Form of Work
Książki
(41)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Status
available
(35)
only on-site
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(36)
Czytelnia
(18)
Author
Auleytner Julian (1948- )
(3)
Głąbicka Katarzyna
(3)
Jeruszka Urszula (1952- )
(3)
Adamczykowa Zofia (1939- )
(2)
Bańka Józef (1934-2019)
(2)
Goriszowski Włodzimierz (1928-2010)
(2)
Kubielski Wiesław
(2)
Moroz Henryk (1924- )
(2)
Nowakowska-Kempna Iwona (1949- )
(2)
Stanisławiak Ewa
(2)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Cudak Henryk (1940- )
(1)
Grabski Władysław Maria
(1)
Hurło Lucyna
(1)
Jakowicka Maria (1929- )
(1)
Karaś Stanisław ( -2002)
(1)
Krzysztoszek Zofia (1925-2018)
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Michalska Iwonna
(1)
Michalski Grzegorz (1956- )
(1)
Miś Andrzej (1948- )
(1)
Molesztak Aldona
(1)
Nowacki Tadeusz Wacław (1913-2011)
(1)
Ochmański Marian (1936- )
(1)
Olszewski Lucjan (1937- )
(1)
Pielecki Andrzej (1951-2020)
(1)
Rabczuk Wiktor (1931-2020)
(1)
Sas-Nowosielski Krzysztof
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Starzyńska-Kościuszko Ewa
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka (1953- )
(1)
Tchorzewski Andrzej Michał (1943- )
(1)
Tuszyńska Ligia (1950- )
(1)
Wiatrowski Zygmunt (1928- )
(1)
Więckowski Ryszard (1935-2002)
(1)
Wołoszyn-Spirka Wiesława
(1)
Wróblewski Jerzy (1940- )
(1)
Year
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(20)
Time Period of Creation
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(42)
Audience Group
Szkoły wyższe
(8)
Subject
Pedagogika
(9)
Polityka społeczna
(6)
Nauczyciele
(4)
Psychologia społeczna
(3)
Wychowanie
(3)
Antropologia filozoficzna
(2)
Język polski
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Literatura dla dzieci
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Semantyka lingwistyczna
(2)
Teoria literatury
(2)
Uczniowie
(2)
Uczucia
(2)
Edukacja ekologiczna
(1)
Etyka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Gospodarka
(1)
Język bułgarski
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca licencjacka
(1)
Praca magisterska
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rynek pracy
(1)
Samokształcenie
(1)
Siła robocza
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Stres
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy polski
(1)
Technika
(1)
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
(1)
Uczenie się
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
1989-
(2)
1501-
(1)
1801-1900
(1)
1918-
(1)
1945-
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa
(2)
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Materiały konferencyjne
(5)
Opracowanie
(3)
Poradnik
(3)
Aforyzmy
(1)
Antologia
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Literaturoznawstwo
(2)
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Nauka i badania
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
42 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 3 AUL (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-904054-5-8
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie angielskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271688, 271687 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 124-[127].
Streszczenie: Publikacja zapoznaje z różnymi koncepcjami uczniowskiego teatru szkolnego w okresie międzywojennym. Zaprezentowano koncepcje szkolnego teatru: tradycyjnego, samorodnego i kukiełkowego. W każdej z nich przedstawiono założenia teoretyczne, a następnie praktyczne ich rozwiązania. Chociaż omówiono koncepcje realizowane w II Rzeczypospolitej to zamieszczone wskazówki umożliwiają ich realizowanie współcześnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270149 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy mater.
Streszczenie: Zebrane materiały dotyczą uniwersyteckiego kształcenia kierunkowego nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, w którym uwzględnić należy: popartą przykładami wiedzę psychologiczną, przygotowanie specjalistyczne i badawcze, orientację funkcjonalną w kształceniu pedagogicznym oraz metody: mikronauczania, gier dydaktycznych, treningu interpersonalnego. Omówiono przygotowanie nauczycieli w zakresie języka mówionego, przedstawiono opinie studentów o roli metodyki nauczania języka polskiego, podkreślono znaczenie nauki o literaturze, przedstawiono poglądy różnych autorów na temat zakresu wiedzy matematycznej nauczycieli, dokonano analizy systemu kształcenia muzycznego oraz cele i zadania przedmiotu kultura fizyczna z metodyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278018 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Ukazanie aktualnych koncepcji polskiej szkoły w odniesieniu do tradycji i współczesności europejskiej. Przedstawienie różnych aspektów rozwoju kompetencyjności zawodowej nauczyciela w dobie europejskiej integracji. Próba określenia, jak rozwiązywać problemy kształcenia nauczycieli, by sprostali zmianom zachodzącym w nowej rzeczywistości, jak ich inspirować do profesjonalnych poszukiwań i kształtować wiarę w znaczenie własnych kompetencji zawodowych. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile doświadczenia uczniowskie wynoszone z dynamicznych interakcji nauczyciel-uczeń mogą być rozumiane jako oddziaływania wychowawcze, przygotowujące jednostkę do sprawnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283870 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-51-7
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Zbiór tekstów poświęconych psychologii społecznej omawiających: spostrzeganie i ocenianie innych, porozumiewanie się, wzajemne relacje międzyludzkie, pozycję jednostki w grupie, procesy wywierania wpływu oraz podstawowe pojęcia z psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287393 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275332, 275331 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Przegląd osiągnięć oraz omówienie aktualnego stanu i kierunków dalszego rozwoju pedagogiki pracy. W rozdziale pierwszym przedstawiono osobę oraz dorobek twórcy pedagogiki pracy w Polsce prof. Tadeusza W. Nowackiego. Rozważania poświęcone problematyce pedagogiki pracy, zgrupowano w kolejnych czterech obszarach problemowych: kształcenie przedzawodowe, kształcenie prozawodowe, kształcenie zawodowe i edukację ustawiczną dorosłych. W większości tekstów uwzględniono problematykę integracji europejskiej oraz kontekst wejścia Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-98 287200 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87039-67-5
Streszczenie: Skrypt przeznaczony dla osób zdobywających wykształcenie wyższe na licencjackich studiach zawodowych. Wychodząc z założenia, że poznawanie zachowań ludzkich powinno być poparte szerszym spojrzeniem na przedmiot psychologii zanalizowano: najnowsze osiągnięcia psychologii w poznawaniu człowieka; zależności zachowań człowieka od elementow kultury, w której wzrasta; komunikowanie się ludzi oraz różnorakie oddziaływanie na siebie; związki między zachowaniami jednostki, a jej percepcją przez grupę; interakcje wewnątrzgrupowe; działalność człowieka a niektóre jego właściwości psychiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275450, 275449 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-23-1
Bibliografia na stronie [182].
Streszczenie: Autorka w swojej książce zwraca uwagę na zmieniające się miejsce literatury dziecięcej w literaturze ogólnej. Określana niegdyś jako literatura "czwarta" lub "osobna" odnajduje obecnie znaczącą pozycję w literaturze pięknej. Autorka podejmuje również próbę klasyfikacji gatunkowej oraz omawia specyficzne funkcje, jakie się jej wyznacza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283875 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310379, 306093, 288090 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-52-5
Bibliogr. s. 263-271. Indeks.
Streszczenie: Zawiera wykaz ratyfikowanych przez Polskę konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 3 AUL (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Problem centralny pracy sprowadza się do problematyki recentywizmu pedagogicznego (łac. recens - teraźniejszy, tj. filozofia, w myśl której życie człowieka jest ważne bezpośrednio teraz, a nie dopiero jako środek do osiągnięcia czegoś w przyszłości), a więc dominacji czasu teraźniejszego w edukacji nad inną formą czasu. Przedstawiono: Recentywizm jako współczesne spojrzenie na wychowanie; Wychowanie jako inscenizację epistemologiczną przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; Metodę "a recentiori" jako podstawę wychowania dla teraźniejszości; Wychowanie dla teraźniejszości w treściach poznawczych nauk technicznych i humanistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-232 PNS 270332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 45, 69-70, 118-119.
Streszczenie: 10 referatów z międzynarodowej konferencji naukowej w Wiśle 8-11 maja 1995 r. Dot. one: cywilizacji jako aktywności poszukiwawczej przez edukację, funkcji pedagogiki i postaw społ.-gospodarczych i obywatelskich uczniów zsz i techników, rodzajów wiedzy i znaczenia wiedzy osobistej, kultury organizacyjnej w oświacie, czasu wolnego i pracy domowej uczniów, podmiotowości uczniów i współpracy nauczyciela klas I-III z rodzicami, znaczenia przygotowania bibliograficznego uczniów, przygotowania studentów - przyszłych nauczycieli klas I-III w zakresie edukacji ekologicznej, stosunków w rodzinach dysfunkcjonalnych, pojęcia rozumienia i rozumienia pojęć matematycznych przez uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280540, 280539 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 265-276.
Streszczenie: Praca powstała na podstawie badań przeprowadzonych w 1997 r. w Polsce centralnej. Badaniami objęto 600 rodziców. Omówiono: cechy współczesnej rodziny, przygotowanie małżonków do rodzicielstwa, funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny dziecka w okresie niemowlęcym (zadania rodziców, rozwój dziecka, zaspokajanie potrzeb dziecka, sytuacje zabawowe), poniemowlęcym (rozwój dziecka, wiedza rodziców i stosowane metody wychowawcze) i przedszkolnym (rozwój dziecka, znaczenie rodziny, świadomość wychowawcza rodziców, kary i nagrody, współdziałanie z przedszkolem, rola zabawy, wpływ rodziny na aktywność twórczą dziecka). Praca jest udoskonaloną wersją pracy "Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 280523 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-209 280524 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283883 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-60-6
Bibliogr. s. 188-193 i przy rozdz.
Streszczenie: Książka zawiera zestaw podstawowych informacji pomocnych przy wykonywaniu badań pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289125 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85599-86-X
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Opracowanie stanowi zestaw podstawowych informacji pomocnych w prowadzeniu badań pedagogicznych. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. następujące zagadnienia: pedagogika jako dyscyplina naukowa, ogólne etapy procesu badawczego w naukach o wychowaniu, funkcje zmiennych w empirycznych badaniach pedagogicznych, ogólny przegląd metod badawczych stosowanych w pedagogice i ich klasyfikacja, metody badań pedagogiki społecznej, typowe i specyficzne metody badań naukowych stosowane w pedagogice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273446, 273445 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 293-302.
Streszczenie: Rola KEN w kształtowaniu świadomości społecznej, patriotycznej, edukacyjnej. Znaczenie publicystyki ("Monitor") w propagowaniu idei równości wszystkich stanów i znaczenia wychowania dla przyszłości narodu. Poglądy na wychowanie A. Kamińskiego i Fr. Barssa. Wychowanie patriotyczne w tradycji szlacheckiej i w okresie stanisławowskim. Omówienie twórczości A. Frycza Modrzewskiego (1503-1572) i jej wpływu na późniejszą działalność KEN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280531 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 280532 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-19-3
Temat: Nauczyciele
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór artykułów dot. różnych zagadnień pracy i kształcenia współczesnego nauczyciela. Omówiono koncepcję J. Elliotta - istnienia trzech konkurencyjnych koncepcji kształcenia nauczycieli (perspektywa racjonalistyczna, rynkowa, refleksyjna). Zaprezentowano przykładowy warsztat poświęcony kształtowaniu umiejętności komunikacyjnej nauczyciela (przeprowadzony wśród studentów zaocznych - czynnych nauczycieli). Przedstawiono podsumowanie poglądów nt. nauczyciela jako przewodnika ucznia w świecie wartości. Podano wyniki badań pilotażowych dot. tolerancji wobec innych narodowości i religii wśród polskich dzieci w wieku 7-12 lat. Przytoczono i skomentowano w kontekście znaczenia języka opisy czterech sytuacji edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283894, 283882 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again