Form of Work
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(9)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(7)
Author
Kandia Anna
(3)
Sindut Wanda
(3)
Łoziak Danuta
(3)
Borkowska Alicja
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Błasiak Władysław (1948- )
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(1)
Kaleta Krystyna
(1)
Kida Jan (1931- )
(1)
Kollek Bogumiła (1934- )
(1)
Kraszewska Ewa
(1)
Mikoś Elżbieta (1957- )
(1)
Misiorna Elżbieta
(1)
Pacholczyk Irena (1935-2019)
(1)
Para Hanna
(1)
Pasterniak Wojciech (1935-2018)
(1)
Tatar Grażyna
(1)
Zaufal Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
1990 - 1999
(11)
Country
Poland
(13)
Audience Group
Nauczyciele chemii
(3)
Nauczyciele szkół podstawowych
(3)
Szkoły podstawowe
(2)
Subject
Chemia
(3)
Edukacja ekologiczna
(2)
Język polski
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Fizyka
(1)
Historia
(1)
Kosmologia
(1)
Literatura polska
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Nauczanie
(1)
Oceny szkolne
(1)
Pedagogika
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Przyroda
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Religia
(1)
Techniki Freineta
(1)
Teoria względności
(1)
Twórczość
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Scenariusz zajęć
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Sprawdziany i testy
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Literaturoznawstwo
(1)
Matematyka
(1)
Psychologia
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Poradnik jest efektem realizacji projektu "Nasza szkoła ma zielony ogród nauki" organizowanego w Zespole Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Książka zawiera propozycje scenariuszy zajęć na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to konspekty zajęć dot.: lasu, zwierząt i roślin w ogrodzie, zagrożeń Ziemi, zdrowego odżywiania, poszanowania wody. Do scenariuszy dołączono karty pracy. Wspomniane propozycje zostały sprawdzone w praktyce. Poradnik adresowany jest do nauczycieli kształcenia specjalnego i integracyjnego uczących metodą ośrodków pracy w zespołach edukacyjno-terapeutycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-264 299384 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-905665-3-2
Streszczenie: Publikacja jest efektem eksperymentu pedagogicznego, w czasie którego systematycznym doskonaleniem w formie warsztatowej objęto nauczycieli szkół eksperymentalnych. Prowadzący eksperyment przyjęli filozofię oceniania za prof. A. Brzezińską, według której ocenianie wiąże się z realizacją celu edukacyjnego i rozwojowego a ocena opisowa winna spełniać trzy funkcje: informacyjną, korekcyjną i motywacyjną. Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. W pierwszej omówiono istotę oceniania dziecka w młodszym wieku szkolnym. Druga zawiera: przykładowy sposób diagnozowania dziecka, karty szkolnych osiągnięć ucznia, formułowanie oceny opisowej i dokumentację dotyczącą tej oceny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278239, 276630, 276629 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-217 267631 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-C-62 300590 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 237715 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 237716 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265301, 265300 (2 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: Zbiór zadań z matematyki opracowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli studiujących w Kolegium Nauczycielskim na wydziale zaocznym matematyki z informatyką. Są to zadania uczniów klas IV-VIII do wykorzystania w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271446 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: Propozycje dot. aktywizowania uczniów na języku polskim, wykorzystujące własne doświadczenia autorki. Podzielono je według typów metod aktywizujących: poszukującej, zajęć praktycznych, dramy i oglądowej. Także przykłady rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-H-49 271447 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dylematy nauczania fizyki ; t. 1)
Częśc. mater. z ogólnopolskiej konferencji, Kraków 23-25 września 1993 r.
Streszczenie: Referaty zawarte w tomie stanowią próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o przyczyny słabego zainteresowania fizyką w polskich szkołach (na podstawie badań) oraz wskazania realnych możliwości poprawy sytuacji. M.in.: zainteresowanie uczniów klas ósmych fizyką - wyniki badań sondażowych; aktywizująca integracja przedmiotowa; komputer - tylko atrakcyjny środek dydaktyczny czy także narzędzie poznawcze; rola wydawcy w kształtowaniu zainteresowania uczniów fizyką; wiedza informacyjna czy umiejętności - celem kształcenia ogólnego w zakresie fizyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273095 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. X-C-33 PNS 273094 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Prace zebrane w tomie koncentrują się wokół problemu rozwijania aktywnej postawy ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III. Obejmują one zarówno wiedzę teoretyczną, jak i propozycje realizacji zagadnień programowych: problemy psychologiczno-pedagogiczne nowatorstwa pedagogicznego, rozwijanie twórczej aktywności dziecka w nauczaniu j. polskiego, matematyki, muzyki i plastyki. W niektórych pracach szczególnie uwydatniono problem integracji treści nauczania w zakresie j. polskiego i innych przedmiotów nauczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269611 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-182 PNS 269361 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Stanowi popr. i rozwiniętą wersję: 20 lat z pedagogiką Celestyna Freineta : (z doświadczeń wrocławskich nauczycieli) / B. Kollek. Warszawa : IBP, 1989.
Bibliogr. s. [83].
Streszczenie: Niniejsze opracowanie to opis poczynań dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli zainspirowanych myślą francuskiego pedagoga oraz prezentacja ich własnych sądów i przemyśleń. Poprzedzono je przedstawieniem działań autorki - metodyka i nauczycielki propagującej idee pedagogiki freinetowskiej. W końcowej części broszurki znalazły się wnioski do dalszej adaptacji tego nurtu pedagogiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-194 272771 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Pedagogika teonomiczna zajmuje się tymi samymi problemami, co wszystkie dotychczasowe pedagogiki: celami, treściami i metodami wychowania. Czyni to jednak inaczej, nie tylko w kontekście interdyscyplinarnym (wychow. jest wg niej poszukiwaniem i odnajdywaniem wartości, ustawicznym dążeniem do doskonałości w konkretnej sytuacji społeczno-kulturowej), lecz także w odniesieniu do relacji człowiek - Bóg i Bóg - człowiek. Zakłada, że porządek wiary nie kłóci się z porządkiem rozumu, lecz wzajemnie uzupełnia się i wzbogaca. Książka zawiera 5 rozdz., w których omówiono przedmiot badań pedag. teonomicznej, związki teorii względności A. Einsteina z Uniwersalnymi Prawami Kosmosu i konsekwencje tych Praw dla współczesnej nauki, twórczość jako proces doskonalenia człowieka, wartości i symbole w edukacji i demokracji, wizję świata wg pedag. teonomicznej i świeckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282036, 274603 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again