Forma i typ
Książki
(34)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(26)
tylko na miejscu
(12)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(12)
Autor
Denek Kazimierz (1932-2016)
(13)
Oleśniewicz Piotr
(11)
Kamińska Aleksandra
(9)
Czarnecki Kazimierz (1933- )
(4)
Kamińska Aleksandra (pedagog)
(3)
Gajdzica Zenon (1970- )
(2)
Krzywoń Danuta
(2)
Kupisiewicz Czesław (1924-2015)
(2)
Gondzik Erwin (1932- )
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Kalisz Anna (prawnik)
(1)
Kornaszewska-Polak Monika
(1)
Kraus Ewa
(1)
Matusek Beata
(1)
Rottermund Jerzy
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szwed Mirosław (1964- )
(1)
Wieczorek Leszek (1968- )
(1)
Woszczyk Agnieszka
(1)
Wrona Sylwia
(1)
Zieliński Jerzy
(1)
Zienkiewicz Adam
(1)
Łuszczuk Władysława
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(6)
Okres powstania dzieła
2001-
(11)
Kraj wydania
Polska
(34)
Język
polski
(11)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Rodzice
(1)
Temat
Kształcenie
(5)
Nauczyciele
(4)
Szkolnictwo
(4)
Nauczanie
(3)
Oświata
(3)
Autorytet
(2)
Kształcenie nauczycieli
(2)
Opieka społeczna
(2)
Rehabilitacja społeczna
(2)
Szkoły ogólnodostępne
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zawód
(2)
Asystenci rodzin
(1)
Denek, Kazimierz
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Gry i zabawy
(1)
Internet
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt psychiczny
(1)
Kreatywność
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kupisiewicz, Czesław
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Metody nauczania
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Postawy
(1)
Przestępcy
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Uczniowie
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wykształcenie
(1)
Zabójstwo uprzywilejowane
(1)
Zachowanie
(1)
Temat: czas
2001-
(13)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1945-
(1)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(19)
Materiały konferencyjne
(7)
Podręcznik
(4)
Księga pamiątkowa
(2)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Psychologia
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
34 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302751 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-a-38 300564 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89275-63-9
Bibliogr. s. 247-251.
Streszczenie: Podręcznik dla studentów. Przedstawiono: podstawowe pojecia zawodoznawstwa, zawodoznawstwo jako dziedzinę pracy naukowej, klasyfikacje zawodów, pracę i zawód (z uwzględnieniem problematyki wyboru zawodu), narzędzia, materiały, wytwory zawodowej pracy człowieka, poradnictwo i orientację zawodową, zawodowy rozwój człowieka, wyniki badań zawodoznawczej orientacji dzieci 6-letnich (badania przeprowadzone 1999 r. w południowej Polsce dotyczyły prozawodowych marzeń dziecięcych). Każda część zawiera wykaz ważniejszych pojęć i pytania kontrolne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293694, 293693 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-c-89 293695 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89275-38-7
Bibliografia na stronach 375-385.
Streszczenie: Omówiono: kategorie, zaburzenia i upośledzenia rozwoju człowieka (biologiczno-fizyczne, psychiczne i społeczne). Opisano badania: opisowe, korekcyjne, eksperymentalne, modelowe, monograficzne, diagnostyczne, międzykulturowe, porównawcze, podłużne, poprzeczne, biegu życia; zaanalizowano metody: obserwacji psychologicznej, eksperymentalnej, analizy, oceny i psychologicznej interpretacji wytworów działania, testową, autobiograficzną, wywiadu i rozmowy, ankietową, kwestionariuszy i inwentarzy osobowości, socjometryczną, introspektywną, statystyczną. Określono teorie psychologii rozwoju człowieka: biologiczne, socjologiczne i psychologiczne. Zwrócono uwagę na historię psychologii rozwoju oraz na zachowanie jako przejaw rozwoju człowieka.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293023 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B 9 293081 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-87-8 ; 978-83-61991-60-1 (seria)
Temat: Kształcenie
Na grzb. oznaczono jako: XX/4.
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang., niem., ros.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311852 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wielkie Postaci Zagłębia)
Bibliogr. s. 233-235.
Streszczenie: Zamieszczono: dwa artykuły Czesława Kupisiwicza "Zmiana (change) i wzmocnienie (strenghening) - słowa-klucze współczesnych reform szkolnych", "Moje osiemdziesięcipięciolecie", teksty dot. Cz. Kupisiewicza i jego poglądów pedagogicznych; opracowania nt.: wkładu szkoły w rozwój kompetencji niezbędnych do pokonywania ograniczeń ludzkiej egzystencji (badania w Polsce i w Szwecji), założeń uniwersytetu, zmian w szkolnictwie wyższym po r. 1989, etyki troski wg Corol Gillian i Nel Noddings, priorytetów edukacji, stylów i strategii poznawczych, biografistyki pedagogicznej, założeń edukacji i kompetencji nauczycieli; bibliografię publikacji Cz. Kupisiewicza.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-383 299454 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-03-8 ; 978-83-61991-60-1 (seria)
XIX na grzb. oznacza numer sympozjum, 24-26 czerwca 2013 r., Zakopane.
Bibliogr. przy ref.
Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang., niem., ros.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 308686 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-64-9
Na grzb. oznaczono jako: XVI/1.
Bibliogr. prac K. Denka s. 341-379.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang., niem., ros.
Streszczenie: Wśród różnorodnych uwarunkowań edukacji jutra poruszono m.in. problematykę: potrzeb proeuropejskiej orientacji w polskiej edukacji, szkolnych stereotypów prymusa i kujona, polityki oświatowej samorządów lokalnych. Przedstawiono różnorodne aspekty wartości i celów edukacji (np.: teorię roli sztuki w życiu człowieka, koncepcję wychowania ukraińskiej pedagog Zofii Rusowej, poczucie sensu życia, rolę uniwersytetu, zagadnienie odpowiedzialności), kapitału ludzkiego w społeczeństwie wiedzy. Osobną część materiałów poświęcono edukacji prozawodowej i zawodowej (konferencji UNESCO nt. edukacji dorosłych CONFINTEA VI w 2009 r. w Brazylii, liceum profilowanemu, profesjologii, badaniom w działaniu w dydaktyce akademickiej na przykładzie eseju, uwarunkowaniom aktywności niepełnosprawnych studentów). Omówiono też częstość występowania dolegliwości bólowych wśród fizjoterapeutów oraz przydatność metod zooterapii w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Prace mają charakter teoretyczny i empiryczny. Zamieszczono bibliografię prac prof. K. Denka za lata 1957-2009.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299175 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra ; 1)
ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria) ; 978-83-64788-51-2
Materiały z 22. Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja Jutra, 20 - 22 czerwca 2016 r., Zakopane.
Bibliografia publikacji Kazimierza Denka na stronach 345-346, bibliografia na stronach 295-331.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 319836 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
Na grzb. oznaczono jako: XVIII.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang., niem., ros.
Streszczenie: Artykuły z zakresu: polityki edukacyjnej, jakości kształcenia w szkole wyższej, jakości kształcenia dzieci, kreatywności i estetyki, aksjologii i teleologii edukacji. M. in.: Cz. Banach "Wyzwania i zadania polskiej edukacji w latach 2012-2025", J. Grzesiak "Aksjologiczne aspekty poprawy jakości studiów pedagogicznych", A. Włoch "Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne", E. Jówko "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju", E. Karolińska-Jagodzik "Odpowiedzialność i podmiotowość w procesie edukacyjnym współczesnej młodzieży - implikacje zmian kulturowych".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304915 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-06-9
Na grzb. oznaczono jako: XVIII/3.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang., niem., ros.
Streszczenie: Poruszono problematykę: kapitału ludzkiego i edukacji, edukacji prozawodowej i zawodowej, nowych technologii w edukacji, edukacji rodzinnej i pozalekcyjnej, edukacji otwartej. Artykuły omawiają m. in.: kształcenie poszkolne w rozwiązaniach systemowych, edukacyjne przygotowanie człowieka do funkcjonowania w wymiarze społecznym, konteksty funkcjonowania kobiet na rynku pracy, przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej w dobie globalizacji, kognitywną rolę przekazu wizualnego w edukacji, konsekwencje rozwodów, kulturę fizyczną jako płaszczyznę integracji rodziny, wycieczki przyrodnicze, diagnozę dziecka nadpobudliwego psychoruchowo, zachowania zdrowotne studentek pedagogiki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304916 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312769 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-72-4
Na grzb. oznaczono jako: XVI/3.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang., niem., ros.
Streszczenie: Monografia przedstawia elementy i fazy procesu kształcenia, nową podstawowę programową i reformę programów nauczania, uczniów i nauczycieli w przyszłej szkole (m.in. temat: globalnej szkoły, osobowości nauczyciela, eurosieroctwa), sposoby rozpoznawania uzdolnień dzieci, zagadnienie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, niepowodzenia szkolne, edukację medialną, efektywność i ocenianie kształcenia uczniów i studentów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299176 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-68-7
Na grzb. oznaczono jako: XVI/2.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang., niem., ros.
Streszczenie: Trzy bloki tematyczne: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne w edukacji jutra oraz kultura fizyczna i nauki o niej, a w nich m. in. język obcy w edukacji wczesnoszkolnej, rozwojowy aspekt konfliktów inetrepersonalnych wśród dzieci, nauczyciel przedszkola wobec przeobrażeń edukacyjnych, kompetencje współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wobec rozwoju szkoły przyszłości, wychowanie patriotyczne w przedszkolnej edukacji jutra. Poza tym zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach, szkoła współczesna jako miejsce tworzenia kultury, abc nauczyciela folklorysty, edukacyjny aspekt czasu wolnego, rodzic jako tutor wobec wyboru zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wiedza o teatrze jako element edukacji teatralnej młodzieży w szkole jutra. Turystyka szkolna jako forma wychowania fizycznego w szkole, nowe formy i trendy turystyki światowej, kształcenie menedżerów sportowych, miejsce kultury fizycznej i aktywności sportowej w resocjalizacji penitencjarnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299177 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-94-6 ; 978-83-61991-60-1 (seria)
XIX na grzb. oznacza numer sympozjum, 24-26 czerwca 2013 r., Zakopane.
Bibliogr. przy ref.
Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang., niem., ros.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 308685 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-83-0 ; 978-83-61991-60-1 (seria)
Na grzb. oznaczono jako: XX/3.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang., niem., ros.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311853 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra)
Na grzb. oznaczono jako: XVIII/2.
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie angielskie przy pracach. Spis treści także angielski, niemiecki, rosyjski.
Streszczenie: Artykuły zgromadzone w tomie ukazują wybrane aspekty: znaczenia autorytetu nauczyciela w edukacji, zagrożeń wychowawczych i specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowania w przedszkolu i w szkole, różnorodności w edukacji, uwarunkowań edukacji. Omówiono m.in.: autorytet nauczyciela w opinii uczniów i nauczycieli, nauczyciela akademickiego jako wychowawcę w ocenie studentów, wypalenie zawodowe nauczycieli, kształtowanie samodzielności uczniów, rozwijanie postaw twórczych w edukacji wczesnoszkolnej, wychowanie patriotyczne w przedszkolu, wpływ uczestnictwa słuchaczek w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na jakość życia, stereotypy w edukacji, sprawność ruchową dzieci 6-letnich z zaburzeniami mowy, rozwój zawodowy doradców metodycznych.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304920 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-270 300495 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografie przy pracach.
Streszczenie: Zbiór artykułów, w których omówiono m.in.: zaburzenia psychiczne u osób z upośledzeniem umysłowym, wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie, nieprzystosowanie społeczne a lekkie upośledzenie umysłowe, funkcjonowanie ucznia lekko upośledzonego umysłowo w szkole ogólnodostępnej, biblioterapię i czytelnictwo w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, edukację humanitarną jako czynnik stymulujący rozwój emocjonalno-uczuciowy dzieci, zagadnienie wyboru szkoły i realizacji obowiązku szkolnego przez te dzieci. Ukazano obszary rehabilitacji społecznej osób z głębokim upośledzeniem intelektualnym, studium indywidulanego przypadku z wykorzystaniem metody Knillów i teorii osobowości K.Goldsteina, dziedziny aktywności mieszkanców domu pomocy społ. oraz efekty kształcenia zawodowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295050 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-190 294595 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 321265 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Edukacja Jutra ; 2)
ISBN: 978-83-64788-52-9 ; 978-83-61991-60-1
Na grzb. oznaczenie XXII.
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, sa dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang. przy art.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314663 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej