Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(15)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(8)
Author
Ganczarska Małgorzata
(2)
Gmoch Ryszard
(2)
Puślecki Władysław (1933-2008)
(2)
Smołalski Antoni (1928- )
(2)
Sztejnberg Aleksander
(2)
Barski Tadeusz (1944-2014)
(1)
Biliński Marian
(1)
Gawlik Stanisław (1928-2010)
(1)
Jasiński Zenon (1945- )
(1)
Karcz Eugenia
(1)
Kijaczko Stanisław
(1)
Korczyński Stanisław (1940- )
(1)
Kowalski Piotr (1952-2011)
(1)
Mielczarek Ferdynand
(1)
Mudrecka Irena
(1)
Olkusz Wiesław
(1)
Rogala Stanisław (1932-2015)
(1)
Smak Ewa
(1)
Zagórny Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(9)
Time Period of Creation
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Nauczyciele
(4)
Chemia
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Biologia
(1)
Cele kształcenia
(1)
Czasopismo dla kobiet
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dzieci
(1)
Hoffmanowa, Klementyna
(1)
Ilnicka, Maria
(1)
Język polski
(1)
Krytyka literacka
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura masowa
(1)
Literatura dla młodzieży
(1)
Literatura polska
(1)
Metody nauczania
(1)
Mnemotechnika
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pieniądz
(1)
Propaganda
(1)
Publicystyka
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Samobójstwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Tematy i motywy
(1)
Urbanizacja
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wsie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Subject: work
Bluszcz (czasopismo)
(1)
Subject: time
1801-1900
(2)
1901-2000
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Opole (woj. opolskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Praca zbiorowa
(4)
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(2)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
21 results Filter
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 365)
Bibliogr. s. 161-166.
Streszcz. ang., fr., ros.
Streszczenie: Przedstawiono m.in.: globalne społeczeństwo informacyjne wraz z zastosowaniami technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji, komunikację interpersonalną w procesie nauczania-uczenia się i zarządzania szkołą (modele komunikacji społ., elementy procesu komunikowania, modelowanie procesu nauczania-uczenia się, modele struktury organizacyjnej kształcenia), informację w edukacji (system ekspercki, przekaz informacji w badaniach pedagogicznych; zadania projektowe w kształceniu; paradygmat systemowych badań w edukacji), wiedzę w edukacji (modele zawodowej bazy wiedzy oraz tworzenia, przesyłania i zastosowania wiedzy; wiedzę nauczycieli i uczniów; Mind Mapping). Podręcznik dla nauczycieli akademickich (kształcących studentów pedagogiki i psychologii), studentów kierunków nauczycielskich, nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291041 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-233 291042 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronie 79. Matereriały I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Specjalnej, kwiecień 2002 r.
Bibliografia przy referatach.
Streszczenie: Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Specjalnej w kwietniu 2002 r. Prace dot. m.in. komunikowania się z osobą niesłyszącą, dzieci z porażeniem mózgowym, muzykoterapii w logopedii, warsztatów mandali jako działania terapeutycznego, warsztatów umiejętności bezpiecznego funkcjonowania dla gimnazjalistów "Pokonać strach" w Łodzi, tolerancji młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, modelu terapeuty wg studentów terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną. Sprawozdania z działalności studenckich kół naukowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285274 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 117-120.
Streszczenie: W części teoretyczno - metodycznej przedstawiono rys historyczny mnemotechniki oraz dołączono uwagi na temat jej znaczenia we współczesnym świecie. Dokonano przeglądu popularnych technik pamięciowych oraz rozważono edukacyjną przydatność mnemotechniki w klasach I -III. Przedstawiono problematykę doskonalenia pamięci uczniów w toku nauczania i uczenia się ortografii. W części metodologiczno - empirycznej opisano organizację badań, analizę wyników sondażowych oraz wyniki podjętych badań eksperymentalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288465 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 223)
Bibliogr. s. 109-111. Indeksy.
Streszczenie: Praktyczne wartości wybranych poglądów pedagogicznych Klementyny z Tańskich Hoffmanowej proponującej wychowanie w klimacie dobra, odrębności, piękna, szczerości, odrodzenia humanistycznego i prawa do religii - w głębokiej świadomości narodowej oraz klimacie języka ojczystego uzasadniają temat pracy, oraz jej wydanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271845, 271844 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z X Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji "Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela" zorg. 29-30 czerwca 2001 r. w Kamieniu Śląskim.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. pol., ang., czes., niem., ros. Streszcz. ang. przy ref.
Streszczenie: Zbiór artykułów pracowników wyższych uczelni z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (z Czech, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy) dotyczących ogólnych zagadnień dydaktyki chemii i przyrody, kształcenia chemii i przyrody w szkole podstawowej i średniej, kształcenia kompetencji nauczycieli w szkołach wyższych oraz sprawdzania i oceniania wiedzy uczących się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288463 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Referaty wygłoszone na I Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej w Opolu. Wśród tematów prac są między innymi: polska polityka oświatowa w latach 1971-1991, strategie reform oświatowych, systemy edukacyjne Europy Środkowej i Wschodniej oraz przemiany ich polityki, wyrównywanie szans edukacyjnych, prywatne szkolnictwo wyższe, pojęcia ortopedagogiczne, edukacja komparatystyczna, kształcenie zawodowe w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290244, 290243 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-392 287611 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Obraz nauczyciela / Stanisław Korczyński. - Opole : Wydawnictwo UO, 2002. - 182 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 312)
ISBN: 83-88796-57-7
Temat: Nauczyciele
Bibliogr. s. 169-182.
Streszczenie: Przegląd poglądów i koncepcji na temat pożądanych (i alternatywnie - niepożądanych) cech osobowości nauczyciela w ogóle i w zależności od nauczanego przedmiotu. Typologia właściwości osobowościowych nauczycieli oraz relacji między nauczycielem i uczniem. Koncepcje obrazu nauczyciela według psychologii humanistycznej. Zadania nauczycieli we współczesnej edukacji. Omówienie zasad stosowanych przez nauczycieli w celu motywowania uczniów do nauki. Przebieg i wyniki badań własnych autora nad obrazem nauczyciela w świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 284209 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 233)
ISBN: 83-85678-63-8
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272646 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 247)
Bibliogr. s. 165- 171.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Praca oparta na źródłach archiwalnych, dotyczy kształtowania pożądanych przez aparat państwowy i partyjny (PZPR) postaw społeczno-politycznych i światopoglądowych nauczycieli w trakcie ich kształcenia, dokształcania i wykonywania zawodu. Omawia sposoby indoktrynacji poprzez: politykę kadrową, upartyjnianie, nadzór pedagogiczny, dobór treści nauczania (szczególnie w zakresie historii i tradycji), laickie formy wychowania dzieci i młodzieży, propagandę i masowy udział w obchodach rocznic, świąt państwowych, czyny społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279582 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-063-X
Bibliogr. s. 143-151.
Streszczenie: Książka przydatna w procesie wspomagania rozwoju osobowości wychowanków, mających problemy z przystosowaniem się do warunków środowiskowych. Omawia zainteresowania pedagogiki resocjalizacyjnej oraz jej specyficzne podejście do jednostki, która ma problemy z przystosowaniem się do środowiska. Określa terminologię stosowaną przez pedagogów specjalnych. Pokazuje, że wykolejenie społeczne jest specyficzną formą przystosowania społecznego. Analizuje przyczyny "dobrego" i "złego" przystosowania się do wymagań otoczenia oraz strukturę oddziaływań resocjalizujących.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-396 288395 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283374 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z konferencji naukowej, Turawa k. Opola, listopad 1997 r.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. tł. z czes., słow.
Streszczenie: Praca omawia definicję i strukturę wewnętrzną celu, rodzaje celów oraz określa podstawy metodologiczne celów szkolnej edukacji. Przedstawiając cele kształcenia w szkole opisuje operacjonalizację celów lekcji i w szerokim zakresie cele kształcenia w nauczaniu początkowym, uwzględniające: taksonomię celów, kształcenie holistyczne, realizację celów w nauce ortografii, środowiska, matematyki, muzyki. Przedstawia cele edukacyjne i wychowawcze w przedszkolu wraz z konspektami zajęć. Prezentuje opinie nauczycieli (głównie nauczania początkowego) o celach kształcenia, także w nauczaniu integralnym. Zamieszcza wypowiedzi studentów na temat umiejętności formułowania celów edukacyjnych. Ponadto w pracy: cele kształcenia w szkolnictwie ukraińskim, czeskim i litewskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279578 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-037-0
Streszczenie: Zbiór referatów pogrupowanych według zagadnień: teoretyczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej; organizacja, proces i ewaluacja zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel a zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287508 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-335 PNS 287509 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 238)
ISBN: 83-85678-71-9
Bibliografia na stronach 83-85.
Streszczenie: Książka składa się z 5 rozdz., z których w 3 pierwszych omówiono zagadnienia teoretyczne dot. zagrożeń wychowawczych i pieniądza w aspekcie historycznym oraz jako regulatora ekonomicznego funkcjonowania rodziny. Dwa ostatnie rozdz. zawierają wyniki badań rodziców i młodzieży w wieku 15 i 18 lat i analizę tych wyników. Badania dot. rodzicielskich uwarunkowań dawania kieszonkowego, opinii rodziców nt. sposobu wykorzystania kieszonkowego przez dzieci i psychospoł. następstw posiadania kieszonkowego oraz różnic w poglądach młodzieży i rodziców nt. kieszonkowego. Badania przeprowadzili magistranci WSP w Opolu pod kier. autora w 1993 r. Zamieszczono też uwagi o wychowaniu ekonomicznym w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253774, 253773 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-186-0
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. czes., słowac., częśc. tł.
Streszczenie: Poruszono zagadnienia z zakresu: kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego i jego pracy, w tym współpracy nauczyciela przedszkola z rodzicami dzieci. Artykuły dot. np.: wychowania przedszkolnego w wybranych systemach edukacyjnych, pozycji nauczycieli przedszkola w Polsce po II wojnie światowej, dostępu dzieci do edukacji, edukacji środowiskowej i regionalnej w opinii nauczycieli przedszkoli, zawierania umowy nauczyciela z dzieckiem w przedszkolu, rodziny promującej zdrowie w wyobrażeniach dzieci kończących edukację przedszkolną, znaczenia roli kobiety w edukacji przedszkolnej. Część artykułów w jęz. czeskim i słowackim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 291013 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 291014 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 234)
ISBN: 83-85678-61-1
Bibliogr. s. 157-166. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka poświęcona dziejom nauczycielstwa w Polsce od XI w. do 1939 r. Autor w oparciu o materiał źródłowy oraz opracowania dot. tego tematu analizuje zasadnicze cechy nauczycieli: kwalifikacje, właściwości osobowe, specjalizację, narodowość, a także miejsce kobiet w tym zawodzie. Ponadto omawia status nauczycieli prywatnych. Charakterystyki tej dokonuje w obrębie poszczególnych okresów historycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272647, 253681 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 246)
ISBN: 83-85678-89-1
Bibliogr. s. 145-153.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Początki pedeutologii wywodzące się od szesnastowiecznych autorów i kierunki polskiej myśli pedeutologicznej w ujęciu historycznym. Prezentacja poglądów wybitnych pedeutologów na temat nauczycieli: ich roli, pozycji społecznej, autorytetu, cech osobowościowych, przygotowania zawodowego oraz problemów bytowych; a także w zakresie praw i obowiązków organizacji zawodowych, modelu dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego. W ostatnim rozdziale i w aneksie: o potrzebie przygotowania nauczycieli do współpracy międzynarodowej, a dla początkujących nauczycieli - o etyce zawodu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279691, 279581 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-277-5
Bibliogr. s. 167-180.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Autor omawia edukację jako usługę i sposoby mierzenia jej jakości. Przedstawia techniczną i funkcjonalną jakość, pojęcie jakości kształcenia i jego znaczenie, system kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w edukacji, model jakości usługi (SERVQUAL) oraz techniki pomiarowe ("ważność-osiągnięcia" IPA, "ważność-satysfakcja"IEM, "ważność-niezadowolenie", "oczekiwania-spostrzeżenia"EPA, A - E).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-c-23 295326 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wydawnictwa Skryptowe / Uniwersytet Opolski)
ISBN: 83-87635-49-9
Bibliogr. s. 95-96.
Streszczenie: Skrypt przeznaczony dla studentów chemii specjalności nauczycielskiej. Przedstawia klasyfikację zadań testowych według różnych kryteriów. Omawia zadania testowe wielokrotnego wyboru, wyboru alternatywnego, zadania obliczeniowe i jakościowe wielokrotnej odpowiedzi typu "prawda-fałsz", zadania testowe typu przyporządkowania różnowartościowego. Zawiera zbiory zadań testowych wraz z odpowiedziami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282541, 282540 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again