Form of Work
Książki
(42)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(34)
only on-site
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(20)
Author
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(28)
Dykcik Władysław (1942-2013)
(4)
Pasterniak Wojciech (1935-2018)
(3)
Twardowski Andrzej (1956- )
(3)
Frąckowiak Tadeusz (1946-2011)
(2)
Gnitecka Anna
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008). Od geometrii Euklidesa do geometrii Wszechświata
(1)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta (1940- )
(1)
Gąsior Edward (1942- )
(1)
Konior Adam (1955- )
(1)
Kosakowski Czesław (1940-2021)
(1)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (1951-2022)
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Pasterniak Wojciech (1935- ). Od małego "ja" do świadomości jedynej
(1)
Szyszko-Bohusz Andrzej (1934- ). Pedagogika holistyczna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1989-2000
(3)
1901-2000
(2)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(11)
Subject
Pedagogika
(23)
Dziecko z niepełnosprawnością
(4)
Kształcenie
(4)
Metodologia
(3)
Wychowanie
(3)
Globalistyka
(2)
Kosmologia
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauki przyrodnicze
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Wychowanie religijne
(2)
Abstrakcjonizm
(1)
Badania ilościowe
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania porównawcze
(1)
Choroby genetyczne
(1)
Decyzje
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Edukacja interaktywna
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Fizyka
(1)
Geometria
(1)
Globalizacja
(1)
Informatyka
(1)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Metafizyka
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauka
(1)
Pasterniak, Wojciech
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Praca socjalna
(1)
Program interaktywny
(1)
Program nauczania
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Religia
(1)
Samorealizacja
(1)
Samowychowanie
(1)
Sens życia
(1)
Socjalizacja
(1)
Sztuka
(1)
Teoria poznania
(1)
Teoria sztuki
(1)
Teoria względności
(1)
Uczenie się
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Świadomość
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(11)
Materiały konferencyjne
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Opracowanie
(5)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Filozofia i etyka
(2)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314303, 302371 (2 egz.)
Book
In basket
Na okł. tyt. : Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Prace z zakresu: teoretycznych aspektów zaspokajania potrzeb i stwarzania szans dla osób z odchyleniami od normy, zagadnień ogólnych, problematyki osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z zaburzeniami sensorycznymi, chronicznie chorych i z dysfunkcją narządu ruchu, z autyzmem, rozwiązań w zakresie resocjalizacji osób niedostosowanych. Artykuły mają zróżnicowany charakter - od opracowań o charakterze syntez do wycinkowych. Poruszono np. zagadnienia: integracji społecznej (i szkolnej) osób niepełno-sprawnych, metody fonogestów, wczesnego wspomagania przez placówki edukacyjne dla niesłyszących wczesnej diagnozy zespołu Ushera, muzykoterapii dzieci niewidomych, potrzeb rehabilitacyjnych dzieci z zaburzeniami złożonymi i potrzeb ich rodziców, percepcji czynników wspierających i utrudniających hospitalizację dziecka z chorobą nowotworową, kształcenia dzieci przewlekle chorych, percepcji pracy przez osoby niepełnosprawne ruchowo, techniki posługiwania się symbolami PCS jako alternatywnej metody porozumiewania się dziecka autystycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289651, 289650 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-168 PNS 289652 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-86278-84-8
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Niniejsza publikacja zawiera opracowania dotyczące: roli pedagoga specjalnego w systemie edukacji, skutecznego nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną, praw dziecka do akceptacji, stereotypów (astygmatyzacji), wykluczenia, przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich bezpieczeństwa społecznego (niepewność egzystencjalna).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302168, 300117 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-233 300118 PNS (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309505 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295644, 286507 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 267-281.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Autorka zwraca uwagę na proces globalizacji edukacji prowadzący do kształcenia permanentnego, kulturalnego i medialnego. Omawia edukację ustawiczną, kulturalną, medialną i interaktywną. Zestawia kształcenie tradycyjne, korespondencyjne, sieciowe i mieszane. Przedstawia projekty do nauki: języka angielskiego i nauczania integralnego w szkole podstawowej w kl.II, języka angielskiego w gimnazjum w kl.I-III, języka włoskiego w gimnazjum w kl.III, języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym w kl.I i języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w kl.I. Porównuje edukację interaktywną w Danii, Wlk.Brytanii, Norwegii, Finlandii, USA, Holandii, Szwajcarii, Kanadzie, Australii, Niemczech, Francji, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Włoch, RPA, Rosji i Polsce. Praca zawiera program Magdaleny Parker.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290960, 290959 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-d-150 290961 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 497-504.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W książce przedstawiono przedmiot i zadania dydaktyki epistemologicznej, jej tradycje rozwoju w kulturze europejskiej, filozoficzne i naukowe podstawy oraz kierunki ewolucji. Analizie poddano cele i wartości edukacyjne, treści kształcenia, metody, formy i środki kształcenia oraz zasady nauczania i edukacyjnego wsparcia. Rozpatrzono problemy: edukacji zintegrowanej i zintegrowanego zadania szkolnego, teorii umysłu i teorii edukacji, rozwoju osobowości w okresie nowoczesności i ponowoczesności, procesu kształcenia, kontroli i oceny efektów kształcenia, konstruowania programów kształcenia oraz kompetencji dydaktycznych nauczyciela niezbędnych w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju uczniów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286593 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-a-67 286594 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 324-330.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Tradycja rozwoju filozofii nauki i edukacji w okresie starożytnym, przednowoczesnym, nowoczesnym i ponowoczesnym w kulturze europejskiej jest jednym z tematów pracy. Autor przedstawił także dociekania dotyczące języka filozofii nauki i edukacji w okresie ortodoksji, heterodoksji i heterogeniczności w nauce. Omówił przemiany metodologii badań pedagogicznych w kulturze europejskiej i kierunki tych przemian, struktury procesu badawczego oraz gatunki tworzonej wiedzy o edukacji w kulturze europejskiej w okresie nowoczesności i ponowoczesności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-257 288363 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Globalistyka / Janusz Gnitecki. - Wydanie 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2001. - 254, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 83-86273-24-0
Bibliografia na stronach 250-254.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-399 282201 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-22-4
Bibliografia na stronach 217-222.
Streszczenie: Książka poświęcona teorii globalistyki i refleksji nad różnymi dziedzinami życia z punktu widzenia globalistyki. W części dot. globalistyki wobec nadziei i zagrożeń współczesnego świata są rozdziały poświęcone globalistyce wobec nadziei i zagrożeń współczesnej edukacji (reflekcja nad edukacją z punktu widzenia globalistyki i globalne problemy edukacji w cyklu życia) i globalistyce wobec przemian oświatowych - reform na świecie i w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297930, 281826 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Edukacji : biuletyn Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu ; nr 20/21)
Streszczenie: Kolejny numer Problemów Rozwoju Edukacji poświęcony konstruowaniu progamów autorskich stymulujących i wspierających rozwój (pokłosie seminarium o tej tematyce, które odbyło się w listopadzie 2001 r.). Przedstawiono, krótki rys metodologiczny tworzenia programów edukacji zintegrowanej oraz wskazania praktyczne do pracy z uczniem na podstawie powyższych programów, skonstruowanych przez czynnych nauczycieli. Wiele przykładów zintegrowanych zadań szkolnych na poziomie szkoły podstawowej i liceum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288748 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-18-6
Bibliogr. s. 307-309.
Streszczenie: Etapy rozwoju pedagogiki, poszukiwanie programu kształcenia w okresie reform oświatowych, pojęcia aktywności twórczej i odtwórczej i ich znaczenie w konstruowaniu programu kształcenia. Dotychczas stosowane koncepcje programów kształcenia, założenia programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój, model edukacyjny będący u podstaw projektowania programów kształcenia, teoria zintegrowanych zadań szkolnych, zintegrowane zadania szkolne na tle synchronizacji funkcji fal mózgowych lewej i prawej półkuli, etapy konstruowania programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój, przykłady rozwiązań metodycznych - projekt programu zajęć z różnych przedmiotów z dziećmi sześcioletnimi i w młodszym wieku szkolnym, procedura ewaluacji programu kształcenia, ewaluacja ilościowa i jakościowa - przykłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-274 281827 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-61-5
Streszczenie: Praca mająca na celu przygotowanie studenta pedagogiki do pracy samokształceniowej i badawczej. Każda jednostka ćwiczeniowa zawiera: cele ćwiczenia i wykaz literatury w bloku wprowadzającym, blok informacyjny, pytania i problemy, zadania dla studenta, blok korektywny-problemowy. W poszczególnych jednostkach ćwiczeniowych rozpatrzono: pojęcie metodologii pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych, typy badań pedagogicznych, ewolucję koncepcji badań wg 3 typów badań pedagogicznych, analizę literatury związanej z przedmiotem badań, analizę struktury procesu badawczego pod różnymi kątami, analizę porównawczą metod badań wg 3 typów badań pedagogicznych, przetwarzanie wyników badań w 3 skalach i z wykorzystaniem programów komputerowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290962 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-293 290966 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292593, 292592 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-76-3 ; 978-83-86273-76-8
Bibliogr. s. 107-112.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówienie reform oświatowych w aspekcie paradygmatów i strategii ich realizacji w Polsce i na świecie. Przedstawienie nadziei, złudzeń i dylematów reform oświatowych. Zarysowanie trzech wizji społeczeństwa i szkoły (nowoczesna, ponowoczesna i neonowoczesna). Scharakteryzowanie efektywności reform oświatowych w okresie współczesnej zmiany formacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-337 294751 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-57-7
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Część materiałów z V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego we Wrocławiu dot. dwóch nurtów: pedagogiki jako formacji intelektualnej otwartej na nowe dyskursy humanistyczne i pedagogiki jako formacji intelektualnej refleksji o edukacji. M.in.: A. Nowak-Łojewska "Edukacja zintegrowana w okresie ponowoczesnej moderny", D. Kornas-Biela "Edukacja prenatalna we współczesnym dyskursie humanistycznym", E. Perzycka "Młodzież na rozdrożu świata rzeczywistego i wirtualnego"; M. Kabat "Edukacja nauczycielska w pedagogice jako formacji intelektualnej współczesnej cywilizacji", L. Kopciewicz "Rodzaj i edukacja - feministyczne interpretacje fenomenu >>zadomowienia<< i >>obcości<< nauczycieli i uczniów w przestrzeni szkolnej liceum ogólnokształcącego", H. Krauze-Sikorska "Personalistyczne ujęcie struktury wychowania w pedagogice twórczości".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290541, 290540, 289657, 289656, 289655 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pokłosie obrad XIV sekcji III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. 30 dyskursów podzielono na 3 grupy tematyczne. Wśród sposobów rozwijania wiedzy o wychowaniu przedstawiono m.in.: pedagogikę z perspektywy teonomicznej, personalistycznej, fenomenologicznej, feministycznej. Wśród poszukiwań optymalnej struktury wiedzy o wychowaniu omówiono m.in.: koncepcję pedagogiki twórczości, pedagogiczne aspekty New Age, pedagogikę dialogu edukacyjnego, koncepcję psychosyntezy w edukacji. W zakresie pedagogiki zorientowanej praktycznie poruszono m.in. problemy: aktywności twórczej nauczyciela z punktu widzenia koncepcji "refleksyjnego praktyka" D. Sch~:ona, treści przekazywanych przez miesięczniki dla rodziców "Twoje Dziecko" i "Mamo, to ja", wyobrażeń studentów dot. wychowania, związku wiedzy o opiece z wiedzą o wychowaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280140 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 167-170.
Streszczenie angielskie. Spis treści także angielski.
Streszczenie: W publikacji omówiono przemiany w zakresie informatyki, cywilizacji informacyjnej i edukacji informacyjnej. Wskazano na konieczność korelowania przemian w tych trzech obszarach. Przedstawiono założenia informatyki bitowej, kubitowej oraz koncepcję informatyki subkubitowej i kierunki jej przyszłego rozwoju. Nakreślono fale przemian cywilizacyjnych oraz przemian cywilizacji informacyjnej, a co za tym idzie stosownych przemian w zakresie edukacji informacyjnej, a także perspektywy i kierunki jej przyszłego rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290543, 290542 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-A-35 PNS 289658 (1 egz.)
Book
In basket
Przyrodnicze podstawy edukacji / Janusz Gnitecki. - Wyd. 2 popr., uzup. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2007. - 201, [2] s. : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 83-86273-60-7 ; 978-83-86273-60-7
Bibliogr. s. 199-[202].
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292029, 292009 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 199-202.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono: istotę nauk przyrodniczych i przyrodnicze źródła inspiracji dla kształtowania podstaw edukacji; neurofizjologiczne podstawy edukacji, możliwości i ograniczenia edukacji wynikające z uruchamiania przeciwstawnych funkcji ludzkiego mózgu; konsekwencje różych koncepcji życia dla celów edukacji. Omówiono inspiracje badawcze i poznawcze wynikające dla podstaw edukacji z osiągnięć poszczególnych nauk przyrodniczych: różnych dyscyplin nauk biologicznych, szczegółowych osiągnięć nauk fizycznych, z prawa oscylacji ambiwalencji, z zasady zrównoważonego i trwałego ekorozwoju, z przemian informatyki, z przemian współczesnego języka nauki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303275, 290973, 290972, 290971, 290970 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-292 290974 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again