Form of Work
Książki
(24)
Artykuły
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(23)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(1)
Author
Radochoński Mieczysław
(4)
Dunin-Wąsowicz Maria (1925-2009)
(3)
Horbowski Adam
(2)
Materne Jerzy (1937-2006)
(2)
Matyjas Bożena
(2)
Sławecka Jadwiga
(2)
Ambrozik Wiesław (1947- )
(1)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Błahut Grzegorz
(1)
Czarnecka Stanisława
(1)
Fiedler Maria (1904-1991)
(1)
Furmanowska Mirosława (1955- )
(1)
Gumuła Teresa
(1)
Jacuńska Małgorzata
(1)
Jakubowski Zbigniew (1946-2002)
(1)
Kaczyński Teodor (1901-1992)
(1)
Karpińska Anna (1958- )
(1)
Kawula Stanisław (1939-2014)
(1)
Kielar Maria
(1)
Krajewska Anetta
(1)
Kutiak-Zakrzewska Krystyna
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Podsiadłowicz Maria
(1)
Ruman Natalia Maria
(1)
Wagner Barbara (1954- )
(1)
Wojciechowski Franciszek (1948- )
(1)
Łopatkowa Maria (1927-2016)
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Dziecko wiejskie
(28)
Wychowanie przedszkolne
(6)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(5)
Rodzina wiejska
(5)
Wsie
(5)
Wychowanie
(5)
Młodzież wiejska
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Przedszkola
(3)
Szkolnictwo
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Gry i zabawy
(2)
Nauczyciele wiejscy
(2)
Socjalizacja
(2)
Uczniowie
(2)
Absencja szkolna
(1)
Analiza treści i zawartości mediów
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Aspiracje
(1)
Badania biograficzne
(1)
Chałasiński, Józef
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy
(1)
Historia wychowania
(1)
Jakość życia
(1)
Kształcenie
(1)
Literatura
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Postawy
(1)
Potrzeby edukacyjne
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Szkoły
(1)
Tematy i motywy
(1)
Terapia logopedyczna
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Zabawki
(1)
Subject: time
1901-2000
(10)
2001-
(5)
1989-2000
(4)
1801-1900
(2)
1901-
(2)
1918-1939
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł problemowy
(2)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Historia
(1)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
29 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2014
(Pedagogika a Etnologia i Antropologia Kulturowa : wspólne obszary badań)
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Streszczenie: Wśród zagadnień historycznych omówiono m. in.: dziecko w polskiej kulturze ludowej XIX i początku XX w., straszenie jako sposób wychowywania dzieci na polskiej wsi, usprawiedliwienia szkolne z lat 1956-1991 jako źródło do badań dzieciństwa wiejskiego, związki ludoznawstwa i edukacji na Śląsku Cieszyńskim od XIX w. z polskiej perspektywy. Wśród zagadnień wychowawczych poruszono problematykę: chrześcijańskiego poglądu na sens istnienia (w tym główna część poświęcona jest zagadnieniu śmierci i umierania w rozwoju świadomości dzieci), nabywania piętna podczas socjalizacji na podstawie wywiadów narracyjnych 9 młodych osób ze świetlicy środowiskowej, procesów inkulturacji wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w rodzinach i akulturacji wychowanków w placówce (badania ankietowe w Ośrodku w Mysłowicach). Przedstawiono wzorce wychowawcze w XIX-wiecznej powieści dla dziewcząt oraz problemy dzieciństwa ukazane w filmach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309926 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
Date of publication: 2012
Bibliogr. s. 235-252, netogr. s. 252-253.
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311975, 311974 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
Nota o autorach na stronach 425-426.
Bibliografia przy niektórych pracach.
Streszczenie: Referaty wygłoszone na III Augustowskim Spotkaniu Naukowym nt. "Edukacja w dialogu i perspektywie". Autorzy omówili cele edukacji europejskiej, dylematy wolnego rynku i demokracji, proces globalizacji i jego konsekwencje dla edukacji, problemy polskiej szkoły oraz potrzeby edukacyjne w społeczeństwie informacyjnym. Zwrócili uwagę na sieroctwo społeczne w Polsce, aspiracje życiowe młodzieży, wychowanie w rodzinie wiejskiej, socjalizację, samotność i osamotnienie w małżeństwie, preferencje zawodowe młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289622 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
Bibliogr. s. 51-54.
Streszczenie: Pojęcie środowiska wiejskiego. Typologia i cechy środowisk wychowawczych środowiska wiejskiego w Polsce. Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze - podsumowanie stanu wiedzy. Warunki wychowawcze rodzin wiejskich pracowników rolnych - polskich przegląd badań i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-204 280544 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Streszczenie: W teoretycznej części pracy zarysowano przemiany współczesnych środowisk wiejskich, różnicowanie się problemów wychowawczych w tych środowiskach i występujące zjawiska dewiacji wychowawczej. W części będącej efektem badań realizowanych w l. 1993-1995 wśród uczniów klas VI, VII i VIII i ich rodziców dokonano podziału badanych dzieci na 4 typy osobowości społ., omówiono sposoby przezwyciężania zaburzeń uspołecznienia dzieci szkolnych w środowiskach wiejskich oraz postrzeganie przez dzieci wiejskie własnej sytuacji i środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253798 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
Bibliogr. przy ref., bibliogr. w wyborze za lata 1993-1995 s. 305-313.
Streszczenie: Pokłosie konferencji mającej na celu aktualizację diagnozy pedagogiczno-psychologicznej dot. sytuacji edukacyjnej dziecka wiejskiego. Zebrane tu materiały ukazują szeroki krąg zagadnień tworzących wiejską edukację, sygnalizując konieczność reformy oświaty w tym środowisku oraz przedstawiając sugestie modernizacji działań edukacyjnych. Niektóre z nich poszerzają krąg treściowy problematyki zwracając uwagę na uwarunkowania rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego oraz omawiają dokonania badawcze związane z funkcjonowaniem oświaty wiejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275871, 275870 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Bibliogr. s. 281-291 i przy rozdz.
Streszczenie: Książka przedstawia m.in.: zadania szkoły wiejskiej w zakresie wychowania środowiskowego; dydaktyczno-wychowawczą pracę szkoły wiejskiej; sytuację rozwojową dzieci wiejskich, problemy patologii i niedostosowań młodzieży wiejskiej; dziecko wiejskie w przeszłości kulturowej (ukazano ciągłość tradycji w zakresie zainteresowania się losem dziecka wiejskiego); aktywność kulturalną dzieci wiejskich. Praca zawiera bibliografię na temat "Dziecko wiejskie w literaturze pedagogicznej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279516, 279515 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Siedem referatów dot. środowiska wiejskiego - zagadnień wychowawczych, takich jak problemy dzieci specjalnej troski, czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym, kompetencja językowa dzieci wiejskich oraz zagadnień związanych ze szkołą - zagrożeń i perspektyw szkół wiejskich, innowacji pedagogiczych nauczycieli, nauczania plastyki w klasach I-III, szkół elementarnych w okresie międzywojennym. Referaty wybrane spośród wygłoszonych na sesji z udziałem wiejskich nauczycieli, która odbyła się w wiejskiej szkole w Parzymiechach z inicjatywy władz gminy Lipie i WSP w Częstochowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270663 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1993
Bibliogr. s. 284-292.
Streszczenie: Próba pedagogicznego spojrzenia na sytuację dzieci niepełnosprawnych (fizycznie i psychicznie) przez pryzmat uwarunkowań środowiskowych i zdrowotnych. W oparciu o badnia zanalizowano warunki rozwoju i wychowania tej grupy dzieci w środowisku domowym i otoczeniu sąsiedzkim. Prześledzono poziom zaspokajania ich potrzeb bytowych i zdrowotnych, proces socjalizacji i wychowania w rodzinie oraz ich pozycję wśród rówieśników. Ukazano stan kształcenia tych dzieci w szkole wiejskiej oraz opiekę nad nimi instytucji i służb specjalnych. Wnioski z badań przedstawiają kierunki działań profilaktycznych i rewalidacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267648*, 267647 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265805 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1991
Z dziennika nauczycielki przedszkola / Maria Dunin-Wąsowicz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 271, [1] s. : ilustracje ; 20 cm.
(Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela Przedszkola)
Wyd. 1 pt.: Z dziennika wychowawczyni przedszkola, pracującej na wsi.
Bibliogr. s. 265-266.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 236161 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 258319*, 258317 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1980
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Bibliogr. s. 118-128.
Streszcz. ros., ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 179938, 179936 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1977
Bibliogr. s. 147-150.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 157461, 157459, 157458 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1977
Zabawa i zabawka w życiu dziecka wiejskiego / Małgorzata Jacuńska. - Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 1977. - 100, [2] s., [6] k. tabl. kolor. : ilustracje ; 16 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 145405, 145402 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again