Form of Work
Książki
(32)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje naukowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(26)
only on-site
(13)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(13)
Author
Hajduk Edward (1932-2015)
(3)
Jazownik Leszek
(2)
Palacz Ryszard (1935- )
(2)
Tatarczuk Józef (1941- )
(2)
Boruta Adam (1953- )
(1)
Brzeziński Jerzy (1934- )
(1)
Drozd Adam
(1)
Dutka Czesław Paweł (1936-2020)
(1)
Gierszewski Dorota
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(1)
Hajduk Barbara
(1)
Jaworski Józef
(1)
Kargul Józef (1936- )
(1)
Kaszyński Krzysztof (1939- )
(1)
Kemp Anthony E
(1)
Kozioł Edward (pedagogika)
(1)
Kurowicki Jan (1943-2017)
(1)
Magnuszewski Władysław (1925-1996)
(1)
Maćkowiak Krzysztof (1963- )
(1)
Niebrzydowski Leon (1931-2003)
(1)
Olszewska-Dyoniziak Barbara
(1)
Pilarczyk Franciszek
(1)
Ruszczyńska Marta
(1)
Rybczyńska Dorota (1961- )
(1)
Sienkiewicz Jan
(1)
Stawnicka Elżbieta
(1)
Suder Paweł (1952-2005)
(1)
Trochanowski Włodzimierz (1936-2011)
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wilczyński Włodzimierz (1940- )
(1)
Żuk-Łapińska Ludmiła (19..-2004)
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(29)
Time Period of Creation
1901-2000
(9)
1989-2000
(9)
2001-
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(7)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Pedagogika
(5)
Język polski
(4)
Literatura
(4)
Badania naukowe
(3)
Filozofia
(3)
Hipoteza
(3)
Literatura polska
(3)
Metodologia
(3)
Studenci
(3)
Kobieta
(2)
Nauczanie
(2)
Patologia społeczna
(2)
Tematy i motywy
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Beckett, Samuel
(1)
Borges, Jorge Luis
(1)
Dramat (gatunek literacki)
(1)
Dziecko trudne
(1)
Eksperymenty
(1)
Etnografia
(1)
Etyka (przedmiot szkolny)
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Goethe, Johann Wolfgang von
(1)
Grotowski, Jerzy
(1)
Język
(1)
Kultura
(1)
Kępiński, Antoni
(1)
Logika
(1)
Ludy pierwotne
(1)
Magnuszewski, Dominik
(1)
Malinowski, Bronisław
(1)
Mann, Thomas
(1)
Matematyka
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Poezja
(1)
Postawy
(1)
Prakseologia
(1)
Psychiatria
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Realizm
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Ruchy
(1)
Różewicz, Tadeusz
(1)
Schulz, Bruno
(1)
Semiotyka
(1)
Siła mięśniowa
(1)
Socjalizacja
(1)
Sokrates
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Čapek, Karel
(1)
Świadomość
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(8)
1801-1900
(4)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1701-
(1)
1918-1939
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
Subject: place
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(2)
Nowa Gwinea
(1)
Polska
(1)
Trobrianda, Wyspy (Papua-Nowa Gwinea)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(6)
Podręcznik
(4)
Poradnik
(3)
Bajka i baśń polska
(1)
Bibliografia
(1)
Broszura
(1)
Dane statystyczne
(1)
Literatura oświecenia
(1)
Monografia
(1)
Opowiadanie rosyjskie
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Nauka i badania
(3)
Filozofia i etyka
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Psychologia
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85693-20-3
Skrypt dla studentów Wydz. humanistycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267958, 267957 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269255 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych WSP.
Bibliografia na stronach 33-38.
Streszczenie: Broszurka wydana z myślą o studentach studiów pedagogicznych omawia najistotniejsze elementy zjawiska niedostosowania społecznego: terminologię pojęcia, jego etiologię oraz uwarunkowania środowiskowe i społeczne skutki. Ponadto zamieszczono podręczny słownik terminów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272632, 272631 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272285 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 183-185.
Streszczenie: Metodologiczna tożsamość pedagogiki prakseologicznej (geneza, miejsce w systemie nauk pedagogicznych, założenia konstruowania teorii), podstawowe kategorie badawcze (działanie, warunki działania cele działań jako przedmiot badań pedagogicznych), struktura procesu badawczego, metody i procedury badawcze, przetwarzanie wyników badań w pedagogice prakseologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276477, 276476, 274970, 274969 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.012 GNI (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 183-194.
Streszcz. niem., ros.
Dla nauczycieli akademickich, studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich.
Streszczenie: Próba monografii zmian psychicznych studentów uczelni pedagogicznej (WSP) w toku kształcenia. Na podst. dwukrotnej diagnozy cech psycho- społecznych studentów kilku kierunków studiów, dokonanej na początku i pod koniec edukacji akademickiej, ustalono kierunek i zakres zmian właściwości tych osób (w zakr. orientacji prospołecznej i światopoglądowej, aspiracji, poczucia podmiotowości, kompetencji intelektualnych oraz opinii o zawodzie nauczyciela). Omówiono własną koncepcję procesu profesjonalizacji młodzieży w uczelni pedagogicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267951 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 267952 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85693-52-1
Bibliografia na stronach 112-114.
Streszczenie: W porównaniu z wydaniem z 1993 r. w niniejszym wydaniu zamieszczono więcej o jeden podrozdział "Metody osłabiania niezgodności poglądów, przekonań" w rozdziale I i przerobiono podrozdział "Wypowiedzi o związkach" w tymże rozdziale. Choć w wydaniu z 1998 r. struktura pracy jest taka sama jak w niniejszym wydaniu, to w wydaniu z 1998 r. zmienino i wzbogacono tekst podrozdziałów "Metody osłabiania niezgodności poglądów, przekonań" i "Wypowiedzi o związkach" w rozdziale I, oraz uzupełniono podrozdziały "Definicja hipotezy" i "Osobliwości działania nauczyciela jako kryterium porządkowania hipotez" w rozdziale III.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.012 HAJ (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279457 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85693-29-7
Bibliografia na stronach 112-114.
Streszczenie: Praca zawiera: propozycje dot. formalnej budowy pracy magisterskiej; omówienie rodzajów związków występujących w rzeczywistości pozajęzykowej, usytuowanie hipotezy w ciągu czynności badawczych oraz definicję, zasady budowania i sprawdzania hipotezy, jej charakterystykę, kryteria porządkowania hipotez; omówienie praktycznej przydatności wyników badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267953 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 133-135. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Opracowanie z zakresu dydaktyki składni pomocne polonistom uczącym w szkołach podstawowych i średnich a częściowo i wyższych. Sformułowane w pracy wnioski z zakresu struktur składniowych oparto na materiale empirycznym uzyskanym drogą eksperymentu dydaktycznego i w korelacji z obowiązującymi programami nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-F-79 284175 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86832-91-6
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 147-149.
Streszczenie: Szkolna interpretacja utworów literackich zawiera propozycje poleceń i zadań w takich obszarach polonistycznej refleksji nad dziełem, jak: świat przedstawiony utworu a rzeczywistość pozaliteracka; wewnątrztekstowe relacje nadawczo-odbiorcze; przedstawianie czasu, przestrzeni, zdarzeń i postaci; kompozycja dzieła i jego związek z procesem historycznoliterackim; biografia i twórczość pisarzy oraz odbiór utworu. Praca adresowana do studentów filologii polskiej i nauczycieli języka polskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279288 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-G-111 279289 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315241 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nazwy aut. na s. 193. Mater. II Letniej Szkoły Młodych Andragogów, Zielona Góra 2001.
Streszczenie: W zbiorze materiałów konferencyjnych znajdujemy omówienia zagadnień z zakresu metodologii andragogiki (metody ilościowe, jakościowe, superwizja), pedagogicznych aspektów upowszechniania kultury, kształcenia na odległość, wychowania w rodzinie, autonomii edukacji dorosłych, aktywności słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dwa artykuły dotyczą funkcjonowania uniwersytetów ludowych w Szwecji i Uniwersytetu Otwartego w Wielkiej Brytanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286504, 284171 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia przy referatach.
Materiały z konferencji poświęconej sprawom etyki zawodu nauczyciela oraz problemom nauczania etyki w szkołach. W pracach zwraca się m.in. uwagę na rolę wartości moralnych w okresie fascynacji osiągnięciami technicznymi i dominacji postaw hedonistycznych oraz na warunki pracy nauczyciela utrudniające kształtowanie pozytywnych postaw. Przestrzega się przed traktowaniem etyki w szkołach jako alternatywy wobec religii, a także wskazuje się na konieczność poszanowania podmiotowości ucznia, który drogą własnej aktywności powinien osiągnąć dojrzałość moralną. Podjęto także problem naprawy poziomu moralnego społeczeństwa, w tym szczególnie nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272287, 272286 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór referatów wygłoszonych na światowym kongresie ISME (Międzynarosowe Stowarzyszenie Wychowania Muzycznego) w Helsinkach w 1990 r. Celem książki jest przedstawienie najistotniejszych cech różnych metod badawczych z zakresu wychowania muzycznego: historycznej, komparatystycznej, eksperymentalnej, z wykorzystaniem obserwacji. Zaprezentowano także studium indywidualnych przypadków i badań uczestniczących przeprowadzanych w klasie lub pracowni. W ostatnim rozdziale podano wskazówki dotyczące pisania sprawozdań z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277575 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 253-265.
Streszczenie: Analiza wyników badań przeprowadzonych w latach 1988-1989 wynikających z przekonania, że sposób pełnienia przez nauczyciela roli wychowawcy jest uzależniony m.in. od jego koncepcji tej roli. Badano stosunek nauczycieli do funkcji wychowawcy klasy, poglądy na znaczenie tej funkcji i cele tej pracy, poglądy nt. obowiązków i zadań wychowawcy klasy, styl pracy z zespołem uczniowskim, postrzeganie przez nauczycieli zjawisk wychowawczych występujących w klasie, poglądy nauczycieli na własne jako wychowawcy klasy uprawnienia i odpowiedzialność, przygotowanie do pełnienia roli wychowawcy w ocenie badanych, ocenę przez badanych siebie jako wychowawcy. W zakończeniu zwrócono uwagę na potrzebę zmian w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270495 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 270496 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269618 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265121 (1 egz.)
Book
In basket
Wydanie 1. pt.: Psychologia wychowawcza : samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne.
Bibliografia na stronach 550-566.
Streszczenie: Przedmiotem książki jest dynamika rozwoju aktywności poznawczej i interpersonalnej. Przy zastosowaniu różnych metod badawczych autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: jakie środki i bodźce decydują o tym, że stosunek uczniów do nauki w ogóle, a zwłaszcza do nauki szkolnej jest pozytywny bądż negatywny i co czynić, aby uczniowie wiązali z obowiązkami szkolnymi własne potrzeby i plany życiowe? W tomie I pt."Psychologia wychowawcza" cz. I dotyczy genezy rozwoju samoświadomości i samooceny dzieci i młodzieży; cz. II mówi o zewnętrznych i wewnętrznych determinantach ludzkiej aktywności oraz o rozwoju samodzielności myślenia i działania. Tom II pt."Psychologia stosunków interpersonalnych" analizuje m. in. przyjaźń w stosunkach międzyludzkich a zwłaszcza u dorastającej młodzieży oraz psychologiczne czynniki zadowolenia z małżeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272293 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 272294 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again