Forma i typ
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
dostępne
(4)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(1)
Autor
Bielicki Eugeniusz (1926- )
(1)
Budrewicz Irena
(1)
Czakowska Helena
(1)
Kuchcińska Maria (pedagog)
(1)
Kuciński Mariusz
(1)
Kwaśniewska Krystyna (1928-2018)
(1)
Nowicki Grzegorz (1935-2009)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Temat
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Alkoholizm
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Jan Paweł
(1)
Kara (prawo)
(1)
Katolicka nauka społeczna
(1)
Kobieta
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Praca licencjacka
(1)
Praca magisterska
(1)
Prewencja kryminalna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przestępczość
(1)
Starzenie się
(1)
Sędziowie rodzinni
(1)
Tożsamość (filozofia)
(1)
Wychowanie
(1)
Temat: czas
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Religia i duchowość
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 323815 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 217-225.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Autor przeciwstawia się orientacji monodyscyplinarnej, wychodząc z założenia, że nie sposób wyjaśnić zachowania ludzkie, a szczególnie te odbiegające od preferowanych norm, przy zastosowaniu osiągnięć tylko jednej dyscypliny naukowej. Określa miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej na tle innych nauk. Przybliża jej przedmiot i cele oraz założenia dotyczące koncepcji człowieka i teorii wychowania. Omawia podstawowe pojęcia patologii społecznej i społecznych zjawisk patologicznych oraz zjawiskowe formy patologii społecznej i indywidualnej (narkomanię, alkoholizm, prostytucję, samobójstwo, patologiczne właściwości środowiska rodzinnego). Wiele miejsca poświęca rozwiązywaniu problemów związanych z praktyką resocjalizacyjną i profilaktyką zachowań dewiacyjnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289495 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: Artykuły o charakterze teoretycznym lub badawczym dot. m.in.: zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży w Polsce w l. 1990-2005, struktury przestępstw dokonywanych przez kobiety, pojęcia dewiacji i korzyści jednostki z zachowań dewiacyjnych, kulturowej etiologii kształtowania się dewiantywnych postaw młodzieży generowanych przez system posttransformacyjny, pracy socjalnej jako alternatywy dla resocjalizacji, roli ojca w opinii mężczyzn uzależnionych o alkoholu i w opinii dzieci alkoholików.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296528 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89914-21-7
Bibliogr. przy ref.
Tekst część. w jęz. czes., streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: godności; współczesnego stosunku do problematyki starości, umierania i śmierci; uwarunkowań filozoficznych i teologicznych edukacji "w imię" starości; edukacyjnego paradygmatu badawczego w geragogice; poczucia koherencji i funkcjonowania osób w starszym wieku; zadowolenia z życia osób starszych w Polsce i w Niemczech; stanowisk wobec edukacji do i w starości; edukacji zdrowotnej do starości; turystyki i krajoznawstwa w okresie późnej dorosłości; trudności w przygotowaniu seniora i jego rodziny do starości; starzenia się, starości i człowieka starego w podręcznikach dla szkoły podstawowej; stosunku młodzieży do starości i osób starszych. 3 opracowania w jęz. czeskim (o: kształceniu i kompetencjach opiekunów osób starszych, edukacji seniorów, wolontariuszach w opiece społ.). Prace mają charakter teoretyczny lub badawczy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-a-83 296514 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89914-15-6
Bibliografia stronach 52-53.
Streszczenie: Poradnik zawiera istotę, cel i zakres pracy dyplomowej. Podaje wskazówki dotyczące jej konstrukcji oraz przykłady zastosowania przypisów i sporządzenia bibliografii. Autor omawia także wymagania stawiane przy egzaminie dyplomowym. Publikacja zawiera wzory stron tytułowych oraz spis literatury dotyczący pisania prac dyplomowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 293438 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 161-174.
Streszcz. ang., ros.
Streszczenie: Książka dotyczy problemu rozwarstwienia społecznego ludności wiejskiej. Autor dokonuje przeglądu rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych dzieci i młodzieży w rejonie kujawsko-pomorskim. Prezentuje wyniki badań, w których skupił się na zbadaniu cech somatycznych dzieci i młodzieży w wieku od O do 19,5 lat. Następnie analizuje sytuację socjalno bytową rodzin wiejskich oraz dokonuje podsumowania przeprowadzonych badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288966 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej