Form of Work
Książki
(36)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(24)
only on-site
(23)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(23)
Author
Matyjas Bożena
(3)
Ratajek Zdzisław (1938- )
(3)
Cudak Henryk (1940- )
(2)
Gumuła Teresa
(2)
Kwaśniewska Małgorzata (pedagog)
(2)
Marzec Helena
(2)
Pindera Michał (1943-2010)
(2)
Bartoszczyk Joanna
(1)
Biała Jolanta
(1)
Bogaj Andrzej (1942- )
(1)
Bojda Wioletta
(1)
Czajkowska Monika
(1)
Dobrołowicz Justyna
(1)
Dróżka Wanda (1953- )
(1)
Dutkiewicz Waldemar (1939-2011)
(1)
Dyrda Tadeusz
(1)
Dzieniakowska Jolanta
(1)
Frycie Stanisław (1933- )
(1)
Giza Teresa
(1)
Janowski Ignacy (1938- )
(1)
Lisowska Elżbieta
(1)
Majewski Stanisław (1944-2020)
(1)
Markowska Małgorzata (wychowanie fizyczne)
(1)
Możdżeń Stefan (1938- )
(1)
Ożóg-Winiarska Zofia
(1)
Parkita Ewa
(1)
Pawelec Lidia
(1)
Porąbaniec Małgorzata
(1)
Remisz Magdalena
(1)
Starz Roman
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Szostak Władysław (1943-2010)
(1)
Szpringer Monika (1966- )
(1)
Turec' Volodimir (1945- )
(1)
Wasilewska Małgorzata
(1)
Zbroińska Barbara
(1)
Ziółkowska-Sobecka Marta (1936-2001)
(1)
Zych Adam A. (1945- )
(1)
Żeber-Dzikowska Ilona
(1)
Year
2000 - 2009
(37)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(37)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Opiekunowie wycieczek szkolnych
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Profilaktyka społeczna
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Nauczanie początkowe
(3)
Wychowanie
(3)
Dzieci
(2)
Globalizacja
(2)
Kształcenie nauczycieli
(2)
Literatura dla dzieci
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika rodziny
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rodzina
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie szkół podstawowych
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biologia
(1)
Diagnoza
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Edytorstwo
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Informacja naukowa
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Język polski
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Kreatywność
(1)
Literatura dla młodzieży
(1)
Literatura polska
(1)
Matematyka
(1)
Metody badawcze
(1)
Metody nauczania
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Organizacja
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika katolicka
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poezja
(1)
Polityka
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa dziecka
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Psychoterapia
(1)
Ratajczak, Józef
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwój fizyczny dziecka
(1)
Rozwój fizyczny młodzieży
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Selekcja szkolna
(1)
Socjologia rodziny
(1)
Socjoterapia
(1)
Starzenie się
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Strony WWW
(1)
Systemy rodzinne
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Turystyka
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie katolickie
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Wycieczka szkolna
(1)
Wypracowania szkolne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwalczanie
(1)
Śpiew
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
2001-
(3)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Włochy
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(10)
Materiały konferencyjne
(6)
Opracowanie
(4)
Raport z badań
(3)
Czasopisma pedagogiczne polskie
(2)
Poradnik
(2)
Biografia
(1)
Encyklopedia
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Edukacja i pedagogika
(4)
Literaturoznawstwo
(2)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Biologia
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Psychologia
(1)
Religia i duchowość
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7133-267-X
Bibliogr. s. 117-[123].
Streszczenie: Autorka szuka odpowiedzi na pytanie co powoduje, że dzieci ustosunkowują się pozytywnie do jednych zadań, inne zaś "odrzucają", nawet jeszcze przed zapoznaniem się z ich treścią. Praca podzielona jest na trzy części. W pierwszej zawarto informacje o procesach emocjonalnych i motywacyjnych. Następnie umieszczono rezultaty ananlizy szkolnych zadań matematycznych pod kątem występujących w nich środków motywacji. Część końcowa poświęcona jest opisowi różnych zachowań uczniów w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IX-B-80 289303 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Skrócona wersja pracy doktorskiej.
Bibliografia na stronach 163-178.
Streszczenie: Charakterystyka pojęć twórczość i kreatywność w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym, podsumowanie różnych badań dot. twórczego funkcjonowania ucznia w szkole. Przedstawienie wyników badań własnych przeprowadzonych w Kielcach w r. 1992 i 1997 wśród uczniów szkół podstawowych, którzy byli badani dwukrotnie - najpierw w kl. III (testami mierzącymi zdolności myślenia dywergencyjnego), a potem w kl. VIII (testami twórczości i testami osiągnięć szkolnych z jęz. polskiego, matematyki i fizyki). Wnioski dla praktyki nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285265 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7133-184-3
Bibliogr. s. 301-316. Indeks.
Streszczenie: Rozważania teoretyczne dot. odmiennego spojrzenia na miejsce i rolę nauczycieli w sferze edukacji, w życiu społecznym i kulturze Polski po 1989 roku. Przedstawienie badań nad młodym pokoleniem nauczycieli. Omówienie problemów dot. startu zawodowego nauczycieli, aspiracji życiowych, stylu życia i pracy oraz nowych wyzwań wobec pedagogiki w świetle doświadczeń młodych nauczycieli. Ukazanie roli i pozycji społecznej młodego nauczyciela w środowisku wiejskim na podstawie pamiętników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285270 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-222.
Streszczenie: Omówiono: teoretyczne podstawy diagnozy i ewaluacji, metody oceny wieku rozwojowego ucznia na podstawie różnych kryteriów, wykorzystanie norm i wskaźników w diagnozowaniu rozwoju fizycznego ucznia, testy do badania sprawności fizycznej, kwalifikowanie uczniów do zajęć sportowych i do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ocenianie w wychowaniu fizycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. XV-B-b-59 288985 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tekst częściowo ukraiński. Spis treści angielski i ukraiński. Streszczenie prac polskich w języku angielskim i ukraińskim, prac ukraińskich w języku angielskim i polskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292842 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7133-295-5
Bibliogr. s. 339-354.
Streszcz. ang., ros. Spis treści także ang.
Streszczenie: Prezentowana praca dotycząca pedagogiki zdolności ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wyjaśnia pojęcia oraz poglądy na temat problematyki zdolności. Omawia teorie, rodzaje zdolności, a także kształcenie uczniów zdolnych. Ukazuje społeczne znaczenie edukacji oraz szkołę jako środowisko rozwoju ucznia. W części empirycznej przedstawia badania oraz opis stanu praktyki edukacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291222 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-i-116 PNS 291223 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 93-97.
Streszczenie: Przybliżenie problematyki krajoznawstwa i turystyki szkolnej dla pracujących z młodzieżą szkolną poprzez podanie definicji krajoznawstwa i turystyki oraz opisanie działalności krajoznawczej w odniesieniu do systemu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Przedstawienie zarysu historii krajoznwstwa w Polsce i regionie świętokrzyskim oraz zarysu historycznego takich organizacji krajoznawczo-turystycznych, jak: PTT, PTK, PTSM, PTTK.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288981 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 85-89.
Streszczenie: Przedstawiono ochronę praw dziecka w świetle dokumentów prawnych. Omówiono pojęcie przemocy wobec dziecka według istniejących w literaturze czterech grup definicji. Scharakteryzowano formy przemocy wraz z ukazaniem przyczyn. W ostatnim rozdziale przedstawiono zagadnienie profilaktyki przemocy wobec dzieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288988 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-398 288989 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 111-122.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Publikacja zawiera opis i wyniki badań dotyczących rozwoju fizycznego i wydolności fizycznej uczniów klas VIII, czynników środowiskowych, statusu ekonomiczno-społecznego ich rodzin (SES) - jako kryteriów mających wpływ na wybór kierunku kształcenia młodzieży kończącej szkołę podstawową,.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285867 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-99 PNS 285252 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Autorzy omawiają rodzinę wielodzietną, wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny, rolę rodziny w procesie wychowania do czasu wolnego i rodzinę zastępczą. Prace dotyczące wychowania w szkole przedstawiają: funkcję opiekuńczo-wychowawczą szkoły, świetlicy szkolnej, formy pomocy dzieciom, rolę szkoły w procesie wychowania do czasu wolnego. Ostatnia część to teksty związane z: działaniami ognisk wychowawczych, świetlic terapeutycznych, świetlic wspierająco-integracyjnych "Plus", Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych i zakładów leczniczych. Praca podaje zagrożenia wynikające z oglądania programów telewizyjnych oraz korzystania z Internetu. W aneksie znajduje się Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292864 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-132 292865 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7133-270-X
Streszczenie: Prace poświęcono: opiece i wychowaniu w II i w III Rzeczypospolitej, opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, środowisku rodzinnemu np. rodzinie dotkniętej ubóstwem, rozłączonej z powodu emigracji rodziców, pozarodzinnym środowiskom wychowawczym (żłobek), funkcjom pedagoga szkolnego, opiece zastępczej (adopcja, rodzinny dom dziecka, rodzina zastępcza, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-120 289429 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (11-12 października 2006 r., Ameliówka koło Kielc) oraz towarzyszącego mu seminarium "Różne oblicza pracy socjalnej w teorii i praktyce".
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304118 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 263-307. Indeks.
Streszczenie: Ksiażkę rozpoczyna rozdział o Biblii jako źródle inspiracji wychowawczych. Dalsza jej część prezentuje sylwetki (ponad pięćdziesiąt) i poglądy przedstawicieli polskiej i europejskiej pedagogiki katolickiej od czasów wczesnośredniowiecznych (III w.). W zakończeniu autor charakteryzuje główne cechy katolickiego wychowania i nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285260 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 207-215. Streszcz. ang.
Streszczenie: Propozycja programowo-metodyczna dla nauczycieli muzyki w klasie VI. Autorka przedstawiła tutaj sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik multimedialnych. Przekazała stan badań nad recepcją muzyki artystycznej. Omówiła czynniki, które mają na nią wpływ oraz formy i metody jej rozwijania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XIV-B-79 288987 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 117-120.
Streszczenie: W prezentowanej pracy omówiono: regionalizm w tradycji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; treści regionalne w programach, podręcznikach i czasopismach dla dzieci; tematykę regionalną w planach pracy przedszkola i szkoły oraz regionalizm w opinii nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291365, 291182 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-371 290719 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zawiera prace badawcze, koncepcje innowacyjne, propozycje metodyczne nauczycieli praktyków. Zakres tematyczny:dojrzałość szkolna, edukacja elementarna w grupach integracyjnych, edukacja elementarna przez sztukę, edukacja społeczno - moralna, problemy związane z wychowaniem dziecka w środowisku domowym, wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288978 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-349/2 PNS 288980 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zawiera rozprawy, opracowania i referaty pracowników naukowych dotyczące aktualnych tendencji rozwoju pedagogiki przedszkolnej, koncepcji integrowania edukacji elementarnej oraz aktualnych problemów psychologicznych i metodycznych dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288977 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-349/1 PNS 288979 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7133-293-9
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści także ang.
Streszczenie: Artykuły (teoretyczne lub badawcze) ukazują zagadnienia z dwóch grup tematycznych: podsumowania pięciu lat reformy systemu oświaty w Polsce oraz nowych problemów. Artykuły w cz. I dot. np.: przeciwdziałania bezradności matematycznej, koncepcji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (przegląd), opinii nauczycieli o programach, podręczników, założeń Podstawy programowej i praktyki szkolnej, edukacji ekologicznej, trudności wychowawczych, oceniania, edukacji medialnej, funkcjonowania dziecka w roli ucznia, pracy domowej, wyznaczników przyjaznego klimatu szkolnego. W cz. II prace dot. m.in: dobra jako podstawowej kategorii wychowania, komunikacji w szkole, czasopism uczniowskich, czynników selekcyjnych, integracji dzieci niepełnosprawnych, budzenia zainteresowań czytelniczych, Internetu, nauczyciela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290255 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-370 290256 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7133-156-8
Bibliogr. s. 189-193.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285283 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7133-230-0
Bibliogr. s. 383-398.
W aneksie tekst częśc. równol. pol., wł. Streszcz. ang., wł.
Streszczenie: Porównanie polskich i włoskich rozwiązań w dziedzinie profilaktyki społecznej wraz z rozważaniami teoretycznymi opartymi na materiale empirycznym. Analiza przejawów i przyczyn patologii. Zaprezentowanie kierunków działań profilaktycznych w systemie edukacji i sferach życia społecznego, typów i modeli programów profilaktycznych. Osobny rozdział poświęcono rozmiarom zjawisk patologii społecznej w Polsce i we Włoszech oraz profilaktyce wybranych stanów patologicznych w obu krajach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-166 288986 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again