Form of Work
Książki
(20)
Artykuły
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(5)
Author
Jeruszka Urszula (1952- )
(2)
Radwiłowicz Ryszard (1922- )
(2)
Symela Krzysztof (1958- )
(2)
Bartosiewicz-Niziołek Monika
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Buczowski Romuald Józef
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Czarnecki Kazimierz (1933- )
(1)
Dovga Tat'âna
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Figurski Janusz
(1)
Gondzik Erwin (1932- )
(1)
Grabińska Joanna (1949- )
(1)
Jachna Krystyna (1936-2010)
(1)
Kirejczyk Andrzej (1939- )
(1)
Kula Bożena
(1)
Niemierko Bolesław (1935- )
(1)
Pfeiffer Agnieszka
(1)
Piotrowski Marian
(1)
Roszkowski Zenon (1930- )
(1)
Ruchała Franciszek
(1)
Soszyński Piotr
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(1)
Russian
(1)
Audience Group
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Nauczanie
(19)
Efektywność nauczania
(4)
Doskonalenie zawodowe
(2)
Nauczyciele
(2)
Oceny szkolne
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Rolnictwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół zawodowych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Egzaminy zawodowe
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Komputery
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Muzyka
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczyciele muzyki
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Rolnicy
(1)
Samokształcenie
(1)
Siła robocza
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Uczniowie szkół zawodowych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Zawód
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1989-
(4)
1901-2000
(3)
1901-
(2)
1918-1939
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradnik
(1)
Programy nauczania dla szkół zawodowych
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Psychologia
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310151 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-420 310952 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
U dołu okł. nazwa programu: Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny.
Bibliogr. s. 189-190.
Streszczenie: Autor omawia zagadnienie pomiaru dydaktycznego (pomiar różnicujący, pomiar sprawdzający). Analizuje treści kształcenia (cel, pojęcie, taksonomie, materiał nauczania, wymagania programowe). Charakteryzuje zewnętrzne egzaminy zawodowe, opisuje zadania testowe pisemne i praktyczne oraz przedstawia schematy punktowania zadań praktycznych i analizuje wyniki testów pisemnych i praktycznych. W publikacji zamieszczono również temat testowania sekwencyjnego (testowanie zindywidualizowane).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-148 295932 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2006
U góry okł. : EFS [Europejski Fundusz Społeczny], ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Bibliogr. s. 268-270.
Streszczenie: W części I zbiór artykułów, w których omówiono m.in.: system edukacji w kontekście rynku pracy, efektywność strategii poszukiwania pracy, działania na rzecz dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, dostosowywanie się systemu oświatowego do rynku pracy w Wielkopolsce, działalność Biura Karier UAM na rzecz studentów i absolwentów wchodzacych na rynek pracy, strukturę bezrobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Cz. II stanowi raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290727 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2004
Bibliogr. s. 115-120.
Streszczenie: Książka bada wpływ zjawiska wypalenia zawodowego nauczycieli na funkcjonowanie szkolne uczniów oraz na trafność oceniania ich osiągnięć szkolnych. Praca dotyczy więc zależności: wyczerpanie emocjonalne i obniżenie poziomu zaangażowania nauczyciela w pracę a wypełnianie przez niego podstawowych obowiązków zawodowych. Autorka prezentuje wyniki swoich badań oraz przeprowadza ich analizę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288131 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 153-154.
Streszczenie: Książka pokazuje jak prosto i skutecznie przeprowadzić badanie jakości szkół, zwłaszcza szkół przygotowujących do zawodu. Przedstawia podstawy teorii jakości oraz wyjaśnia pojęcie jakości w edukacji. Opisuje procedurę mierzenia jakości pracy szkoły, narzędzia potrzebne do zbadania pracy szkoły, materiały pomocnicze (harmonogramy, wzory ankiet, arkuszy, listów i prezentacji). Podaje praktyczne wskazówki i przykłady oraz wzorcowy raport. Uzupełnieniem książki jest CD-ROM zawierający wszystkie materiały w wersji elektronicznej oraz prosty w obsłudze program do rejestracji i przetwarzania danych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286232, 285784, 285783 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Bibliogr. przy rozdz.
Dla wojewódzkich ośrodków metodycznych i politechnicznych, dyrektorów i nauczycieli placówek kształcenia zawodowego, pracowników wydz. edukacji w samorządach powiatowych i gminnych oraz kuratoriów oświaty.
Streszczenie: Zbiór referatów dot. jakości usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz wdrażania i ewaluacji treści kształcenia zawodowego. Analiza kwalifikacji zawodowych w kontekście wdrażanej reformy systemu edukacji i ich uznawalności w krajach Unii Europejskiej. Prezentacja wniosków z dyskusji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283993 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Bibliogr. s. 335-341.
Streszczenie: Zasady modułowego systemu kształcenia z kryteriami doboru treści nauczania, zasadami konstruowania i wdrażania programów nauczania oraz doświadczenia wybranych szkół w tym zakresie. Analiza zbieżności i rozbieżności modułowych programów nauczania z podstawami programowymi kształcenia zawodowego. Cechy i funkcje ewaluacji wewnątrzszkolnej. Eksperyment pedagogiczny w szkołach, jego metodologia i narzędzia badawcze. Przedstawienie wyników efektów nauczania poprzez egzaminy z nauki zawodu i procedurę badań nauczycieli i uczniów. Etapy doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych realizujących programy nauczania o budowie modułowej. Przykładowe testy z rysunku technicznego i wzory ujednoliconych egzaminów z nauki zawodu oraz losy zawodowe absolwentów. Postulaty zmian w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-135 283999 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
(Studia i Monografie)
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści także ang.
Streszczenie: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy", zaplanowanego do realizacji w latach 1991-2001 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stanowi ona pierwszy tom serii wydawniczej prezentującej osiągnięcia tego projektu. Niniejszy tom składa się z trzech części. Pierwsza zawiera teorię oceny efektywności kształcenia zawodowego. W części drugiej przedstawiono charakterystyki systemów edukacji zawodowej wybranych krajów europejskich: Szwajcarii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski oraz ich powiązania z rynkiem pracy. Trzecia część zawiera wyniki badań przeprowadzonych w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach i urzędach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-158 288085 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 293-302.
Streszczenie: W pracy wyjaśniono podstawową terminologię związaną z oceną i ocenianiem. Omówiono dynamiczny model systemu kształcenia; proces, treści oraz cele kształcenia zawodowego. Zaprezentowano wymagania programowe i egzaminacyjne, scharakteryzowano jakość kształcenia zawodowego w świetle potrzeb rynku pracy. Przedstawiono oceny osiągnięć szkolnych w krajach Unii Europejskiej. W załącznikach zamieszczono kwestionariusz "Ankieta dla pracodawcy" oraz szczegółowe cele kształcenia i materiał kształcenia przedmiotu "zajęcia praktyczne" dla zawodów: operator obrabiarek skrawających i technik mechanik.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280534, 280533 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Unowocześnianie Kształcenia Zawodowego ; t. 3)
Bibliogr. s. 283-288 i przy rozdz.
Streszczenie: W książce opisano podstawowe elementy składające się na kompleks czynności organizacyjno - metodycznych w odniesieniu do prac przygotowawczych związanych z uruchomieniem, realizacją i oceną programów edukacyjnych na terenie oświaty zawodowej. Starano się ukazać złożoność problematyki wdrażania nowych programów kształcenia zawodowego oraz czynniki mające wpływ na jakość ich realizacji. Głównym celem pracy jest pomoc instytucjom edukacyjnym: lepiej i pełniej zrozumieć istotę procesu wdrażania nowych programów; rozszerzyć wiedzę i umiejętności kadry uczestniczącej we wdrożeniach; zaplanować konkretne przedsięwzięcie wdrożeniowe i ocenić je jeszcze przed uruchomieniem w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283184, 277756, 277755 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Omówiono pracę pedagogiczną nauczyciela, stanowiącą ramę teoretyczną testowania (tworzenie nauczycielskiego systemu kształcenia zawodowego, operacjonalizację celów kształcenia, pomiar kontekstu osiągnięć uczniów, ewaluacja nauczycielskiego systemu kształcenia) i pomiar dydaktyczny w węższym rozumieniu (konstrukcja, zastosowanie i interpretacja testu osiągnięć szkolnych). Kolejność rozdziałów książki jest zgodna z kolejnością czynności jakie nauczyciel ma do wykonania w procesie pomiarowym. Służą one przygotowaniu pomiaru, konstrukcji i zastosowaniu testu i wykorzystaniu wyników pomiaru. Podręcznik jest częścią programu Improve.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 275883 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Bibliogr. przy art.
Tyt. równol., spis treści także niem. Tekst częśc tł. z niem. przez J. Stochmiałka i Renatę Gierszewską. Streszcz. niem. przy art.
Streszczenie: Książka zawiera 18 artykułów i rozpraw poświęconych takim problemom współczesnej edukacji w Polsce i w Niemczech, jak: wychowanie do wyboru wartości, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz wsparcie społeczne dla osób specjalnej troski. Przedstawiono także z zagadnień szczegółowych m.in.: bilans i perspektywy szkolnego wychowania dla pokoju, edukację do podmiotowości, podstawy systemu kształcenia zawodowego oraz rolę nauczyciela szkoły specjalnej w perspektywie wzmacniania własnej wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271717 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1993
(Monografie / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach ; nr 25)
Bibliogr. s. 125-129.
Streszczenie: Opracowanie podejmujące problem przydatności zawodowej absolwentów zasadniczych szkół rolniczych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Oceniono w nim dotychczasowy stan badań w tym zakresie. Zanalizowano przygotowanie ogólne i zawodowe, zarówno w ocenie szkoły, jak i w opinii samych absolwentów i ich zwierzchników. Stwierdzono, że na przydatność zawodową oprócz przygotowania zawodowego uzyskanego w szkole wpływa również staż pracy i doświadczenia zawodowe oraz układ motywacyjny absolwenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267281 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 245578, 243704, 243703 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1981
(Biblioteka Kształcenia Zawodowego)
Bibliogr. s. 176-178.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 190441 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1975
(Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis ; 118)
Rozprawa habilitacyjna.
Bibliogr. s. 187-201.
Streszcz. ang., ros.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 147102 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again