Form of Work
Książki
(33)
Status
available
(28)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(6)
Author
Balcerzak-Paradowska Bożena
(2)
Dzięcielska-Machnikowska Stefania (1931- )
(2)
Graniewska Danuta (1927-2022)
(2)
Głogosz Dorota
(2)
Kołaczek Bożena (1958-2015)
(2)
Reszke Irena (1929- )
(2)
Unolt Jerzy (1926-2006)
(2)
Borkowski Tadeusz
(1)
Borowicz Ryszard (1945-2014)
(1)
Carré Odile
(1)
Chudzicka-Czupała Agata
(1)
Czakon-Tralski Dorota
(1)
Czubała Anna (1943- )
(1)
Derbis Romuald (1952- )
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Gawrycka Małgorzata
(1)
Gontarczyk Jolanta
(1)
Hrebenda Adam (1931-2005)
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Konecki Krzysztof (1958- )
(1)
Koral Jarosław (1960-2019)
(1)
Kornacka-Skwara Elżbieta
(1)
Kosmala Janina
(1)
Kulpińska Jolanta (1928- )
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(1)
Oherow-Urbaniec Anna
(1)
Rakowski Tomasz (1974- )
(1)
Retkiewicz Henryk
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szelényi Iván (1938- )
(1)
Sztanderski Piotr
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Wasilczuk Julita
(1)
Wojnarowska Halina
(1)
Wódz Jacek
(1)
Wójcik Zdzisław
(1)
Zwiech Patrycja
(1)
Łapińska-Tyszka Krystyna
(1)
Ślebarska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(17)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(2)
Subject
Bezrobocie
(32)
Kobieta
(5)
Rodzina
(4)
Opinia publiczna
(3)
Rynek pracy
(3)
Stopa życiowa
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Gospodarstwo domowe
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Postawy
(2)
Pośrednictwo pracy
(2)
Siła robocza
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Ubóstwo
(2)
Wsie
(2)
Biedaszyby
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(16)
1901-2000
(15)
1989-2000
(14)
2001-
(12)
1918-1939
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(2)
Górny Śląsk
(2)
Bełchatów (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Francja
(1)
Gliwice (woj. śląskie)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Polska Północna
(1)
Polska Zachodnia
(1)
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wałbrzych (woj. dolnośląskie)
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Łodź (woj. łódzkie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Łódź (woj.łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Dane statystyczne
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(17)
Psychologia
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
33 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2011
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302453, 301902, 301901 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Nazwy aut. na s. [325].
Bibliogr. s. s. 273-286.
Streszczenie: Przedstawiono krótki przegląd stanu wiedzy nt. bezrobocia, niepełnosprawności, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 375 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprawnych pracujących i niepracujących w wieku 19-62 lat. Na tle współczesnego dorobku badawczego ukazano: potrzeby psychiczne osób badanych, psychospołeczne funkcjonowanie osób badanych (samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wsparcie społeczne, postawy społeczne). Dokonano analizy współzależności potrzeb psychicznych respondentów z preferowaniem przez nich określonych strategii radzenia sobie, wsparcia społecznego, samooceny i postaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302651, 298938 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Bibliogr. s. [131]-135.
Streszczenie: Omówiono: formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej pracowników, edukację w zakładzie pracy, kulturę organizacyjną i uniwersytety trzeciego wieku, dydaktykę dorosłych (m.in. zasady kształcenia dorosłych, formy i metody edukacji dorosłych), założenia kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej, edukację bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy, podmioty poradnictwa dla dorosłych, kształcenie ustawiczne w przepisach polskiego prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301407, 299774, 299691, 299690 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-89 299275 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
(Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 2)
ISBN: 978-83-7164-618-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299034 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. s. 179-194.
Tyt. równol.: Aspetti culturali della disoccupazione polacca. Streszcz. wł.
Definicje i rodzaje bezrobocia, charakterystyka polskiego bezrobocia, kulturowa specyfika regionów dotkniętych bezrobociem, związki czynników kulturowych i bezrobocia, kultura życia rodzinnego a bezrobocie w Polsce - bezrobocie przyczyną bezradności społecznej, upadek autorytetu w rodzinie, dziedziczenie bezrobocia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297669 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301201 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliogr. s. 160-164.
Streszczenie: W publikacji omówiono podstawy teoretyczne profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz bezrobocia jako kluczowego problemu społecznego i makroekonomicznego w Polsce. Przybliżono problematykę doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zawarto niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań na temat wpływu instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na aktywność edukacyjną bezrobotnych. Dokonano przeglądu funkcjonowania instytucji realizujących zadania w zakresie doradztwa zawodowego na terenie regionu poznańskiego i wrocławskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-104 289752 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2004
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2273)
Bibliogr. s. 141-151.
Streszczenie: Omówiono model badawczy, metodologię i wyniki badań przeprowadzonych wśród bezrobotnych mieszkańców Górnego Ślaska w l. 1999-2002 oraz wnioski praktyczne. W części teoretycznej przedstawiono przegląd literatury przedmiotu nt. bezrobocia jako sytuacji zagrożenia, zachowań zaradczych i wsparcia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288458 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2004
Bibliogr. s. 163-172.
Streszczenie: W książce autor prezentuje systemowe spojrzenie na problematykę bezrobocia rodzin. Celem teoretycznym podjętych badań jest poznanie systemów rodzinnych osób pracujących i bezrobotnych (ich psychologiczna analiza). Celem praktycznym jest odnalezienie strategii wsparcia lub pomocy rodzinie dotkniętej problemem bezrobocia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288877 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285540 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2002
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 327-335.
Streszczenie: Psychospołeczne skutki zjawiska bezrobocia w kontekście pedagogiki społecznej na przykładzie badań w Lyonie i w Łodzi. Zjawisko wyłączenia społecznego połączonego z cierpieniem i praktyka terapeutyczna z młodymi ludźmi doświadczającymi tych przeżyć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-81 283985 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Integracyjne funkcje szkoły i systemu edukacji w środowiskach lokalnych w kontekście socjologicznym, regionalnym i kulturowym. Perspektywa edukacji globalnej w świecie oraz wizja szkoły XXI wieku. Źródła przemocy w szkole z propozycją zapobiegania im. Dydaktyczne aspekty edukacji regionalnej w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym. Analiza badawcza relacji między uczniem i nauczycielem. Problematyka zatrudnienia absolwentów szkół w kontekście zjawiska bezrobocia i opinie młodzieży o znaczeniu pracy. Wpływ patologii więzi rodzinnych na wychowanie i naukę szkolną dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284409 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Polityka społeczna w sytuacji bezrobocia kobiet w woj. mazowieckim. Przykłady programów szkolenia liderów aktywizacji zawodowej z opisem metod, form realizacji i efektów. Prezentacja projektów scenariuszy aktywizacji kobiet z terenów wiejskich. Charakterystyka programu Leonardo da Vinci w odniesieniu do kształcenia liderów aktywizacji społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284011 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284727 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 147-151.
Streszczenie: Przedstawiono: znaczenie pracy w życiu człowieka, definicje bezrobocia i skutki bezrobocia dla danej osoby i jej rodziny, funkcje pośrednictwa pracy i miejsce poradnictwa zawodowego w strukturach łódzkich urzędów pracy, działania na rzecz pomocy niematerialnej dla bezrobotnych na terenie Łodzi i dawnego woj. łódziego prowadzone przez: Centrum Pomocy Niematerialnej dla Bezrobotnych w Łodzi, Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Rejonowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi (te dwa ostatnie w zakresie kursów dla bezrobotnych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281335, 281334 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2000
ISBN: 83-01-13006-7
Bibliogr. s. 328-[339].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279776 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
Ekonomiczne problemy rynku pracy / Jerzy Unolt. - Katowice : "Śląsk", 1999. - 138, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 135-138.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-g-272 285256 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
ISBN: 83-7151-232-5
Streszczenie: Wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w różnych regionach Polski w l. 90. wśród wybranych grup bezrobotnych. Większość analiz dot. bezrobocia wśród młodzieży (absolwentów), ale także np. młodzieży niepełnosprawnej, młodych kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279208, 279207 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
Wobec bezrobocia - opinie, stereotypy / Irena Reszke. - Katowice : "Śląsk", 1999. - 120, [4] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 115-[121].
Streszczenie: Praca z zakresu psychosocjologii. Przedstawiono wnioski z badań, których celem było stwierdzenie, jakie stereotypy bezrobotnych i jakie opinie o bezrobociu występują obecnie w Polsce. Badaniami w 1993 r. objęto mieszkańców miast liczących od 10 tys. mieszkańców. Obszerną część pracy zajmują rozważania teoretyczne dot. bezrobocia i stereotypów oraz omówienie charakteru bezrobocia w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-g-264 280945 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Zawiera ref. z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 13-16 października 1993 r.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. tł. z różnych jęz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276853 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again