189.
Publikacja zawiera teoretyczne rozważania na temat aktywności w sytuacjach stresowych osób z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia. Autor zwraca uwagę na rolę temperamentu, lęku, poczucia umiejscowienia kontroli i samooceny. Badawcza część pracy dotyczy jakościowej charakterystyki stylu i strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych młodzieży niepełnosprawnej oraz wpływu temperamentu i osobowości na metody radzenia sobie. Badania przeprowadzono w latach 2000-2001 wśród uczniów i wychowanków I Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kielcach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298518 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302883 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-369-9
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Opracowania z zakresu: szans i ograniczeń samorealizacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, kompetencji społ. tych dzieci, wartości cenionych przez młodzież niepełnosprawną, wspomagania rozwoju i edukacji, sytuacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie rówieśniczej oraz uwarunkowań integracji społ. tych dzieci (np.: nauczyciele, osobowość i postawy wobec psychicznie chorych, adopcja dzieci niepełnosprawnych). Prace dot. dzieci niepełnosprawnych ogólnie i dzieci z określonymi rodzajami niepełnosprawności (jak: autyzm, astma i alergia, ADHD, cukrzyca, upośledzenie umysłowe, zespół CHARGE, dziecko niesłyszące, niewidome, niepełnosprawne ruchowo), a także dzieci zdolnych. Artykuły tu zamieszczone w większości zostały zaprezentowane w toku obrad II Ogólnopolskiej Konferencji "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata" w kwietniu 2006 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 296452 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-395-8 (cz. 1)
Bibliogr. przy art. Indeksy.
Tekst częśc. ukr., słowac., ros., ang., Streszcz. ang. przy art. Spis treści także ang.
Streszczenie: Część pierwsza publikacji omawia wizje, priorytety i programy szkolne (problemy współczesnej szkoły, globalizacja, wychowanie, organizacja ucząca się, cele i zadania systemu edukacji, prawo do nauki, edukacja elementarna, szkoła wiejska, opinie nauczycieli o gimnazjum) oraz nowe zadania nauczyciela w XXI wieku (historia powinności nauczycieli, nauczyciel nauczania początkowego, nauczyciel a wizerunek szkoły, edytor i mediator, kompetencje zawodowe, prestiż, motywy wyboru zawodu, zaangażowanie w pokonywaniu nierówności edukacyjnych uczniów, stres, wiedza językowa nauczycieli przedszkola i edukacji zintegrowanej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298530 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297660 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300606 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-411-5
Bibliogafia przy pracach.
Streszczenie: Zbiór opracowań m.in. na temat: organizacji i funkcjonowania przedszkoli, podstawy programowej i programów edukacji przedszkolnej, mierzenie jakości pracy przedszkola, adaptacji dzieci do przedszkola, rozwoju fizycznego i poznawczego dzieci, dojrzałości szkolnej, współpracy przedszkola z rodzicami, przedszkoli integracyjnych, nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w Polsce i innych krajach europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 298539 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 373 WYB (CZYTELNIA) (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konferencji 22-23 kwietnia 2009 r., Ameliówka k. Kielc.
Bibliografia przy referatach.
Streszczenie: Artykuły dotyczą różnych aspektów rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi niepełnosprawnościami lub uzdolnieniami w rodzinie, w szkole, w różnych instytucjach wspomagających. Omówiono np.: specjalne potrzeby edukacyjne oraz prawa uczniów i studentów z dysleksją w Europie, problemy w realizacji zadań rozwojowych wieku dorastania u dzieci zdolnych, aktywność zabawową dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, organizację edukacji dzieci głuchoniewidomych, możliwości i ograniczenia edukacji zawodowej głuchych, elastyczne formy zatrudnienia młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, wzmacnianie odporności psychicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, usamodzielnienie osób z zespołem Aspergera, wolontariat hospicyjny, sposoby motywowania dzieci do nauki wg J. Brophy, kynoterapię (dogoterapię) osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304903 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89935-78-6
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Artykuły m.in. na temat dyskursu szkolnego i jego determinantów, wychowania patriotycznego w literaturze, "Rekopisu znalezionego w Saragossie" J.Potockiego, miłości i nienawiści w twórczości A.Osieckiej, edukacji muzycznej oraz kultury masowej w reklamie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298283 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311351 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301069 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór artykułów podzielony na 2 części: teksty poświęcone wartościom w szkole we wszystkich etapach nauczania oraz prace nawiązujące do metaforyki w literaturze i tekstach paraliterackich. Omówiono: wyzwania w kształceniu polonistycznym na przykładzie trudności w ocenie postawy bohatera "Przy torze kolejowym" Z. Nałkowskiej, aksjologiczne założenia edukacji i ich realizację w edukacji polonistycznej, poglądy nt. kanonu lektur szkolnych, wykorzystanie biografii na lekcjach jęz. polskiego ze scenariuszem nt. kronikarza M. Bielskiego, rozumienie "wolności" przez uczniów szkół średnich, metafory jako klucz do pojmowania wartości przez studentów filologii polskiej. Przedstawiono: wartości w "Pożegnaniu jesieni" S.I. Witkiewicza, pojęcie wartości estetycznych (piękno, samotność) w ujęciu kognitywnym, problem ukrytych wartości tkwiących w każdym człowieku na podstawie współczesnych chłopięcych bohaterów literackich (z omówieniem wyników ankiety dot. rozumienia wartości przez uczniów kl. VI i gimnazjów - badania w 2009 r.), wartości w polskich tekstach rockowych, wartości w poezji K. Kusek dla dzieci, język współczesnych baśni G. Kasdepkego i J. Mikołajewskiego ujawniający cele dydaktyczne tych utworów, motyw tańca w twórczości A. Osieckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299914 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 243-250.
Streszczenie: Przedstawiono rozważania terminologiczne dot. problemów społecznych i przestępczości nieletnich, przestępczość nieletnich w Polsce w l. 1995-2006. Omówiono: sytuację prawną nieletnich na świecie od starożytności do XIX w. i na przełomie XIX i XX w., odpowiedzialność nieletnich w II Rzeczypospolitej i w Polsce po II wojnie światowej do końca XX w., prawne środki zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich, rodzinę i szkołę jako środowiska socjalizacji. Poruszono zagadnienie profilaktyki przestępczości nieletnich w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 298909 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again