Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Bednarczyk Henryk (1943- )
(3)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(3)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(2)
Batchelor Diana
(1)
Brzdąk Jadwiga
(1)
Cramer Stanley H
(1)
Cytowska Beata (1964- )
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(1)
Greger Norbert F. B
(1)
Herr Edwin L
(1)
Kruszwicki Włodzimierz
(1)
Morys-Gieorgica Grażyna
(1)
Napper Rosemary
(1)
Plewka Czesław (1947- )
(1)
Rutkowiak Joanna (1935- )
(1)
Symela Krzysztof (1958- )
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Subject
Pedagogika
(4)
Oświata
(3)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Nauczanie
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Kaczor, Stanisław
(1)
Oświata dorosłych
(1)
PHARE
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Przedsiębiorstwo symulacyjne
(1)
Rodzina
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Monografia wydana na 75-lecie urodzin prof. Stanisława Kaczora, w której omówiono również podstawy teoretyczne, doświadczenia i tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego na progu wdrażania reformy oświatowej w Polsce (zamieszczone w 28 art. wybitnych uczonych i pedagogów z Polski, Węgier i Rosji). Praca zawiera wykaz ważniejszych publikacji Pana Profesora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-130 283175 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Zawiera gł. materiały o projektach programu Leonardo da Vinci.
Streszczenie: Zbiór referatów i komunikatów o projektach i współpracy międzynarodowej ze szkołami zawodowymi, instytutami i uczelniami. Prezentacja programów: Leonardo da Vinci i Phare w zakresie badań i eksperymentów pedagogicznych w oparciu o doświadczenia Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu i sieci szkół polskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284014 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 120-128.
Streszczenie: Przedstawiono koncepcje niepełnosprawności intelektualnej, funkcjonowanie społeczne dziecka z lekką niepełnosprawnością umysłową, jego środowisko rodzinne, placówki kształcenia specjalnego i system integracyjny kształcenia specjalnego w Polsce, możliwe drogi edukacyjne ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną, oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych we Wrocławiu, Kątach Wrocławskich i Doboszycach. Analizowano dokumentację szkół masowych i specjalnych dotyczącą uczniów klas ósmych lekko upośledzonych umysłowo, przeprowadzono wywiady z matkami dzieci, wychowawcami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi. Omówiono losy edukacyjne badanych dzieci, analizę ilustrując opisami przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-187 285135 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Bibliogr. przy rozdz., bibliogr. pedagogiki za rok 1999 s. 279-297.
Streszczenie: W tomie artykuły z metodologii pedagogiki, oraz o: koncepcjach tożsamości międzykulturowej, Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce, tożsamości (w różnych ujęciach), wizerunku kobiety w "Playboyu", badaniach feministycznych. Z okazji jubileuszy: sylwetka prof. Olgi Czerniawskiej, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniw. Śląskiego. Sprawozdania z konferencji i bibliografia pedagogiki za 1999 r. w wyborze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Bibliogr. przy rozdz., bibliogr. pedagogiki za rok 2000 s. 181-200.
Streszczenie: W zbiorze artykułów znajdujemy m.in. opracowania dotyczące zagadnień kontroli i oceny jakości pracy szkoły i jej kadry oraz kształcenia zintegrowanego (kl.I-III) w systemie zreformowanej szkoły. Zamieszczono sprawozdania z Czwartego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (Olsztyn, wrzesień 2001r.), II Krajowej Konferencji "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji" (Toruń, maj 2001), IV Międzynarodowej Konferencji "Edukacja alternatywna - Dylematy teorii i praktyki" (Łódź, październik 2001).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Bibliogr. przy pracach. Zawiera bibliogr. pedagogiki za rok 2001 s. 223-241.
Streszczenie: W niniejszym tomie przeważają teksty informujące o działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, relacje z prac zespołów problemowych KNP oraz teksty okolicznościowe ze względu na jubileuszowy numer wydawnictwa. W ramach sprawozdań z konferencji naukowych przedstawiono referaty dot., np.: diagnozy i ewaluacji w reformie edukacyjnej (Szczecin, kwiecień 2002 r.); dziecka w rodzinie i społeczeństwie (Ogólnopolska Konferencja 24-26 czerwca 2003 r.); rozwóju zawodowego nauczycieli w zmieniających się czasach; wyzwań dla uniwersytetów (Międzynarodowa Konferencja - Łódź, październik 2002 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W referatach i sprawozdaniach plenarnych dotyczących pedagogiki i edukacji wobec nadziei i zagrożeń współczesności oraz w trakcie obrad szesnastu sekcji problemowych, które przebiegały pod hasłem: "Jakość człowieka, jakość edukacji" omówiono zagadnienia dotyczące, m.in.: zmian kulturowych, wzorów zachowań, wartości, pamięci, osób niepełnosprawnych, patologii wśród polskiej młodzieży. Zwrócono uwagę na kwestie kultury słowa; kwalifikacji i kompetencji kluczowych nauczyciela, ucznia, absolwenta i pracownika; kształtowanie się tzw. społeczeństwa informacyjnego, formowanego przez telekomunikację, media i informatykę. Podjęto także problematykę reformy oświatowej, braku jasnej koncepcji i sprzeczności w założeniach, słabej orientacji nauczycieli w celach i zadaniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279220, 278365 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 26)
Bibliogr. s. 181-192.
Streszczenie: W pracy przedstawiono zasady funkcjonowania systemu zawodowej edukacji ustawicznej w RFN i w odniesieniu do modeli kształcenia zawodowego w UE. Określono organizację, uwarunkowania, zadania i nowe koncepcje zawodowego kształcenia ustawicznego. Omówiono założenia dydaktyczne oraz formy kształcenia dorosłych. Zaprezentowano definicję i rolę firm symulacyjnych działających w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, Francji, Finlandii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285199* (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87039-83-7
Temat: Nauczanie
Streszczenie: Zadania dla nauczyciela, których wykonanie ma przygotować go do nauczania. Zadania dot. np.: poznania celów kursu, który nauczyciel ma prowadzić, przygotowania planu kursu, poznawania metod nauczaniu, sprawdzania wyników nauczania. W zadania wbudowane są podstawowe (ogólne lub formie przykładów) krótkie informacje na dany temat.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275245 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-d-87 275246 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
ISBN: 83-7204-126-1
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka omawia pedagogiczno-psychologiczne, organizacyjno-prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania oświatą oraz menedżerskie podstawy kierowania i zarządzania. W aneksie umieszczono wykaz podstawowych aktów prawa oświatowego, przedstawiono doświadczenia i możliwości europejskich programów edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-159 283181 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wydano w ramach programu Phare.
Bibliogr. s. 235-240.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy pragną permanentnie doskonalić jakość własnej pracy. Omawia najistotniejsze problemy mające wpływ na przekształcenie szkoły w organizację uczącą się. Prezentowanym podstawom teoretycznym, dotyczącym rozwoju i doskonalenia jakości pracy szkoły, radom i zaleceniom metodycznym, towarzyszą doświadczenia zagraniczne (Anglia, Finlandia, Szkocja) oraz praktyczne rozwiązania krajowe wypracowane w czterech różnych szkołach. Przedstawia: przykładowe plany rozwoju szkoły realizowane w zespołach, studia przypadków, realizację projektu "efektywna szkoła" popartą badaniami ankietowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281709 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-251 PNS 281710 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 15)
ISBN: 83-86313-88-9
Wybór z: "Career guidance and counseling throught the life span : systematic approaches" 1996.
Bibliogr. s. 195-213.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-95 282736 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again