Forma i typ
Książki
(28)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(21)
tylko na miejscu
(17)
Placówka
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(17)
Autor
Pańczyk Jan (1937-2007)
(7)
Głodkowska Joanna
(2)
Kalinowski Marian (1930- )
(2)
Lipkowski Otton (1907-1982)
(2)
Bałachowicz Józefa
(1)
Dubińska Beata
(1)
Eckert Urszula (1928-2019)
(1)
Frączek Adam (1935- )
(1)
Huszcz Mirosław
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Karwot Izydor ( -1999)
(1)
Konopczyński Marek (1956- )
(1)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga
(1)
Malinowski Ludwik (1935- )
(1)
Marek-Ruka Marianna
(1)
Paluszewski Jan
(1)
Pełka Jerzy (1953-2009)
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Pogorzelec Anna
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Rola Beata
(1)
Rola Jarosław
(1)
Rudowski Tomasz (1949- )
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Tomasik Ewa
(1)
Wachelka Anna
(1)
Zumkley Horst
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(23)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(5)
1989-2000
(3)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(28)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(3)
Temat
Pedagogika specjalna
(9)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(6)
Dzieci
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Matematyka
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Niepełnosprawność intelektualna
(2)
Orientacja przestrzenna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
(1)
Chorzy na depresję
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Elita władzy
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Hulek, Aleksander
(1)
Informatyka
(1)
Język polski
(1)
Metody badawcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niewidomi
(1)
Pedagogika
(1)
Pietrzak, Włodzimierz
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Sztuka
(1)
Taryfikator kwalifikacyjny
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zdolności manualne
(1)
Znaniecki, Florian
(1)
Temat: czas
1901-2000
(5)
1918-1939
(2)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Gatunek
Podręcznik
(3)
Biografia
(2)
Raport z badań
(2)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Psychologia
(3)
Historia
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
28 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. fr., ang.
Streszczenie: Publikacja obejmuje następującą problematykę: rozwój języka dziecka, w szczególności zaś umiejętności konstruowania tekstu narracyjnego i dynamikę zmian sprawności narracyjnej dzieci upośledzonych umysłowo, rozwój umiejętności wypowiadania się na piśmie oraz sprawności rozumienia języka pisanego (wyrazów, zdań, tekstu), a także kompetencje polonistyczne nauczycieli języka polskiego szkół specjalnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 272907, 272906 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Bibliogr. przy referatach.
Streszcz. fr., ang., niem.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 189983, 189982, 189981 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł na okładce: WSPS 1922-1982.
Bibliografia na stronach 101-103.
Streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 204131 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 168999, 168998 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-S-CCL-1 263824 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-S-CCL-2 270437 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-S-CCL-3 270438 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-S-CCL-4 270439 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-S-CCL-5 270440 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Prace zespołu autorów zajmujących się różnymi dziedzinami pedagogiki specjalnej. Omówiono metody: biblioterapii (jako metodę stymulacji dojrzałości szkolnej), metodę kazuistyczną i audytywno-werbalną; różne techniki wychowawcze (rysunek i podręcznik w rewalidacji niewidomych i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim), a także narzędzia do metod kształcenia muzyczno-ruchowego surdopedagogów i dzieci z wadą słuchu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 270441 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-84 PNS 270442 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 188-194.
Streszczenie: Celem tego opracowania jest ukazanie orientacji przestrzennej w świetle psychopedagogicznych koncepcji kształtowania tej zdolności i możliwości dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w zakresie nabywania doświadczeń orientowania się w przestrzeni. Autorka uważa, że orientacja przestrzenna jest podstawą kształtowania innych pojęć matematycznych. Opracowała więc dwie techniki do pomiaru tego zakresu wiedzy matematycznej i je prezentuje, a następnie przedstawia: wyniki badań diagnostycznych uczniów klas 1-3 szkół specjalnych i klas pierwszych szkół ogólnodostępnych (grupa porównawcza) woj. warszawskiego, narzędzia analizy orientacji przestrzennej, 4 scenariusze zajęć korekcyjno-usprawniających, propozycje zabaw i ćwiczeń służących kształtowaniu orientacji przestrzennej do wykorzystania podczas zajęć dziennego ośrodka pracy lub w rewalidacji indywidualnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280977 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-127 280978 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 259-269.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno-empirycznym jest kontynuacją planu badawczego, który dotyczył determinant powodzenia w uczeniu się matematyki uczniów klas I-III szkoły specjalnej oraz stanu osiągnięć uczniów upośledzonych umysłowo w procesie kształtowania podstawowych doświadczeń matematycznych. Przedstawiono rezultaty badań diagnostyczno-eksperymentalnych nad psychologiczno-pedagogicznym procesem zdobywania doświadczeń matematycznych przez dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Zaprezentowano "metodę baśniowych spotkań" jako wspomagającą wrażliwość edukacyjną dzieci upośledzonych umysłowo oraz kształtującą podstawy wiedzy matematycznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277047 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-132 PNS 277048 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 175-184.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono teoretyczne podstawy, założenia i uwarunkowania edukacji seksualnej, a następnie metodologię i wyniki badań własnych z l. 1991-97. Zastosowano eksperyment - oceniano stan wiedzy uczniów klas trzecich wybranych 20 szkół podstawowych, w których nauczyciele zgodzili się realizować program elementarnej wiedzy o seksie w formie pogadanek (badano wiedzę uczniów przed i po przeprowadzeniu pogadanek). Badano również stan wiedzy seksualnej u dzieci 9-10-letnich: upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, z zaburzeniami neurologicznymi, ulegających demoralizacji, niewidomych. Przeprowadzono też badania ankietowe dot. problematyki edukacji seksualnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym wśród rodziców badanych dzieci (w tym rodziców przebywających w zakładach karnych i samotnych matek) i nauczycieli nauczania początkowego szkół powszechnych i specjalnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280975 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-149 280976 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. 183-191.
Streszczenie: Głównymi tezami pracy rozwijanymi przez autorkę to stwierdzenia: o konieczności komplementarnego widzenia dorobku Znanieckiego przez pedagogów oraz o aktualności jego myśli jako efekcie współczesnego uznania uprawianej przez niego filozofii. W pracy można wyróżnić trzy następujące po sobie wątki: sylwetka naukowa Znanieckiego, związki między stworzonym przez niego systemami: filozoficznym a socjologicznym oraz trwałość spuścizny tego wybitnego naukowca w zakresie rozwoju teorii wychowania i jej znaczenie dla aksjologii pedagogicznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 274119 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-b-265 PNS 274120 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 267-273.
Streszczenie: Przedmiotem opracowania są dzieje praktyki i teorii wychowania osób niedostosowanych społecznie i przestępczych. Zaznaczono rodowód działalności zakładów opiekuńczych od średniowiecza do oświecenia. Przedstawiono zorganizowaną pracę wychowawczą z młodzieżą moralnie zaniedbaną w Europie w XIX i na pocz. XX w. z uwzględnieniem Polski pod zaborami. Omówiono rozwój instytucji prawnych i dydaktyczno-wychowawczych w Polsce, Europie i Ameryce Pn. w XX w. oraz dokonano analizy dorobku polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej po II wojnie światowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 274122, 274121 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. 38.
Streszczenie: Przewodnik dla nauczycieli matematyki uczących uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasie VII, wg podręcznika "Matematyka 7", aktualnie zatwierdzonego do użytku szkół podstawowych specjalnych. Większość wskazówek metodycznych jest powiązana z tematami rozdziałów podręcznika, niektóre - z tematyką jednostek lekcyjnych lub ściśle z pojęciami matematycznymi oraz umiejętnościami objętymi programem nauczania matematyki z 1984 r. We wstępie do przewodnika określono cele: nauczania, wychowawcze, poznawcze i rewalidacyjne. Po omówieniu zagadnień szczegółowych i zadań, zaprezentowano projekt rozkładu materiału oraz sprawdzanie umiejętności matematycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277079, 277078 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 144-149.
Streszczenie: Przedmiotem analizy pracy są badania nad umiejętnościami dotyczącymi orientacji w przestrzeni i poruszania się młodzieży niewidomej i słabowidzącej na podstawie eksperymentu, którego zadaniem było kształcenie umiejętności z tym związanych. Dokonano porównania wyników w czasie rozpoczęcia eksperymentu i po jego zakończeniu. Z badań wyprowadzono wniosek, że wszystkie programy kształcenia i rehabilitacji dzieci z tym kalectwem powinny obejmować kształcenie sprawności pomocnej w ich funkcjonowaniu przestrzennym. Praca zawiera także omówienie wspomagania innych zmysłów w tym zakresie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 270448 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-108 PNS 270449 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 274552 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 151-154, bibliogr. publ. A. Hulka s. 130-150.
Streszczenie: Książka ta jest wyrazem uznania i hołdu złożonego jednemu z głównych filarów polskiej i światowej rehabilitacji niepełnosprawnych. Po krótkim rysie życia przedstawiono jego poglądy na rehabilitację zawodową, medyczną, psychologiczną i społeczną. Wspomnienia przyjaciół, uczniów i współpracowników kończą tę publikację.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-c-188 275169 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Podobnie jak w części pierwszej, za podstawę analizy przyjęto możliwości psychofizyczne młodzieży upośledzonej umysłowo, według metody zerojedynkowej (1-jest w stanie opanować, 0-nie jest w stanie opanować), oraz zastosowano podział: powinien znać, powinien umieć i przykłady prac. Zaproponowano 75 różnych zawodów, które może wykonywać młodzież z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-98 253703 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej