Forma i typ
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Autor
Dobrzeniecki Romuald
(2)
Gretkowski Andrzej (1952- )
(2)
Bańka Waldemar
(1)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(1)
Borowski Marek
(1)
Borowski Ryszard ( -2007)
(1)
Gałkowski Andrzej
(1)
Kruszewski Zbigniew Paweł (1949- )
(1)
Mianecka Julia
(1)
Półturzycki Józef (1934-2021)
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Waluch Kazimierz
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1931-2016)
(1)
Wysocki Dariusz (prawo)
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Gimnazja
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Temat
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Kadry
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Unia Europejska
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Gatunek
Podręcznik
(3)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Program nauczania
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(3)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289184 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Charakterystyka elementów systemu wychowania w placówkach resocjalizacyjnych dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich z uwzględnieniem przepisów prawnych regulujących ich funkcjonowanie. Opis sposobów oddziaływania na sprawców czynu przestępczego. Rodzaje zakładów i ośrodków resocjalizacji oraz formy ich pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-344 284796 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ból i cierpienie / Andrzej Gretkowski. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2003. - 370, [2] s. : ilustracje ; 20 cm.
ISBN: 83-89416-23-9
Bibliogr. s. 333-353.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287178 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
W niniejszej książce przedstawiono krótką charakterystykę programów, sposoby oceniania pracy uczniów oraz wykaz literatury przydatnej uczniom i nauczycielom. Prezentowane programy opracowano zgodnie z obowiązującymi aktami i przepisami prawa oświatowego (Podstawa Programowa z 2002 roku, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 roku), przeznaczone są dla klas V-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. XIX-C-17 289580 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 29)
ISBN: 83-88193-85-6
Bibliogr. s. 405-425.
Streszczenie: Omówienie pojęć, zasad oraz wartości kształcenia ustawicznego. Przedstawienie doświadczeń ilustrujących rozwój kształcenia ustawicznego w szkołach wyższych oraz ról i funkcji uczelni niepaństwowych w edukacji ustawicznej. Ukazanie założeń i doświadczeń edukacji ustawicznej w Niemczech i we Francji oraz edukacji na odległość w USA i w Niemczech. Prezentacja koncepcji i poglądów P.Lengranda, R.H.Dave, B.Suchodolskiego, E.Gelpiego, M.Teresevi~5ciene dot. edukacji ustawicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 285927 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284706 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Podstawy Pedagogiki Rewalidacyjnej)
Bibliografia na stronach 193-194.
Charakterystyka stopni upośledzenia umysłowego. Omówienie celów i zadań edukacji specjalnej, kształcenia i wychowania osób lżej i ciężej upośledzonych umysłowo. Przedstawienie programów nauczania w szkołach specjalnych oraz zarysu wychowania integracyjnego. Ukazanie form opieki i usprawniania upośledzonych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-151 287211 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Systemy Edukacyjne na Świecie)
ISBN: 978-83-62709-62-5 (Novum)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-D-a-242 312429 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły zaprezentowano w grupach tematycznych: podstawy teoretyczne i tendencje rozwojowe pedagogiki rewalidacyjnej (tu: niepełnosprawność w życiu kobiety, rys historyczny pedagogiki specjalnej, bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, sytuacja osób niepełnosprawnych, integrowanie edukacji, aksjologia w rewalidacji, zadania pedagoga wobec osób niepełnosprawnych), pedagogika rewalidacyjna wobec integracji społecznej ludzi starszych), doświadczenia praktyki edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych (m.in.: e-learning osób niepełnosprawnych, komputery i Internet w walce z dysleksją, autyzm, dziecko z zespołem Aspergera w szkole powszechnej), doświadczenia w Polsce i za granicą (system kształcenia specjalnego w Polsce, konteksty niepełnosprawności dorosłych w USA, rewalidacja w RFN).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-215 296523 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-60662-04-5
Bibliografia na stronach 167.
Streszczenie: Dobór treści tworzących podręcznik ma charakter autorski, a zagadnienia teoretyczne są zebrane w dwóch częściach: podstawy wychowania jako racjonalne myślenie o edukacji oraz zarys teorii wychowania. W aneksie zamieszczono wybrane hasła encyklopedyczne z edukacji oraz leksykon podstawowych pojęć teorii wychowania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 296815 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej