Form of Work
Książki
(25)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(11)
Author
Pańczyk Jan (1937-2007)
(7)
Głodkowska Joanna
(2)
Kalinowski Marian (1930- )
(2)
Lipkowski Otton (1907-1982)
(2)
Bałachowicz Józefa
(1)
Dubińska Beata
(1)
Frączek Adam (1935- )
(1)
Huszcz Mirosław
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Konopczyński Marek (1956- )
(1)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (1951-2022)
(1)
Malinowski Ludwik (1935- )
(1)
Paluszewski Jan
(1)
Pełka Jerzy (1953-2009)
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Pogorzelec Anna
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Rola Beata
(1)
Rola Jarosław
(1)
Rudowski Tomasz (1949- )
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Tomasik Ewa
(1)
Wachelka Anna
(1)
Zumkley Horst
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(20)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(5)
1989-2000
(3)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Pedagogika specjalna
(7)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(5)
Dzieci
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Niepełnosprawność intelektualna
(2)
Orientacja przestrzenna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko z depresją
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Elita władzy
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Informatyka
(1)
Język polski
(1)
Matematyka
(1)
Metody badawcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niewidomi
(1)
Osoby z depresją
(1)
Pedagogika
(1)
Pietrzak, Włodzimierz
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Sztuka
(1)
Taryfikator kwalifikacyjny
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zdolności manualne
(1)
Znaniecki, Florian
(1)
Subject: time
1901-2000
(5)
1918-1939
(2)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Biografia
(2)
Raport z badań
(2)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Psychologia
(3)
Historia
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. fr., ang.
Streszczenie: Publikacja obejmuje następującą problematykę: rozwój języka dziecka, w szczególności zaś umiejętności konstruowania tekstu narracyjnego i dynamikę zmian sprawności narracyjnej dzieci upośledzonych umysłowo, rozwój umiejętności wypowiadania się na piśmie oraz sprawności rozumienia języka pisanego (wyrazów, zdań, tekstu), a także kompetencje polonistyczne nauczycieli języka polskiego szkół specjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272907, 272906 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Bibliogr. przy referatach.
Streszcz. fr., ang., niem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 189983, 189982, 189981 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł na okładce: WSPS 1922-1982.
Bibliografia na stronach 101-103.
Streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 204131 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 168999, 168998 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 263824* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 270437 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 270438 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 270439 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 270440 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 188-194.
Streszczenie: Celem tego opracowania jest ukazanie orientacji przestrzennej w świetle psychopedagogicznych koncepcji kształtowania tej zdolności i możliwości dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w zakresie nabywania doświadczeń orientowania się w przestrzeni. Autorka uważa, że orientacja przestrzenna jest podstawą kształtowania innych pojęć matematycznych. Opracowała więc dwie techniki do pomiaru tego zakresu wiedzy matematycznej i je prezentuje, a następnie przedstawia: wyniki badań diagnostycznych uczniów klas 1-3 szkół specjalnych i klas pierwszych szkół ogólnodostępnych (grupa porównawcza) woj. warszawskiego, narzędzia analizy orientacji przestrzennej, 4 scenariusze zajęć korekcyjno-usprawniających, propozycje zabaw i ćwiczeń służących kształtowaniu orientacji przestrzennej do wykorzystania podczas zajęć dziennego ośrodka pracy lub w rewalidacji indywidualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280978 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-269.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno-empirycznym jest kontynuacją planu badawczego, który dotyczył determinant powodzenia w uczeniu się matematyki uczniów klas I-III szkoły specjalnej oraz stanu osiągnięć uczniów upośledzonych umysłowo w procesie kształtowania podstawowych doświadczeń matematycznych. Przedstawiono rezultaty badań diagnostyczno-eksperymentalnych nad psychologiczno-pedagogicznym procesem zdobywania doświadczeń matematycznych przez dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Zaprezentowano "metodę baśniowych spotkań" jako wspomagającą wrażliwość edukacyjną dzieci upośledzonych umysłowo oraz kształtującą podstawy wiedzy matematycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277047 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 277048 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 175-184.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono teoretyczne podstawy, założenia i uwarunkowania edukacji seksualnej, a następnie metodologię i wyniki badań własnych z l. 1991-97. Zastosowano eksperyment - oceniano stan wiedzy uczniów klas trzecich wybranych 20 szkół podstawowych, w których nauczyciele zgodzili się realizować program elementarnej wiedzy o seksie w formie pogadanek (badano wiedzę uczniów przed i po przeprowadzeniu pogadanek). Badano również stan wiedzy seksualnej u dzieci 9-10-letnich: upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, z zaburzeniami neurologicznymi, ulegających demoralizacji, niewidomych. Przeprowadzono też badania ankietowe dot. problematyki edukacji seksualnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym wśród rodziców badanych dzieci (w tym rodziców przebywających w zakładach karnych i samotnych matek) i nauczycieli nauczania początkowego szkół powszechnych i specjalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280975 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 280976 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. 183-191.
Streszczenie: Głównymi tezami pracy rozwijanymi przez autorkę to stwierdzenia: o konieczności komplementarnego widzenia dorobku Znanieckiego przez pedagogów oraz o aktualności jego myśli jako efekcie współczesnego uznania uprawianej przez niego filozofii. W pracy można wyróżnić trzy następujące po sobie wątki: sylwetka naukowa Znanieckiego, związki między stworzonym przez niego systemami: filozoficznym a socjologicznym oraz trwałość spuścizny tego wybitnego naukowca w zakresie rozwoju teorii wychowania i jej znaczenie dla aksjologii pedagogicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274119 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.091.4 JAN (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 267-273.
Streszczenie: Przedmiotem opracowania są dzieje praktyki i teorii wychowania osób niedostosowanych społecznie i przestępczych. Zaznaczono rodowód działalności zakładów opiekuńczych od średniowiecza do oświecenia. Przedstawiono zorganizowaną pracę wychowawczą z młodzieżą moralnie zaniedbaną w Europie w XIX i na pocz. XX w. z uwzględnieniem Polski pod zaborami. Omówiono rozwój instytucji prawnych i dydaktyczno-wychowawczych w Polsce, Europie i Ameryce Pn. w XX w. oraz dokonano analizy dorobku polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej po II wojnie światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274122, 274121 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 144-149.
Streszczenie: Przedmiotem analizy pracy są badania nad umiejętnościami dotyczącymi orientacji w przestrzeni i poruszania się młodzieży niewidomej i słabowidzącej na podstawie eksperymentu, którego zadaniem było kształcenie umiejętności z tym związanych. Dokonano porównania wyników w czasie rozpoczęcia eksperymentu i po jego zakończeniu. Z badań wyprowadzono wniosek, że wszystkie programy kształcenia i rehabilitacji dzieci z tym kalectwem powinny obejmować kształcenie sprawności pomocnej w ich funkcjonowaniu przestrzennym. Praca zawiera także omówienie wspomagania innych zmysłów w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270448 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 270449 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274552 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Podobnie jak w części pierwszej, za podstawę analizy przyjęto możliwości psychofizyczne młodzieży upośledzonej umysłowo, według metody zerojedynkowej (1-jest w stanie opanować, 0-nie jest w stanie opanować), oraz zastosowano podział: powinien znać, powinien umieć i przykłady prac. Zaproponowano 75 różnych zawodów, które może wykonywać młodzież z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253703 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266195, 266194 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 104-111.
Streszczenie: Analiza uwarunkowań depresji u dzieci z upośledzeniem umysłowym. Skoncetrowano się głównie na zbadaniu wzajemnych związków pomiędzy funkcjonowaniem matki, jej percepcją dziecka, wartościami stymulującymi środowiska rodzinnego a depresją reaktywną u chorego dziecka. W cz. 1 przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad problematyką depresji u dzieci w normie intlektualnej i dzieci z upośledzeniem umysłowym. Stały się one podstawą zaplanowania własnych badań i sformułowania hipotez badawczych. Wyniki ich przedstawiono w cz. 2. Wykazano, że depresja występuje częściej u dzieci z niedorozwojem umysłowym niż u dzieci prawidłowo się rozwijających.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277049, 253970 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 324-337.
Streszczenie: Książka napisana z myślą o nauczycielach plastyki wykazujących się zróżnicowanym przygotowaniem artystycznym i naukowym. Podstawą jej są badania oparte na integracyjnym modelu edukacji plastycznej. Do badań autor posłużył się własnej konstrukcji testem-inwentarzem pomiaru cech uzdolnień specjalnych, niezbędnych podczas realizacji programu nauczania plastyki w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących. W książce tej prezentuje liczne analizy badanych cech (m.in.: myślenie estetyczne, twórczość, myślenie i tworzenie symboliczne).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270484 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XIII-B-33 PNS 270485 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again