Form of Work
Ksi膮偶ki
(33)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(30)
only on-site
(5)
Branch
Wypo偶yczalnia
(30)
Czytelnia
(5)
Author
Bagrowicz Jerzy (1938- )
(13)
Adamski Franciszek (1930- )
(6)
Wojdy艂o Witold (1947- )
(3)
Biernat Tomasz (1962- )
(1)
Gieseke Wiltrud (1947- )
(1)
G贸rniewicz J贸zef (1956- )
(1)
Kaleta Andrzej (1952- )
(1)
Kluz Tadeusz
(1)
Komendzi艅ski Tomasz (1952- )
(1)
Kwiatkowska-W贸jcikiewicz Violetta
(1)
Pyrzyk Ireneusz (1960- )
(1)
Rubacha Krzysztof (1965- )
(1)
Stolarczyk Hanna
(1)
Strzelecki Micha艂 (1963- )
(1)
Sudzi艅ski Ryszard (1945- )
(1)
Szahaj Andrzej (1958- )
(1)
Wajda Kazimierz (1930-2020)
(1)
Weso艂owska Eugenia Anna (1931-2016)
(1)
Zieli艅ska-Kosty艂o Hanna (1963- )
(1)
Year
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(33)
Subject
Wychowanie katolickie
(19)
Wychowanie religijne
(19)
M艂odzie偶
(3)
Pedagogika katolicka
(3)
Wychowanie polityczne
(2)
Brameld, Theodore Burghard Hurt
(1)
Cha艂asi艅ski, J贸zef
(1)
Filozofia
(1)
Kobieta
(1)
Kszta艂cenie
(1)
Nauki spo艂eczne
(1)
Organizacje m艂odzie偶owe
(1)
O艣wiata doros艂ych
(1)
Pedagogika opieku艅cza
(1)
Polityka o艣wiatowa
(1)
Postawy
(1)
Pragmatyzm
(1)
Robotnicy
(1)
Ruchy spo艂eczne
(1)
Samorealizacja
(1)
Staszewski, Jacek
(1)
Stereotyp
(1)
Terroryzm
(1)
Tw贸rczo艣膰 dzieci i m艂odzie偶y
(1)
Uczniowie
(1)
Wsie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zdolno艣ci
(1)
Zmiana spo艂eczna
(1)
艢wiadomo艣膰 spo艂eczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(9)
1989-2000
(4)
2001-
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Gda艅sk (woj. pomorskie)
(1)
Toru艅 (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Materia艂y konferencyjne
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Opracowanie
(1)
Raport z bada艅
(1)
Domain
Religia i duchowo艣膰
(19)
Socjologia i spo艂ecze艅stwo
(4)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Tu m.in. o: Jana Paw艂a II koncepcji wychowania religijnego, zale偶no艣ciach mi臋dzy 偶yciem seksualnym a religijno艣ci膮 m艂odych Polak贸w w 艣wietle bada艅, szansach wychowania religijnego m艂odzie偶y zmarginalizowanej w Polsce, rozwoju pedagogiki opieku艅czej w Polsce, wp艂ywie 艣rodk贸w masowego przekazu na obraz 艣wiata XX wieku w 艣wietle nauczania Ko艣cio艂a, rodzinie nieletniej samotnej matki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286888 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Przedstawiono r贸偶ne zagadnienia zwi膮zane z nauczaniem religii (np. katecheza wg J. Tischnera), a tak偶e m.in. zagadnienia: zakresu autonomii osoby w wychowaniu religijnym, transcendencji w uj臋ciu K. Wojty艂y, formacji edukator贸w mi臋dzykulturowych, wychowania seksualnego, oraz wyniki bada艅 dot. samotnego macierzy艅stwa i dot. percepcji rodziny przez dzieci pe艂o- i niepe艂nosprawne intelektualnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287135 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artyku艂y dot.: wolno艣ci w uj臋ciu Jana Paw艂a II, wychowania religijnego, wychowania do wolno艣ci od sekt, zastosowania sportowej zasady fair play w wychowaniu, teorii dezintegracji pozytywnej K. D膮browskiego, koncepcji wychowawczej ks. B. Markiewicza, znajomo艣ci film贸w o tematyce religijnej w艣r贸d m艂odzie偶y, samob贸jstw m艂odzie偶y, do艣wiadczania cierpienia i 艣mierci przez dzieci z chorob膮 nowotworow膮, wp艂ywu Internetu na m艂odzie偶, zastosowania metody Video Interaction Training (wideotreningu komunikacji) w domach dziecka, idea艂u wychowawczego zakonu jezuit贸w w dobie sarmatyzmu, Matki Teresy z Kalkuty, o. J. Chary艅skiego, samotnych matek, roli rodziny w wychowaniu seksualnym, wsp贸艂pracy katechet贸w z rodzicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284148 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Tu m.in.: Bogus艂aw Milerski "Cele edukacji religijnej w kontek艣cie pluralizmu", Franciszek Adamski "Spo艂ecze艅stwo pluralistyczne a to偶samo艣膰 religijna", Ewa Wysocka "Religijno艣膰 m艂odzie偶y a tolerancja. Wyzwania pedagogiczne", Renata Ernst-Milerska "Migracja jako wyzwanie pedagogiczne na przyk艂adzie Niemiec", Alina 艁apo "Wychowanie religijne w rodzinie mieszanej wyznaniowo (przyk艂ad katolicko-prawos艂awny)", Marian Tomasz Kowalski "Wychowanie elit chrze艣cija艅skich w uj臋ciu ks. Franciszka Blachnickiego", Joanna Kostkiewicz "Wirtualny obszar nieformalnych oddzia艂ywa艅 edukacyjnych telewizji - czyli >>reality show<<".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286887 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Tu m.in. o: pornografii, edukacji regionalnej w nauczaniu religii, cz艂owieku i kulturze w nauczaniu Jana Paw艂a II, nieletnim macierzy艅stwie w statystyce i prawie polskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286858 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artyku艂y po艣wi臋cono m.in.: chrze艣cija艅skim podstawom kultury europejskiej w nauczaniu Jana Paw艂a II, aspektom wolno艣ci cz艂owieka, motywacji w procesach wychowania, relacji z bada艅 dot. zwi膮zk贸w mi臋dzy l臋kiem m艂odzie偶y a rodzajem dokonywanych ocen zachowa艅 dewiacyjnych r贸wie艣nik贸w, dyskusji z wizj膮 pedagogiki teonomicznej W. Pasterniaka, nauczaniu biskup贸w polskich w l. 1957-1966 nt. wychowania w rodzinie, samowychowaniu w 艣rodowisku rodzinnym i szkolnym. Tak偶e sprawozdania z konferencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288524 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artyku艂y dot. m.in.: nauki Jana Paw艂a II o zakochaniu na kanwie interpretacji "Pie艣ni nad pie艣niami", wychowania do nadziei, koncepcji religii w ramach teorii system贸w N. Luhmanna i P.L. Bergera, pedagogiki wolno艣ci wyboru F.W. Foerstera, etyki pedagogicznej, postaw w wychowaniu do medi贸w, konsekwencji przemocy w telewizji, religijno艣ci m艂odzie偶y, l臋k贸w w okresie adolescencji, troski w dzia艂alno艣ci wychowawczej, podstaw prawnych procesu dydaktyczno-wychowawczego w Collegium Salesianum w Bydgoszczy, mi臋dzypokoleniowego przekazu warto艣ci, szcz臋艣cia i kryzys贸w w ma艂偶e艅stwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283782 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbi贸r artyku艂贸w z zakresu pedagogiki religijnej. Dot. one m.in.: my艣li pedagogicznej 艣w. Paw艂a, wychowania religijnego w pedagogice katolickiej XX w., kszta艂towaniu postawy zaufania, odpowiedzialno艣ci opiekuna, profilaktyki samob贸jstw m艂odzie偶y (badania rad rodzajami pomocy udzielonej przez pracownik贸w r贸偶nych plac贸wek w Toruniu w l. 1999-2000), wykorzystania komputera w chrze艣cija艅skim systemie wychowania, b艂ogos艂awionego J贸zefa S. Pelczara jako wychowawcy, programu wychowawczego zapobiegaj膮cego udzia艂owi m艂odzie偶y w sektach, tw贸rczego prze偶ywania p艂ci, katechezy rodzinnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Prace dot. m.in.: Jeremiasza jako wychowawcy narodu wybranego, implikacji pedagogicznych pogl膮d贸w Edyty Stein nt. "wczucia", edukacji w II Rzeczypospolitej, specyfiki zaniedba艅 i koniecznych dzia艂a艅 pedagogicznych skierowanych wsp贸艂cze艣nie na m艂odzie偶, pogl膮d贸w m艂odzie偶y polskiej i niemieckiej dot. wychowania religijnego, recepcji filmowej adaptacji "Pasji" przez m艂odzie偶, wprowadzania bioetyki do szk贸艂, podstaw nauczania religii uczni贸w upo艣ledzonych umys艂owo, rodziny jako wsp贸lnoty 偶ycia, wiary i mi艂o艣ci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289380 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: M.in. o: procesie kszta艂towania woli i wyrabiania nawyk贸w weg艂ug Orygenesa, procesach integracyjnych w Europie i implikacjach o艣wiatowe - europejskie agendy o艣wiatowe, rozumieniu poj臋膰 u dzieci w wieku przedszkolnym, grupach r贸wie艣niczych i kryzysach religijnych wsp贸艂czesnej m艂odzie偶y, cechach osobowo艣ci i prze偶yciach religijnych m艂odzie偶y artystycznej, szkole katolickiej w polskim systemie szkolnictwa, wyobra偶eniach m艂odzie偶y w Polsce o ma艂偶e艅stwie, odkrywaniu warto艣ci przez uczni贸w gimnazjum - uwagi katechetyczne, dzia艂alno艣ci Wandy Szuman na rzecz os贸b niewidomych, poczuciu sensu 偶ycia matek samotnie wychowuj膮cych dzieci, syndromie Geppetto - ewolucji pojmowania rodzicielstwa jako wyniku post臋pu w biotechnologii reprodukcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294070 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. prac Jerzego Bagrowicza s. 15-26.
Streszcz. art. w j. ang., fran., niem., w艂.
Streszczenie: Ksi臋ga pami膮tkowa ku czci ks. profesora Jerzego Bagrowicza.
Streszczenie: 呕yciorys i bibliografia prac ks. prof. Jerzego Bagrowicza. Artyku艂y o: pedagogice dialogu, potrzebie bada艅 komparatystycznych w edukacji religijnej, integralnej edukacji religijnej, religii w wychowaniu skautowym R. Baden-Powella, pedagogii Ruchu 艢wiat艂o-呕ycie, rozumieniu i warto艣ciowaniu aktywno艣ci spo艂. m艂odzie偶y dla potrzeb pracy socjalnej, ewangelizacji w dobie komputer贸w, pracy wychowawczo-duszpasterskiej Zgromadzenia Si贸str Misjonarek 艢wi臋tej Rodziny w l. 1905-1991, problemach rodzin dzieci niepe艂nosprawnych intelektualnie, katechizmie dla m艂odzie偶y, doradztwie pedagogicznym dla nauczycieli religii, wychowaniu do wiary w gimnazjum, budowaniu wsp贸lnoty Ko艣cio艂a i edukacji religijnej w spo艂. ponowoczesnym, relacji pedagogiki tomistycznej i pedagogiki warto艣ci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang., niem., w艂.
Streszczenie: W艣r贸d artyku艂贸w i rozpraw poruszono m.in. problematyk臋: wsp贸艂czesnego wychowania chrze艣cija艅skiego, oceny dominuj膮cych teorii i nurt贸w wychowawczych, edukacji jako przestrzeni rozwoju podmiotowo艣ci jednostki, cz艂owieka w spo艂ecze艅stwie komunikacji, znaczenia sportu dla wychowania i ewangelizacji, wychowania ku odpowiedzialno艣ci za zdrowie, 偶ydowskiego szkolnictwa religijnego, wsp贸艂pracy rodzic贸w i nauczycieli, pogl膮d贸w Sofii Cavalletti nt. katechezy (opartych na koncepcji M. Montessori), poziomu 偶ycia religijnego m艂odzie偶y z Salezja艅skiego O艣rodka Wychowawczego w Trzci艅cu. Jeden artyku艂 z zakresu pedagogiki rodziny dot. wskaza艅 wychowawczych dla dzieci w Nowym Testamencie. Sprawozdania z konferencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296750 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artyku艂y dot. m.in.: wyzwa艅 postmodernistycznego 艣wiata dla szkolnej lekcji religii, znaczenia ekumenizmu dla wychowania, nurt贸w w ewangelickiej pedagogice religii XX w., terapii przez tw贸rczo艣膰, zaufania w relacji nauczyciel - m艂odzie偶, roli zawodowej wychowawcy penitencjarnego, katolickich o艣rodk贸w adopcyjno-opieku艅czych, katolickich dom贸w dziecka (urszulanki, michalici), podstaw wychowawczej funkcji rodzic贸w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283783 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbi贸r artyku艂贸w, w kt贸rych przedstawiono m.in.: postawy spo艂ecze艅stwa polskiego (w tym m艂odzie偶y) wobec religii (wiary), zagadnienia wychowania religijnego, adopcj臋 wg Ko艣cio艂a katolickiego, sieroctwo, roztropno艣膰 wg J. Woronieckiego, 艣wiadomo艣膰 zdrowotn膮 spo艂ecze艅stwa polskiego, warto艣ci uznawane przez student贸w (wyniki bada艅 z l. 1995-98), rol臋 wsp贸lnot "Wiara i 艢wiat艂o" w procesie uspo艂eczniania dziecka upo艣ledzonego umys艂owo, wsp贸艂czesne zagro偶enia rodziny, wp艂yw rodzic贸w na kszta艂towanie si臋 obrazu Boga u dzieci do sz贸stego roku 偶ycia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283785 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W publikacji zawarto artyku艂y dotycz膮ce m.in. pedagogiki chrze艣cija艅skiej w internecie, odpowiedzialnego korzystania z medi贸w, aspekt贸w wychowawczych polskich pie艣ni religijnych, wychowania w szko艂ach katolickich, seksualno艣ci cz艂owieka, odpowiedzialnego rodzicielstwa, roli kobiety w polskiej tradycji 偶ycia rodzinnego i spo艂ecznego. Zamieszczono sprawozdania z Og贸lnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Pedagogika Pracy i Andragogiki w konstelacji europejskiej i globalnej" oraz z VI Zjazdu Gnie藕nie艅skiego "Europa dialogu: by膰 chrze艣cijaninem w pluralistycznej Europie".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290223 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Prace dot. m.in.: etyki innowacyjnych koncepcji w edukacji, mi艂o艣ci w koncepcji 艣w. Tomasza z Akwinu, m艂odzie艅czego kryzysu to偶samo艣ciowego, wyobra偶e艅 m艂odzie偶y polskiej o rodzinie, narkomanii, postawy moralnej m艂odzie偶y polskiej i litewskiej w kontek艣cie altruizmu (badania na Wile艅szczy藕nie), szkolnictwa katolickiego w Niemczech, idei J. Korczaka popularnych na Litwie, ks. H.A. Szumana jako rezprezentanta pedagogiki opieku艅czo-wychowawczej, samowychowania w pogladach J. Tarnowskiego, psychologicznego kontekstu efektywno艣ci naturalnego planowania rodziny. Sprawozdania z konferencji, recenzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292417 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Artyku艂y dot. m.in.: psychologicznych uwarunkowa艅 rozwoju ludzkiej wolno艣ci, religijno艣ci m艂odzie偶y studenckiej, chrze艣cija艅skich zasad wychowania wg S. Kunowskiego, charyzmatu pedagogicznego ks. L. Giussaniego, postawy selektywnego odbioru medi贸w, metod terapii os贸b z autyzmem, modelu 偶ycia wsp贸艂czesnej rodziny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Artyku艂y dot. m.in.: budowania relacji jako charakterystycznej cechy pedagogii ewangelicznej, do艣wiadczenia wiary w wychowaniu religijnym, niepokoju egzystancjalnego i uczu膰 religijnych student贸w, religijno艣ci student贸w oraz ich strategii radzenia sobie i nastawienia wobec 艣wiata, psychologii transgresyjnej, kr贸tkoterminowego poradnictwa pastoralnego w aspekcie pedagogiczno-edukacyjnym, wielokulturowo艣ci w szkole na Podhalu w opinii nauczycieli, wskaza艅 wychowawczych dla ojc贸w w 艣wietle Listu 艣w. Paw艂a do Efezjan. Cz臋艣膰 prac ma charakter teoretyczny, cz臋艣膰 - badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296145 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang.
Streszczenie: Opracowania z zakresu podmiotowo艣ci w pedagogice chrze艣cija艅skiej. Artyku艂y i rozprawy dot. m.in.: filozoficznych aspekt贸w nadziei, teologicznych podstaw wychowania do galenosfery (strefa ciszy w mediach), obazu siebie u dziewcz膮t po do艣wiadczeniu traumy, krytycznego uj臋cia Johna Deweya filozofii wychowania. Artyku艂 z zakresu pedagogiki rodziny dot. ojcostwa w 艣wiecie wsp贸艂czesnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298662 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Miko艂aja Kopernika)
ISBN: 83-231-1960-0
Bibliogr. s. 325-340.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Om贸wiono 艣wiatopogl膮d jako zjawisko kulturowe i pedagogiczne oraz wyniki bada艅 w艂asnych (opartych na fenomenologicznej koncepcji 艣wiatopogladu T. Luckmanna i P.L. Bergera) ukazuj膮ce pogl膮dy m艂odzie偶y dot. r贸偶nych sfer rzeczywisto艣ci (opisy i typizacje 艣wiata spo艂ecznego, warto艣ci i cele 偶yciowe, przekonania religijne, pogl膮dy nt.: homoseksualizmu, eutanazji, aborcji, antykoncepcji, zwi膮zk贸w nieformalnych). Przedstawiono uwarunkowania 艣wiatopogl膮du badanych i wnioski z bada艅 dla pedagogiki. Diagnoz膮 w l. 2002-2004 w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim obj臋to m艂odzie偶 w wieku 18-24 lat (roczniki 1978-1984), tj. uczni贸w lice贸w r贸偶nych typ贸w i technik贸w, uczni贸w klas trzecich szk贸艂 zawodowych, student贸w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-261 291037 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again