Forma i typ
Książki
(17)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
dostępne
(10)
tylko na miejscu
(7)
wypożyczone
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(7)
Autor
Andrzejczak Aldona (1952- )
(1)
Bereźnicka Małgorzata
(1)
Burzyńska Małgorzata
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Hasińska Zofia
(1)
Kowalski Mirosław (pedagog)
(1)
Krysiak Włodzimierz
(1)
Kędzierska Bogna
(1)
Kłos Monika
(1)
Marzec Jarosław
(1)
Małecka Marta (pedagog)
(1)
Michalak Renata
(1)
Mrozek Magdalena
(1)
Muszyński Marcin
(1)
Nowacki Jerzy
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Oryl Mieczysław (1928- )
(1)
Piekarska Jolanta (pedagog)
(1)
Piekarski Wiesław (1948- )
(1)
Przecławska Anna (1929-2010)
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Staszewicz Monika
(1)
Wollman Lidia
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(20)
Język
polski
(6)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Pedagodzy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Temat
Kształcenie ustawiczne
(20)
Metody nauczania
(4)
Nauczanie
(3)
Mentoring
(2)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(2)
Nauczyciele
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Program radiowy
(2)
Program telewizyjny
(2)
Rozwój osobowości
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Uczenie się
(2)
Wilber, Ken
(2)
Zastosowanie i wykorzystanie
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Asertywność
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Bezrobocie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Geragogika
(1)
Innowacje
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie rodziców
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca zespołowa
(1)
Projekt "Senior aktywny intelektualnie"
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia humanistyczna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Samokształcenie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Styl życia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terapia poznawcza oparta na uważności
(1)
Trening grupowy (psychologia)
(1)
Wartość
(1)
Wiatrowski, Zygmunt
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
Temat: miejsce
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Podręcznik
(2)
Informator
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
20 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316240 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2015
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 730)
Bibliogr. s. 300-317.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 313332 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2014
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 309962 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 315873 (1 egz.)
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306845 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-60844-12-0
Na s. tyt. :"Człowiek - najlepsza inwestycja". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prezentacja różnorodnej problematyki składającej się na proces edukacji całożyciowej. Poruszono zagadnienia m. in.: kształcenia ustawicznego jako wyzwania dla człowieka dorosłego, kształcenia ustawicznego w kontekstach rynku pracy i prawa człowieka do rozwoju własnej osobowości oraz kulturowego podłoża idei kształcenia przez całe życie, roli kształcenia ustawicznego w społeczeństwie wiedzy, nowoczesnych metody rozwoju zawodowego pracowników (e-learning, mentoring, coaching), sukcesu ucznia jako miernika sukcesu zawodowego nauczyciela, konieczności przygotowania uczniów klas I-III do edukacji całożyciowej i sposobów osiągania tego przez nauczyciela.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 299618 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-b-69 299617 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7587-347-4
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: Autorzy publikacji ukazali proces uczenia się i doskonalenia oraz jego znaczenie w różnych fazach życia człowieka. Rozważania te wpisują się w nurt edukacji permanentnej i całożyciowej - od nauczania w pierwszych latach życia do zadań edukacji dorosłych i seniorów. Szczegółowo opisano wybrane problemy edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz edukację dorosłych. W książce poruszono również kwestię zróżnicowanych problemów nauczania-uczenia w Polsce i za granicą: wykorzystania mediów i technologii informacyjnych, współpracy rodziców ze szkołą, przygotowania uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, modelu nauczyciela-wychowawcy oraz zadań wychowawczych szkolnictwa wyższego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 301359 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-a-90 300617 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
Bibliogr. s. 224-228.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306762 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
Na okł.: ABC doradcy zawodowego.
Bibliogr. s. 63.
Streszczenie: Autorka omawia rozwój zawodowy człowieka (fazy rozwoju, czynniki wpływające na wybór zawodu), proces dokonywania zmian zawodowych oraz poradnictwo zawodowe (relacje doradca-klient, formy poradnictwa, zbiory informacji).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296748 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór referatów z konferencji naukowej poświęconej problemom kształcenia ustawicznego, rynku pracy, bezrobociu i rekonwersji w wojsku. Praca omawia m.in. kształcenie ustawiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja), analfabetyzm funkcjonalny, doradztwo zawodowe oraz programy aktywizacji zawodowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-a-100 288288 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 8)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: 10 artykułów przygotowanych na konferencję we Wrocławiu. Przedstawiono w nich m.in. problematykę: szkolenia bezrobotnych, form kształcenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia pracowników w przedsiębiorstwie, postaw wrocławskiej młodzieży (omówienie wyników sondażu wśród uczniów i nauczycieli), nauczyciela jako wzorca przedsiębiorczości dla młodzieży (sondaż wśród nauczycieli studiujących - przygotowujących się do nauczania przedsiębiorczości), zamierzeń edukacyjnych opolskich studentów (omówienie wyników ankiety).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-b-64 284895 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-a-88/2 276801 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
Bibliogr. s. 28, 156, 157-159.
Materiały dydaktyczne dla słuchaczy ORTWP, wieczorowych i zaocznych szkół średnich i policealnych.
Streszczenie: Przedruk rozdziałów z różnych książek - nt. form kształcenia dorosłych, uczenia się, planowania pracy samodzielnej, pracy z tekstem drukowanym, notowania, opracowywania pracy pisemnej, roli komputera w samodzielnym zdobywaniu wiedzy; dwa rozdziały autorstwa W. Krysiaka - o osiąganiu skupienia myśli i uwagi oraz o kształceniu pamięci; artykuł Ewy Przybylskiej o jakości kształcenia ustawicznego w instytucjach oświaty dorosłych i uniwersytetach w Niemczech (jako przykładu kraju Unii Europejskiej).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-h-122 281821 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 188328, 188035 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1981
Bibliogr. s. 236-241.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 190115, 190113, 190112 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 181143 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 182444 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 170661 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej