Form of Work
Książki
(32)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(31)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(2)
Author
Bagrowicz Jerzy (1938- )
(13)
Adamski Franciszek (1930- )
(6)
Wojdyło Witold (1947- )
(3)
Biernat Tomasz (1962- )
(1)
Gieseke Wiltrud (1947- )
(1)
Górniewicz Józef (1956- )
(1)
Kaleta Andrzej (1952- )
(1)
Komendziński Tomasz (1952- )
(1)
Kwiatkowska-Wójcikiewicz Violetta
(1)
Pyrzyk Ireneusz (1960- )
(1)
Rubacha Krzysztof (1965- )
(1)
Stolarczyk Hanna
(1)
Strzelecki Michał (1963- )
(1)
Sudziński Ryszard (1945- )
(1)
Szahaj Andrzej (1958- )
(1)
Wajda Kazimierz (1930-2020)
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1929-2016)
(1)
Zielińska-Kostyło Hanna (1963- )
(1)
Year
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(32)
Subject
Wychowanie katolickie
(19)
Wychowanie religijne
(19)
Pedagogika katolicka
(3)
Młodzież
(2)
Wychowanie polityczne
(2)
Brameld, Theodore Burghard Hurt
(1)
Chałasiński, Józef
(1)
Filozofia
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Nauki społeczne
(1)
Organizacje młodzieżowe
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Postawy
(1)
Pragmatyzm
(1)
Robotnicy
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorealizacja
(1)
Staszewski, Jacek
(1)
Stereotyp
(1)
Terroryzm
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Wsie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zdolności
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(8)
1989-2000
(3)
2001-
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Religia i duchowość
(19)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Historia
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Tu m.in. o: Jana Pawła II koncepcji wychowania religijnego, zależnościach między życiem seksualnym a religijnością młodych Polaków w świetle badań, szansach wychowania religijnego młodzieży zmarginalizowanej w Polsce, rozwoju pedagogiki opiekuńczej w Polsce, wpływie środków masowego przekazu na obraz świata XX wieku w świetle nauczania Kościoła, rodzinie nieletniej samotnej matki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286888 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Przedstawiono różne zagadnienia związane z nauczaniem religii (np. katecheza wg J. Tischnera), a także m.in. zagadnienia: zakresu autonomii osoby w wychowaniu religijnym, transcendencji w ujęciu K. Wojtyły, formacji edukatorów międzykulturowych, wychowania seksualnego, oraz wyniki badań dot. samotnego macierzyństwa i dot. percepcji rodziny przez dzieci peło- i niepełnosprawne intelektualnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287135 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artykuły dot.: wolności w ujęciu Jana Pawła II, wychowania religijnego, wychowania do wolności od sekt, zastosowania sportowej zasady fair play w wychowaniu, teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego, koncepcji wychowawczej ks. B. Markiewicza, znajomości filmów o tematyce religijnej wśród młodzieży, samobójstw młodzieży, doświadczania cierpienia i śmierci przez dzieci z chorobą nowotworową, wpływu Internetu na młodzież, zastosowania metody Video Interaction Training (wideotreningu komunikacji) w domach dziecka, ideału wychowawczego zakonu jezuitów w dobie sarmatyzmu, Matki Teresy z Kalkuty, o. J. Charyńskiego, samotnych matek, roli rodziny w wychowaniu seksualnym, współpracy katechetów z rodzicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284148 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Tu m.in.: Bogusław Milerski "Cele edukacji religijnej w kontekście pluralizmu", Franciszek Adamski "Społeczeństwo pluralistyczne a tożsamość religijna", Ewa Wysocka "Religijność młodzieży a tolerancja. Wyzwania pedagogiczne", Renata Ernst-Milerska "Migracja jako wyzwanie pedagogiczne na przykładzie Niemiec", Alina Łapo "Wychowanie religijne w rodzinie mieszanej wyznaniowo (przykład katolicko-prawosławny)", Marian Tomasz Kowalski "Wychowanie elit chrześcijańskich w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego", Joanna Kostkiewicz "Wirtualny obszar nieformalnych oddziaływań edukacyjnych telewizji - czyli >>reality show<<".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286887 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Tu m.in. o: pornografii, edukacji regionalnej w nauczaniu religii, człowieku i kulturze w nauczaniu Jana Pawła II, nieletnim macierzyństwie w statystyce i prawie polskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286858 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artykuły poświęcono m.in.: chrześcijańskim podstawom kultury europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II, aspektom wolności człowieka, motywacji w procesach wychowania, relacji z badań dot. związków między lękiem młodzieży a rodzajem dokonywanych ocen zachowań dewiacyjnych rówieśników, dyskusji z wizją pedagogiki teonomicznej W. Pasterniaka, nauczaniu biskupów polskich w l. 1957-1966 nt. wychowania w rodzinie, samowychowaniu w środowisku rodzinnym i szkolnym. Także sprawozdania z konferencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288524 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: nauki Jana Pawła II o zakochaniu na kanwie interpretacji "Pieśni nad pieśniami", wychowania do nadziei, koncepcji religii w ramach teorii systemów N. Luhmanna i P.L. Bergera, pedagogiki wolności wyboru F.W. Foerstera, etyki pedagogicznej, postaw w wychowaniu do mediów, konsekwencji przemocy w telewizji, religijności młodzieży, lęków w okresie adolescencji, troski w działalności wychowawczej, podstaw prawnych procesu dydaktyczno-wychowawczego w Collegium Salesianum w Bydgoszczy, międzypokoleniowego przekazu wartości, szczęścia i kryzysów w małżeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283782 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów z zakresu pedagogiki religijnej. Dot. one m.in.: myśli pedagogicznej św. Pawła, wychowania religijnego w pedagogice katolickiej XX w., kształtowaniu postawy zaufania, odpowiedzialności opiekuna, profilaktyki samobójstw młodzieży (badania rad rodzajami pomocy udzielonej przez pracowników różnych placówek w Toruniu w l. 1999-2000), wykorzystania komputera w chrześcijańskim systemie wychowania, błogosławionego Józefa S. Pelczara jako wychowawcy, programu wychowawczego zapobiegającego udziałowi młodzieży w sektach, twórczego przeżywania płci, katechezy rodzinnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Prace dot. m.in.: Jeremiasza jako wychowawcy narodu wybranego, implikacji pedagogicznych poglądów Edyty Stein nt. "wczucia", edukacji w II Rzeczypospolitej, specyfiki zaniedbań i koniecznych działań pedagogicznych skierowanych współcześnie na młodzież, poglądów młodzieży polskiej i niemieckiej dot. wychowania religijnego, recepcji filmowej adaptacji "Pasji" przez młodzież, wprowadzania bioetyki do szkół, podstaw nauczania religii uczniów upośledzonych umysłowo, rodziny jako wspólnoty życia, wiary i miłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289380 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: M.in. o: procesie kształtowania woli i wyrabiania nawyków wegług Orygenesa, procesach integracyjnych w Europie i implikacjach oświatowe - europejskie agendy oświatowe, rozumieniu pojęć u dzieci w wieku przedszkolnym, grupach rówieśniczych i kryzysach religijnych współczesnej młodzieży, cechach osobowości i przeżyciach religijnych młodzieży artystycznej, szkole katolickiej w polskim systemie szkolnictwa, wyobrażeniach młodzieży w Polsce o małżeństwie, odkrywaniu wartości przez uczniów gimnazjum - uwagi katechetyczne, działalności Wandy Szuman na rzecz osób niewidomych, poczuciu sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci, syndromie Geppetto - ewolucji pojmowania rodzicielstwa jako wyniku postępu w biotechnologii reprodukcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294070 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. prac Jerzego Bagrowicza s. 15-26.
Streszcz. art. w j. ang., fran., niem., wł.
Streszczenie: Księga pamiątkowa ku czci ks. profesora Jerzego Bagrowicza.
Streszczenie: Życiorys i bibliografia prac ks. prof. Jerzego Bagrowicza. Artykuły o: pedagogice dialogu, potrzebie badań komparatystycznych w edukacji religijnej, integralnej edukacji religijnej, religii w wychowaniu skautowym R. Baden-Powella, pedagogii Ruchu Światło-Życie, rozumieniu i wartościowaniu aktywności społ. młodzieży dla potrzeb pracy socjalnej, ewangelizacji w dobie komputerów, pracy wychowawczo-duszpasterskiej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w l. 1905-1991, problemach rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, katechizmie dla młodzieży, doradztwie pedagogicznym dla nauczycieli religii, wychowaniu do wiary w gimnazjum, budowaniu wspólnoty Kościoła i edukacji religijnej w społ. ponowoczesnym, relacji pedagogiki tomistycznej i pedagogiki wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang., niem., wł.
Streszczenie: Wśród artykułów i rozpraw poruszono m.in. problematykę: współczesnego wychowania chrześcijańskiego, oceny dominujących teorii i nurtów wychowawczych, edukacji jako przestrzeni rozwoju podmiotowości jednostki, człowieka w społeczeństwie komunikacji, znaczenia sportu dla wychowania i ewangelizacji, wychowania ku odpowiedzialności za zdrowie, żydowskiego szkolnictwa religijnego, współpracy rodziców i nauczycieli, poglądów Sofii Cavalletti nt. katechezy (opartych na koncepcji M. Montessori), poziomu życia religijnego młodzieży z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu. Jeden artykuł z zakresu pedagogiki rodziny dot. wskazań wychowawczych dla dzieci w Nowym Testamencie. Sprawozdania z konferencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296750 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: wyzwań postmodernistycznego świata dla szkolnej lekcji religii, znaczenia ekumenizmu dla wychowania, nurtów w ewangelickiej pedagogice religii XX w., terapii przez twórczość, zaufania w relacji nauczyciel - młodzież, roli zawodowej wychowawcy penitencjarnego, katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, katolickich domów dziecka (urszulanki, michalici), podstaw wychowawczej funkcji rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283783 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów, w których przedstawiono m.in.: postawy społeczeństwa polskiego (w tym młodzieży) wobec religii (wiary), zagadnienia wychowania religijnego, adopcję wg Kościoła katolickiego, sieroctwo, roztropność wg J. Woronieckiego, świadomość zdrowotną społeczeństwa polskiego, wartości uznawane przez studentów (wyniki badań z l. 1995-98), rolę wspólnot "Wiara i Światło" w procesie uspołeczniania dziecka upośledzonego umysłowo, współczesne zagrożenia rodziny, wpływ rodziców na kształtowanie się obrazu Boga u dzieci do szóstego roku życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283785 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W publikacji zawarto artykuły dotyczące m.in. pedagogiki chrześcijańskiej w internecie, odpowiedzialnego korzystania z mediów, aspektów wychowawczych polskich pieśni religijnych, wychowania w szkołach katolickich, seksualności człowieka, odpowiedzialnego rodzicielstwa, roli kobiety w polskiej tradycji życia rodzinnego i społecznego. Zamieszczono sprawozdania z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Pedagogika Pracy i Andragogiki w konstelacji europejskiej i globalnej" oraz z VI Zjazdu Gnieźnieńskiego "Europa dialogu: być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290223 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Prace dot. m.in.: etyki innowacyjnych koncepcji w edukacji, miłości w koncepcji św. Tomasza z Akwinu, młodzieńczego kryzysu tożsamościowego, wyobrażeń młodzieży polskiej o rodzinie, narkomanii, postawy moralnej młodzieży polskiej i litewskiej w kontekście altruizmu (badania na Wileńszczyźnie), szkolnictwa katolickiego w Niemczech, idei J. Korczaka popularnych na Litwie, ks. H.A. Szumana jako rezprezentanta pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, samowychowania w pogladach J. Tarnowskiego, psychologicznego kontekstu efektywności naturalnego planowania rodziny. Sprawozdania z konferencji, recenzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292417 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: psychologicznych uwarunkowań rozwoju ludzkiej wolności, religijności młodzieży studenckiej, chrześcijańskich zasad wychowania wg S. Kunowskiego, charyzmatu pedagogicznego ks. L. Giussaniego, postawy selektywnego odbioru mediów, metod terapii osób z autyzmem, modelu życia współczesnej rodziny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: budowania relacji jako charakterystycznej cechy pedagogii ewangelicznej, doświadczenia wiary w wychowaniu religijnym, niepokoju egzystancjalnego i uczuć religijnych studentów, religijności studentów oraz ich strategii radzenia sobie i nastawienia wobec świata, psychologii transgresyjnej, krótkoterminowego poradnictwa pastoralnego w aspekcie pedagogiczno-edukacyjnym, wielokulturowości w szkole na Podhalu w opinii nauczycieli, wskazań wychowawczych dla ojców w świetle Listu św. Pawła do Efezjan. Część prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296145 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang.
Streszczenie: Opracowania z zakresu podmiotowości w pedagogice chrześcijańskiej. Artykuły i rozprawy dot. m.in.: filozoficznych aspektów nadziei, teologicznych podstaw wychowania do galenosfery (strefa ciszy w mediach), obazu siebie u dziewcząt po doświadczeniu traumy, krytycznego ujęcia Johna Deweya filozofii wychowania. Artykuł z zakresu pedagogiki rodziny dot. ojcostwa w świecie współczesnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298662 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
ISBN: 83-231-1960-0
Bibliogr. s. 325-340.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówiono światopogląd jako zjawisko kulturowe i pedagogiczne oraz wyniki badań własnych (opartych na fenomenologicznej koncepcji światopogladu T. Luckmanna i P.L. Bergera) ukazujące poglądy młodzieży dot. różnych sfer rzeczywistości (opisy i typizacje świata społecznego, wartości i cele życiowe, przekonania religijne, poglądy nt.: homoseksualizmu, eutanazji, aborcji, antykoncepcji, związków nieformalnych). Przedstawiono uwarunkowania światopoglądu badanych i wnioski z badań dla pedagogiki. Diagnozą w l. 2002-2004 w województwie kujawsko-pomorskim objęto młodzież w wieku 18-24 lat (roczniki 1978-1984), tj. uczniów liceów różnych typów i techników, uczniów klas trzecich szkół zawodowych, studentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291037 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again