Form of Work
Książki
(25)
Publikacje fachowe
(5)
Poradniki i przewodniki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Status
available
(19)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(9)
Author
Trochimiak Maria
(4)
Dawidowicz Dorota
(3)
Kołpak Wanda
(2)
Radwanowicz Janina
(2)
Zakrzewska Danuta
(2)
Bartnicka Maria
(1)
Bielawiec Halina
(1)
Bujwicka Maria
(1)
Böhner Thorsten
(1)
Ciesielska Joanna
(1)
Czerklańska Teresa
(1)
Długosz Jadwiga
(1)
Jawdosiuk Tamara
(1)
Kozieł Stanisława
(1)
Masłowski Ireneusz
(1)
Mazurek Lech
(1)
Stepaniuk Mikołaj
(1)
Tomczak Mirosława
(1)
Wiechetek Barbara
(1)
Year
1990 - 1999
(27)
Time Period of Creation
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(27)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Dyrektorzy szkół
(1)
Nauczyciele bibliotekarze
(1)
Nauczyciele chemii
(1)
Nauczyciele fizyki
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Język polski
(4)
Administracja
(3)
Edukacja ekologiczna
(3)
Szkolnictwo
(3)
Pisanie
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Aparatura naukowo-badawcza
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Chemia
(1)
Chemia analityczna
(1)
Czytanie
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Fizyka
(1)
Freinet, Celestyn
(1)
Geometria analityczna
(1)
Gimnastyka artystyczna
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Język niemiecki
(1)
Konkursy matematyczne
(1)
Konkursy szkolne
(1)
Laboratoria
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura rosyjska
(1)
Matematyka
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Mechanika
(1)
Metody nauczania
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Oceny szkolne
(1)
Pedagogika biblioteczna
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Techniki Freineta
(1)
Tematy i motywy
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Twórczość
(1)
Wektory
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Subject: time
1901-2000
(5)
1989-2000
(3)
Subject: place
Petersburg (Rosja)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(6)
Sprawdziany i testy
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(1)
Scenariusz imprezy szkolnej
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Literaturoznawstwo
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Językoznawstwo
(1)
Matematyka
(1)
Psychologia
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
Opis wg okładki.
Bibliografia przy tematach.
Streszczenie: Zawiera: scenariusze wystaw (zorganizowanych przez biblioteki szkolne) o tematyce ekologicznej wraz z cytatami dot. ekologii, propozycje wydzielenia problematyki ekologicznej w warsztacie informacyjnym biblioteki wraz z przykładowymi materiałami do kartoteki tekstowej, przykłady wprowadzenia tematyki ekologicznej na zajęciach z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz innych form propagowania ochrony przyrody w bibliotece szkolnej np. konkursów, krzyżówek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270645 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Bibliogr. s. 15-16, 28.
Streszczenie: Materiały mogą być wykorzystane na lekcjach chemii, fizyki, biologii, ochrony śrdowiska oraz na innych zajęciach z młodzieżą w szkole podstawowej i średniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273321 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: M.in.: zaproponowano test wiedzy i umiejętności muzycznych dla kl. IV szk. podst. (do realizacji na pocz. roku szk.), testy sprawdzające z muzyki w kl. VI i VII wraz z propozycją punktacji i oceny; w formie tabeli przedst. analizę korelacji przedmiotów: język polski, historia, muzyka, plastyka kl. IV-VIII; podano teksty i nuty 12 piosenek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273328 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270425 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Materiały do realizacji takich zadań wychowawczych w pracy szkoły jak: demokratyzacja życia szkoły, program przybliżenia praw dziecka w szkole, demokratyczne metody rozwiązywania konfliktów w szkole, zapobieganie i ograniczanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w szkole, kształtowanie postaw proinnowacyjnych, zapobieganie oddziaływaniu stresogennych czynników środowiska szkolnego na dzieci i młodzież, ochrona środowiska naturalnego, promocja zdrowia w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271854 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-80/3 273333 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-80/4 273333 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269366 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269734 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269735 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: W formie tabeli zestawiono wiadomości i umiejętności uczniów jako cele operacyjne mierzone testem i skalę ocen, zaproponowano test dla dwóch grup wraz z odpowiedziami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [31].
Streszczenie: Autorka rozumie inscenizację jako grę dydaktyczną. Podała teksty trzech inscenizacji: "Kreska czy przecinek" (inscenizacje na utrwalenie algorytmów czterech działań na ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych), "Ważne figury" - kl. IV, "Ważne figury" - kl. V (obie na utrwalenie wiadomości o figurach płaskich) oraz propozycje (dla kl. IV i V) modyfikacji pierwszej inscenizacji poprzez wykorzystanie jej fragmentów i wskazała walory kszałcące incenizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253789 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W opracowaniu m.in. obszerne sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego, omówienie problemów ochrony środowiska w programie nauczania chemii, przykładowe scenariusze lekcji chemii w kl. VII, oraz przykłady zastosowań różnych środków dydaktycznych na wybranych lekcjach chemii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271856 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [15].
Streszczenie: Zawartość: propozycja regulaminu pracowni chemicznej, przepisy bezpiecznej pracy, zasady przechowywania odczynników chemicznych, wykaz środków neutralizujących i rozcieńczających, zasady pierwszej pomocy przy zatruciach i oparzeniach, bhp niektórych doświadczeń chemicznych, wykaz przepisów normujących gospodarkę truciznami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253790 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 11-12.
Streszczenie: Wśród materiałów znalazły się konspekty zajęć z różnorodnych form twórczej ekspresji dziecka: plastycznej, literackiej, muzycznej i rytmicznej (lekcji i imprez).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-c-92 270424 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: Opracowanie przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych o zainteresowaniach matematycznych i dla nauczycieli przygotowujących ich do konkursu matematycznego. Zadania ułożono według kolejnych lat konkursów a w ich ramach według poszczególnych etapów (zawody szkolne, rejonowe i wojewódzkie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270420 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Wiadomości o równoległości i prostopadłości wektorów oraz 4 zadania, polegające na udowodnieniu podanych twierdzeń, z rozwiązaniami metodą wektorową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273329 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253788 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przykłady sprawdzianów wiadomości i umiejętności w kl. 4, 5, 6, 7, 8. Punktacja i ocena sprawdzianów w kl. 4-8.
Bibliogr. s. 41.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271855 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again