Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(13)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(8)
Author
Kaja Barbara (1944- )
(3)
Wiśniewska Lidia (1954- )
(2)
Hejnicka-Bezwińska Teresa (1941- )
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Jamrożek Wiesław (1954-2021)
(1)
Jundziłł Juliusz (1952- )
(1)
Kosmanowa Bogumiła (1940- )
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Obuchowski Kazimierz (1931-2014)
(1)
Ossowska-Zwierzchowska Aldona
(1)
Trempała Janusz (1953- )
(1)
Wołoszyn-Spirka Wiesława
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(15)
Subject
Rozwój osobowości
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Rodzina
(3)
Literatura
(2)
Literatura polska
(2)
Psychologia rozwojowa
(2)
Psychoterapia
(2)
Tematy i motywy
(2)
Wspomaganie rozwoju (psychologia)
(2)
Dion Chrysostomos
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Etyka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Indywidualizm (filozofia)
(1)
Książka
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Nauczyciele
(1)
Opieka społeczna
(1)
Plinius Caecilius Secundus, Caius
(1)
Plutarch
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Tomizm
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
1-100
(2)
101-200
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
201-300
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Praca zbiorowa
(4)
Opracowanie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
Historia
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Psychologia
(2)
Filozofia i etyka
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7096-350-1
Bibliogr. s. 167-176. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka poświęcona wpływowi transformacji ustroju po 1989 r. na myślenie o edukacji w Polsce. Omówiono: społeczny dyskurs o edukacji i złudzenia poznawcze, tezy najważniejszych raportów oświatowych o charakterze międzynarodowym (raporty IEA, Coombsa, Faure'a, Klubu Rzymskiego i jego Rady, Komisji Europejskiej, Delorsa), politykę oświatową w Polsce po II wojnie światowej, wybrane teorie psychologiczne (Maslowa i Obuchowskiego, Brunera, Golemana, Eriksona), wytwory ludzkiego umysłu, jakimi są informacja, wiedza i mądrość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286299, 283297 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-391 PNS 282895 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7096-382-X
Bibliografia na stronach 266-301. Indeksy.
Streszczenie: Rozwój modeli wychowania w rodzinie przedstawiono z podziałem na dwa okresy: okres przemian w duchu hellenistycznym III-I w. p.n.e. (osobno omówiono poglądy Cycerona), okres wczesnego cesarstwa (omówiono okres pryncypatu Augusta, poglądy stoików, nurt Drugiej Sofistyki). Ukazano funkcje ojca i matki (z uwzględnieniem roli kobiety w społeczeństwie), stosunek rodziców do dzieci, rolę krewnych. Poprawiona wersja pracy "Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e.-III w. n.e.)" Bydgoszcz 1987.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-D-a-157 283314 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-366-9
Bibliogr. s. 232-245.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Praca z zakresu psychologii wychowania (nie - wychowawczej) rozumianej jako opieka (pomoc) psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą, w centrum zainteresowania której znajduje się sens życia i która ma związki z psychologią humanistyczną. Omówiono: pojęcie rozwoju, teorie rozwoju wg różnych psychologów, pojęcia wychowania, sensu życia, oddziaływania wychowawcze nadające życiu sens, aspekty pomocy psychologicznej w wychowaniu, metody wspomagania rozwoju: logoterapię Frankla, techniki relaksacyjne, metodę symboli dźwiękowych, metodę percepcyjno-motoryczną Kepharta, terapię niepowodzeń w nauce, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, oraz model wspomagania rozwoju. Krótkie rozważania o rozwoju i wychowaniu w świetle nauki o złożoności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285992, 282963, 282905 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. E 23 282906 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy referatach
Streszczenie angielskie przy referatach.
Streszczenie: Art. dot. m.in.: koncepcji wspomagania rozwoju, starzenia się, stresu w rodzinie, koncepcji A. Korzybskiego, asertywności, metody dobrego startu, autoagresji osób z niepełnosprawnością intelektualną, koncepcji Kursu Twórczego Rozwoju dla dzieci od 4 roku życia, muzykoterapii dziecięcej, narcyzmu dziecięcego, wykorzystania baśni w terapii, terapii zabawą, terapii dzieci dotkniętych przemocą w Kinderschutzzentrum Oldenburg, profilaktyki trudności szkolnych u dzieci "ryzyka dysleksji", wpływu szkoły średniej na system wartości uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282911 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy referatach.
Streszczenie angielskie przy referatach.
Streszczenie: W art. poruszono problemy teoretyczne i badawcze dot. zarówno dzieci, jak i dorosłych. Art. dot. m.in.: agresji u dzieci, integracji osób niepełnosprawnych, dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, specyficznych trudności w uczeniu się, koncepcji J. Prochaski, neurolingwistycznego programowania, metody G. Fernald, niewerbalnych technik terapeutycznych, wykorzystania piktogramów w komunikacji z uczniami z mpdz i upośledzeniem umysłowym, bajek terapeutycznych, psychospoł. uwarunkowań przewlekłych bóli odkręgosłupowych, osób w starszym wieku, metod nauczania czytania i pisania uczniów lekko upośledzonych umysłowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283311, 282912 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283306 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 188-205..
Streszczenie: Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 1992-1993 w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu wśród rodzin dzieci normalnie rozwijających się i upośledzonych uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych. Badano rodziny pod kątem 3 grup zagadnień: materialno-bytowych warunków życia, psychospołecznych warunków życia (postawy, bilans uczuciowy), organizowania procesu opiekuńczego. W części teoretycznej podsumowano stan wiedzy o rodzinie jako środowisku wychowawczym i rodzinach z dzieckiem upośledzonym umysłowo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282902 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-132 282901 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-364-1
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły dot. różnych zagadnień pedagogiki społ. W nurcie rozważań z zakresu demokratycznego ładu społ. np. artukuły dot.: edukacji regionalnej, człowieka w sytuacji trudnej, strategii edukacyjnych przygotowujących do "radzenia sobie", technologii informacyjnej w edukacji. Wśród edukacyjnych wyzwań pracy socjalnej omówiono m.in.: aksjologiczne zagadnienia pracy socjalnej, samotne matki, wsparcie społeczne dziecka w środowisku; wśród problemów społ.: rolę TPD, terenowe Komitety Ochrony Praw Dziecka, pracę z ludźmi starymi, wsparcie w bezrobociu młodzieży, godność człowieka ubogiego, zagadnienia szczegółowe pracy z osobami niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społ., wolontariatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283307 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-69 PNS 282910 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283052* (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-212.
Streszcz. ang.
Recenzja: Praca jest próbą zaprezentowania - z perspektywy dzisiejszych pytań - odległych historycznie poglądów na wychowanie w rodzinie antycznej. Autorka rekonstruuje poglądy trzech moralistów epoki: Diona Chryzostoma, Plutarcha z Cheronei oraz Pliniusza Młodszego. Książka adresowana do szerszego grona osób zajmujących się poznaniem przeszłości rodziny, powstała jako rozprawa doktorska z zakresu historii wychowania w rodzinie antycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283313 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-356-0
Bibliogr. s. 218-235.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Dorobek psychologii w zakresie sposobów pojmowania rozwoju psychicznego (brak jednej wyczerpującej teorii), czas jako kluczowa kategogia analizy zmian rozwojowych, wyniki badań dot. zgodności między wiekiem kalendarzowym i wiekiem psychologicznym, uwarunkowań orientacji przyszłościowych młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283296 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B 19 282888 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283291 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283292 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-372-2
Bibliogr. s. 147-157.
Streszczenie: Próba odpowiedzi na pytania: w jakim zakresie filozofia stanowi płaszczyznę dla rozważań współczesnej pedagogiki, w jakim stopniu różne sposoby rozumienia etyki zawodowej nauczyciela warunkują jakość jego działań zawodowych, dlaczego normatywne ujęcie etyki zawodowej są mało przydatne dla praktyki pedagogicznej, jakie skutki dla edukacji może mieć propozycja realistycznego ujęcia etyki zawodowej nauczyciela, jaka jest rola uczelni w kształceniu kandydatów do zawodu nauczycielskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283308 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-121 PNS 283309 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-440-0
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Tom ten składa się z 25 rozpraw poświęconych: dzieciom i dzieciństwu w zachodnioeuropejskiej i polskiej myśli XIX i XX wieku oraz pozycji dziecka w różnych typach polskich rodzin, ich zabawom, warunkom rozwoju, relacji z rodzicami od XVIII do początków XX wieku, a także zagadnieniom z zakresu opieki nad dzieckiem na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Praca ukazuje również losy i edukację dzieci (w kontekście politycznym) od połowy XVIII wieku do czasów nam współczesnych oraz dziecko w świetle literatury wspomnieniowej, szkolnej, beletrystycznej i czasopiśmiennictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-C-k-186/2 286295 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again