Form of Work
Książki
(21)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(17)
only on-site
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(10)
Author
Adamczykowa Zofia (1939- )
(2)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Jeruszka Urszula (1952- )
(2)
Kubielski Wiesław
(2)
Auleytner Julian (1948- )
(1)
Cudak Henryk (1940- )
(1)
Goriszowski Włodzimierz (1928-2010)
(1)
Grabski Władysław Maria
(1)
Hurło Lucyna
(1)
Jakowicka Maria (1929- )
(1)
Krzysztoszek Zofia (1925-2018)
(1)
Miś Andrzej (1948- )
(1)
Nowacki Tadeusz Wacław (1913-2011)
(1)
Nowakowska-Kempna Iwona (1949- )
(1)
Olszewski Lucjan (1937- )
(1)
Rabczuk Wiktor (1931-2020)
(1)
Sas-Nowosielski Krzysztof
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka (1953- )
(1)
Tuszyńska Ligia (1950- )
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Subject
Pedagogika
(3)
Literatura dla dzieci
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauczanie
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Polityka społeczna
(2)
Teoria literatury
(2)
Edukacja ekologiczna
(1)
Etyka
(1)
Język bułgarski
(1)
Język polski
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca licencjacka
(1)
Praca magisterska
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rynek pracy
(1)
Semantyka lingwistyczna
(1)
Siła robocza
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
(1)
Uczenie się
(1)
Uczucia
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1989-
(2)
1501-
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Poradnik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Nauka i badania
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88278-23-1
Bibliografia na stronie [182].
Streszczenie: Autorka w swojej książce zwraca uwagę na zmieniające się miejsce literatury dziecięcej w literaturze ogólnej. Określana niegdyś jako literatura "czwarta" lub "osobna" odnajduje obecnie znaczącą pozycję w literaturze pięknej. Autorka podejmuje również próbę klasyfikacji gatunkowej oraz omawia specyficzne funkcje, jakie się jej wyznacza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283875 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310379, 306093, 288090 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-52-5
Bibliogr. s. 263-271. Indeks.
Streszczenie: Zawiera wykaz ratyfikowanych przez Polskę konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 3 AUL (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 265-276.
Streszczenie: Praca powstała na podstawie badań przeprowadzonych w 1997 r. w Polsce centralnej. Badaniami objęto 600 rodziców. Omówiono: cechy współczesnej rodziny, przygotowanie małżonków do rodzicielstwa, funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny dziecka w okresie niemowlęcym (zadania rodziców, rozwój dziecka, zaspokajanie potrzeb dziecka, sytuacje zabawowe), poniemowlęcym (rozwój dziecka, wiedza rodziców i stosowane metody wychowawcze) i przedszkolnym (rozwój dziecka, znaczenie rodziny, świadomość wychowawcza rodziców, kary i nagrody, współdziałanie z przedszkolem, rola zabawy, wpływ rodziny na aktywność twórczą dziecka). Praca jest udoskonaloną wersją pracy "Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280523 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-209 280524 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283883 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-60-6
Bibliogr. s. 188-193 i przy rozdz.
Streszczenie: Książka zawiera zestaw podstawowych informacji pomocnych przy wykonywaniu badań pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 289125 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 293-302.
Streszczenie: Rola KEN w kształtowaniu świadomości społecznej, patriotycznej, edukacyjnej. Znaczenie publicystyki ("Monitor") w propagowaniu idei równości wszystkich stanów i znaczenia wychowania dla przyszłości narodu. Poglądy na wychowanie A. Kamińskiego i Fr. Barssa. Wychowanie patriotyczne w tradycji szlacheckiej i w okresie stanisławowskim. Omówienie twórczości A. Frycza Modrzewskiego (1503-1572) i jej wpływu na późniejszą działalność KEN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280531 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 280532 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-19-3
Temat: Nauczyciele
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór artykułów dot. różnych zagadnień pracy i kształcenia współczesnego nauczyciela. Omówiono koncepcję J. Elliotta - istnienia trzech konkurencyjnych koncepcji kształcenia nauczycieli (perspektywa racjonalistyczna, rynkowa, refleksyjna). Zaprezentowano przykładowy warsztat poświęcony kształtowaniu umiejętności komunikacyjnej nauczyciela (przeprowadzony wśród studentów zaocznych - czynnych nauczycieli). Przedstawiono podsumowanie poglądów nt. nauczyciela jako przewodnika ucznia w świecie wartości. Podano wyniki badań pilotażowych dot. tolerancji wobec innych narodowości i religii wśród polskich dzieci w wieku 7-12 lat. Przytoczono i skomentowano w kontekście znaczenia języka opisy czterech sytuacji edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283894, 283882 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Referaty pokonferencyjne (Instytut Pedagogiki w Wałbrzychu) dotyczą: celów i treści kształcenia; relacji zachodzących między uczestnikami procesu edukacyjnego; zarządzania szkołą i jej związków z samorządami terytorialnymi. Omówiono: przemiany i kierunki rozwoju polskiej edukacji; miejsce nauczyciela we współczesnej szkole; cele nauczania - języka polskiego w klasach IV-VIII i edukacji ekologicznej oraz kształcenie techniczne w nauczaniu początkowym. Określono podmiotowy styl funkcjonowania w szkole i ocenę w przemianach edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280538, 280537 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 293-302.
Streszczenie: W pracy wyjaśniono podstawową terminologię związaną z oceną i ocenianiem. Omówiono dynamiczny model systemu kształcenia; proces, treści oraz cele kształcenia zawodowego. Zaprezentowano wymagania programowe i egzaminacyjne, scharakteryzowano jakość kształcenia zawodowego w świetle potrzeb rynku pracy. Przedstawiono oceny osiągnięć szkolnych w krajach Unii Europejskiej. W załącznikach zamieszczono kwestionariusz "Ankieta dla pracodawcy" oraz szczegółowe cele kształcenia i materiał kształcenia przedmiotu "zajęcia praktyczne" dla zawodów: operator obrabiarek skrawających i technik mechanik.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280533 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-128 280534 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Prezentacja referatów wygłoszonych na konferencji w Mierkach w dniach 24-25 września 2003 roku, dotyczących: pedagogiki i jej problemów aksjologicznych w analizach filozoficznych, relacji między etyką zawodową a aksjologią w pedagogice, wybranych zagadnień z aksjologii edukacji oraz roli współczesnych mediów w kształtowaniu i upowszechnianiu aksjologii w działaniu pedagogicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288456 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306103, 290652, 290651 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-137 290653 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-69-X
Bibliografia na stronach 110-111.
Streszczenie: Przedstawiono: metodologiczną koncepcję badań pedagogicznych i wynikające z niej trzy (przykładowe) koncepcje badawcze pracy dyplomowej, procedurę konstruowania pracy dyplomowej, strukturę pracy dyplomowej (porządkowanie formalne i metajęzykowe), opracowanie językowe pracy (język, tekst, styl), założenia technicznej edycji pracy dyplomowej (w Wordzie).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290495 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-m3-157 290449 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-904054-1-5
Temat: Etyka
Bibliogr. przy tekstach.
Tekst tł. z różnych jęz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283273 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 204-209.
Streszczenie: Książka zaznajamia z zagadnieniami dydaktyki pracy, sytuuje ją w systemie nauk o wychowaniu i nauk o pracy. Omawia sposoby zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności zawodowych przez całe życie (z pomocą nauczyciela, jak i samodzielnie). Rozważa problematykę zasad kształcenia, wyjaśniając i wskazując, dlaczego należy uczyć się tak lub inaczej, aby optymalnie przygotować się do pracy zawodowej. Tłumaczy, jak należy nauczać i uczyć się w sposób możliwie najefektywniejszy. Praca przydatna dla nauczycieli i wykładowców szkół zawodowych oraz dorosłych uczniów różnorodnych form zawodowej oświaty szkolnej i pozaszkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-159 288385 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283268 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Materiały z konferencji zorganizowanej w maju 2000 r. w celu ukazania dorobku TWP w dziedzinie popularyzacji wiedzy i upowszechniania edukacji w ciągu całego życia człowieka, a także określenia nowego wymiaru edukacji ustawicznej i jej roli w życiu współczesnego człowieka oraz wyzwań jakie dlań niesie XXI wiek. W pracy zamieszczono m.in. teksty dotyczące kształcenia ustawicznego jako idei, ukazujące tę problematykę w aspekcie filozoficznym, historycznym i futurologicznym. W dalszej części zaprezentowano różne rozwiązania organizacyjne kształcenia ustawicznego i możliwości ich realizacji jako procesu i jako modelu edukacyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283271 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-60 PNS 283272 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 145-160.
Streszczenie: Pojęcie, przyczyny i rodzaje niedostosowania społecznego. Wpływ kultury fizycznej na kształtowanie osobowości i walory wychowawcze ćwiczeń sportowych. Poglądy na wykorzystanie zajęć ruchowych w profilaktyce i resocjalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-339 284177 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 192-200 i przy rozdz.
Streszczenie: Prace ukazują: zadania edukacji dorosłych i poradnictwa zawodowego, nauczyciela dorosłych w roli ucznia i refleksję zawodową nauczycieli dorosłych w kontekście wypełniania przez nich roli zawodowej, doradztwo zawodowe jako profesjonalną pomoc psychologiczną, nauczyciela w roli doradcy zawodowego, znaczenie empatii w procesie komunikowania się doradcy zawodowego z klientem, monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych jako element obsługi rynku pracy, porównanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część artykułów ma charakter badawczy, a część - teoretyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290474, 290473 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-71-1
Bibliogr. s. 115-118.
Streszczenie: W publikacji przedstawiono treści i metody kształcenia ekologicznego: podstawę programową, akty prawne związane z ochroną środowiska (Ustawa o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska) oraz Ruchy ekologiczne występujące w Polsce. Prezentowane treści kształcenia zwracają uwagę na ochronę powietrza, gleby, wody oraz całego środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami oraz na rolę i znaczenie edukacji ekologicznej dla społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-C-47 290452 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again