Form of Work
Książki
(32)
Publikacje naukowe
(8)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(33)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Author
Jarymowicz Maria (1942- )
(5)
Boski Paweł (1948- )
(2)
Doliński Dariusz (1959- )
(2)
Eliasz Andrzej (1941- )
(2)
Kurcz Ida (1930- )
(2)
Marszał-Wiśniewska Magdalena
(2)
Reykowski Janusz (1929- )
(2)
Sokołowska Joanna
(2)
Bobryk Jerzy (1949-2016)
(1)
Dolińska-Zygmunt Grażyna (1952- )
(1)
Dryll Elżbieta
(1)
Dymkowski Maciej (1947- )
(1)
Fajkowska-Stanik Małgorzata
(1)
Frączek Adam (1935- )
(1)
Gołąb Andrzej (1945- )
(1)
Jakubowska Urszula Teresa
(1)
Kuczyńska Alicja (1952- )
(1)
Kwiatkowska Anna (psycholog)
(1)
Lis-Turlejska Maja (1940- )
(1)
Malewska-Peyre Hanna (1927- )
(1)
Materska Maria (1942- )
(1)
Miluska Jolanta
(1)
Ohme Rafał Krzysztof
(1)
Ostaszewski Paweł (1963- )
(1)
Pietrasiński Zbigniew (1926-2010)
(1)
Szmajke Andrzej (1953-2016)
(1)
Trzebińska Ewa (1951- )
(1)
Weigl Barbara
(1)
Wrześniewski Kazimierz
(1)
Zumkley Horst
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(26)
Time Period of Creation
1901-2000
(9)
1989-2000
(9)
Country
Poland
(33)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Samopoznanie
(7)
Postawy
(6)
Psychologia społeczna
(6)
Zachowanie
(5)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Decyzje
(3)
Metody badawcze
(3)
Osobowość
(3)
Spostrzeganie społeczne
(3)
Dzieci
(2)
Kobieta
(2)
Młodzież
(2)
Polacy za granicą
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Ryzyko
(2)
Stereotyp narodowy
(2)
Temperament
(2)
Uczniowie
(2)
Uczucia
(2)
Wartość
(2)
Wola
(2)
Świadomość
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Agresywność
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Białorusini za granicą
(1)
Dyskurs (filozofia)
(1)
Eksperymenty
(1)
Etnopsychologia
(1)
Etyka
(1)
Gender
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Ja (psychologia)
(1)
Jakość życia
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Klasyfikacja
(1)
Kontrola
(1)
Metody nauczania
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Mózg
(1)
Mężczyzna
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Oceny szkolne
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Pamięć
(1)
Pesymizm
(1)
Polityka
(1)
Praca
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przestrzeń
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Psychologia środowiskowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzina
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Socjalizacja
(1)
Spostrzeganie
(1)
Stereotyp
(1)
Stres
(1)
Stres pourazowy
(1)
Studenci
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Tożsamość (psychologia)
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transseksualizm
(1)
Trauma
(1)
Umysł
(1)
Uprzedzenia
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więź społeczna
(1)
Wybory
(1)
Wypracowania szkolne
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Francja
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Opracowanie
(3)
Monografia
(2)
Antologia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Domain
Psychologia
(15)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Religia i duchowość
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284118 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-07-3
Bibliogr. s. 167-183.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266037, 266036 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-46-4
Bibliogr. s. 240-250.
Streszczenie: Teoretyczna i poparta badaniami prezentacja zagadnień: formy aktywności dzieci warunkujące proces interakcji wychowawczej; znaczenie rodziny i jej etosu dla rozwoju dziecka; zachowania matki i dziecka jako obraz interakcji w strefie najbliższego rozwoju; realizacja oczekiwań w zakresie samodzielności i trudności wychowawczych a wzory integracji z dzieckiem "grzecznym" i "trudnym"; socjokulturowo-historyczny model procesu wychowawczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284122, 284121 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266035, 266034 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-57-X
Bibliogr. przy pracach.
Tekst część. tł. z ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284126, 284125 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. 211-227.
Streszczenie: W pracy ukazano podmiot - człowieka jako istotę społeczną w ujęciu psychologii poznania społecznego i w ujęciu motywacyjnym oraz przedstawiono zachodzące między nimi relacje w wyjaśnianiu zachowań społecznych. Autorka przedstawia modele procesu spostrzegania społecznego, a podmiot jako osobę o określonych potrzebach poznawczych i przetwarzającą informacje społeczne oraz wyrażającą swoje funkcjonowanie poprzez emocje. Prezentuje teorie: tożsamości społecznej (SIT) H. Tajfela, kategoryzacji Ja (SCT) J. Turnera, optymalnej dystynktywności (CODT) M. Brewer oraz tożsamości osobistej i społecznej M. Jarymowicz. Opisuje badania własne o zależności zachodzącej między aktywizacją tożsamości społecznej, poznawczym wyodrębnieniem schematów Ja-My-Ludzie a tendencją do powierzchownej kategoryzacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279717, 279716 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-32-4
Bibliografia na stronach 241-252.
Streszczenie: Badania własne i ich wyniki poprzedzono omówieniem ogólnych zagadnień stresu traumatycznego. W pracy przedstawiono historię poglądów na psychologiczne jego konsekwencje. Zaprezentowano badania empiryczne dotyczące konsekwencji traumatycznego stresu w odniesieniu do ofiar Holocaustu i obozów koncentracyjnych. Przedstawiono koncepcje R.J. Liftona i M.J. Horowitza dotyczące konsekwencji urazowych przeżyć oraz poglądy na temat traumy i stanu potraumatycznego, także w aspekcie psychoanalizy. Omówiono modele teoretyczne przezwyciężania skutków skrajnie urazowych przeżyć jak również założenia dotyczące sposobów prowadzenia terapii zaburzeń pourazowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277569, 277568 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-39-1
Bibliogr. s. 246-253.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Monografia z zakresu problematyki kontroli wolicjonalnej. Przedstawiono poglądy teoretyczne dot. siły woli ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji J. Kuhla (będącej podstawą badań przeprowadzonych przez autorkę), rozważania nt. związku temperamentu z siłą woli oraz problem dopasowania i niedopasowania właściwości wolicjonalnych do możliwości temperamentalnych osoby. Omówiono metody i wyniki badań głównych oraz wyniki badań dodatkowych. Badania główne przeprowadzono wśród pracowników banków w Warszawie i w Łodzi. Badania dot. związku reaktywności (możliwości temperamentalnych) z siłą woli oraz wpływu reaktywności i właściwości wolicjonalnych człowieka na jego funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279719, 279718 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 147-151. Streszcz.
Streszczenie: Książka przedstawia jedną z metod badania i analizy danych empirycznych - metodę ewaluacji (proces oceniania podporządkowany celom: zwiększenia kontroli, podtrzymania tego co korzystne, a wyeliminowania tego co niekorzystne). Przedmiotem badań jest ocenianie szkolne, na przykładzie wypracowań: strategie oceniania, konstrukcja technik badawczych, analiza wyników eksperymentu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269410, 269409 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 147-[156].
Streszczenie: Omówienie behawioralnego punktu widzenia na problem dokonywania wyboru przez ludzi i zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów między nagrodami i karami, pojawiającymi się z różnym odroczeniem. Interpretacja podstawowego behawioralnego prawa opisującego dokonywanie wyboru tzw. prawa dopasowania. Analiza wpływu odroczenia na wartości wzmocnień, z punktu widzenia ekonomii behawioralnej. Prezentacja badań autora nad rolą modelu dyskontowania w opisie zmian wartości odraczanych nagród i kar oraz nad czynnikami szybkości przebiegu dyskontowania. Badanie związków między tempem, w jakim odroczone nagrody i kary tracą na wartości a wewnętrzną charakterystyką jednostek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276490, 276489 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 250-261.
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest problem autoprezentacyjnej skuteczności samoutrudniania, bez rozstrzygania motywu podejmowania działań samoutrudnieniowych. Aut. omawia dotychczasowy stan badań dot. samoutrudniania (jako strategii obrony i podwyższania poczucia własnej wartości) i autoprezentacji. Wyjaśnia, że samoutrudnianie pojawia się w sytuacjach wywołujących niepewność dot. poczucia własnej wartości, że jednostka dokonująca autoprezentacji zachowuje się tak, aby ukształtować w umyśle partnera interakcji pożądany obraz własnej osoby, i określa kiedy samoutrudnianie może być skuteczną techniką autoprezentacji. Następnie przedstawiono metody i wyniki badań własnych, w których analizowano efektywność samoutrudniania przyjmując dwupoziomową koncepcję zachowań autoprezentacyjnych: kierowanie impresją i kierowanie zachowaniem audytorium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274632, 274631 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284130, 284129 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284133 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 127-129.
Streszczenie: Praca oparta na wypowiedziach studentów I roku psychologii społecznej, nawiązująca jednak do problemów rozwoju wewnętrznego młodzieży akademickiej, niezależnych od typu uczelni. Przekazują one: opinię o wykładowcach, informacje na temat rozwoju osobistego w trakcie I roku, motywów wyboru i dróg dojścia do studiów psychologicznych oraz czynników kształtujących osobowość podczas studiów, w tym udział nauczyciela akademickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276494 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja trzech autorów, którzy pracę naukową nad tożsamością narodową prowadzili w różnych ośrodkach badawczych na świecie. W kolejnych szkicach omówiono problemy pochodne od zderzeń kultury własnej i obcej, związki tożsamości badanych ze starą kulturą oraz procesy tworzenia się powiazań z kulturą nową, a także przejawy uprzedzeń wobec innych narodowości, które mają swe źródła w mechanizmach tożsamościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266953 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Psychologiczne ; t. 40)
ISBN: 83-85459-02-2
Bibliogr. s. 143-157.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 237356, 237355 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 151-165.
Streszczenie: Książka zapoznaje z głównymi problemami badań podejmowanych w ramach psychologii ekologicznej, która akcentuje wpływ środowiska, zwłaszcza fizycznego na zachowanie człowieka oraz jego psychiczną i fizyczną kondycję. Omawia wpływ zjawisk astronomicznych i atmosferycznych oraz przestrzeni fizycznej na zachowanie się zwierząt i ludzi. Analizuje także, wpływ makrośrodowiska miejskiego na zachowanie i samopoczucie mieszkańców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269420, 269419 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266467, 266466 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-37-5
Bibliografia na stronach 177-183.
Streszczenie: Autor przedstawia własne propozycje dotyczące tego, jak definiować pojęcie postawy, czym są postawy moralne, jak można od strony psychologicznej zwięźle opisać rozwój moralny. Omawia psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego, historię badań nad wpływem postaw na zapamiętywanie. W referowanych badaniach ustala, jak młodzież w różnym wieku zapamiętuje sześć typów argumentów uzasadniających powinność dobrej nauki, prawdomówności, pomagania innym i zakaz kradzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279715, 279714 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-36-7
Bibliogr. s. 214-222.
Streszczenie: W oparciu o dorobek psychologii klasycznej i najnowsze teorie oraz badania omówiono problematykę psychologicznych dyspozycji (gotowości) do przyjmowania przez jednostki idei politycznych. Poddano analizie polityczne upodobania w byłych państwach komunistycznych przyjmując paradygmat psychologii poznawczej o subiektywnym obrazie świata polityki (determinowanym przez preferencje polityczne). Autorka przedstawia przebieg i wyniki badań eksploracyjnych z lat 1983-96, dzięki którym określa wpływ mentalności społ.-polit., cech afektywnych i motywacji do poznawania polityki - na preferencje polityczne dotyczące budowy pożądanego systemu ustrojowego państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278461 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again