Form of Work
Książki
(25)
Publikacje dydaktyczne
(8)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(18)
only on-site
(7)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(7)
Author
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(5)
Aleksander Tadeusz (1938- )
(4)
Szlosek Franciszek (1943- )
(2)
Baraniak Barbara (1954-2022)
(1)
Bibik Renata
(1)
Dyrda Tadeusz
(1)
Gumuła Teresa
(1)
Janicka-Panek Teresa
(1)
Jaronowska Sylwia
(1)
Jaszczyk Teresa
(1)
Jopkiewicz Andrzej (1937-2021)
(1)
Jurczyk-Romanowska Ewa
(1)
Kaczor Stanisław (1924-2014)
(1)
Kopsztejn Maria
(1)
Kozieł Edyta
(1)
Kramek Zbigniew
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Magier Piotr
(1)
Nikitorowicz Jerzy (1951- )
(1)
Nowak Stanisław (1953-2016)
(1)
Sarleja Teresa Zenona
(1)
Strutyńska Elżbieta
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Wiatrowski Zygmunt (1928- )
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Łuczyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Nauczyciele nauczania początkowego
(5)
Nauczyciele przedszkoli
(5)
Szkoły wyższe
(2)
Inspektorzy bhp
(1)
Nauczyciele
(1)
Subject
Diagnoza pedagogiczna
(6)
Dojrzałość szkolna
(6)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(6)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(6)
Dziecko niedosłyszące
(5)
Oświata dorosłych
(5)
Dziecko głuche
(4)
Język dziecka
(2)
Kariera
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika
(2)
BHP
(1)
Badania jakościowe
(1)
Cierpienie
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Egzystencjalizm
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Filozofia kultury
(1)
Historia
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura pracy
(1)
Matematyka
(1)
Metody nauczania
(1)
Mobbing
(1)
Nauczanie
(1)
Nauka czytania
(1)
Nauka pisania
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Praca
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rozwój fizyczny dziecka
(1)
Rozwój fizyczny młodzieży
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Transgresja (psychologia)
(1)
Trauma
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Twórczość
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie
(1)
Wymowa
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Radom (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(7)
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(5)
Podręcznik
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Program nauczania
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Psychologia
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
25 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 199)
ISBN: 978-83-7789-188-9
Bibliografia na stronach 444-453. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim, niemieckim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 308969 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-81 306158 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 199)
ISBN: 978-83-7204-703-8
Bibliografia na stronach [429]-437. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim, niemieckim.
Streszczenie: W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące nazewnictwa oświaty dorosłych, historii oświaty dorosłych w Polsce, działalności edukacyjnej Instytutów Rzemieślniczo-Przemysłowych w latach mięczywojennych, szkół dla dorosłych, oświaty pozaszkolnej, mediów masowych w systemie kształcenia, edukacji kulturalnej (domy kultury, wystawy, amatorskie zespoły artystyczne), uniwersytetów trzeciego wieku, oświaty dorosłych w Polsce na początku XXI wieku oraz cech systemu współczesnej andragogiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 296282, 296281 (2 egz.)
Book
In basket
(Monograficzna Seria Wydawnicza - Biblioteka Pedagogiki Pracy 231)
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. niem.
Streszczenie: Oprócz wystąpień wprowadzających przedstawiono opracowania i komunikaty z badań, z zakresu: antropologicznych i społecznych podstaw oświaty dorosłych, celów edukacji dorosłych, związku edukacji dorosłych z rynkiem pracy, badań andragogicznych na świecie i w Polsce, podmiotów edukacji dorosłych, edukacji dorosłych w środowisku pracy. M. in.: S. M. Kwiatkowski "Edukacja dorosłych a kapitał społeczny"; S. Kaczor "Kapitał ludzki w tworzonym społeczeństwie obywatelskim"; J. Stochmiałek "Występowanie sytuacji trudnych i kryzysowych w edukacji dorosłych"; U. Jeruszka "Funkcje zawodowej edukacji dorosłych"; R. Bera "Emigracja zarobkowa wykształconej młodzieży - ╗drenażź czy ╗cyrkulacja mózgówź?"; E. Dubas "Uczenie się od Innego - w andragogicznej perspektywie"; T. Z. Sarleja "Tolerancja jako problem badań andragogicznych"; J. Potoczny "Współczesny nauczyciel dorosłych w procesach edukacji ustawicznej"; M. Wojciechowska "Zasady nauczania w świetle praktyki nauczycieli osób dorosłych". 1 art. w jęz. niemieckim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-70/1 299619 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Monograficzna Seria Wydawnicza - Biblioteka Pedagogiki Pracy 231)
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Tom zawiera referaty teoretyczne i komunikaty z badań z zakresu: kształcenia akademickiego dorosłych, aktywności edukacyjnej i kulturalnej w ciągu życia, edukacji dorosłych jako stymulatora rozwoju regionalnego, międzynarodowych doświadczeń w kształceniu dorosłych, mediów i e-learningu w edukacji dorosłych, edukacji seniorów. M. in.: M. M. Tytko "Filozofia andragogiki. Aksjologiczne podstawy edukacji dorosłych"; B. Borowska-Beszta "Edukacja nieformalna kultury dorosłych z niepełnosprawnością na tle habilitacji kulturowej i biegu życia"; M. Malec "Uwikłani w stygmaty. Uczenie się przez doświadczenie stygmatyzacji"; M. Rębiałkowska-Stankiewicz "Akademia Walki z Rakiem jako forma edukacji osób z chorobą nowotworową"; A. Pogorzelska "Edukacja dorosłych - założenia teoretyczne i lokalna rzeczywistość"; M. Kozak "Edukacja prawna dorosłych w aspekcie budowania społeczeństwa obywatelskiego"; T. Kloubert "Rozwój wspólnej europejskiej polityki edukacyjnej"; A. Kowal-Orczykowska "Kochanie przez gotowanie i inne ╗przypowieści<<. Reklama jako przestrzeń edukacji dorosłych"; M. Rudy-Muża "Idea uniwersytetów trzeciego wieku i jej realizacja".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-70/2 299620 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307035 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304767 (1 egz.)
No cover
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304771 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Nazwy aut. na s. [456]. Mater. z konferencji, Kielce 29-30 września 2008 r.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Tekst częśc. ang., czes., ros. Wstęp i spis treści także ang.
Streszczenie: Materiały z konferencji zawierają referaty na temat problemów współczesnej edukacji (pedagogika pamięci, uczeń zdolny, doskonalenie nauczycieli, umiejętności wychowawcze nauczyciela), programu, szkoły i nauczyciela (kognitywizm, koncepcja uczącej się społeczności, dialog w edukacji, programy komputerowe w edukacji matematycznej w klasach początkowych, Juliusz Poniatowski), uczenia się uczniów (drama, pytania, edukacja ekologiczna, nauczanie j.angielskiego, pedagogiczna działalność ośrodków kultury, metoda projektów) oraz edukacji w kontekście europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298532 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7789-503-0
Temat: BHP ; Nauczanie ; Poradnik
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 91-98.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 321955 (1 egz.)
Book
In basket
(Egzystencjalne Problemy Człowieka Współczesnego)
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach, netografia przy niektórych pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 321641 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308328 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 218)
Materiały na konferencję z okazji jubileuszu dziesięciolecia Wszechnicy Roztoczańskiej i III Forum Polsko-Ukraińskiego.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Spis treści także w jęz. ang., ros.
Streszczenie: Ukazano różne aspekty relacji między edukacją i kulturą. Teksty pogrupowano w czterech częściach: "Świadomość interkulturowości"', "Środowisko a interkulturowość", "Szkoła i nauczyciel dla interkulturowości", "Interkulturowość jako nowe wyzwanie". Omówiono np. edukację do międzykulturowości, zainteresowania kulturowe osób starszych, zajęcia krajoznawczo-turystyczne, Internet i wycieczki w edukacji interkulturowej, rolę szkoły zawodowej w przygotowaniu do zatrudnienia na europejskim rynku pracy, zakład pracy jako organizację wielokulturową, metodę projektów (z przykładem projektu "Europa wspólne państwo" skierowanym do uczniów klas IV-VI i realizowanym podczas praktyk studenckich), przygotowanie do życia w społeczeństwach wielokulturowych, znaczenie cech charakteru narodowego dla procesu edukacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 296791 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 230)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Publikacja wyd. z okazji jubileuszu 70. urodzin prof. Iwana Andrejewicza Zjaziuna. Zbiór artykułów głównie autorów ukraińskich na temat m.in. spójności procesu kształcenia i wychowania, kształcenia nauczycieli, twórczości nauczycieli, edukacji otwartej, nauczania wirtualnego, działalności innowacyjnej, standardów kwalifikacji nauczycieli w Niemczech, kultury zawodowej nauczycieli, poglądów I.A.Zjaziuna, rozwoju zawodowego nauczyciela, kształtowania osobowości, sztuki wychowania, kształcenia nauczycieli przedmiotów artystycznych, mistrzostwa pedagogicznego nauczycieli, umiejętności komunikowania się oraz kreatywnego nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298181, 298180 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305989 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87301-17-0
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Streszczenie: Autorzy omawiają szkolnictwo polonijne na Białorusi, Litwie, Ukrainie, Łotwie, Słowacji, w Rosji, Czechach, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Grecji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301385, 299132 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7789-320-3
Bibliogr. s. 173-194, wykaz aktów prawnych s. 195-196.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313688 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304760 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again