Forma i typ
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(5)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(15)
tylko na miejscu
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(5)
Autor
Akchourine Joanna
(1)
Bieńko Mariola
(1)
Boba Małgorzata
(1)
Bonner Sebastian
(1)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(1)
Borecka Maria
(1)
Błaczkowska Anna
(1)
Chrostowska Teresa
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Czwartos Barbara
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Federowicz Michał
(1)
Gajewska Małgorzata
(1)
Gałązka Ewa
(1)
Herbst Mikołaj (1973- )
(1)
Herczyński Jan (1954- )
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Jarząbek Alina Dorota
(1)
Kovach Robert
(1)
Kozieł Renata
(1)
Mastalerz Elżbieta
(1)
Michna Maria
(1)
Mikina Agnieszka
(1)
Podobińska Barbara
(1)
Polaszewska-Nicke Magdalena
(1)
Skałuba Kazimiera
(1)
Skibińska Małgorzata (1974- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Wenta Kazimierz (1937-2017)
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zimmerman Barry J
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(21)
Język
polski
(4)
angielski
(1)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele geografii
(1)
Nauczyciele gimnazjów
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Temat
Nauczanie
(10)
Efektywność nauczania
(7)
Uczniowie gimnazjów
(5)
Gimnazja
(4)
Egzaminy gimnazjalne
(3)
Egzaminy szkolne
(3)
Informatyka
(3)
Metoda projektów
(2)
Oceny szkolne
(2)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(2)
Coaching
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Geografia
(1)
Globalizacja
(1)
Język niemiecki (przedmiot szkolny)
(1)
Kariera
(1)
Kompetencje informacyjne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Matematyka
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Opinia publiczna
(1)
PISA (badanie)
(1)
Perfekcjonizm (psychologia)
(1)
Podręcznik
(1)
Pokolenie Z
(1)
Postawy
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samokontrola
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Sprawdzian dla szóstoklasistów
(1)
Technika
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Teoria informacji
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zainteresowania
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Łańcut (woj. podkarpackie)
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Raport z badań
(3)
Poradnik
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Dane statystyczne
(1)
Opracowanie
(1)
Rozprawa habilitacyjna
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Nauka i badania
(3)
Językoznawstwo
(1)
21 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 317520, 315912 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312372 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 307352, 307349, 307348 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2012
Bibliogr. s. 121-129.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 308470, 308469 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2012
Skrócona wersja pracy doktorskiej.
Bibliogr. s. 281-292.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 305302 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 294474 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-7388-154-9
U góry okł.: Badanie PISA.
Streszczenie: Autorzy omówili zagadnienia związane z programem badawczym PISA (Programme for International Student Assessment). W pierwszej części przedstawili strukturę przemian każdej z dziedzin badań PISA: matematyka, rozwiązywanie problemów, rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych. Przeanalizowali problem wpływu statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia na wyniki osiągane w testach PISA. W drugiej części pracy zawarli ogólną charakterystykę zadań PISA oraz przykładowe zadania ze wskazówką rozwijających przez nie umiejętności.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295989, 295857 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
(Pedagogika)
(Edukacja)
Bibliografia na stronach 126-127 i przy rozdziałach.
Streszczenie: W książce przedstawiono model dydaktyczny służący przekazywaniu młodzieży gimnazjalnej i licealnej podstawowych umiejętności z zakresu uczenia się, pomocnych podczes odrabiania zadań domowych i samodzielnej nauki. Niniejsza książka została pomyślana w taki sposób, by stanowić pomoc dla nauczycieli przy wprowadzaniu cyklu samodoskonalenia, ułatwiającego uczniom samoobserwację, ocenę własnej efektywności, wyznaczenie sobie celów i zastosowanie opracowanych przez siebie strategii uczenia się, automonitorowanie zmian i korygowanie własnych strategii.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289071, 289070, 289069 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)
Bibliografie na stronach 483-499.
Streszczenie: Praca habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki. Katedra Pedagogiki Specjalnej, 2004.
Streszczenie: W pracy opisano teorię, organizację i rozwój szkolnictwa gimnazjalnego na przełomie XX i XXI w. Zwrócono uwagę na sytuację gimnazjów po reformie w 1999 r. Uwzględniono problematykę rozwoju fizycznego, poznawczego, moralnego, emocjonalnego i społecznego gimnazjalistów. Poruszono temat osiągnięć i niepowodzeń szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zagadnienie egzaminów gimnazjalnych. Opisano sposób postępowania z dziećmi przewlekle chorymi, wykazującymi mikrozaburzenia, zaniedbanymi środowiskowo i pedagogicznie. Zawarto metodologiczne podstawy badań i scharakteryzowano testy i wyniki pomiaru osiągnięć szkolnych. Skupiono się na kompetencjach szkolnych treści humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-f-138 292368 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. VIII-F-10 287992 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2002
Bibliogr. s. [70].
Streszczenie: W książce zamieszczono propozycje przedmiotowego systemu oceniania z techniki i informatyki oraz opisano testy, jako narzędzie pomiaru wiedzy. Powyższe zagadnienia poprzedzono omówieniem diagnozowania, kontroli i oceny pracy uczniów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. XII-B-61 285864 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 285865 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
Streszczenie: Poradnik dla uczniów zawierający: cele egzaminu, wykaz aktów prawnych, informacje o formie i organizacji egzaminu, standardy wymagań egzaminacyjnych, opis struktury arkuszy egzaminacyjnych, kryteria oceniania, zasady punktowania zadań, przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz podstawowe informacje o dysleksji, organizacji i przebiegu egzanimu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282418, 282050 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-87958-05-0
Streszczenie: Wzorzec sporządzania raportu - część ogólna (podsumowująca całość) i część szczegółowa (zawierająca podsumowanie odpowiedzi na poszczególne pytania zadane w ankietach wszystkim respondentom i zawierająca wyniki analizy ankiet tj.: podsumowanie wyników ankiety skierowanej do uczniów w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiety skierowanej do rodziców w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiety skierowanej do rodziców i nauczycieli w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiet skierowany do nauczycieli w procentach i w formie wykresów) oraz skrót raportu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282401 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
Streszczenie: Cele, przebieg i wyniki badań diagnostycznych dotyczących rozumienia czytanego tekstu przez uczniów pierwszych klas gimnazjalnych woj. zachodniopomorskiego. Analiza umiejętności i sprawności językowych uczniów oraz osiągnięć szkół w badaniach. Wskazówki metodyczne rekomendowane jako wnioski z badań i zalecane do wykorzystania w procesie dydaktycznym kształcenia międzyprzedmiotowego. Problematyka pracy nauczycieli z uczniami dyslektycznymi na lekcjach j. polskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284025 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
Publikacja dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Streszczenie: Zasady, podstawy prawne, cele egzaminu. Standardy wymagań z komentarzem dla nauczyciela w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Struktura, forma oraz przykłady arkuszy egzaminacyjnych z zadaniami i kluczami odpowiedzi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280363, 280362 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
Streszczenie: W informatorze określono: cele, podstawy prawne, formę i organizację egzaminu. W tabelach zaprezentowano standardy wymagań egzaminacyjnych wraz z komentarzem dla ucznia w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Omówiono strukturę i formę arkuszy egzaminacyjnych oraz przedstawiono przykładowe arkusze egzaminacyjne dla poszczególnych przedmiotów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279955 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 279956 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej