Form of Work
Ksi膮偶ki
(16)
Czasopisma
(4)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypo偶yczalnia
(9)
Czytelnia
(11)
Author
Ruta Zygmunt (1932- )
(11)
Kulpa Jan (1908-1983)
(3)
Chojnicka Krystyna (1951- )
(1)
Ch艂opicki W艂adys艂aw
(1)
Korpanty J贸zef (1941-2021)
(1)
Mieczkowska Halina (1950- )
(1)
W贸jcik Anna Iwona (1958- )
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(8)
1970 - 1979
(5)
Country
Poland
(20)
Subject
O艣wiata
(11)
Pedagogika
(4)
Confucius
(1)
Humor
(1)
Katolicka nauka spo艂eczna
(1)
Konfucjanizm
(1)
Liczebnik polski
(1)
Subject: time
100-1 p.n.e.
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
Subject: place
Rzym
(1)
Genre/Form
Wydawnictwa popularne
(3)
Literatura 艂aci艅ska
(1)
20 results Filter
Book
In basket
(Nauka dla Wszystkich ; nr 462)
ISBN: 83-85579-66-4
Bibliogr. s. 75.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/462 268432 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauka dla Wszystkich ; nr 473)
ISBN: 83-86726-06-7
Bibliogr. s. 89-[94].
Streszczenie: Ksi膮偶ka po艣wi臋cona jest przegl膮dowi bada艅 nad humorem od staro偶ytno艣ci greckiej do r. 1994. Przegl膮d ten podzielony jest na badania prowadzone w ramach poszczeg贸lnych dyscyplin: filozofii, fizjologii, psychologii, j臋zykoznawstwa, socjologii. W osobnym rozdz. przedstawiono pr贸by klasyfikacji humoru podejmowane przez r贸偶nych badaczy. Zasygnalizowano wyodr臋bnianie si臋 dziedziny wiedzy - humorologii. Seria "Nauka dla Wszystkich" jest zalecona przez MEN od 1990 r. jako materia艂 pomocniczy do realizacji programu nauczania we wszystkich typach szk贸艂.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/473-1-2 274657, 5/473-1-1 274656 (2 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 80086 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 80085 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 93218 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauka dla Wszystkich ; nr 480)
ISBN: 83-86726-20-2
Bibliogr. s. 59-[63].
Streszczenie: Zadaniem pracy by艂 opis zachowa艅 liczebnik贸w w polszczy藕nie pod k膮tem normatywno艣ci j臋zykowej. W tym celu autorka przedstawi艂a zarys ewolucji form liczebnikowych w j臋zyku indoeuropejskim i j臋zyku pras艂owia艅skim, scharakteryzowa艂a liczebniki g艂贸wne i zbiorowe pod wzgl臋dem morfologicznym, oraz na podstawie ankiety w艣r贸d uczni贸w szko艂y 艣redniej og贸lnokszta艂c膮cej i student贸w UJ, na podstawie wynik贸w bada艅 przeprowadzonych przez innych i na podstawie obserwacji j臋zyka u偶ywanego w telewizji i prasie przedstawi艂a: tendencje redukcyjne dot. odmiany i rodzaju, liczebniki zbiorowe, zwi膮zki pomi臋dzy liczebnikami i rzeczownikami, czasownikami oraz przymiotnikami. Seria "Nauka dla Wszystkich" zalecona jest przez MEN od 1990 r. jako materia艂 pomocniczy do realizacji programu nauczania we wszystkich typach szk贸艂.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/480-1-1 274658 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artyku艂y z zakresu historii wychowania dot.: ko艣cielnego szkolnictwa publicznego w ustawodawstwie polskich s膮d贸w prowincjonalnych w XIII-XVII w., tajnego nauczania. Prace z pedagogiki nt.: modyfikacji za艂o偶e艅 systemu edukacji nauczycieli, aktywno艣ci spo艂ecznej uczni贸w upo艣ledzonych umys艂owo w stopniu lekkim, zwi膮zku strategii prezentacji tekstu bajki i poziomu rozumienia jej tre艣ci przez dzieci 6-letnie, tekst贸w Janusza Korczaka o cierpieniu, pedagogiki humanistycznej, wp艂ywu choroby astmatycznej na poziom samooceny ucznia w m艂odszym wieku szkolnym, animacji kulturalnej. Opracowania z psychologii o: l臋ku w sytuacji egzaminacyjnej, stresie student贸w, stategiach 偶yciowych uczni贸w. Cz臋艣膰 to teksty teoretyczne, cz臋艣膰 - om贸wienia wynik贸w bada艅.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-48 295956 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Tom zawiera prace teoretyczne lub badawcze. W artyku艂ach z zakresu historii wychowania przedstawiono: walor poznawczy i aplikacyjny historii wychowania w 艣wietle opinii po艂udniowoafryka艅skich student贸w pedagogiki, zagadnienia pedeutologiczne w tw贸rczo艣ci Ludwika Jaxy-Bykowskiego. Opracowaniach z pedagogiki om贸wiono m.in.: istot臋 i rozw贸j technologii kszta艂cenia, zabaw臋 w edukacji przedszkolnej, aktywno艣膰 zabawow膮 dzieci g艂uchych w wieku 3-7 lat, techniki neutralizacji normy nietykalno艣ci osobistej. Prace z psychologii dot.: osobowo艣ciowych determinant zjawiska mocy regulacyjnej JA-idealnego, wzoru zachowania A jako mechanizmu adaptacyjnego, zastosowania teorii podobie艅stwa do analizy psychologicznych proces贸w sekwencyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-49/50 295957 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Tom zawiera prace o charakterze teoretycznym lub badawczym. W cz臋艣ci dot. historii wychowania ukazano: egzamin na nauczycieli szk贸艂 艣rednich wychowank贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego pochodzenia ch艂opskiego w II po艂. XIX w i na pocz. XX w.. W cz臋艣ci z zakresu pedagogiki artyku艂y dot. min.: edukacji alternatywnej jako szansy na realizacj臋 zasady podmiotowo艣ci, pogl膮d贸w nauczycieli nt. warto艣ci 偶yciowych, miejsca terapii pedagogicznej w naukach o wychowaniu, opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w szkole masowej (na przyk艂adzie oceny przygotowania nauczycieli do opieki nad dzieckiem z astm膮 i alergi膮), teorii Stephena Johnsona, hierarchii warto艣ci nieletnich, s艂uchania w dydaktyce, determinant wiedzy poj臋ciowej uczni贸ww m艂odszym wieku szkolnym, wsparcia gerontopedagogicznego w pomocy spo艂ecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-51 295958 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Opracowania o: koncepcjach reform szkolnictwa 艣redniego w Galicji na tle ewolucji systemu rz膮d贸w monarchii austriackiej, obrazie rodziny w galicyjskim nauczaniu elementarnym po 1867 r., projektach, ocenianiu uczni贸w w edukacji wczesnoszkolnej, preferowaniu systemu warto艣ci przez student贸w, dzieciach z zaburzeniami komunikacji, samoakceptacji u m艂odzie偶y j膮kaj膮cej si臋, roli 艣piewu w budowaniu wi臋zi spo艂ecznych. S膮 to artyku艂y o charakterze teoretycznym i om贸wienia wynik贸w bada艅.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-52 295959 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: W cz臋艣ci dot. historii wychowania om贸wiono: 偶e艅sk膮 szko艂臋 wydzia艂ow膮 im. 艣w. Scholastyki w Krakowie w XIX w., elementarne szkolnictwo 偶ydowskie w Krakowie w l. 1867-1918, dyskusj臋 nad kwesti膮 numerus clausus w 1923 r. w Polsce (ograniczenie dost臋pu 呕yd贸w do szkolnictwa wy偶szego przez zredukowanie liczby studiuj膮cych 呕yd贸w do poziomu odpowiadaj膮cemu procentowi ich obecno艣ci w skali ca艂ego pa艅stwa), dzia艂alno艣膰 dr. W艂adys艂awa Szczyg艂a (1902-1960) krakowskiego pedagoga i literaturoznawcy. W cz臋艣ci z zakresu pedagogiki poruszono m.in. zagadnienia: przygotowanie dzieci do szko艂y w Polsce XIX/XX w., lateralizacji skrzy偶owanej i trudno艣ci w nauce czytania i pisania, j臋zyka migowego i innych 艣rodk贸w komunikacji nies艂ysz膮cych, pedagogicznych konsekwencji powstawania spo艂ecze艅stwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-53 295960 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: W cz臋艣ci historycznej artyku艂y dot.: kontakt贸w edukacyjnych Polski z W眉rzburgiem w XVI i XVII w., J贸zefa 呕uli艅skiego i jego wk艂adu w organizacj臋 kolonii dzieci臋cych w Galicji, dziej贸w Liceum i Technikum Kinotechnicznego w Krakowie (1949-1966). W pracach z zakresu pedagogiki przedstawiono np.: obecno艣膰 teoretycznej wiedzy pedagogicznej w praktyce w praktycznej dzia艂alno艣ci nauczycieli, integracj臋 oddzia艂ywa艅 wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli i rodzic贸w w edukacji wczesnoszkolnej, pocz膮tkow膮 edukacj臋 艣rodowiskow膮 w Polsce, style funkcjonowania spo艂ecznego m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej ruchowo, motywacyjne aspekty kszta艂cenia student贸w w zakresie technologii informacyjnych. Cz臋艣膰 prac ma charakter teoretyczny, cz臋艣膰 - badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-54 295961 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Summ. przy rozdz.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artyku艂y w cz臋艣ci historycznej dot. kszta艂cenia Hiszpanek w schy艂kowej fazie O艣wiecenia i w okresie Romantyzmu, polsko-ukrai艅skich stosunk贸w szkolnych w Galicji, miejsca Jana Amosa Kome艅skiego w polskich badaniach po II wojnie 艣wiatowej. W pracach z zakresu pedagogiki om贸wiono m.in.: wychowanie jako wytw贸r spo艂ecze艅stwa i czynnik jego przemian, szacunek jako warunek wychowania, 艣rodowiskowe uwarunkowania kompetencji komunikacyjnej dzieci 6-letnich, sytuacj臋 szkoln膮 ucznia dyslektycznego, podkultury m艂odzie偶owe i poszukiwanie to偶samo艣ci osobowej, percepcj臋 staro艣ci w艣r贸d student贸w, przemoc w艣r贸d wychowank贸w Pogotowia Opieku艅czego w Przemy艣lu, metodyk臋 wykorzystania mikrokomputer贸w w edukacji. Wi臋kszo艣膰 prac ma charakter badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-65 295962 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Z zakresu historii wychowania om贸wiono: ukrai艅skie uniwersytety ludowe w Galicji doby autonomicznej, kolonie letnie w Polsce do 1939 r., szkolnictwo 偶ydowskie w Polsce w l. 1918-1939, wielokulturowo艣膰 w edukacji kanadyjskiej, dzia艂alno艣膰 krakowskiego oddzia艂u Komisji Nauk Pedagogicznych PAN w l. 1958-2002. W cz臋艣ci pedagogicznej przedstawiono m.in.: wychowanie intelektualne w programach kszta艂cenia szkolnego, komunikowanie niewerbalne w procesie kszta艂cenia w szkole 艣redniej, sytuacj臋 szkoln膮 uczni贸w starszych klas szko艂y podstawowej ucz臋szczaj膮cych wcze艣niej na zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, udzia艂 techniki komputerowej w rozwoju j臋zykowym dzieci z wad膮 s艂uchu, orientacj臋 w schemacie cia艂a u dzieci z g艂臋bszym upo艣ledzeniem umys艂owym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-56 295963 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz..
Streszczenie: W cz臋艣ci historycznej om贸wiono: cerkiewne szko艂y brackie w eparchii przemyskiej w XVI-XVIII w., dzia艂alno艣膰 hm. Jadwigi Or艂owicz贸wny (1905-1945), Pa艅stwowe Liceum Felczerskie w Krakowie w l. 1951-1958. W cz臋艣ci z zakresu pedagogiki poruszono problemtyk臋: cech jako艣ciowych w statystycznym opisie rezultat贸w bada艅 pedagogicznych, projektowania i planowania w pracy edukacyjnej, prosesu rehalilitacji jako systemu, rodzin zast臋pczych (uj臋cie systemowe), warto艣ci w teorii i praktyce nauczania pocz膮tkowego, destygmatyzacji ex-dewianta (w celu readaptacji spo艂ecznej), kinezjologii edukacyjnej jako kierunku terapii dziecka, 艣wiatopogl膮du technicznego, multimedi贸w i Internetu jako wyzwania w edukacji dziecka. Prace o charakterze teoretycznym lub badawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-57 295964 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artyku艂y z historii wychowania nt. o艣wiaty hebrajskiej w wojew贸dztwie krakowskim w l. 1918-1939, Towarzystwa Burs i Stypendi贸w. Z zakresu pedagogiki opracowania dot. m.in.: alternatywnych koncepcji inteligencji w teorii i praktyce edukacyjnej, do艣wiadcze艅 j臋zykowych i aktywno艣ci w艂asnej dziecka, kszta艂cenia zr贸偶nicowanego w klasach pocz膮tkowych, m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej intelektualnie, agresji m艂odzie偶y, teorii przest臋pczo艣ci kobiet, sztuki jako inspiracji rozwoju dziecka, edukacji wspieranej komputerowo, koncepcji roli szko艂y i nauczycieli w procesie rozwoju uczni贸w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-58 295965 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Artyku艂y tej ksi膮偶ki skatalogowano pod w艂asnymi tytu艂ami. Dost臋pne pod tytu艂em pracy zbiorowej.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Artyku艂y dot. m.in.: recepcji teorii Freineta w Polsce 1957-2004, pogl膮d贸w W艂adys艂awa Heinricha nt. kszta艂cenia nauczycieli, samooceny kompetencji zawodowych przez nauczycieli wczesnej edukacji, zachowania agresywnego, zwi膮zku dominuj膮cych rodzaj贸w inteligencji uczni贸w niepe艂nosprawnych intelektualnie i efekt贸w nauczania technologii informacyjnej w gimnazjum specjalnym, sytuacji dziecka w rodzinie z problemem bezrobocia, rodzin zast臋pczych, praw i wolno艣ci dziecka w Polsce, prawnych aspekt贸w integracji dzieci imigrant贸w w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej. S膮 to opracowania teoretyczne lub badawcze.

W publikacji zawarto artyku艂y:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-S-XXV-59/60 295966 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka dla Wszystkich ; nr 471)
Bibliogr. s. 65.
Recenzja: Autorka przybli偶a czytelnikowi pogl膮dy Konfucjusza, m.in. na Kosmos, cz艂owieka, cnoty, obyczaj, polityk臋, umieszczaj膮c je w chi艅skim kontek艣cie kulturowym i zestawiaj膮c ze sposobem my艣lenia ludzi wsp贸艂czesnych (czytelnika). Seria "Nauka dla Wszystkich" zalecona jest przez MEN od 1990 r. jako materia艂 pomocniczy do realizacji programu we wszystkich typach szk贸艂.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5/471-1-2 274655, 5/471-1-1 274654 (2 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 80088 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 83454 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again