Form of Work
Książki
(37)
Publikacje fachowe
(3)
Czasopisma
(1)
Status
available
(26)
only on-site
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(16)
Author
Dubiel Władysław (1934- )
(2)
Bartkowiak Edyta
(1)
Budrewicz Zofia (1951- )
(1)
Czerny Zofia (?-1964)
(1)
Drynda Danuta (1936- )
(1)
Fojcik Henryk (1956- )
(1)
Gerson-Dąbrowska Maria (1869-1942)
(1)
Godecki Marian Bronisław (1888-1939)
(1)
Gradkowski Henryk
(1)
Hoszowska Władysława (1893-1970)
(1)
Iwan Krystyna
(1)
Jazownik Leszek
(1)
Joteyko Tadeusz (1872-1932)
(1)
Kahl-Łuczyńska Edyta
(1)
Kiken Israel
(1)
Kochan Katarzyna
(1)
Koniński Karol (1866-1940)
(1)
Lechicka Jadwiga (1898-1965)
(1)
Litwin Aleksander (pedagogika)
(1)
Michalski Stanisław (1928-1990)
(1)
Przerembska Violetta
(1)
Rodek Violetta
(1)
Sobolski Konstanty
(1)
Socha Irena (1946- )
(1)
Sokołowski Marian (1894-1939)
(1)
Strasburger Maria
(1)
Trębicka-Postrzygacz Beata (1973- )
(1)
Uklejska Maria (1895-1979)
(1)
Zaniewicki Zbigniew (1903-1991)
(1)
Śliwiński Ferdynand
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1930 - 1939
(15)
1920 - 1929
(10)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(34)
Ukraine
(7)
Audience Group
Szkoły średnie
(4)
Nauczyciele
(3)
Szkoły zawodowe
(3)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Nauczanie
(23)
Język polski
(3)
Literatura polska
(3)
Nauczyciele
(3)
Matematyka
(2)
Muzyka
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie dorosłych
(2)
Nauczyciele szkół średnich
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Cele kształcenia
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Elementarz polski
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Języki
(1)
Kształcenie
(1)
Lektura szkolna
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Spółdzielczość
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Sztuka
(1)
Uniwersytet powszechny
(1)
Wolna Wszechnica Polska (Warszawa)
(1)
Wsie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wycieczka szkolna
(1)
Subject: time
1918-
(32)
1901-2000
(4)
1918-1939
(4)
1901-
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Poznańskie, województwo (1918-1939)
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Program nauczania
(13)
Czasopisma dziecięce polskie
(1)
Czasopisma młodzieżowe polskie
(1)
Informator
(1)
Liryka polska
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Program autorski (pedagogika)
(1)
Rysunek
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Literaturoznawstwo
(3)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2011
(Monografie / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISSN 2083-4179 ; nr 124)
Bibliogr. s. 172-184. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302904, 302903 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2011
Bibliogr. s. 350-351. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-A-31 304747 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300064 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. s. 83-96.
Streszczenie: Wgląd w uwarunkowania edukacji elementarnej w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, ówczesnych kwestii ludnościowych oraz problemów występujących w szkolnictwie powszechnym. Stan edukacji początkowej w dwudziestoleciu międzywojennym (charakterystyka uczniów i nauczycieli, omówienie celów, zadań, treści oraz metod pracy i stosowanych środków dydaktycznych). Na tle polityki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dotyczącej doboru podręczników szkolnych, analiza elementarzy odziedziczonych po zaborcach w szkolnictwie międzywojennym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 297273 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)
Bibliogr. s. [407]-423. Indeks.
Streszczenie: Autorka omawia problem edukacji muzycznej młodzieży szkolnej w okresie międzywojennym na tle występujących w tym czasie idei wychowawczych. Zwraca uwagę na wychowanie patriotyczne, wychowanie obywatelsko-państwowe, wychowanie estetyczne oraz przygotowanie i kształcenie nauczycieli muzyki i śpiewu w latach 1918-1939.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296287 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2096)
Bibliogr. s. 181-193.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Świadomość celów, umiejętne ich stanowienie oraz systematyczna realizacja decydują o efektywności kształcenia. Właśnie zagadnienie celów kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczpospolitej uczyniono przedmiotem badań tejże publikacji. Zaprezentowano źródła, istotę, treść, rodzaje i klasyfikację celów kształcenia na gruncie dydaktyki, opartej na założeniach pedagogiki herbartowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 285918* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 353)
Bibliogr. s. 258-266. Indeks.
Streszczenie: Książka wprowadza w świat podręczników szkolnych, ich autorów i wydawców. Przedstawia kulisy inicjatyw i umów wydawniczych, skomplikowaną grę interesów autorów podręczników i czytanek. Informuje o wybitnych pisarzach, których spotykamy na łamach serii podręczników J.Balickiego i S.Maykowskiego dla gimnazjum niższego: Z.Kossak, J. Kadenie-Bandrowskim, J.Parandowskim, S.Wasylewskim, P. Choynowskim, M.Dąbrowskiej, Z.Nałkowskiej. Wspomina też o L. Staffie czy E.Zegadłowiczu. Pokazuje, jak próbowano połączyć z sobą potrzebę "czytanki radosnej" z realizmem życia, pogodzić bohatera czytanki mówiącej o arkadyjskim dzieciństwie z dzieckiem-odbiorcą ze środowiska ludzi biednych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286993 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2000
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1886)
ISBN: 83-226-0988-4
Streszcz. ang., niem. przy pracach.
Streszczenie: W artykułach zaprezentowano koncepcje teoretyczno-metodologiczne i praktyczne rozwijające się w dydaktyce okresu międzywojennego: natywizm i empiryzm; "szkoła pracy", system daltoński; poglądy dydaktyczne K. Twardowskiego, K. Sośnickiego, B. Nawroczyńskiego i Hessena; podręcznikowe ujęcie dydaktyki ogólnej. Ukazano te kierunki jako źródła inspiracji dla współczesnej dydaktyki. Omówiono współczesne koncepcje: kształcenia zintegrowanego oraz oceny szkolnej wg K. Sośnickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282724 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
Streszczenie: Koncepcję wychowania plastycznego przedstawiono tu jako całościową propozycję określającą cele, treści i metody realizowane w ramach przedmiotu: rysunek, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ukazano tradycje wychowania plastycznego do r. 1918, poglądy, orientacje i kierunki badań w zakresie tej dziedziny wychowania, uwarunkowania i czynniki jego rozwoju tkwiące w organizacji polskiego szkolnictwa (programy, kadra) oraz artystyczne inspiracje odzwierciedlające się w podstawowych elementach jego koncepcji: w zasadniczych przejawach teleologicznych oraz w płaszczyźnie treściowej i metodycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275958 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Bibliogr. s. 73-75. Indeks.
Streszcz. niem., ang.
Streszczenie: Ta niewielka objętościowo praca ukazuje dorobek metodyki nauczania matematyki, udokumentowany w pozycjach zwartych opublikowanych w latach Drugiej Rzeczypospolitej. Zaprezentowano monografie i materiały metodyczne dla nauczycieli szkół powszechnych oraz podręczniki metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. Dokonano przeglądu wybranych problemów podjętych w tychże pracach. Nakreślono także rozwój szkolnej edukacji matematycznej w latach 1900-1939, odzwierciedlający idee reformatorskie ruchu pedagogicznego w matematyce na początku XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272235, 272234 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 99)
Streszczenie: Publikacja omawia tylko niektóre kierunki pracy badawczej nauczycieli, służące wprowadzaniu do działalności praktycznej różnych wersji koncepcji teoretycznych, dydaktyczno-wychowawczych krajowych i zagranicznych. Jest to swoista selektywna egzemplifikacja szerokiego w zasięgu i głębokiego w treści pedagogicznego ruchu nowatorskiego w Drugiej Rzeczypospolitej. Omówiono recepcję i realizację metody projektów, systemu daltońskiego, metody ośrodków zainteresowań w szkołach specjalnych, inicjatywy innowacyjne w edukacji młodzieży wiejskiej oraz koncepcję szkoły środowiskowej w programie działalności Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294738, 267680, 267596 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 262399, 262398 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 263538 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 255930, 255929, 255928 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1975
(Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 10)
Bibliogr. s. 147-[163].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 136620, 136293 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 5250 Pd A (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 12540 Pd A (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 5249 Pd A (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1335 tylko na miejscu (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1937
Zawiera: Uwagi wstępne do programów nauki w liceum ogólnokształcącym ; Język polski ; Język łaciński ; Język angielski ; Język francuski ; Język niemiecki ; Historia ; Zagadnienia życia współczesnego ; Filozofia ; Biologia ; Fizyka z chemią i astronomią ; Matematyka ; Rysunek ; Śpiew i muzyka ; Przysposobienie wojskowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 12508 Pd A, 5246 Pd (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again