Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Czarnecka Stanisława
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Kustra Czesław (1958- )
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Węgierski Zbigniew (1931- )
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Żytko Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Subject
Dziecko
(4)
Rodzina
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Bronisław Markiewicz
(1)
Michalici
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Oratoria (placówki opiekuńcze)
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza (Toruń)
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. s. 171-186, wykaz aktów prawnych s. 185-186.
Streszczenie: Przedstawiono: rys historyczny opieki nad dzieckiem, problemy współczesnej rodziny, sieroctwo społeczne i jego skutki, potrzeby psychiczne sierot społecznych i możliwości ich zaspokajania, rodzinne (adopcja, rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, wioska dziecięca) i instytucjonalne formy kompensacji sieroctwa (policyjna izba dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, dom dziecka, ośrodek szkolno-wychowawczy, ognisko wychowawcze), cechy potrzebne do sprawowania funkcji wychowawcy-opiekuna, syntetyczne wyniki badań własnych (z l. 2004-2005 w wojew. kujawsko-pomorskim), które dot.: przyczyn i rozmiarów sieroctwa społecznego, osób sprawujących opiekę, stopnia zaspokojenia potrzeb dzieci osieroconych, uwarunkowań oddziaływania opiekuńczo-wychowawczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316597, 303818, 297763, 290314 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-124 290315 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. s. 223-243.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W książce zaprezentowano definicje, kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej. Poddano analizie przyczyny i symptomy niepełnosprawności intelektualnej. Ukazano rys historyczny kształtowania się opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie do 1989 r. Omówiono skalę zjawiska niepełnosprawności intelektualnej dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim. Podano wybrane standardy prawa międzynarodowego dotyczące niepełnosprawności. Przedstawiono uregulowania polskie, normujące zwłaszcza kształcenie oraz wybrane uregulowania dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zaprezentowano programy pomocy organów administracji rządowej i samorządowej na rzecz dzieci w woj. podkarpackim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291212 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-177 PNS 291213 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliogr. s. 236-246.
Streszczenie: Publikacja zawiera referowane na seminariach ekspertyzy na temat szans i zagrożeń dla rodzinnej opieki zastępczej, roli sędziów rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dziećmi oraz roli i zadań służb społecznych do spraw pomocy dziecku i rodzinie (opieka społeczna w Polsce i Unii Europejskiej). W drugiej części opublikowano komentarze i dyskusję na temat przedstawionych ekspertyz. W aneksie znajduje się: Kodeks Etyczny Rodzin Zastępczych, Karta Podstawowych Praw Rodziców Zastępczych, Karta Praw Dzieci z Rodzin Zastępczych i komentarz do niej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-409 289574 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2004
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Krótki przegląd stanu wiedzy na temat sytuacji i potrzeb małych dzieci (na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego). Interpretacja przepisów prawnych dot. wspierania rozwoju małego dziecka i jego rodziny. Omówienie różnych możliwości wykorzystania przedszkoli w środowisku lokalnym w celu wspierania rozwoju dzieci, a także określenie kierunków zmian w zakresie działań edukacyjnych i opiekuńczych wspierających rozwój dzieci. Przedstawienie systemu wczesnej edukacji funkcjonujący w Portugalii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289029 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-b-68 287599 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2003
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór artykułów obrazujących różne aspekty opieki nad dzieckiem - część w ujęciu historycznym, większość dot. współczesności. Większość zagadnień omówiona jest na przykładzie Częstochowy, np.: pomoc uczniom z biednych rodzin w szkołach na terenie Częstochowy, działalność Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w zakresie opieki nad dzieckiem terminalnie chorym, działalność świetlic w powiecie częstochowskim, zastępcza opieka rodzinna. Inne prace dot. m.in.: rodzin niepełnych w mieście Myszków (woj. śląskie), przestępczości młodzieży w Oleśnie Śląskim, wsparcia pracownika socjalnego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, europejskich tendencji w opiece nad dzieckiem, izraelskiego systemu opieki kompensacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. I-J-a-111 285921 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2003
Bibliogr. s. 91-94.
Streszczenie: Praca badawcza ukazująca przemiany w rozmiarach i rodzajach społecznego wsparcia udzielonego w l. 1994-2001 rodzinom dzieci niepełnosprawnych umysłowo uczęszczających do wybranych szkół specjalnych w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono w r. 1994 i w 2001 r. - grupy rodzin były różne. Przedstawiono też stowarzyszenia udzielające pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym w Bydgoszczy. W części teoretycznej rozważania dot. wsparcia społ. i rodziny dziecka niepełnosprawnego jako biorcy i dawcy wsparcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286194 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-143 PNS 286195 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Z Zagadnień Pedagogiki Chrześcijańskiej)
Streszczenie: Omówiono: działalność ks. Castellino de Castello, św. Filipa Neri, św. Jana Bosko, ks. Bronisława Markiewicza jako historyczne źródła pedagogicznej działalności oratorium, działalność Oratorium im. Sługi Bożego Ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu przy parafii księży Michalitów, koncepcję pedagogiczną (system prewencyjny) ks. Markiewicza realizowaną w Oratorium: zasady wychowania, cechy osobowe wychowawców, metody wychowania. Zamieszczono 2 statuty Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza - jako ogniska wychowawczego i jako stowarzyszenia opieki nad dziećmi opuszczonymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-d-193 276793 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again