Form of Work
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(8)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(2)
Author
Sieja Krzysztof (1948- )
(2)
Ambrozik Wiesław (1947- )
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Jundziłł Elżbieta (1954- )
(1)
Modrzewski Jerzy (1946- )
(1)
Pawłowska Róża (1946- )
(1)
Szymaniak Jadwiga
(1)
Woronowicz Wanda
(1)
Woźniak Robert J. (1974- )
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(8)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Wychowanie
(3)
Uczniowie
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Conrad, Joseph
(1)
Erotyzm
(1)
Literatura polska
(1)
Metody nauczania
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika
(1)
Pokwitanie
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Seksuologia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wpływ i recepcja
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Żeromski, Stefan
(1)
Subject: work
Lord Jim
(1)
Ludzie bezdomni
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Powieść angielska
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Literaturoznawstwo
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87739-41-3
Temat: Wychowanie
Bibliogr. s. 109, 150-152, 192-194.
Streszczenie: Praca przedstawia opracowania tekstów z zakresu socjologicznej teorii wychowania, ilustrujących genezę i rozwój socjologii wychowania w Polsce jako dyscypliny akademickiej. Książka omawia: naukową funkcję socjologii wychowania; socjologię wychowania w systemie nauki o społeczeństwie; historyczne korzenie, współczesną problematykę i perspektywy socjologii wychowania; proces wychowawczy i jego rolę w procesie rozwojowym wychowanka; proces wychowawczy jako przedmiot badań socjologii wychowawczej i pedagogiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279813, 279812 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Bałtyckie. Pedagogika ; t. 1)
ISBN: 83-86670-47-9
Bibliogr. s. przy rozdz.
Streszczenie: Art. dot.: związków edukacji i demokracji, koncepcji kształcenia ogólnego w szkołach polskich w 20 w., stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce obecnie i kierunków jego zmian, roli współczesnego nauczyciela, opinii nauczycieli nt. oświaty Polsce (podsumowanie wyników badań przeprowadzonych w 1994 r.), współczesnych poglądów nt. wychowania aż do koncepcji wychowania jako pomocy, edukacji jako animacji kulturalnej, aspektów kultury popularnej wartych refleksji pedagogicznej, roli mediów w kulturze i edukacji, nauczycieli w opinii uczniów (zagadnienie autorytetu), systemu doskonalenia nauczycieli, innowacji w szkolnictwie koszalińskim, doświadczeń własnych nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279815, 279814 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: stadia i fazy dojrzewania płciowego, akcelerację rozwoju psychofizycznego, prawidłowe żywienie w wieku rozwojowym, dojrzewanie płciowe oraz opóźnione dojrzewanie dziewcząt i chłopców, zapobieganie osteoporozie w wieku rozwojowym, czynności tarczycy w okresie pokwitania, psychologię okresu pokwitania, rozwój psychiczny oraz zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania, skutki niedoboru magnezu, samobójstwa w wieku dorastania, zalecenia higieniczne. Słownik terminów występujących w książce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277215, 277214 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. ang. i fr.
Bibliogr. s. 341-356. Indeks.
Streszcz. ang. i fr.
Streszczenie: Autorka omawia koncepcję uczestnictwa społecznego młodzieży, strategię wychowania ku wartościom (wolność, poświęcenie i zaangażowanie, wychowanie obywatelskie). Podaje definicje wartości oraz stosunek pedagogiki wobec niej (stanowisko m.in. M.Łobockiego, H.von Hentiga, M.Nowaka, K.Kotłowskiego, K.Denka). Przedstawia postawę młodzieży wobec wartości takich, jak: zaangażowanie, humanizm, patriotyzm i obiektywizm. Praca zawiera badania na temat aksjologicznej interpretacji tekstów (III część "Dziadów", "Konrad Wallenrod", "Ludzie bezdomni", "Lord Jim") w szkole, które przeprowadzono wśród uczniów liceum roku 2000 i porównano z wynikami osiągniętymi w latach 70 dwudziestego wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293021 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 195-[202].
Streszczenie: Poglądy na temat wolności i podmiotowości oraz odniesienie tych pojęć do procesu edukacyjnego. Przedstawiciele "filozofii dialogu" (M. Buber) i teoria dialogu edukacyjnego. Klasyfikacja potrzeb i rola refleksji w rozwoju człowieka oraz w ujęciu psychologicznym. Koncepcja refleksyjnego praktyka. Założenia oraz wartości, cele i zasady edukacji refleksyjnej. Wychowanie człowieka refleksyjnego - celem edukacji. Opis metod edukowania do refleksji. Propozycje scenariuszy zajęć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280049, 280048 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-b-361 280050 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87739-17-0
Bibliogr. s. 197-198.
Streszczenie: Omówienie wyników badań przeprowadzonych w l. 1995-1998 (w ramach seminariów magisterskich) wśród uczniów liceów i zasadniczych szkół zawodowych, oraz porównanie z wynikami badań wcześniejszych. Pytania skierowane do młodzieży dot.: rozpoczynania życia seksualnego, antykoncepcji, norm etyki katolickiej w odniesieniu do ludzkiego erotyzmu, małżeństwa i rodziny, wychowania seksualnego w rodzinie, wpływu rówieśników na postawy wobec seksu, wychowania seksualnego w szkole, udziału środków masowego przekazu w uświadamianiu seksualnym. Zaprezentowano też podstawy teoretyczne badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279330, 279329 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-82-7
Bibliogr. s. 219-234.
Streszczenie: Omówiono: rozwój psychoseksualny wg Freuda, wg Imielińskiego, biologiczne podstawy seksualności człowieka; modele wychowania seksualnego; zagrożenia zdrowotne i inne konsekwencje związane z życiem seksualnym młodzieży; przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (m.in. zgwałcenie, pornografia) i przeciwko obyczajności seksualnej (m.in. kazirodztwo, seksualne wykorzystywanie dzieci, molestowanie seksualne kobiet w miejscu pracy) w ujęciu pol. kodyfikacji prawa karnego z 1969 r. i nowelizacji prawa obowiązującej od 1998 r.; metody leczenia farmakologicznego przestępców seksualnych. Słownik terminów związanych z życiem seksualnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277216 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-f-154 PNS 277217 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281817, 280051 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again