Form of Work
Książki
(25)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Status
available
(27)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(9)
Author
Gruca Halina
(4)
Czaja Maria (1930-1996)
(3)
Żmigrodzka Maria (1922-2000)
(3)
Jankowski Józef
(2)
Nowakowska-Malczyk Michalina
(2)
Wójcicka Jadwiga
(2)
Błasiak Władysław (1948- )
(1)
Cora Halina
(1)
Czupryńska Helena
(1)
Gajos Leszek
(1)
Gorzulowa Małgorzata
(1)
Hrycaj Teresa
(1)
Jońca Edmund (1932- )
(1)
Kajtoch Wojciech (1957- )
(1)
Kandia Anna
(1)
Kopia Zyta
(1)
Kucharska Barbara
(1)
Kuźmiuk Jerzy
(1)
Mikoś Elżbieta (1957- )
(1)
Moskal Tadeusz
(1)
Niemiec Jolanta
(1)
Nurek Krystyna
(1)
Pawlikowski Rosław
(1)
Perdeus Stanisław
(1)
Pęksa Agata
(1)
Sindut Wanda
(1)
Szczakiel Irena
(1)
Zaufal Krystyna
(1)
Żarnowska Barbara
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(24)
Country
Poland
(27)
Audience Group
Szkoły średnie
(2)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Wychowanie obywatelskie
(6)
Matematyka
(4)
Fizyka
(3)
Godzina wychowawcza
(3)
Historia
(3)
Wychowanie moralne
(3)
Dziecko chore
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Innowacje pedagogiczne
(2)
Metody nauczania
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Szkoły przyszpitalne
(2)
Biologia
(1)
Chemia
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Literatura
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Siatkówka (sport)
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wideo
(1)
Zdolności
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Praca zbiorowa
(4)
Materiały pomocnicze
(2)
Sprawdziany i testy
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Literaturoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265303, 265302 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 42-43.
Streszczenie: Propozycja planu dydaktyczno-wychowawczego historii w kl. IV szkoły podstawowej w wymiarze 1 godz. tygodniowo (wg programu z 1990); literatura metodyczna; literatura przedmiotu; adresy wybranych muzeów na terenie m.Krakowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272043 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. V-C-37 272044 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266439 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VI-C-21 PNS 266440 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267073, 267072 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W materiałach przedstawiono doświadczenia z pracy z dziećmi o sprzężonym kalectwie, prowadzonej w ramach Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Znalazły się tu doświadczenia z pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, epilepsją, autyzmem, opóźnieniem rozwoju umysłowego, z zespołem Downa, a także z całymi rodzinami na turnusach rehabilitacyjno-terapeutycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269783 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 236703 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nazwa aut. na okł.
Streszczenie: Książka zawiera dwie propozycje rozkładu materiału z historii w kl. V - jedną przeznaczoną na dwie jednostki lekcyjne, drugą - na jedną godzinę tygodniowo. Rozkład obejmuje tylko tematy obowiązkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269481 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. V-C-26 PNS 269482 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: Zbiór zadań zawierający zestawy z ośmiu lat dla pięciu typów szkół średnich. Autorzy proponują uczniom rozwiązanie wszystkich zadań bez względu na lata z których pochodzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267223, 267222 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Materiały z seminarium, które odbyło się 3.03.1993 r. w Krakowie. Publikacja zawiera streszczenia ref., pełny tekst wystąpienia dot. nauczania matematyki w szkołach francuskich i wybrane fragmenty dyskusji oraz wnioski z seminarium. Poruszano problemy nauczania matematyki w średnich szkołach zawodowych - konieczność nauczania skreślonych działów programu przy braku czasu, niedostateczna wiedza i umiejętności absolwentów tych szkół w porównaniu z absolwentami LO na egzaminach wstępnych z matematyki lub na studiach w uczelniach technicznych i akademii ekonomicznej oraz zagadnienia rekrutacji na studia w tych uczelniach bez egzaminów (postulowano ich przywrócenie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269782, 269781 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Nota bibliogr. s. 23, 50-51, 71.
Streszczenie: Praca zawiera analizy literackie połączone ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia lekcji nt.: Moje spotkanie z ,,Kandydem'' Woltera; ,,Lagry i łagry'' - problematyka obozowa w IV klasie LO (T.Borowski, G.Herling-Grudziński, A.Sołżenicyn); Science fiction po rosyjsku. ,,Przenicowany świat'' A.B. Strugackich na lekcjach w klasie IV LO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268897, 268896 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 78.
Streszczenie: Zasadniczą treść książki stanowią analizy filmów video z chemii przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych (34 programy 30-min. eksponowane w Telewizji Edukacyjnej). W toku analizy zaznaczono te fragmenty, które korelują z aktualnie obowiązującym programem nauczania w kl.VII i VIII (do wykorzystania w toku lekcji w szkole podstawowej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268899, 268898 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 28-29, 61, 79-80.
Streszczenie: Refleksje i spostrzeżenia przedstawicieli władz oświatowych, uczelnianych i szpitalnictwa na temat aktualnej sytuacji szkolnictwa szpitalnego. Ponadto, prace nauczycieli dotyczące metodyki pracy szkoły w szpitalu somatycznym, a także materiały omawiające rolę szkoły w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269484, 269483 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264972, 264971 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zbiór szkiców merytorycznych stanowiących pewną formę publikacji o charakterze dydaktycznym dla nauczycieli języka polskiego i historii. Tematem ich jest niezwykle barwny obraz egzystencji dwóch kultur Polaków i Żydów w Krakowie. Wśród nich jeden kospekt dwugodzinnej lekcji, przeprowadzonej w klasie II Technikum Mechanicznego w Krakowie: B. Świetlik: ,,Świat, którego już nie ma''... Poznajemy kulturę żydowską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269480 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: Przedstawiono stanowiska zespołów problemowych dot. stanu aktualnego i programu zmian w zakresie kształcenia i rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo, niesłyszących, niewidomych, kalekich i przewlekle chorych. Wypowiedziano się także w sprawie integracji dzieci niepełnosprawnych w szkołach masowych, wychowania przedszkolnego a także zasad i warunków restrukturyzacji specjalnego szkolnictwa zawodowego. Wypracowane materiały mają być uwzględnione przez MEN przy nowelizacji opracowywanych aktów normatywnych. Ponadto: Nauczanie integracyjne wg materiałów UNESCO; Europejska karta dziecka w szpitalu; Karta praw osób autystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268901, 268900 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266287 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 236700 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265775, 265774 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Bibliogr. s. 55.
Streszczenie: Część I publikacji to analiza materiału zaczerpniętego z wypowiedzi ankietowanych nauczycieli na temat odkrywania i kształcenia uczniów zdolnych zainteresowanych matematyką. W części II podano teksty zadań z rozwiązaniami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266601 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265769, 265768 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again