Form of Work
Książki
(17)
Poradniki i przewodniki
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(1)
Author
Czarnecka-Cicha Barbara (1952- )
(5)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(4)
Kalinowska Maria (szkolnictwo)
(3)
Grabowska Lucyna
(2)
Bednarek Krzysztof
(1)
Bieńko Mariola
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Bonner Sebastian
(1)
Boryszewska Jolanta
(1)
Burowska Zofia ( -2004)
(1)
Dobrosielska Beata
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Gałązka Alicja
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Karwowski Maciej (1979- )
(1)
Kovach Robert
(1)
Lisowska Katarzyna
(1)
Polaszewska-Nicke Magdalena
(1)
Sujecka-Zając Jolanta
(1)
Trochimczuk Monika
(1)
Wiśniewska Agata
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zimmerman Barry J
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(2)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Nauczanie
(10)
Efektywność nauczania
(5)
Matura (2005- )
(5)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(5)
Motywacja uczenia się
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Blok humanistyczny
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Edukacyjna wartość dodana
(1)
Język angielski
(1)
Języki
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Metody nauczania
(1)
Muzyka
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Opinia publiczna
(1)
Postawy
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Samokontrola
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Poradnik
(5)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317520, 315912 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316723 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306029 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. s. [103]-115 oraz s. 142.
Tekst częśc. ang. Teksty scenariuszy zajęć prowadzonych metodą dramy ang.
Streszczenie: Książka jest próbą spojrzenia z perspektywy psychopedagogicznej na proces uczenia się języka angielskiego. Część badawcza została poświęcona motywacji wewnętrznej i poczuciu sprawstwa oraz kontroli (locus of control-LOC). Na końcu książki zamieszczono przykładowe scenariusze zajęć prowadzonych metodą dramy dla poszczególnych grup wiekowych o różnym poziomie zaawansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IV-A-b-118 296119 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294473 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294472 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. s.187-196.
Streszczenie: Praca omawia zagadnienia dotyczące sukcesu szkolnego i czynników wpływających na niego (uczeń zdolny, system edukacyjny, osiągnięcia szkolne, inteligencja, modele zdolności, środowisko rodzinne, rówieśnicy, strategie i style pracy szkoły). Autorka przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w 1999 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży na temat zależności pomiędzy poziomem inteligencji poznawczej i emocjonalnej ucznia a osiągnięciami w nauce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294852, 294710 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2007
Streszczenie: Sprawozdanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego w roku 2007 przedstawia stopień opanowania przez maturzystów sprawdzanych umiejętności oszacowanych na podstawie wyników egzaminu. Informacja ogólna i szczegółowa o wynikach egzaminu maturalnego obejmuje wszystkie przedmioty maturalne: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, jezyk francuski, język włoski. Publikację kończy interpretacja wyników egzaminu maturalnego i obszerny aneks dokumentujący harmonogram i kalendarium komisji egzaminacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293632 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of publication: 2007
Streszczenie: Egzamin maturalny w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki) ma służyć potwierdzeniu kwalifikacji (dojrzałości) do dalszej edukacji na poziomie akademickim. Sukces na tym egzaminie powiązany jest z opanowaniem wiedzy przedmiotowej oraz kluczowych, ponadprzedmiotowych umiejętności (m.in. czytanie ze zrozumieniem tekstów, zwięzłe i precyzyjne formułowanie odpowiedzi, logiczne myślenie, analizowanie materiałów żródłowych: tekstów literackich, dzieł sztuki, pisanie tekstu własnego). Przedstawione w tym tomie komentarze do zadań egzaminacyjnych obejmujących większość treści zawartych w podstawach programowych adresowane są do wszystkich nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293634 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2007
Streszczenie: Egzamin maturalny w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka) ma służyć potwierdzeniu kwalifikacji (dojrzałości) do dalszej edukacji na poziomie akademickim. Sukces na tym egzaminie powiązany jest z opanowaniem wiedzy przedmiotowej oraz kluczowych ponadprzedmiotowych umiejętności z danego przedmiotu. Zaprezentowany tu opis osiągnięć maturzystów rozwiązujących dane zadanie egzaminacyjne obejmuje listę sprawdzanych umiejętności, wskaźnik łatwości zadania, listę typowych poprawnych odpowiedzi i najczęściej powtarzających się błędów w rozwiązaniach zadań oraz komentarz dotyczący m.in. możliwych przyczyn tych błędów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293635 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2006
U góry okł. : EFS [Europejski Fundusz Społeczny], ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Bibliogr. s. 268-270.
Streszczenie: W części I zbiór artykułów, w których omówiono m.in.: system edukacji w kontekście rynku pracy, efektywność strategii poszukiwania pracy, działania na rzecz dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, dostosowywanie się systemu oświatowego do rynku pracy w Wielkopolsce, działalność Biura Karier UAM na rzecz studentów i absolwentów wchodzacych na rynek pracy, strukturę bezrobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Cz. II stanowi raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290727 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
(Pedagogika)
(Edukacja)
Bibliografia na stronach 126-127 i przy rozdziałach.
Streszczenie: W książce przedstawiono model dydaktyczny służący przekazywaniu młodzieży gimnazjalnej i licealnej podstawowych umiejętności z zakresu uczenia się, pomocnych podczes odrabiania zadań domowych i samodzielnej nauki. Niniejsza książka została pomyślana w taki sposób, by stanowić pomoc dla nauczycieli przy wprowadzaniu cyklu samodoskonalenia, ułatwiającego uczniom samoobserwację, ocenę własnej efektywności, wyznaczenie sobie celów i zastosowanie opracowanych przez siebie strategii uczenia się, automonitorowanie zmian i korygowanie własnych strategii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289071, 289070, 289069 (3 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 153-154.
Streszczenie: Książka pokazuje jak prosto i skutecznie przeprowadzić badanie jakości szkół, zwłaszcza szkół przygotowujących do zawodu. Przedstawia podstawy teorii jakości oraz wyjaśnia pojęcie jakości w edukacji. Opisuje procedurę mierzenia jakości pracy szkoły, narzędzia potrzebne do zbadania pracy szkoły, materiały pomocnicze (harmonogramy, wzory ankiet, arkuszy, listów i prezentacji). Podaje praktyczne wskazówki i przykłady oraz wzorcowy raport. Uzupełnieniem książki jest CD-ROM zawierający wszystkie materiały w wersji elektronicznej oraz prosty w obsłudze program do rejestracji i przetwarzania danych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286232, 285784, 285783 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Bibliogr. s. 154-156.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284837 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284836 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Streszczenie: Założenia i wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas pierwszych LO w dużych i małych miastach i na wsiach w 6 województwach. Analiza programu "muzyki" w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i liceum. W formie tabel i ze wskazaniem procentów przedstawiono wyniki dot.: zainteresowań i upodobań muzycznych uczniów, wiedzy i umiejętności muzycznych uczniów, oczekiwań uczniów odnoszących się do szkolnej wiedzy muzycznej, postaw uczniów w stosunku do uczestnictwa w kulturze muzycznej i stosunku do muzyki poważnej (identyfikacja z zawodami wykonawcy, dyrygenta, kompozytora). Krótko omówiono wykorzystanie koncepcji muzyczno-edukacynych na przykładzie systemu Z. Kodalya. Podsumowanie i propozycja podstaw programowych edukacji muzycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281694 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
Opis wg okł.
Raport opisuje: Liceum Ogólnokształcące nr C im. Alberta Einsteina w Zurychowie.
Streszczenie: Przykładowy raport opracowany zgodnie z założeniami i przy pomocy narzędzi podanych w poradniku. Zamieszczono też skrót raportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279946, 279237 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again