Form of Work
Książki
(39)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(35)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(4)
Author
Meissner Andrzej (1937- )
(7)
Majorek Czesław (1938-2002)
(5)
Potoczny Jerzy
(4)
Knot Antoni (1904-1982)
(2)
Adamczyk Mieczysław Jerzy (1933-2017)
(1)
Baranowski Bolesław Adam (1844-1916)
(1)
Bilewicz Aleksandra (1950- )
(1)
Dobrzański Jan (1901-1997)
(1)
Dulczewski Zygmunt (1916-2004)
(1)
Dybiec Julian (1940- )
(1)
Falkowska Joanna (pedagog)
(1)
Jamrożek Wiesław (1954-2021)
(1)
Karcz Eugenia
(1)
Kramarz Henryka (1941- )
(1)
Krawczyk Jerzy (1953- )
(1)
Kubik Alicja
(1)
Możdżeń Stefan (1938- )
(1)
Podgórska Eugenia (1914-2006)
(1)
Rzemieniuk Florentyna (1929- )
(1)
Rędziński Kazimierz (1948- )
(1)
Sikora Ireneusz (1952- )
(1)
Wojciechowski Kazimierz (1905-1994)
(1)
Wyrozumski Jerzy (1930-2018)
(1)
Zaleski Stefan (1859-1916)
(1)
Ładyżyński Andrzej (1961- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
1990 - 1999
(19)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(3)
1950 - 1959
(4)
1940 - 1949
(1)
1920 - 1929
(1)
1910 - 1919
(2)
1900 - 1909
(3)
1890 - 1899
(1)
Time Period of Creation
1801-1900
(1)
Country
Poland
(37)
Ukraine
(2)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Nauczyciele
(6)
Oświata
(4)
Szkolnictwo podstawowe
(4)
Szkolnictwo średnie
(4)
Wsie
(4)
Pedagogika
(3)
Nauka
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Awans społeczny
(1)
Finanse
(1)
Fundacja
(1)
Germanizacja
(1)
Higiena szkolna
(1)
Historia
(1)
Język polski
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Modernizm
(1)
Nauczanie
(1)
Państwowe Gimnazjum im. Kornela Ujejskiego (Kamionka Strumiłłowa)
(1)
Pedagodzy
(1)
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska
(1)
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na Śląsku Cieszyńskim
(1)
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Sejm Krajowy
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Galicji
(1)
Subject: time
1801-1900
(31)
1901-2000
(29)
1701-1800
(6)
1901-1914
(5)
1914-1918
(1)
Subject: place
Galicja
(39)
Zabór rosyjski
(2)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Nauczanie
(1)
Polska
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Praca zbiorowa
(4)
Program nauczania
(2)
Antologia
(1)
Bibliografia
(1)
Biografia
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Domain
Historia
(20)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
39 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2013
(Biblioteka Historii Edukacji ; t. 3)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. s. 300-316. Indeks.
Streszcz. niem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307374 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 11)
Bibliogr. s. 307-318. Indeks.
Streszczenie: Książka ukazuje kolejno kształtowanie się systemu kształcenia nauczycieli w Europie w XIX i na początku XX w., a w szczególności w Galicji, warunki materialne funkcjonowania seminariów, realizację procesu kształcenia i wychowania kandydatów. Zawiera też charakterystykę zespołów nauczycielskich oraz dyrektorów szkół, od których zależał w dużej mierze stopień realizacji przyjętych założeń. Pracę kończą aneksy, w których zamieszczono dane o warunkach lokalowych seminariów i internatów, wykaz seminariów prywatnych, a także informacje o dyrektorach i kadrze nauczającej oraz indeks nazwisk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279508 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 271)
Bibliogr. 115-120.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Zawodowe organizacje nauczycielskie na ziemiach zaboru austriackiego. Geneza, formy i cele działalności: Towarzystwa Pedagogicznego w Galicji 1868-1921 (prace na rzecz szkół i nauczycieli, wydawnictwa i popularyzacja wiedzy pedagogicznej) oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim 1896-1924 (doskonalenie zawodowe nauczycieli, edytorstwo, upowszechnianie kultury).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282537 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 10)
Bibliogr. s. 285-298.
Streszczenie: Praca ukazuje podstawowe problemy oświatowe z zakresu kształcenia dorosłych w Galicji doby konstytucyjnej. Stanowi próbę rekonstrukcji podstawowych inicjatyw edukacyjnych społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. Obejmuje szkic rozwoju teorii i praktyki oświaty dorosłych w krajach zachodnich, kreśli koncepcje edukacyjne niektórych stronnictw względnie partii politycznych Galicji drugiej połowy XIX i początków XX w. Rozważa wybrane problemy elementarnego kształcenia dorosłych w ich wymiarze teoretycznym i praktycznym. Omawia czytelnictwo i rozwój czytelni ludowych jako instytucjonalne formy walki z analfabetyzmem. Opisuje wkład galicyjskich towarzystw oświatowych w rozwój popularyzacji wiedzy wśród dorosłych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282534 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 9)
ISBN: 83-87288-01-2
Bibliogr. s. 173.
Streszczenie: Życie i działalność galicyjskich pedagogów w II poł. XIX w. i na pocz. XX w. na tle stanu i kierunków rozwoju ówczesnej pedagogiki polskiej w zaborze austriackim. Konserwatyzm ideowy oparty na niemieckiej pedagogice i akceptujący wiedeńską strukturę szkolnictwa reprezentowany przez E. Czerkawskiego, Z. Sawczyńskiego, B. i M. Baranowskich i S. Sobieskiego. Radykalne koncepcje wychowania narodowego w myśli pedagogicznej S. Szczepanowskiego, Z. Balickiego, L. Jaxy-Bykowskiego i Z. Mysłakowskiego. Rola badań biograficznych w rekonstruowaniu dziejów oświaty i pedagogiki oraz założenia metodologiczne badań i ich organizacja wraz ze wzorem ankiety biograficznej pedagoga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276106 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Bibliogr. s. 152-156. Indeks.
Streszczenie: Sytuacja świeckiego szkolnictwa żydowskiego w Galicji przed i po powstaniu fundacji barona Hirscha. Działalność fundacyjnych szkół ludowych oraz szkolnictwa zawodowego męskiego i żeńskiego. Zarys historyczny żydowskich fundacji stypendialnych a także działalność oświatowa wiedeńskiego oddziału Alliance Israelite Universelle. Powstanie i rozwój związku zawodowego nauczycieli szkół fundacyjnych. Charakterystyka środowiska uczniowskiego, jego struktury i wzajemnej pomocy w szkołach. Eksperymenty pedagogiczne, efekty dydaktyczne oraz formy działalności wychowawczej i opiekuńczej. W aneksie - wykaz szkół fundacyjnych wraz z personelem nauczycielskim w roku szkolnym 1913/1914 i na uchodźctwie w latach 1914-1918.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276596 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 116)
Numeracja ser. gł.: no 1897.
Indeks.
Streszczenie: Przedst. ogólny obraz szkolnictwa żeńskiego Galicji z podziałem na dwa okresy - l. 1867-1896 i 1896-1914, omówiono jego poszczególne typy, tj.: prywatne gimnazja żeńskie, licea żeńskie i gimnazja realne, a następnie - nauczycielki prywatnych średnich szkół żeńskich w Galicji w l. 1896-1914. Żeńskie szkolnictwo średnie w Galicji nie miało tego samego charakteru i statusu co męskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275400* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Chłopi, Naród, Kultura ; t. 4)
Bibliogr. s. 108-110.
Materiały, będące przedmiotem obrad jednej z sesji I Kongresu Historii Wsi i Ruchu Ludowego (1-3. VI. 1995 r., Rzeszów). Cz. 1 poświęcona jest szeroko rozumianym problemom kultury ludowej. Cz. 2, obszerniejsza skupia się wokół zagadnień edukacji chłopskiej, realizowanej zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym, ujętych w aspekcie historycznym. Większość tekstów odnosi się do okresu zaborów, w tym głównie do zaboru austriackiego. Omówiono różnorodne czynniki, które miały wpłwy na uświadomienie społeczne i polityczne wsi oraz miejsce oświaty w programie działalności partii chłopskich zaboru austriackiego i po I wojnie światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275123 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 8)
Tekst częśc. tł. ze słowac., ukr.
Materiały z międzynar. konf. historyczno-pedagogicznej zorg. w dn. 27-29 IV 1995 r. przez Inst. Pedag. (Zakł. Hist. Ośw. i Wychow.) WSP w Rzeszowie. Starano się ukazać dorobek galicyjskiej myśli edukacyjna - tak polska, jak i ukraińską i słowacką. Tom otwierany jest przez szkic historiograficzny galicyjskiej oświaty i myśli edukacyjnej. Następne materiały podzielono na 4 części poświęcone: pedagogice jako nauce (tu omówiono pedagogikę w UJ i na Uniw. we Lwowie w dobie autonomii oraz początki pedagogiki eksperymentalnej w Galicji, w tym dorobek L. Jaxy-Bykowskiego), myśli pedagogicznej i programom oświatowym, roli czasopiśmiennictwa edukacyjnego, wizerunkowi pedagogiki instytucjonalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275122 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 6)
Streszcz. ang., niem. przy pracach.
Publikacja prezentuje niektóre zagadnienia związane z kształtowaniem się teorii i praktyki pedagogicznej terenów południowo-wschodniej Polski. Skoncentrowano się na ukazaniu roli jaką w tym procesie odegrali polscy nauczyciele pracujący w szkolnictwie średnim i zawodowym zaboru austriackiego. Omówiono m.in.: poglądy pedagogiczne wybranych galicyjskich herbartystów, początki pedagogiki progresywistycznej na tym terenie, działalność i dorobek nauczycieli gimnazjalnych i szkół zawodowych żeńskich oraz prywatnych średnich szkół żeńskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253964 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 118)
ISBN: 83-229-1531-4
Numeracja ser. gł.: no 1912.
Streszcz ang. przy rozdz.
Streszczenie: Zeszyt zawiera 3 prace: B. Krawiec "Działalność profesorów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej w latach 1945-1990 a tradycyjny model naukowca uniwersyteckiego", A. Ładyżyńskiego "Wpływ szkół zawodowych Galicji doby autonomicznej na życie gospodarcze kraju", M.J. Adamczyk "Młodzież żydowska w szkołach średnich Galicji w latach 1848-1914".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275402* (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1995
Bibliogr. s. 265-273. Indeksy.
Streszcz. fr., niem.
System oświaty zawodowej w Galicji w dobie autonomii. Działalność szkół rolniczych, handlowych i tzw. przemysłowych. Organizacja, programy nauczania, typy szkół, nadzór, uczniowie i nauczyciele, różnego typu kursy - to zagadnienia szczegółowe omawiane w poszczególnych rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275609 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1695)
Indeksy.
Streszczenie: Monografia dająca obraz nauczania historii literatury okresu Młodej Polski, a także ukazująca relacje pomiędzy stanem wiedzy literaturoznawczej i jej edukacyjnym modelowaniem. W pracy wykorzystano podstawowe dokumenty programujące stan szkolnej edukacji, a więc: ustawy oświatowe, plany i programy nauczania, podręczniki, wypisy, różnorodną literaturę metodyczną, tematy prac maturalnych, szkolne edycje utworów młodopolskich oraz różnorodne szkolne formy pomocy. Całość podzielono chronologicznie na dwa okresy: pierwszy - do r. 1918 oraz drugi - okres dwudziestolecia międzywojennego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271953, 271285 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1995
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 3)
Mater. z międzynarodowej sesji naukowej w Łańcucie i Rzeszowie w jesieni 1992 r.
Bibliogr. s. 27-33.
Streszcz. niem., ang. przy pracach. Tekst częśc. tł. z ukr.
Wśród referatów dot. nauki 2 referaty poświęcono pedagogice - o wkładzie Galicji w rozwój nauk pedag., o myśli pedag. Galicji i Królestwa Polskiego w II poł. XIX w. W cz. dot. oświaty zamieszczono 11 ref. Poruszono problematykę polityki szkolnej w Galicji w l. 1866-1890; różnych zjawisk w Galicji w XIX i na pocz. XX w.: rozwoju szkoły ukraińskiej, gimnazjów (np. w Chyrowie), szkolnictwa zawodowego, oświaty dorosłych, Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół; szkół średnich pogranicza węgierskiego i śląskiego z Galicją w I poł. XIX w., polskiej oświaty w Księstwie Cieszyńskim w II poł. XIX w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279504 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1994
Bibliogr. s. 193-[204].
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest stanowisko tej części polskiej socjalnej demokracji, która traktowała Galicję jako główny teren swojej działalności. Treść podstawowych rozważań poprzedzono częścią dot. genezy idei edukacyjnych galicyjskiej socjalnej demokracji. W części zasadniczej zaprezentowano: poglądy socjalistów na temat funkcjonowania szkoły ludowej w Galicji i kierunków jej reformy, postulaty poprawy pozycji społeczno-zawodowej i kształcenia nauczycieli, poglądy odnoszące się do zagadnień kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej ( w zakresie szkoły średniej i wyższej) oraz stanowisko w kwestii edukacji zawodowej i wobec szkolnictwa ukraińskiego. Ponadto omówiono założenia i treści edukacji pozaszkolnej i opieki nad dzieckiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268751, 268750 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
Bibliogr. s. 113-116. Indeks.
Streszczenie: Zamierzeniem autora niniejszej pracy jest ukazanie podstawowych problemów oświatowych z zakresu kształcenia dorosłych społeczeństwa galicyjskiego doby autonomicznej (1867-1918), prezentowanych w artykułach publicystycznych na łamach ówczesnej prasy. W oparciu o szczegółową analizę źródeł starano się ukazać pozytywne i trwałe wartości teorii i praktyki kształcenia pozaszkolnego, m.in. oświata i kultura w programach galicyjskiego ruchu robotniczego, kształcenie dorosłych w ramch galicyjskich towarzystw oświatowych, rozwój czytelń ludowych oraz domów ludowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270034 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-V-370 237736 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1991
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 59)
Bibliogr. s. 335-343.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 236661 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1990
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 68)
Numeracja ser. gł.: no 1076.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 262051*, 262050 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1990
Bibliogr. s. 361-380. Indeks.
Streszcz. fr., ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 256988, 256987, 256986 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again