Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Denek Kazimierz (1932-2016)
(8)
Koszczyc Tadeusz (1946- )
(6)
Zatoń Krystyna
(3)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Starościak Wojciech
(2)
Borysławski Krzysztof
(1)
Jonkisz Julian (1924-2010)
(1)
Koszyc Tadeusz
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Kwiatkowska Barbara (1957- )
(1)
Lewandowski Marek (1957- )
(1)
Maleczyński Karol (1897-1968)
(1)
Rospond Stanisław (1906-1982)
(1)
Sołtysik Mariusz
(1)
Synowiec-Piłat Małgorzata (1970- )
(1)
Toczek-Werner Sylwia (1951- )
(1)
Wiesner Wojciech (1954- )
(1)
Zawadowski Leon (1914- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(1)
Subject
Nauczanie
(8)
Szkolnictwo
(7)
Denek, Kazimierz (1932- 2016)
(4)
Kształcenie nauczycieli
(3)
Edukacja regionalna
(2)
Język polski
(2)
Dyplomatyka
(1)
Integracja społeczna
(1)
Literatura polska
(1)
Malecki, Jan (ca 1490-1567)
(1)
Murzynowski, Stanisław (ca 1528-1553)
(1)
Orszak, Grzegorz (ca 1520-ca 1567)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Polityka społeczna
(1)
Seklucjan, Jan (ca 1510-1578)
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczniowie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zdanie polskie
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(6)
1989-2000
(6)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(10)
Materiały konferencyjne
(8)
Księga pamiątkowa
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Literaturoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6766 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 31)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19882 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83734-042-6
Seminarium odbyło się 18 czerwca 2006 r. w Zakopanem.
Tyt. także w jęz. niem. Streszcz. ang. przy ref. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang.
Streszczenie: Zbiór referatów ukazujących w różnych aspektach: wartości i cele edukacji, uczestników procesu edukacyjnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice), powodzenia i niepowodzenia szkolne, wykorzystanie czasu wolnego, edukację medialną. Prace dot. np.: pozytywów i negatywów reformy oświaty w Polsce, naukowości systemu edukacji i pedagogiki, radości i optymizmu w edukacji, codzienności dziecka jako źródła celów edukacji, wartości preferowanych przez wychowanków zakładów poprawczych, wartości uniwersalnych w programach nauczania języków mniejszości narodowych w Polsce, pracoholizmu, kształtowania świadomości patriotycznej młodzieży gimnazjalnej, niepowodzeń szkolnych w Europie i w Polsce, koncertów szkolnych, dydaktyki w dobie komputerów, Internetu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290606 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83734-042-6
Seminarium odbyło się 18 czerwca 2006 r. w Zakopanem.
Tyt. także w jęz. niem. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang. Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Materiały ukazują różne aspekty: europejskiego obszaru edukacji, strategii rozwoju edukacji na l. 2007-2013, szkoły wyższej, dydaktyki, nauczania zintegrowanego i blokowego, efektywności kształcenia. Referaty dot. m.in.: aksjologicznych i etycznych dylematów współczesnego nauczyciela, edukacji o Europie w kształceniu gimnazjalnym, kontrolowania i oceniania w szkole wyższej, praktyk pedagogicznych w systemie kształcenia nauczycieli, komunikacji interpersonalnej jako podstawy kształtowania relacji nauczyciela z uczniami, wpływu operacjonalizacji celów na efekty kształcenia w kl. I-III, planowania treści zdrowotnych w edukacji zintegrowanej, kształtowania zainteresowania kulturą ludową uczniów klas I-III, rozwijania twórczej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311554, 290607 (2 egz.)
Book
In basket
Seminarium odbyło się 22 czerwca 2008 r. w Zakopanem.
Tekst częśc. ang., niem. Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang., niem. Tyt. równol. także niem.
Streszczenie: W artykułach poruszono różnorodne zagadnienia, np.: koncepcji uniwersytetu w myśli Jana Pawła II, społeczności wielokulturowych jako wyzwania dla edukacji, ucznia zdolnego, aksjologii i teleologii edukacji, ambicji w świetle edukacji refleksyjnej, wartości kulturalnych uznawanych przez młodzież, samokształcenia studentów pedagogiki, równości płci, podmiotowości w edukacji, nauczyciela, szkoły promującej zdrowie, e-generacji, edukacji przedszkolnej, wychowania patriotycznego, edukacji ekologicznej, ADHD. Część prac stanowi podsumowanie wyników badań, część ma charakter teoretyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294227 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Seminarium odbyło się 22 czerwca 2008 r. w Zakopanem.
Streszcz. ang. przy ref. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang., niem.
Streszczenie: Poruszono m.in. problematykę: technik informacyjnych w aktywności samokształceniowej uczniów, działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, gazety szkolnej, poglądów Jana Pawła II na media, uczniów o najwyższej pozycji społecznej z klas gimnazjalnych, trudności i niepowodzeń szkolnych, wychowania fizycznego, prozdrowotnej ścieżki międzyprzedmiotowej, eseju jako formy procesu dydaktycznego w szkole wyższej, nauczycieli szkoły wyższej i studentów, znaczenia nauczyciela dla edukacji, samopoczucia kobiet i mężczyzn w zawodzie nauczycielskim. Bibliografia prac prof. K. Denka z 2007 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294228 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7374-058-7
Seminarium odbyło się 22 czerwca 2009 r. w Zakopanem.
Bibliografia przy referatach.
Tekst częściowo w języku czeskim, rosyjskim. Streszczenie angielskie przy referatach. Spis treści również w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim.
Streszczenie: Materiały teoretyczne i badawcze z zakresu: zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacji medialnej (1 art. w jęz. czeskim), efektów kształcenia, nauczycieli, edukacji prozawodowej i zawodowej, kultury fizycznej, szkolnictwa wyższego. Uwzględniono np. problematykę: zainteresowań uczniów, socjoterapii, ucznia zdolnego, znaczenia mass mediów dla środowiska edukacyjnego uczniów, wpływu metod waloryzacyjnych na efektywność nauczania jęz. polskiego w gimnazjum, rozmów nauczyciela z 6-latkami, sukcesów i porażek wg nauczycieli emerytów, funkcjonowania młodych kobiet na rynku pracy, planów edukacyjno-zawodowych uczniów, wycieczek szkolnych, koncepcji wartości ciała, sportu wśród polonii mandżurskiej, wartości zespołowej gry sportowej, uczelni niepublicznych, teorii edukacji ludzi starszych i poglądów studentów pedagogiki na ten temat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 320190, 296605 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83734-058-7
Seminarium odbyło się dnia 22 czerwca 2009 r. w Zakopanem.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Tekst częśc. ang., niem,. ros. Streszcz. ang. czes. przy ref. Spis treści również ang., niem., ros.
Streszczenie: Materiały teoretyczne i badawcze z zakresu: prognozowania edukacji i metodologii badań, aksjologii i teleologii edukacji, uwarunkowań procesu kształcenia i wychowania, nowoczesnej szkoły, wychowania w przedszkolu i klasach początkowych, edukacji regionalnej. Omówiono m.in.: dorobek TSN "Edukacja jutra", szanse w edukacji wielokulturowej, wartości preferowane przez gimnazjalistów i ich nauczycieli, aspekty edukacyjne przekonań i działań, demokratyzację szkoły w perspektywie współpracy ze środowiskiem lokalnym, relacje podmiotów w całożyciowej edukacji, świadomość patriotyczną młodzieży, wykorzystanie analizy transakcyjnej w edukacji wczesnoszkolnej, program "Tu jest nasz dom" realizowany w Szczecinku (ze scenariuszem projektu edukacyjnego "Europejskie Boże Narodzenie"), wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Bibliografia prac prof. K. Denka z 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311555, 296604 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7374-022-8
Tyt. także w jęz. niem. Spis treści również ang., niem. Streszcz. ang. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311553 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Seminarium odbyło się 18-20 czerwca 2007 r. w Zakopanem.
Bibliogr. podm. i przedm. Kazimierza Denka s. [61]-111.
Tyt. także w jęz. niem. Streszcz. ang. przy ref. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang., niem.
Streszczenie: Materiały w tomie dot.: prof. K. Denka (z bibliografią), metodologicznych podstaw edukacji jutra; aksjologii, teleologii edukacji jutra; kształcenia, dokształcania i samokształcenia nauczycieli edukacji jutra. M.in.: tworzenie światów przez nauczycieli, pytania w procesie poznania i kształcenia, konieczność multikulturalnej integracji a edukacja, aksjologiczna integracja środowisk wychowawczych priorytetowym zadaniem edukacji jutra, kulturowe uwarunkowania uczniowskich wyborów aksjologicznych w perspektywie edukacji jutra, rola dialogu w kształtowaniu świata wartości uczniów, aksjologiczny kontekst kwalifikacji zawodowych, możliwości diagnozy zachowań osobowościowych w kształceniu nauczycieli, doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli, autorytet pedagogiczny nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309767, 292309 (2 egz.)
Book
In basket
Artykuły z tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Tekst częściowo angielski. Streszczenie angielskie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314968, 314967 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Seminarium odbyło się 18-20 czerwca 2007 r. w Zakopanem.
Tyt. także w jęz. niem. Spis treści również ang., niem. Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Materiały w tomie dot.: procesu kształcenia i wychowania oraz jego uczestników; oceniania w szkole jutra, jego efektów i strat szkolnych; dziedzictwa kulturowego w regionie; organizacji i spędzania czasu wolnego, kultury fizycznej w szkole jutra; szkolnictwa wyższego w społeczeństwie wiedzy. M.in.: hipermedialne materiały edukacyjne - nowym wyzwaniem dla pedagogów, szkoła w dobie globalizmu, kultura organizacyjna w szkole edukacji jutra, rola płci w przygotowaniu uczniów edukacji elementarnej dla promocji zdrowia, niepełnosprawność a integracja systemu rodzinnego, czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej, idea olimpizmu w perspektywie edukacji jutra, metody aktywizujące w szkole wyższej, historia polityki edukacyjnej Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309768, 292310 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11638 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again