Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(17)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(17)
Author
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława
(3)
Barłóg Krystyna
(1)
Fairbairn Gavin (1950- )
(1)
Fairbairn Susan (1947- )
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(1)
Heine Marek
(1)
Huszcz Mirosław
(1)
Komorska Marta
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kostecki Ryszard
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Sadowska Sławomira
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Zamkowska Anna
(1)
Łagan Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(18)
Subject
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Dziecko z niepełnosprawnością
(8)
Kształcenie integracyjne
(6)
Integracja społeczna
(4)
Młodzież z niepełnosprawnością
(3)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Psychologia dziecka
(2)
Rodzice
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko trudne
(1)
Kluby
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych (Zielona Góra)
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Rodzina
(1)
Szkoła Podstawowa nr 149
(1)
Uczniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Subject: time
1901-2000
(7)
1989-2000
(7)
1989-
(6)
1945-1989
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okolice
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Zielona Góra (woj.lubuskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Psychologia
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302943 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-274 302156 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2009
(Monografia / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ; nr 125)
Bibliogr. s. 320-349.
Streszcz. ang. Spis treści także w jęz. ang.
Streszczenie: Scharakteryzowano: szkolnictwo specjalne, edukację integracyjną, edukację włączającą, rozwój dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, modele wsparcia udzielanego uczniowi z niepełnosprawnąścią. omówiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w l. 2006-2007 w szkołach południowo-wschodniej Polski. Populację badawczą stanowili uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczący się w klasach I-III szkół specjalnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkół ogólnodostępnych, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i specjaliści. Celem badań było stwierdzenie, jakie formy wsparcia ucznia wykorzystywane są w poszczególnych formach kształcenia oraz jakie są psychospołeczne i edukacyjne efekty ich stosowania. Zaproponowano wprowadzenie zmian form wsparcia uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-260 296817 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. s. 307-320.
Streszczenie: Publikacja podaje propozycje optymalizacji współpracy szkoły specjalnej i rodziny. Autorka omawia podstawowe środowiska wychowawcze (szkoła, rodzina), zjawisko upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, rolę rodziny i szkoły w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym. W swoich badaniach charakteryzuje braki powodujące niewydolność wychowawczą rodziny, przedstawia wnioski na temat stosowanych działań służących zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka i wskazujących na współpracę szkoły i rodziny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294846 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-189 294696 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. niem.
Streszczenie: Praca przedstawia najbardziej aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (możliwości integracji, sposoby jej organizowania, zakres pomocy pedagogicznej, kompetencje nauczycieli). Publikacja zawiera omówienie systemu edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Republice Irlandii i RFN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-246 293696 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. s. 207-227.
Streszczenie: Autorka przedstawiła problem zdolności zaradczych rodziców dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Omówiła takie zagadnienia, jak: preferencje radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samoocenę rodziców, ich postawy wychowawcze oraz uzyskiwane wsparcie społeczne. Zawarła analizę przeprowadzonych badań na temat zależności występujących pomiędzy radzeniem sobie a sytuacją psychospołeczną rodziców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291982 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-429 291983 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. s. 289-314.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W prezentowanej pracy, opartej na badaniach, jakość życia jest traktowana jako kategoria doświadczeniowa i łączy się ją z refleksyjną oceną życia. Część empiryczną pracy stanowią analizy badań przeprowadzonych wśród 820 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do dwóch typów szkół: integracyjnej i specjalnej. Znajdują się tu również wyniki badań przeprowadzonych w grupie rodziców i nauczycieli badanych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jakość życia uczniów w szkole została odniesiona do ocen wyrażanych przez samych uczniów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291195 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-178 291196 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. s. 223-243.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W książce zaprezentowano definicje, kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej. Poddano analizie przyczyny i symptomy niepełnosprawności intelektualnej. Ukazano rys historyczny kształtowania się opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie do 1989 r. Omówiono skalę zjawiska niepełnosprawności intelektualnej dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim. Podano wybrane standardy prawa międzynarodowego dotyczące niepełnosprawności. Przedstawiono uregulowania polskie, normujące zwłaszcza kształcenie oraz wybrane uregulowania dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zaprezentowano programy pomocy organów administracji rządowej i samorządowej na rzecz dzieci w woj. podkarpackim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291212 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-177 PNS 291213 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287544 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-152/2 PNS 287545 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Większość artykułów dot. społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole, jeden artykuł dot. sądowej kurateli rodzinnej, inny - sieroctwa po II wojnie światowej, inny - uczestnictwa w kulturze i czasu wolnego studentów, jeden o przemianach w kształceniu pedagogów opiekuńczych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-127 284180 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Tłumaczenie pracy zbiorowej ukazującej problemy związane z integracją dzieci w Wielkiej Brytanii. Rozważono problem integracji w świetle przepisów prawnych i sytuacji ekonomicznej, w kontekście równości społecznej oraz równości szans, z punktu widzenia psychologii, polityki (władzy), jakości życia. Całość rozważań zakorzeniona jest w etyce. Poszczególne kwestie zilustrowano studiami przypadków, zamieszczono też wypowiedź osoby niepełnosprawnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281651 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-120 PNS 281652 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 188-205..
Streszczenie: Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 1992-1993 w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu wśród rodzin dzieci normalnie rozwijających się i upośledzonych uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych. Badano rodziny pod kątem 3 grup zagadnień: materialno-bytowych warunków życia, psychospołecznych warunków życia (postawy, bilans uczuciowy), organizowania procesu opiekuńczego. W części teoretycznej podsumowano stan wiedzy o rodzinie jako środowisku wychowawczym i rodzinach z dzieckiem upośledzonym umysłowo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282902 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-132 282901 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1908)
Bibliogr. s. 82-92.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówiono przyczyny niepełnosprawności dzieci, sytuację socjalo-bytową rodzin, wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodzinę i rehabilitację dzieci. Informacje zebrano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 610 rodziców dzieci i młodzieży uczęszczającej do różnych placówek specjalistycznych (wiek dzieci od 0 do powyżej 35 lat).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-122 282742 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 135-138.
Streszczenie: Podsumowano stan wiedzy nt. postaw wobec niepełnosprawnych (w tym wobec dzieci i młodzieży), niepełnosprawności jako problemu społ. (w tym stosunek społ. pol. do niepełnosprawności na podstawie analiz OBOP w 1978 i 1993 r.). Omówiono metodę biograficzną (metodę dokumentów osobistych). Przedstawiono założenia badań własnych opartych na analizie pamiętników młodzieży niepełnospr. (w wieku 10 do 20 lat) i rodziców dzieci niepełnospr., nadesłanych na konkurs ogłoszony w 1992 r. przez UMCS. Omówiono: reakcje rodziców na informację o niepełnosprawności dziecka, potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnospr., miejsce dziecka niepełnospr. w rodzinie, kształcenie dziecka niepełnospr., uczestnictwo rodzin z dzieckiem niepełnospr. w życiu społ., stosunek młodzieży niepełnospr. do rodziny i środowiska, aspiracje życiowe tej młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281288 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-117 281289 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 227-237.
Streszczenie: Istota i środowiskowo-pedagogiczne uwarunkowania integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Czynniki zewnętrzne (organizacyjne, dydaktyczne i techniczne) oraz wewnętrzne (dotyczące szeroko omówionej samooceny tych dzieci) wpływające na integrację społeczną. Kliniczne, rozwojowe, społeczne i pedagogiczne rozumienie niepełnosprawności intelektualnej. Prezentacja metod i technik badawczych oraz wyników badań własnych dotyczących samooceny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281208 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-129 281209 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Opis form działania Klubu "Ikar" w Krakowie służących integracji społ. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społ. Krótko scharakteryzowano grupy dzieci biorące udział w zajęciach Klubu. Przedstawiono zajęcia prowadzone w Klubie z omówieniem przykładowych ćwiczeń. Są to: zajęcia integrujące grupę, ćwiczenia fizyczne metodą ruchu rozwijającego i metodą Rudolfa Labana, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia artystyczne, spotkania rekreacyjno-towarzyskie (np. związane ze świętami). Ukazano korzyści, jakie dzieci wynoszą z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279427 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-150 PNS 279428 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
Bibliogr. s. 175-184.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono teoretyczne podstawy, założenia i uwarunkowania edukacji seksualnej, a następnie metodologię i wyniki badań własnych z l. 1991-97. Zastosowano eksperyment - oceniano stan wiedzy uczniów klas trzecich wybranych 20 szkół podstawowych, w których nauczyciele zgodzili się realizować program elementarnej wiedzy o seksie w formie pogadanek (badano wiedzę uczniów przed i po przeprowadzeniu pogadanek). Badano również stan wiedzy seksualnej u dzieci 9-10-letnich: upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, z zaburzeniami neurologicznymi, ulegających demoralizacji, niewidomych. Przeprowadzono też badania ankietowe dot. problematyki edukacji seksualnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym wśród rodziców badanych dzieci (w tym rodziców przebywających w zakładach karnych i samotnych matek) i nauczycieli nauczania początkowego szkół powszechnych i specjalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280975 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-149 280976 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
Bibliogr. s. 218-[228].
Streszczenie: W książce scharakteryzowano proces adaptacji zawodowej nauczycieli nauczania początkowego i jego uwarunkowania. Wyjaśniono pojęcie "adaptacja" oraz przedstawiono stan badań w zakresie adaptacji jednostek i zbiorowości do nowych warunków życia. Omówiono dydaktyczno-wychowawcze problemy pracy z dziećmi odchylonymi od normy w edukacji wczesnoszkolnej ze wskazaniem na konieczność integracji tych dzieci oraz ich rewalidację poprzez włączanie do klas w szkołach masowych i do zespołów korekcyjno-wyrównawczych. Zaprezentowano wyniki badań własnych nad: indywidualizacją pracy nauczyciela, jego oceną, stymulowaniem rozwoju uczniów oraz wytwarzaniem właściwej atmosfery w klasie. Określono zależność między stylem pracy nauczyciela a poziomem niepokoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277663, 277662 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Podstawowe informacje o powstaniu i działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zielonej Górze i pojawiających się problemach. Jest to ośrodek dzienny dla dzieci w różnym wieku i z różnymi upośledzeniami (fizycznymi i umysłowymi). Formy pracy z dziećmi w grupie przedszkolnej, rodzaje terapii prowadzone w Ośrodku (np. terapia zajęciowa, terapia logopedyczna, biblioterapia dzieci upośledzonych umysłowo), wnioski z pracy w przedszkolnej grupie integracyjnej. Rola rodziców w rehabilitacji oraz w organizacji czasu wolnego dzieci uczęszczających do Ośrodka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279267 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-i-161 279268 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again