Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(11)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(4)
Author
Śnieżyński Marian (1939- )
(3)
Adamski Franciszek (1930- )
(1)
Długosz Antoni (1941- )
(1)
Jędraszewski Marek (1949- )
(1)
Klose Alfred (1928- )
(1)
Mastalski Janusz (1964-)
(1)
Ostrowski Maciej (1952- )
(1)
Sowinski Grzegorz
(1)
Studenski Marek
(1)
Stypułkowska Beata
(1)
Węgrzecki Adam (1937- )
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(12)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Filozofia
(2)
Nauczanie
(2)
Pedagogika
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dilthey, Wilhelm
(1)
Duszpasterstwo
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Fenomenologia
(1)
Foerster, Friedrich Wilhelm
(1)
Gimnazja
(1)
Heidegger, Martin
(1)
Hermeneutyka
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Katecheza
(1)
Katolicka nauka społeczna
(1)
Katolicyzm
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Lévinas, Emmanuel
(1)
Messner, Johannes
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Odpoczynek
(1)
Personalizm
(1)
Poznanie
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
(1)
Spostrzeganie społeczne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Turystyka
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wpływ i recepcja
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Subject: work
Biblia
(2)
Subject: time
1901-2000
(4)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Analiza i interpretacja
(2)
Opracowanie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Rozprawa habilitacyjna
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Religia i duchowość
(3)
Hobby i czas wolny
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87681-47-4
Bibliogr. s. 233-250.
Streszczenie: Zakres i zadania dydaktyki biblijnej z propozycjami programu wykładów i ćwiczeń. Etapy realizacji i projekt programu biblijnej formacji katechetów oraz opis form "samokształcenia kierowanego"; charakterystyka zasad interpretacji Pisma św. dla potrzeb szkolnej katechezy. Metodyka katechezy biblijnej i zasady pisania konspektu katechetycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-G-4 283765 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269822 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283764 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 331-355.
Streszczenie angielskie, niemieckie, włoskie.
Streszczenie: Dla dokonania diagnozy złych interakcji szkolnych podsumowano stan wiedzy nt. różnych aspektów następujących zagadnień: toksyczności w pokoju nauczycielskim (niebezpieczne syndromy specyficzne dla środowiska nauczycielskiego, nieformalne grupy nauczycielskie, stosunki nauczycieli z dyrekcją, "zamknięcie" pokoju nauczycielskiego), zaburzeń w kontaktach wychowawców z rodzicami (wzajemne uprzedzenia i ukryta rywalizacja, rodziny dysfunkcjonalne, toksyczna rola mass mediów), nieprawidłowych relacji szkolnych podmiotów wychowania (nauczycielskie strategie przetrwania, manipulacje uczniowskie, "konflikt interesów", przemoc i mobbing w szkole), uczniowskich zagrożeń (uczniowie trudni, ADHD, dysleksja, PTSD, lęki i fobie, uzależnienia i sekty). Zaproponowano 4 płaszczyzny detoksykacji szkolnych relacji interpersonalnych (terapia nauczycielska, menedżer w roli terapeuty, uzdrowienie relacji szkoła-rodzina, sztuka wychowania).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290904, 290903 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-259 290815 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; nr 9)
Bibliografia na stronach 415-463.
Streszczenie w języku niemieckim.
Streszczenie: W opracowaniu tematu czasu wolnego wykorzystano dokumenty kościelne, literaturę teologiczną oraz odwołano się do źródeł wiary, sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, chrześcijańskiej antropologii, etyki, społecznej nauki Kościoła, a zwłaszcza do teologii moralnej. Autor korzysta z wyników badań socjologii, psychologii, historii i geografii, podkreśla aspekt pastoralny, a cel pracy upatruje w praktycznej refleksji nad ogólnoludzkimi i chrześcijańskimi wartościami wolnego czasu. Osobne miejsce poświęca turystyce jako ważnej formie spędzania czasu wolnego i omawia problemy duszpasterstwa turystycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274667 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265216 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 357-365.
Streszczenie niemieckie.
Streszczenie: Omówienie systemu wychowawczego niemieckiego pedagoga Fryderyka Wilhelma Foerstera (1869-1966) i problematyki wychowawczej w polskiej literaturze pedagogicznej. Metodologia i przedstawienie wyników badań własnych w sześciu gimnazjach powiatu bielskiego w r.szk. 1999/2000. Dokonano obserwacji lekcji i przeprowadzono ankiety wśród uczniów klas pierwszych, rodziców uczniów i nauczycieli. Badania dot. sfer oddziaływań wychowawczych szkoły: intelektualnej, moralnej, estetycznej i fizycznej. Następnie oceniono aktualność wskazań F.W. Foerstera w odniesieniu do tych sfer.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283758 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87681-92-X
Bibliogr. s. 411-418.
Streszczenie: Autor proponuje drogę do dialogu edukacyjnego w procesie nauczania. Omawia: dialogiczny charakter relacji interpersonalnej, aksjologiczny i teleologiczny wymiar dialogu edukacyjnego, teoria doboru treści nauczania, kształcenie wielostronne, 5 toków nauczania, metody dialogu dydaktycznego, zasady nauczania, funkcje środków dydaktycznych i rolę filmu i telewizji, komputera i Internetu, systemy oceniania, dialog w rodzinie, obszary dialogu w szkole (badania nad elementami dialogu w polskiej szkole l. 90.), nauczanie wychowujące w szkole dialogu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283763, 283762 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85245-18-9
Streszczenie: Autor przedstawia obraz polskiej szkoły w aspekcie nauczania wychowującego (także poglądy pedagogów na nauczanie wychowujące), podaje propopozycje wyjścia z impasu edukacyjnego (warunki realizacji nauczania wychowującego, metodologiczne przesłanki do badań nad nim). Następnie analizuje poszczególne sfery oddziaływania na ucznia (intelektualne, estetyczne, moralne, zdrowotne), ilustrując wynikami własnych badań stopień ich realizacji w praktyce szkolnej. Przedstawia też opinie nauczycieli i uczniów o nauczaniu wychowującym. W ostatnim rozdziale omawia osobę nauczyciela jako inspiratora i organizatora nauczania wychowującego (jego osobowość, autorytet i identyfikacja z zawodem).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273090 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-137 PNS 273091 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Podręczników / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; 7)
ISBN: 83-85245-75-8
Bibliogr. s. 192-195.
Streszczenie: Jakie cele kształcenia należy mieć na uwadze w dobie transformacji ustrojowej, na jakich podstawach oprzeć proces nauczania, jak przejść od monologu do dialogu edukacyjnego, w jakim stopniu teoria kształcenia wielostronnego, jej metody, środki, zasady mogą pomóc w wyzwoleniu dialogu w szkole? - oto pytania na które próbuje dać odpowiedzi niniejsza książka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276403, 276402 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-a-51 276404 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka "Logosu i Ethosu")
ISBN: 83-85245-40-5
Bibliogr. s. 136-140.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 236580 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera materiały I Zjazdu Pedagogów Polskich, Rembertów 9-11 lutego 1993 r.
Streszczenie: Pedagogika personalistyczna zakłada, że podmiotem wychowania jest osoba ludzka, której wartość jest szczególna - istnieje ona niezależnie od drugich (autonomia osoby ludzkiej), a relacje między osobami są relacjami między istotami równymi w swej godności i wolności. Stąd proces wychow. polega na stopniowym dochodzeniu do własnej doskonałości (dojrzałej osobowości) przy pomocy wychowawcy, który przybliża podmiotowi wartości stanowiące dorobek społeczności i wyzwala w podmiocie jego możliwości. Art. dot. m.in. personalistycznej filozofii wychow., podmiotowości wychowanka, wychow. do wolności i koncepcjom wychow. J. Maritaina, M. Schelera, K. Wojtyły, R. Garaudy'ego, św. Jana Bosko.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269101, 266591 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again