Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(14)
Artykuły
(7)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(20)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(4)
Author
Lepa Adam (1939-2022)
(3)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(2)
Musioł Marcin
(2)
Siemieniecki Bronisław (1950- )
(2)
Banasiak Bożena
(1)
Baranowska-Szczepańska Magdalena
(1)
Bibik Renata
(1)
Bis Dorota
(1)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(1)
Butkiewicz Maria
(1)
Czarkowski Jakub (1965- )
(1)
Dul Anna
(1)
Fołtyn Damian (1991- )
(1)
Gajda Janusz (1933- )
(1)
Galanciak Sylwia
(1)
Iwanicka Agnieszka
(1)
Jastrzębski Jerzy (1945- )
(1)
Karecka-Marzec Anna (1957- )
(1)
Karwat Janusz (1955- )
(1)
Kędzierska Barbara
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Rogalska-Marasińska Aneta (1967- )
(1)
Rogozińska Katarzyna
(1)
Rynio Alina (1954- )
(1)
Rzęsikowski Stanisław (1935- )
(1)
Siwicki Marek (1957- )
(1)
Stanuchowski Dariusz
(1)
Strykowski Wacław (1942- )
(1)
Szubertowska Elżbieta
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Tarnowska Barbara
(1)
Wenta Kazimierz (1937-2017)
(1)
Winiarczyk Anna
(1)
Ławrowska Romualda
(1)
Śliwińska Anna
(1)
Ślósarz Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(14)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(10)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Środki masowego przekazu
(30)
Zastosowania multimediów w edukacji
(10)
Metody nauczania
(6)
Zastosowania internetu w edukacji
(6)
Edukacja medialna
(5)
Kościół katolicki
(5)
Społeczeństwo informacyjne
(5)
Nauczanie na odległość
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Wychowanie
(4)
Efektywność nauczania
(3)
Internet
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Nauczanie
(3)
Uczniowie
(3)
Etyka
(2)
Informatyka
(2)
Młodzież
(2)
Nauczyciele
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Telewizja
(2)
Analiza treści
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Cyfrowi tubylcy
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
E-learning
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Edukacja techniczna
(1)
Ewangelizacja
(1)
Feuerstein, Reuven
(1)
Film edukacyjny
(1)
Globalizacja
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Historia
(1)
Ideologia
(1)
Język angielski (przedmiot szkolny)
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje informacyjne
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Moodle
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie papieskie
(1)
Nauczyciele historii
(1)
Nowa ewangelizacja
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Platforma edukacyjna
(1)
Pokolenie Z
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Postawy
(1)
Radiofonia
(1)
Rulka, Janusz
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Telepraca
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie katolickie
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Praca zbiorowa
(7)
Artykuł problemowy
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Raport z badań
(3)
Opracowanie
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Program nauczania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Informatyka i technologie informacyjne
(6)
Media i komunikacja społeczna
(6)
Religia i duchowość
(5)
Filozofia i etyka
(2)
Nauka i badania
(2)
Językoznawstwo
(1)
30 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2020
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 313)
Bibliografia, netografia na stronach 311-333.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 322342 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2017
Artykuły z tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318650 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 319254 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312372 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2011
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. niem.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Spis treści równol. pol., ang.
Streszczenie: W tekstach przedstawiono różne aspekty bezpieczeństwa (z pomięciem wątku militarnego). Omówiono m.in.: ksenofobie i uprzedzenia jako źródła konfliktów międzyludzkich; zemstę w opiniach młodzieży licealnej i studentów; edukację medialną jako narzędzie bezpieczeństwa; integracyjny aspekt animacji kulturalnej w blokowiskach we Francji; agresję słowną w powieści Wojciecha Kuczoka "Gnój"; zarządzanie bezpieczeństwem szkolnym; rolę zespołów rockowych w promowaniu chuligaństwa stadionowego w Polsce w l. 1989-2010; inżynierię społeczną w Internecie; konsekwencje błędów żywieniowych dla rozwoju dziecka (na przykładzie dwóch dziewczynek w wieku 7 i 9 lat z uszkodzeniami w trakcie porodu i z utrwalonym niemowlęcym torem przełykania); zagrożenia bezpieczeństwa w szkole; przeciwdziałanie mobbingowi w szkole; bezpieczeństwo i zagrożenia ustawodawstwa językowego; kary we współczesnej dolnośląskiej rodzinie; wpływ mentalności na potencjał modernizacyjny współczesnej młodzieży rosyjskiej; obraz Niemca w Polsce; przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa (z propozycjami 6 tematów lekcji, celami i bibliografią do nich); wizerunek Romów, Ukraińców i Żydów w mediach; język polityków; zajęcia kulturalne dla dzieci jako formę edukacji i przeciwdziałania agresji; sadyzm 13-letniego chłopca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304299 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2011
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3309)
Streszczenie: Autor porusza różne tematy związane z przemianami współczesnego świata i ich wpływem na edukację. Omawia m.in.: edukację jako ideologię, pamięć i tożsamość, kryzys edukacji jako kryzys komunikacji społecznej, manipulację w szkole i w mediach, edukację medialną, bezradność pedagogiki, relacje między filozofią a pedagogiką, kodeksy etyki zawodowej i etykę uczonych i nauczycieli akademickich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302183 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: W publikacji autorzy prezentują zagadnienia dotyczące kierunków wykorzystania multimediów w edukacji, praktycznych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystania nowych technologii w metodyce nauczania. Omawiają m.in. technologię hipertekstu, hipermedialne programy dydaktyczne, technologie informacyjne w procesie uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym, medialne wychowanie plastyczne, wpływ mediów na dojrzewającą młodzież oraz e-learning.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298980 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Date of publication: 2010
Bibliografia przy niektórych pracach.
Tekst częściowo słowacki. Streszczenie angielskie przy pracach. Spis treści także angielski.
Streszczenie: Zbiór artykułów na temat: wpływu mediów na wychowanie, etyki w mediach, ewangelizacji, wpływu mediów na rodzinę (m.in. cyberbullying, komunikacja interpersonalna), edukacji medialnej (funkcja, zachowania agresywne, wychowanie prospołeczne, oddziaływanie terapeutyczne na osoby z niepełnosprawnością intelektualną) oraz zastosowania nowych technologii w kształceniu (e-learning, Internet, komputer).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298704 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: Cz. 1: Współczesna edukacja w perspektywie humanistycznego współistnienia (m. in.: nieprzystawalność edukacji do problemów epoki globalizacji; Internet jako jedno z zagrożeń moralnych i intelektualnych ucznia; media w edukacji dzieci i młodzieży). Cz. 2: Uczeń w świecie sztuki (m. in.: problemy szkolnej edukacji i kultury; lekceważenie sztuki i kultury - zagrożeniem obszaru wartości w wychowaniu; edukacja teatralna ucznia w aspekcie zmieniającej się kultury; praca z uczniem uzdolnionym muzycznie). Cz. 3: Uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych (m. in.: wybrane problemy diagnozy sytuacji szkolnej ucznia; emocjonalność ucznia jako potrzeba edukacyjna; znaczenie inteligencji emocjonalnej nauczycieli w procesie komunikowania się z uczniem; uczeń chory przewlekle; "eurosieroty" w szkołach polskich - problemy dydaktyczne i wychowawcze; uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej; praca z uczniem uzdolnionym informatycznie; środowisko rodzinne młodzieży uzdolnionej plastycznie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-i-133 300440 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Na tle wyzwań współczesności ukazano podstawowe wartości kontaktowania się człowieka ze sztuką i jej funkcje kulturotwórcze, edukacyjne, terapeutyczne. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z praktyką edukacji muzycznej dzieci w szkole i w przedszkolu oraz z zastosowaniem mediów. Omówiono nowe formy aktywności plastycznej i literackiej uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298110, 298094 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
Materiały z VI Konferencji "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji", Toruń, 28-29 maja 2007 r.
Bibliografia przy artykułach.
Streszczenie: Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące: roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, kształtowania umiejętności informacyjnych, możliwości i ograniczenia kształcenia na odległość, komputera jako środka terapeutycznego, profilaktyki i pomocy psychologicznej Online, komputerów w edukacji wczesnoszkolnej i w procesie wspomagania rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295754 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - 206 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Biblioteka "The New Educational Review")
Identyczne z wyd. z 2006 roku.
Bibliogr. s. 197-206.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295430 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. s. 289-304.
Streszczenie: Autorka w swoich badaniach stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu nauczyciele są przygotowywani do przemian technologicznych we współczesnym świecie oraz jak poprawić system ich edukacji. Zwraca uwagę na potrzebę kształtowania wśród nauczycieli kompetencji informacyjnych. Omawia technologiczne uwarunkowania współczesnego społeczeństwa (m.in. stan edukacji ustawicznej w Polsce, kwalifikacje a kompetencje, edukację ustawiczną w Unii Europejskiej-dokumenty) oraz kompetencje człowieka w globalizującym się świecie (np. autorytet nauczyciela a nowoczesne technologie, standardy kształtowania kompetencji informacyjnych, strukturę kompetencji).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292840, 292839 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again