Forma i typ
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(13)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Autor
Denek Kazimierz (1932-2016)
(8)
Koszczyc Tadeusz (1946- )
(6)
Zatoń Krystyna
(3)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Starościak Wojciech
(2)
Borysławski Krzysztof
(1)
Jonkisz Julian (1924-2010)
(1)
Koszyc Tadeusz
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Kwiatkowska Barbara (1957- )
(1)
Lewandowski Marek (1957- )
(1)
Maleczyński Karol (1897-1968)
(1)
Rospond Stanisław (1906-1982)
(1)
Sołtysik Mariusz
(1)
Synowiec-Piłat Małgorzata (1970- )
(1)
Toczek-Werner Sylwia (1951- )
(1)
Wiesner Wojciech (1954- )
(1)
Zawadowski Leon (1914- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(1)
Temat
Nauczanie
(8)
Szkolnictwo
(7)
Denek, Kazimierz (1932- 2016)
(4)
Kształcenie nauczycieli
(3)
Edukacja regionalna
(2)
Język polski
(2)
Dyplomatyka
(1)
Integracja społeczna
(1)
Literatura polska
(1)
Malecki, Jan (ca 1490-1567)
(1)
Murzynowski, Stanisław (ca 1528-1553)
(1)
Orszak, Grzegorz (ca 1520-ca 1567)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Polityka społeczna
(1)
Seklucjan, Jan (ca 1510-1578)
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczniowie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zdanie polskie
(1)
Zwalczanie
(1)
Temat: czas
2001-
(7)
1901-2000
(6)
1989-2000
(6)
Gatunek
Praca zbiorowa
(10)
Materiały konferencyjne
(8)
Księga pamiątkowa
(2)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(6)
Literaturoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6766 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 31)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19882 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83734-042-6
Seminarium odbyło się 18 czerwca 2006 r. w Zakopanem.
Tyt. także w jęz. niem. Streszcz. ang. przy ref. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang.
Streszczenie: Zbiór referatów ukazujących w różnych aspektach: wartości i cele edukacji, uczestników procesu edukacyjnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice), powodzenia i niepowodzenia szkolne, wykorzystanie czasu wolnego, edukację medialną. Prace dot. np.: pozytywów i negatywów reformy oświaty w Polsce, naukowości systemu edukacji i pedagogiki, radości i optymizmu w edukacji, codzienności dziecka jako źródła celów edukacji, wartości preferowanych przez wychowanków zakładów poprawczych, wartości uniwersalnych w programach nauczania języków mniejszości narodowych w Polsce, pracoholizmu, kształtowania świadomości patriotycznej młodzieży gimnazjalnej, niepowodzeń szkolnych w Europie i w Polsce, koncertów szkolnych, dydaktyki w dobie komputerów, Internetu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290606 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83734-042-6
Seminarium odbyło się 18 czerwca 2006 r. w Zakopanem.
Tyt. także w jęz. niem. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang. Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Materiały ukazują różne aspekty: europejskiego obszaru edukacji, strategii rozwoju edukacji na l. 2007-2013, szkoły wyższej, dydaktyki, nauczania zintegrowanego i blokowego, efektywności kształcenia. Referaty dot. m.in.: aksjologicznych i etycznych dylematów współczesnego nauczyciela, edukacji o Europie w kształceniu gimnazjalnym, kontrolowania i oceniania w szkole wyższej, praktyk pedagogicznych w systemie kształcenia nauczycieli, komunikacji interpersonalnej jako podstawy kształtowania relacji nauczyciela z uczniami, wpływu operacjonalizacji celów na efekty kształcenia w kl. I-III, planowania treści zdrowotnych w edukacji zintegrowanej, kształtowania zainteresowania kulturą ludową uczniów klas I-III, rozwijania twórczej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311554, 290607 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Seminarium odbyło się 22 czerwca 2008 r. w Zakopanem.
Tekst częśc. ang., niem. Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang., niem. Tyt. równol. także niem.
Streszczenie: W artykułach poruszono różnorodne zagadnienia, np.: koncepcji uniwersytetu w myśli Jana Pawła II, społeczności wielokulturowych jako wyzwania dla edukacji, ucznia zdolnego, aksjologii i teleologii edukacji, ambicji w świetle edukacji refleksyjnej, wartości kulturalnych uznawanych przez młodzież, samokształcenia studentów pedagogiki, równości płci, podmiotowości w edukacji, nauczyciela, szkoły promującej zdrowie, e-generacji, edukacji przedszkolnej, wychowania patriotycznego, edukacji ekologicznej, ADHD. Część prac stanowi podsumowanie wyników badań, część ma charakter teoretyczny.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 294227 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Seminarium odbyło się 22 czerwca 2008 r. w Zakopanem.
Streszcz. ang. przy ref. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang., niem.
Streszczenie: Poruszono m.in. problematykę: technik informacyjnych w aktywności samokształceniowej uczniów, działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, gazety szkolnej, poglądów Jana Pawła II na media, uczniów o najwyższej pozycji społecznej z klas gimnazjalnych, trudności i niepowodzeń szkolnych, wychowania fizycznego, prozdrowotnej ścieżki międzyprzedmiotowej, eseju jako formy procesu dydaktycznego w szkole wyższej, nauczycieli szkoły wyższej i studentów, znaczenia nauczyciela dla edukacji, samopoczucia kobiet i mężczyzn w zawodzie nauczycielskim. Bibliografia prac prof. K. Denka z 2007 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 294228 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7374-058-7
Seminarium odbyło się 22 czerwca 2009 r. w Zakopanem.
Bibliografia przy referatach.
Tekst częściowo w języku czeskim, rosyjskim. Streszczenie angielskie przy referatach. Spis treści również w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim.
Streszczenie: Materiały teoretyczne i badawcze z zakresu: zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacji medialnej (1 art. w jęz. czeskim), efektów kształcenia, nauczycieli, edukacji prozawodowej i zawodowej, kultury fizycznej, szkolnictwa wyższego. Uwzględniono np. problematykę: zainteresowań uczniów, socjoterapii, ucznia zdolnego, znaczenia mass mediów dla środowiska edukacyjnego uczniów, wpływu metod waloryzacyjnych na efektywność nauczania jęz. polskiego w gimnazjum, rozmów nauczyciela z 6-latkami, sukcesów i porażek wg nauczycieli emerytów, funkcjonowania młodych kobiet na rynku pracy, planów edukacyjno-zawodowych uczniów, wycieczek szkolnych, koncepcji wartości ciała, sportu wśród polonii mandżurskiej, wartości zespołowej gry sportowej, uczelni niepublicznych, teorii edukacji ludzi starszych i poglądów studentów pedagogiki na ten temat.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 320190, 296605 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83734-058-7
Seminarium odbyło się dnia 22 czerwca 2009 r. w Zakopanem.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Tekst częśc. ang., niem,. ros. Streszcz. ang. czes. przy ref. Spis treści również ang., niem., ros.
Streszczenie: Materiały teoretyczne i badawcze z zakresu: prognozowania edukacji i metodologii badań, aksjologii i teleologii edukacji, uwarunkowań procesu kształcenia i wychowania, nowoczesnej szkoły, wychowania w przedszkolu i klasach początkowych, edukacji regionalnej. Omówiono m.in.: dorobek TSN "Edukacja jutra", szanse w edukacji wielokulturowej, wartości preferowane przez gimnazjalistów i ich nauczycieli, aspekty edukacyjne przekonań i działań, demokratyzację szkoły w perspektywie współpracy ze środowiskiem lokalnym, relacje podmiotów w całożyciowej edukacji, świadomość patriotyczną młodzieży, wykorzystanie analizy transakcyjnej w edukacji wczesnoszkolnej, program "Tu jest nasz dom" realizowany w Szczecinku (ze scenariuszem projektu edukacyjnego "Europejskie Boże Narodzenie"), wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Bibliografia prac prof. K. Denka z 2008 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311555, 296604 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7374-022-8
Tyt. także w jęz. niem. Spis treści również ang., niem. Streszcz. ang. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311553 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Seminarium odbyło się 18-20 czerwca 2007 r. w Zakopanem.
Bibliogr. podm. i przedm. Kazimierza Denka s. [61]-111.
Tyt. także w jęz. niem. Streszcz. ang. przy ref. Wstęp równol. pol., ang., niem. Spis treści również ang., niem.
Streszczenie: Materiały w tomie dot.: prof. K. Denka (z bibliografią), metodologicznych podstaw edukacji jutra; aksjologii, teleologii edukacji jutra; kształcenia, dokształcania i samokształcenia nauczycieli edukacji jutra. M.in.: tworzenie światów przez nauczycieli, pytania w procesie poznania i kształcenia, konieczność multikulturalnej integracji a edukacja, aksjologiczna integracja środowisk wychowawczych priorytetowym zadaniem edukacji jutra, kulturowe uwarunkowania uczniowskich wyborów aksjologicznych w perspektywie edukacji jutra, rola dialogu w kształtowaniu świata wartości uczniów, aksjologiczny kontekst kwalifikacji zawodowych, możliwości diagnozy zachowań osobowościowych w kształceniu nauczycieli, doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli, autorytet pedagogiczny nauczyciela.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 309767, 292309 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Artykuły z tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Tekst częściowo angielski. Streszczenie angielskie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314968, 314967 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Seminarium odbyło się 18-20 czerwca 2007 r. w Zakopanem.
Tyt. także w jęz. niem. Spis treści również ang., niem. Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Materiały w tomie dot.: procesu kształcenia i wychowania oraz jego uczestników; oceniania w szkole jutra, jego efektów i strat szkolnych; dziedzictwa kulturowego w regionie; organizacji i spędzania czasu wolnego, kultury fizycznej w szkole jutra; szkolnictwa wyższego w społeczeństwie wiedzy. M.in.: hipermedialne materiały edukacyjne - nowym wyzwaniem dla pedagogów, szkoła w dobie globalizmu, kultura organizacyjna w szkole edukacji jutra, rola płci w przygotowaniu uczniów edukacji elementarnej dla promocji zdrowia, niepełnosprawność a integracja systemu rodzinnego, czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej, idea olimpizmu w perspektywie edukacji jutra, metody aktywizujące w szkole wyższej, historia polityki edukacyjnej Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 309768, 292310 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11638 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej