Form of Work
Książki
(18)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(8)
Author
Baron-Polańczyk Eunika
(2)
Furmanek Waldemar (1945- )
(2)
Kędzierska Barbara
(2)
Piecuch Aleksander (1963- )
(2)
Bokwa Anita
(1)
Chruścińska Jadwiga
(1)
Drzewiecki Marcin (1948-2012)
(1)
Dubińska Beata
(1)
Gawlik-Kobylińska Małgorzata
(1)
Kotowski Romuald (1946- )
(1)
Kubisz Ewa
(1)
Kuszewska-Wrońska Agnieszka
(1)
Kwiatkowska Anna Beata
(1)
Migdałek Jacek (1949- )
(1)
Musioł Adam
(1)
Osmańska-Furmanek Wielisława
(1)
Pachociński Ryszard (1930- )
(1)
Perzycka Elżbieta
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Pogorzelec Anna
(1)
Polak Marcin (nauczyciel)
(1)
Rola Beata
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Walczak Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Informatyka
(15)
Zastosowania multimediów w edukacji
(5)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(3)
Metody nauczania
(3)
Nauczanie
(3)
Nauczyciele
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Internet
(1)
Język polski
(1)
Komputeryzacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Meteorologia
(1)
Multimedia
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Oświata
(1)
Symulacja
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313674 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2016
Przestrzeń wirtualna i technologiczna / [redakcja Marcin Polak]. - Warszawa : [Centrum Edukacji Obywatelskiej], 2016. - 80 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.
(Przestrzenie edukacji 21. : otwieramy szkołę! ; t. 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315894 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312775 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2013
ISBN: 978-83-60571-26-2 ; 978-83-902314-8-8 (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) ; 978-83-913355-8-1 (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży)
Na książce wyłącznie błędny ISBN Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312946 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-A-45 304583 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2012
(Dydaktyka Informatyki ; 7 (2012))
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. słowac. Streszcz. ang. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-A-53 309354 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2011
ISBN: 978-83-7481-465-2
Bibliogr. s. 341-359.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-256 304324 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
(Dydaktyka Informatyki ; [5])
Bibliogr. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-A-42 299453 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang. przy art.
Streszczenie: Artykuły przedstawiają wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania (programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, komputerowe wspomaganie zajęć z matematyki, Matlab w nauczaniu problemowym, tablice interaktywne, prezentacje multimedialne, komputerowe stanowiska pracy dla osób niewidomych i niedowidzących). Jeden z artykułów omawia znaczenie komunikacji internetowej w relacjach nauczyciel-uczeń-rodzic.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298729 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 699(773))
Na s. tyt. także t. 773, oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie. Streszcz. ang.
Bibliogr. s. [277]-294.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówienie przyczyn i źródeł powstania kompetencji informacyjnych nauczycieli uwarunkowanych społecznie i ekonomicznie. Prezentacja nowego podejścia do informacyjnego przygotowania nauczycieli na tle wymagań edukacyjnych. Przedstawienie przyczyn rozwoju kompetencji informacyjnych nauczycieli w oparciu o literaturę i dokumenty amerykańskie, australijskie i europejskie. Prezentacja definicji, modeli i standardów kompetencji informacyjnych w świecie oraz toku postępowania metodologicznego nad kompetencjami informacyjnymi nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych. Ukazanie stanu i dynamiki rozwoju kompetencji informacyjnych nauczycieli w Polsce oraz opisanie czynników różnicujących (np. awans zawodowy, miasto).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-244 294678 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. s. 289-304.
Streszczenie: Autorka w swoich badaniach stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu nauczyciele są przygotowywani do przemian technologicznych we współczesnym świecie oraz jak poprawić system ich edukacji. Zwraca uwagę na potrzebę kształtowania wśród nauczycieli kompetencji informacyjnych. Omawia technologiczne uwarunkowania współczesnego społeczeństwa (m.in. stan edukacji ustawicznej w Polsce, kwalifikacje a kompetencje, edukację ustawiczną w Unii Europejskiej-dokumenty) oraz kompetencje człowieka w globalizującym się świecie (np. autorytet nauczyciela a nowoczesne technologie, standardy kształtowania kompetencji informacyjnych, strukturę kompetencji).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292840, 292839 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. s. 140-[145].
Streszczenie: Publikacja przedstawia problemy przygotowania nauczycieli do umiejętności wykorzystania w pracy nowoczesnych środków multimedialnych. Zwraca uwagę na zalety i wady dydaktycznego systemu komputerowego. Autor omawia pokaz multimedialny (jego znaczenie w dydaktyce, etapy projektowania, prawa autorskie, program Power Point). W otatnim rozdziale ukazuje znaczenie Internetu w edukacji, podaje historię Internetu oraz uczy korzystania z jego możliwości (przeglądarka Explorer, strony WWW, wyszukiwanie informacji, obsługa programu Outlook Express, poczta elektroniczna, tworzenie własnej strony w HTML).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-240 293003 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288741 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 153-161.
Streszczenie: W pracy omówiono następujące zagadnienia: wpływu nowoczesnej technologii na oświatę z prognozami zmian w pracy nauczycieli i uczniów; wizji skomputeryzowanej szkoły; mocnych i słabych stron stosowania technologii informatycznej w szkołach i perspektyw wprowadzania technologicznych innowacji do szkół; historycznego rozwoju zależności między oświatą, nauką i technologią; współczesnych relacji kultury medialnej z pedagogiką; oddziaływania technologii komputerowej i Internetu na łatwość nauczania i uczenia się; roli filozofii konstruktywizmu (H. Pestalozzi, J. Piaget) we współczesnej oświacie; nowego modelu szkoły uczącej w sieciach elektronicznych i przykładów realizacji projektów badawczych (w USA); metod nauczania i uczenia się wg teorii uczenia się opartych na funkcjonowaniu mózgu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284012 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Próba odpowiedzi na pytanie: co oznacza nauczyciel właściwie przygotowany do wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia? Prezentowane rozważania pogrupowano według tematów: Internet i komputer w nauczaniu, edukacja informatyczna osób dorosłych, szkoła dostawcą usług internetowych, wykorzystanie komputera w nauczaniu matematyki i techniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286962 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Edukacja Permanentna ; 5)
Bibliogr. s. 106.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: Przykłady wykorzystania serwerów edukacyjnych i adresy stron www użytecznych w dydaktyce różnych przedmiotów. Zalety technologii informacyjnych w nauczaniu. Doświadczenia z realizacji lekcji bibliotecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282874, 282873 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
ISBN: 83-87665-94-0
Streszczenie: Autor proponuje nauczycielowi stosowanie własnej metody wykorzystania technologii informacyjnej, a konkretnie możliwości edytora Word (tabel) do organizowania informacji w następujących sytuacjach szkolnych: rozwiązywanie problemów wychowawczych, zarządzanie informacją, czytelnictwo, prezentowanie informacji. Pomiędzy rozdziałami zamieszczono fabularyzowane felietony o zmieniającej się szkole (teksty te były publikowane, czasem w trochę innej wersji, w miesięczniku "Nowa Szkoła").
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XX-B-5 283584 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
Bibliogr. s. 187-210.
Streszczenie: Praca z zakresu kształcenia informatycznego nauczycieli ukazuje zastosowanie nowych technologii informacyjnych w edukacji. Przedstawia szeroki zakres informatyki zajmującej się zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji w komunikacji między obiektami, systemami i ludźmi. Omawia multimedialne technologie informacyjne i przykładowy projekt multimedialny pakietu edukacyjnego. Przedstawia programy do tworzenia prezentacji multimedialnych wraz z oceną ich przydatności w kształceniu. Ukazuje rolę multimedialnych technologii informacyjnych w optymalizacji procesów pedagogicznych: kształcenia aktywności intelektualnej, umiejętności matematycznych, rozwiązywania zadań i problemów otwartych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 279296 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again