Forma i typ
Książki
(17)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
dostępne
(13)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(6)
Autor
Lepa Adam (1939-2022)
(3)
Izdebska Jadwiga
(2)
Bochniarz Agnieszka
(1)
Guz Sabina
(1)
Huk Tomasz (1978- )
(1)
Jegier Aneta
(1)
Koblewska Janina ( -1997)
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Porcher Louis (1940- )
(1)
Rella Angelo
(1)
Rittelmeyer Christian (1940- )
(1)
Szulc Zygmunt (1925-2002)
(1)
Tisseron Serge (1948- )
(1)
Wolańska Teresa (1927-2000)
(1)
Zieliński Janusz (1968- )
(1)
Ławrowska Romualda
(1)
Łuszczek Krzysztof (1971- )
(1)
Świrko-Pilipczuk Janina
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(2)
Temat
Środki masowego przekazu
(16)
Wychowanie
(6)
Kościół katolicki
(3)
Dziecko
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Etyka zawodowa
(1)
Globalizacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Nauczyciele
(1)
Odpoczynek
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Socjalizacja
(1)
Spostrzeganie
(1)
Subkultura
(1)
Sztuka
(1)
Turystyka
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie katolickie
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(2)
Poradnik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Religia i duchowość
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Psychologia
(1)
17 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2014
Pryzmaty współczesnego wychowania / Janusz Zieliński. - Warszawa : Sowa - Druk na Życzenie, 2014. - 180 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 170-178, netogr. s. 178-179.
Streszcz. ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312417 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2013
(Engram)
Dla osób zajmujących się wychowaniem i kształceniem małego dziecka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 305668 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-e-243 303226 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
(Pedagogika Waldorfska)
ISBN: 978-83-7308-786-6 ; 978-83-7587-078-7
Streszczenie: Książka porusza różne aspekty wpływu przemysłu kulturowego oraz kultury mediów (telewizja, gry komputerowe, media elektroniczne, stres, pośpiech, przemoc) na rozwój duchowy, społeczny i cielesny dziecka. Prezentuje wypieranie celów edukacji humanistycznej przez technokratyczno-ekonomiczne plany oświatowe. Ukazuje konkurencyjność mediów posługujących się ekranem wobec zabawy oraz cielesne skutki kultury stresu. Przedstawia dane z badań neurofizjologicznych nad budową mózgu poddawanego bodźcom "kultury szybkostrzelnej".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297812 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-366 297315 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Na tle wyzwań współczesności ukazano podstawowe wartości kontaktowania się człowieka ze sztuką i jej funkcje kulturotwórcze, edukacyjne, terapeutyczne. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z praktyką edukacji muzycznej dzieci w szkole i w przedszkolu oraz z zastosowaniem mediów. Omówiono nowe formy aktywności plastycznej i literackiej uczniów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298110, 298094 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zamieszczono artykuły obrazujące: źródła i rodzaje zagrożeń, wpływ rodziny na rozwój i bezpieczeństwo dziecka, oddziaływania mediów na dziecko. Poruszono m.in. problematykę: praw dziecka i bezradności nauczycieli wobec agresji uczniów, lęku szkolnego uczniów kończących I etap edukacji, znaczenia relacji rówieśniczych, prostytucji nieletnich, dzieciństwa w rodzinie migracyjnej, szkolnej prodiagnozy krzywdzenia dziecka w rodzinie i wiedzy wychowawców o tym problemie, edukacji medialnej w kontekście zagrożeń płynących z mediów, wartości wybranych czasopism dla dzieci, otyłości dzieci jako skutku promocji wadliwych zachowań żywieniowych w reklamie telewizyjnej. Stanowi całość z książką "Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300184 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-139 295834 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
Bibliogr. s. 261-272.
Streszczenie: Przedstawiono: media elektroniczne jako dominujące ogniwo środowiska życia dziecka (przede wszystkim polskiego), metodologiczne podstawy badań nad mediami, obraz dziecka w wybranych programach telewizyjnych, media elektroniczne we wspomaganiu rozwoju dziecka, ujemny wpływ mediów elektronicznych na dziecko, obraz świata współczesnego i przyszłego budowany przez dzieci dzięki przekazom medialnym, zadania rodzinnej edukacji medialnej dziecka. Praca oparta na analizie badań teoretycznych i empirycznych autorów polskich i zagranicznych oraz badaniach własnych prowadzonych wśród dzieci w wieku 9-12 lat.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-e-211 293061 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 313223 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
(Wychowanie bez Porażek)
Streszczenie: W pracy autor wyjaśnia mechanizm odbioru obrazu przez dzieci. Omawia reakcję dziecka na sceny przemocy w telewizji, kinie, grach komputerowych i internecie. Zwraca uwagę na rolę rodziców w kształtowaniu u dzieci postawy krytycznej wobec przekazów obrazowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292345, 292344 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2003
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. - Wyd. 3 uzup. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003. - 256 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 232-247. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-191 291833 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - 255 s. ; 24 cm.
Indeks.
Streszczenie: W porównaniu z pierwszym wydaniem tekst publikacji poszerzono o paragraf: "Mass media i postawy pozytywne" z rozdziału: "Funkcja postaw w wychowaniu do mass mediów".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311289, 280653, 280652 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1999
Bibliogr. s. 225-239. Indeks.
Streszczenie: Próba całościowego odniesienia pedagogiki do mediów - stale oddziałujących na psychikę człowieka. Autor podejmuje badania nad pedagogicznym aspektem mediów w tym celu, aby pedagogika stała się podstawą w przygotowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do odbioru mediów i twórczego udziału w kulturze masowej. Omawia: przedmiot i zadania pedagogiki mass mediów oraz charakterystykę środków masowego komunikowania; pedagogiczny wymiar mass mediów i podstawy wychowania do nich, a także ich wpływ na osobowość; najważniejsze zagrożenia dla wychowania ze strony mediów jak również środki zaradcze; możliwości pedagogiki mass mediów w badaniach nad mediami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277912, 277911 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1985
Komunikowanie masowe w wychowaniu / pod red. Zygmunta Szulca. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 91, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 44)
Numeracja ser. gł. no 680.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 218763, 218762 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 228206, 228205 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1981
(Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis ; 231)
Bibliogr. s. 347-363.
Streszcz. łac.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-46 198614 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 162678, 162677, 162676, 161544 (4 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 109910 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej