Form of Work
Książki
(16)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(14)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(3)
Author
Bołoz Wojciech (1945- )
(3)
Siek Stanisław (1930- )
(2)
Bassa Bożena (1959- )
(1)
Bielecki Jan (1945- )
(1)
Gogacz Mieczysław (1926- )
(1)
Majdański Kazimierz (1916-2007)
(1)
Northcott Cecil (1902-1987)
(1)
Ozorowski Edward (1941- )
(1)
Podrez Ewa (1952- )
(1)
Sareło Zbigniew (1949- )
(1)
Strzałecki Andrzej (1937- )
(1)
Tarnowski Janusz (1919-2012)
(1)
Terelak Jan Feliks (1942- )
(1)
Year
1990 - 1999
(16)
Time Period of Creation
1901-2000
(5)
1989-2000
(5)
Country
Poland
(16)
Audience Group
Nauczyciele etyki
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Osobowość
(3)
Rodzina
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Wychowanie katolickie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Arystotelizm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioetyka
(1)
Bóg
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Etyka (przedmiot szkolny)
(1)
Etyka seksualna
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Katolicyzm
(1)
Lotnictwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Metafizyka
(1)
Metody badawcze
(1)
Neoplatonizm
(1)
Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne
(1)
Obozy pracy
(1)
Ontologia
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Personalizm
(1)
Pranie mózgu
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Psychologia pracy
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Reklama
(1)
Socjologia religii
(1)
Spostrzeganie
(1)
Stres
(1)
Systemy rodzinne
(1)
Tolerancja
(1)
Tomizm
(1)
Więźniowie obozów
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Podręcznik
(2)
Encyklopedia
(1)
Opracowanie
(1)
Słowniki i encyklopedie biblijne
(1)
Domain
Psychologia
(6)
Religia i duchowość
(3)
Filozofia i etyka
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 196-212.
Streszczenie: Autor, specjalista w zakresie badań nad osobowością młodzieży niepełnosprawnej, poświęcił temu problemowi kilkanaście publikacji. W niniejszym opracowaniu przekazuje wiedzę na temat współczesnych sposobów higieny psychicznej, zmierzających do zmniejszenia napięcia lękowego i działania stresów, dotyczącą budowania pozytywnego obrazu, a także formowania dojrzałej osobowości niepełnosprawnych i dobrego ich funkcjonowania w środowisku społecznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272368, 272367 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: Referaty z seminarium zorganizowanego przez Instytut Studiów na Rodziną ATK, dotyczą m.in.: etycznych uwarunkowań edukacji ekologicznej rodziny, wychowania ekologicznego w rodzinie przez turystykę i rekreację, wpływu rodziny na ochronę środowiska i działania proekologiczne gmin, rodzinnej poradni ekologicznej, możliwości kształtowania prośrodowiskowych postaw rodziny poprzez szkołę oraz edukacji ekologicznej rodziny na poziomie szkoły średniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271936 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275092 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7072-120-6
Bibliogr. s. 328-[341] i przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277696 (1 egz.)
Book
In basket
Na treść książki składają się referaty wygłoszone na Konferencji Naukowej z 24-25 IV 1997, zorg. przez Katedrę Etyki przy Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK. Referaty dot. m.in. celów nauczania etyki i roli etyki w szkole, zagadnień dydaktycznych etyki, historii polskiego szkolnictwa na Śląsku w l. 1922-1939, regionalizmu w nauczaniu etyki w szk. podstawowych - na przykł. regionu pszczyńskiego, etyki nauczyciela, popularności przedmiotu - na podst. badań uczniów LO w Gdyni i Słupsku (klasy czwarte) i ZSZ w Gdyni (klasy trzecie).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275692 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-J-14 275693 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 163-166.
Streszczenie: Jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce publikacji poruszająca problematykę "prania mózgu". Pod tym pojęciem autor rozumie szereg celowo stosowanych zabiegów przez grupy ludzi lub ośrodki dyspozycyjne państw i organizacji politycznych mających na celu doprowadzenie człowieka do zmiany jego przekonań, światopoglądu, dominujących wyższych uczuć i obrazu siebie. Opis poszczególnych procesów prania mózgu i wskazywania ich psychologicznego tła i psychologicznego znaczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272189, 272188 (2 egz.)
Book
In basket
Wybrane metody badania osobowości / Stanisław Siek. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1993. - 475 s. : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 83-7072-018-8
Bibliogr. s. 389-390, 466-472.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 267413* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Książka składa się w większości z referatów zaprezentowanych na konferencji "Psychologiczne problemy percepcji reklamy", zorganizowany przez Katedrę Psychologii Ogólnej w listopadzie 1997r., a także z prac kilku badaczy. Celem konferencji, było dokonanie przeglądu badań nad szeroko rozumianą percepcją reklamy w Polsce, zintegrowanie środowiska badaczy tej problematyki, zwrócenie uwagi agencji reklamowych na wagę poznawczo ugruntowanej wiedzy dotyczącej percepcji reklamy, sposobu jej oddziaływania na ludzi. Praca przedstawia oddziaływanie reklamy na gospodarkę, politykę, kulturę, na życie moralne i religijne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277695 (1 egz.)
Book
In basket
Jak wychowywać? / Janusz Tarnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1993. - 188 s. : ilustracje ; 20 cm.
Bibliogr. s. 183-188.
Streszczenie: Książka jest pierwszą częścią zamierzonej przez autora trylogii pedagogicznej. Ks. J. Tarnowski wykorzystuje w niej swą wieloletnią, wciąż pogłębianą praktykę wychowawczą, polegającą na stałym dialogu z dziećmi i młodzieżą. W niniejszej publikacji wskazuje drogę ku najgłębiej pojętej osobie wychowanka, aby wspólnie z nim dążyć do Boga. W wyrażonych tu refleksjach ustosunkowuje się do tendencji współczesnego wychowania i jego głównych nurtów oraz do problemów otaczającego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271635, 271634 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7072-019-6
Bibliogr. s. 313-324.
Streszczenie: Książka adresowana do przedstawicieli specjalności technicznych i psychologów pracy. Materiał ilustracyjny omówionych tu zagadnień dotyczy pilota, jako operatora najbardziej złożonego współczesnego sprzętu technicznego. Z jedenej strony książka charakteryzuje człowieka w kategoriach jego ogólnych możliwości, z drugiej usiłuje wniknąć w jeden z podstawowych systemów odbioru informacji ze świata zewnętrznego, a mianowicie układ okołoruchowy człowieka. Omówiono także różnorodne czynniki modyfikujące niezawodność człowieka w sytuacji pracy. Ostatnie dwa rozdziały poświęcone są sytuacji psychologicznej człowieka pozbawionego pracy z przyczyn kryzysu ekonomicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271636 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7072-076-5
W pierwszej cz. pt. "Teoretyczne aspekty badań nad stresem" przedst. podstawy "transakcyjnej teorii stresu" R.S. Lazarusa i S. Follkmana oraz opis sposobów radzenia sobie ze stresem. Kolejne trzy części książki mają charakter sprawozdania ze szczegółowych badań empirycznych, których współautorami są studenci - uczestnicy seminarium w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu ATK, a dot. osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań odporności na stres i sposobów radzenia sobie ze stresem życia (gł. z powodu choroby), pracy (kontrolerów ruchu lotniczego, pielęgniarek, policjantek) i bezrobocia przez przeciętnego Polaka w latach 1992-1995.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275091 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 233-[247].
Streszczenie: Autor używa słowa promocja w znaczeniu wspierania czyjegoś rozwoju i działania na rzecz wzrostu tkwiących w nim możliwości. Pisząc o promocji osoby w rodzinie omawia takie działania, które służą rozwojowi jej członków, a zwłaszcza dzieci. Opisuje genezę, strukturę i funkcje rodziny w ujęciu socjologicznym oraz chrześcijański model rodziny. Rozważa wspólnototwórcze i społeczne znaczenie rodziny oraz jej oddziaływanie na kształtowanie osobowości dziecka poprzez wychowanie ze szczególnym uwzględnieniem wychowania moralnego i seksualnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276842, 276841 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86940-31-X
Temat: Bioetyka
Bibliogr. s. 229-[240].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276711 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253473* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy hasłach.
Streszczenie: Zagadnienia małżeństwa, rodziny i wychowania są tu zdefiniowane z katolickiego punktu widzenia, toteż znalazły się tu także zagadnienia z zakresu teologii i teologii rodziny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 2 SŁO (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przewodnik adresowany do rodziców, jest propozycją wychowania do miłości w rodzinie, w której przeżywanie płciowości oparte jest na wskazaniach pastoralnych, mądrości Pisma Św. i nauczaniu Kościoła. W publikacji uwzględniono oprócz wartości ewangelicznych, także zdobycze nauki i społeczno-kulturalne uwarunkowania rodziny; omówiono wychowawczą rolę rodziców na poszczególnych etapach wychowania i w okresie głównych faz rozwoju dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275551 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again