Form of Work
Książki
(32)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(21)
only on-site
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(16)
Author
Kirenko Janusz (1954- )
(4)
Kołaczek Bożena (1958-2015)
(2)
Palak Zofia (1951- )
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bednarek Józef
(1)
Biegalski Marek
(1)
Bujnowska Anna (pedagog)
(1)
Erenc Janusz
(1)
Frąckiewicz Lucyna (1926-2009)
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Gąsior Józef
(1)
Hebda-Czaplicka Izabela
(1)
Jachimczak Beata
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kaczan Radosław
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1939- )
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Kowalczyk Olga
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Kubińska Zofia
(1)
Kumaniecka-Wiśniewska Agnieszka
(1)
Kuśnierz Miłosz (1976- )
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Lisowski Adam
(1)
Mrugalska Krystyna
(1)
Nałęcka Danuta
(1)
Orłowska Beata A
(1)
Osik-Chudowolska Danuta
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Ostrowski Krzysztof (-2022)
(1)
Prüfer Paweł (1972- )
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sijko Kamil
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Standing Guy (1948- )
(1)
Stankiewicz Jadwiga
(1)
Szpurek Bartosz Andrzej (1980- )
(1)
Wiszejko-Wierzbicka Dorota
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Wolska Hanna
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(2)
Subject
Osoby z niepełnosprawnością
(30)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Bezrobocie
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kobieta
(2)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Postawy
(2)
Rodzina
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Hipoterapia
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratela
(1)
Młodzież
(1)
Odpoczynek
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stopa życiowa
(1)
Studenci z niepełnosprawnością
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(17)
1989-2000
(17)
1989-
(13)
2001-
(2)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Europa
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(4)
Dane statystyczne
(2)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(17)
Psychologia
(5)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310273 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303206 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Nazwy aut. na s. [325].
Bibliogr. s. s. 273-286.
Streszczenie: Przedstawiono krótki przegląd stanu wiedzy nt. bezrobocia, niepełnosprawności, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 375 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprawnych pracujących i niepracujących w wieku 19-62 lat. Na tle współczesnego dorobku badawczego ukazano: potrzeby psychiczne osób badanych, psychospołeczne funkcjonowanie osób badanych (samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wsparcie społeczne, postawy społeczne). Dokonano analizy współzależności potrzeb psychicznych respondentów z preferowaniem przez nich określonych strategii radzenia sobie, wsparcia społecznego, samooceny i postaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302651, 298938 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302497 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310688 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły zamieszczone w tomie stanowią posumowanie wyników badań nad rekreacją ruchową i czasem wolnym w różnych środowiskach: uczniów, studentów, nauczycieli, osób starszych, policjantów. Przedstawiono także m. in.: kierunki badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych, możliwości udostępnienia lasu dla rekreacyjnych potrzeb osób niepełnosprawnych, rekreację ruchową w rodzinie w opinii dzieci i ich rodziców, wpływ szkoły na zachowania rekreacyjne młodzieży; czas wolny rodziców wychowujących dziecko autystyczne i zespół wypalenia sił.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303298 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. s. [301]-320.
Streszczenie: Materiał badawczy i związane z nim rozważania koncentrują się wokół problematyki sytuacji społecznej w Polsce osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie. Przedstawiono: wyniki badań (z końca lat 90.) społecznego wyobrażenia nt. osoby chorej psychicznie, zagadnień: podmiotowości, odstępstwa od normy, etykietowania, uprzedzeń i wykluczenia społecznego; poglądy nauczycieli (badano nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa pomorskiego - szkoły masowe, szkoły specjalne i szkoły z klasami integracyjnymi) nt. kształcenia integracyjnego; obraz sytuacji społ. osób niepełnosprawnych w oczach różnych grup wiekowych i środowiskowych społeczeństwa polskiego (badano osoby działające w organizacjach pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294589 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Dissertationes Inaugurales Selectae ; vol. 47)
Bibliogr. s. 232-[242].
Streszczenie: Publikacja dotycząca niepełnosprawności umysłowej osób dorosłych. Autor całą uwagę skoncentrował na diagnozie możliwości integracyjnych osób z upośledzeniem umysłowym. Przedstawił niepełnosprawność jako problem społeczny oraz upośledzonych umysłowo jako specyficzną kategorię niepełnosprawnych. Omówił politykę społeczną państwa polskiego wobec osób upośledzonych umysłowo na tle praktyk stosowanych w innych krajach. Opisał różnice i podobieństwa pomiędzy dotychczas prowadzonymi badaniami nad osobami upośledzonymi, a tymi prezentowanymi w pracy. Podał wyniki badań własnych oraz prezentację możliwych strategii integracyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294914 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Osoby z Ograniczeniem Sprawności na Rynku Pracy ; t. 4)
Bibliogr. s. 67.
Streszczenie: Przedstawiono wpływ zmiany systemowej na losy osób niepełnosprawnych ukazując sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce przed i po roku 1989. Zaprezentowano wyniki analiz, które pokazują, jak moment stania się osobą z niepełnosprawnością różnicuje populację osób niepełnosprawnych pod względem cech socjodemograficznych, aktywności zawodowej, kapitału społecznego i jakości życia. Publikacja powstała w ramach projektu EFS i WSzPS z lat 2005-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297969 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Osoby z Ograniczeniem Sprawności na Rynku Pracy ; t. 7)
Bibliogr. s. 69-70.
Streszczenie: Omówiono: podejście do niepełnosprawności i integracji w naukach społ., stygmatyzację osób z ograniczoną sprawnością w Polsce, metodę biograficzną (krótko). Biografie (życie i aktywność zawodową) osób z ograniczeniami sprawności przedstawiono według wyodrębnionych kategorii (trajektoria wznosząca się, trajektoria opadająca, trajektoria zablokowana, trajektoria naprzemienna). Wywiady przeprowadzano z 5 mężczyznami w wieku 24-60 lat z różnymi rodzajami niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, utrata wzroku, neuroboreliza i schorzenie kręgosłupa, uszkodzenie kręgów lędźwiowych i wada wzroku, schizofrenia) i z kobietą w wieku 29 lat z ataksją rdzeniowo-kręgową. Na podstawie biografii sformułowano wnioski dot. działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w Polsce. Publikacja powstała w ramach projektu EFS i WSzPS z lat. 2005-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297970 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
ISBN: 978-83-227-2779-9
Bibliogr. s. 296-304.
Streszczenie: Praca określa różnice indywidualne w zakresie preferencji i wartościowania indywidualnych i społecznych modeli pojmowania niepełnosprawności osób z niepełnosprawnością ruchową (pourazową, wrodzoną i pochorobową) i pełnosprawnych oraz ustalenie współzależności między preferowanymi przez te osoby sposobami wartościowania modeli niepełnosprawności a właściwym dla nich układem cech spostrzegania siebie i innych ludzi, radzenia sobie z trudnościami i systemu wartości. W badaniach wykorzystano Skalę Wartościowania Modeli Niepełnosprawności J.Kirenki, Skalę Spostrzegania Siebie i Innych Ludzi J.Kochańskiego i J.Kirenki, Kwestionariusz Sposobów Radzenia Sobie z Problemami S.Folkmana i R.Lazarusa, Skalę Wartości M.Rokeacha.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293662, 293661, 293660 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
Nazwa aut. wprow. przy tekście.
Bibliogr. s. 415-420.
Streszczenie: Publikacja omawia polską politykę rynku pracy wobec osób niepełnosprawnych. Autorzy w książce przedstawiają ekspertyzę prawną oraz analizę rynku ofert pracy (nietypowe formy zatrudnienia) i analizę monografii powiatów (współpraca różnych instytucji na terenie powiatu w zakresie przygotowania zawodowego i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej). Wśród zagadnień zwrócono uwagę na system szkolny i odpowiednie przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do zawodu. Praca zawiera różne propozycje rozwiązania problemu aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej w środowiskach lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-195 292326 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Materiały z konferencji nauk., która odbyła się w dn. 11-12.10.2004 r. w Lublinie t 2.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty ukazują zagadnienia związane z jakością życia z 4 grup tematycznych: uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością, problemy osób z upośledzeniem umysłowym, pedagogika korekcyjna i terapeutyczna, problemy osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Wystąpienia dot. np.: kształcenia integracyjnego (także na poziomie akademickim), kształcenia indywidualnego, jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo niepełnosprawne umysłowo, pedagogicznych możliwości wspierania opieki hospicyjnej i paliatywnej, więzi emocjonalnych w rodzinach dzieci przewlekle chorych, poczucia jakości życia dziewcząt z zaburzeniami odżywiania, sytuacji szkolnej dzieci z dysleksją, osób niesłyszących (w tym osoby z zespołem Ushera), niewidomych. Część to prace teoretyczne, reszta - badawcze i opisy przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-184 291372 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Materiały z konferencji naukowej, Lublin 11-12 października 2004 r. t. 1.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prace dot. osób z różymi niepełnosprawnościami i rodzajami niedostosowania. Przedstawiono m.in.: opinie nauczycieli nt. edukacji integracyjnej, problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wyrównywanie startu życiowego osób niepełnosprawnych, możliwości wyboru drogi życia przez osoby niepełnosprawne, sposoby komunikowania się z niesłyszącymi studentami w czasie egzaminów, poczucie jakości życia bezrobotnych niepełnosprawnych, terapeutyczne walory rozmowy z ciężko chorym dzieckiem, znaczenie wsparcia społecznego osób nieśmiałych, stygmatyzację chorych psychicznie, problemy osób starszych, środowiskowe uwarunkowania przestepczości nieletnich, znaczenie rodziny w życiu kobiet popełniajacych przestepstwa, jakość życia bezdomnych. Część prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 291193 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-185 PNS 291194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. s. 283-287.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo opieką nad upośledzonymi umysłowo. W części pierwszej autorka przedstawiwa różne koncepcje tożsamości. Część druga pracy opisuje różne środowiska społeczne oraz naświetla problem wpływu owych środowisk na przebieg kształtowania się tożsamości badanych osób.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-170 290478 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. s. 91-95.
Streszczenie: Wyjaśnienie czym jest niepełnosprawność, jakie są jej rodzaje, jaka jest rola rehabilitacji w przywracaniu sprawności uszkodzonych organów. Przedstawienie zasad działania ośrodka szkolno-rehabilitacyjno-wychowawczego i warsztatu terapii zajęciowej. Opisanie działań na rzecz niepełnosprawnych w Belgii, Holandii, Francji, Niemiec i Szwecji. Omówienie praw, polityki zatrudnienia oraz edukacji niepełnosprawnych w krajach Unii, a także obowiązków poszczególnych państw Unii wobec niepełnosprawnych w zakresie pomocy socjalnej. Ukazanie Polski na tle państw Unii Europejkiej w w/w kwestiach oraz działalności trzech firm zatrudniających osoby niepełnosprawne w Lesznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294480 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291832, 291831 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliogr. s. 274-287, wykaz aktów prawnych s. 291.
Streszczenie: Scharakteryzowano: społeczeństwo informacyjne, wpływ mediów na przeobrażenia społeczne (w tym na edukację), poszczególne media (książkę, radio, telewizję, komputer, Internet, telefon komórkowy). Każdy rozdział uzupełniono wynikami badań dot. znaczenia mediów dla osób niepełnosprawnych. Badania przeprowadzono wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu, wzroku, niedostosowanych społecznie, przewlekle chorych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289025 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
(Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W oparciu o badania empiryczne prowadzone w różnych środowiskach wychowawczych, związanych z chrześcijańską orientacją pedagogiczną i wprowadzających jej założenia do praktycznej działalności, przedstawiono cztery zagadnienia dotyczące: ruchu "Wiara i światło" w służbie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo; hipoterapii; form pracy resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej; nadzoru kuratorskiego w środowisku wiejskim wobec nieletnich społecznie niedostosowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-141 286113 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór artykułów dot.: zagadnień związanych z barierami architektonicznymi uniemożliwiającymi studentom niepełnosprawnym "normalne" funkcjonowanie w przestrzeni uczelni, sytuacji studentów niepełnosprawnych w polskich uczelniach, możliwości i barier funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Charakterystyka edukacyjnych dróg młodzieży niesłyszącej w Norwegii. Przedstawienie roli sztuki i twórczości w terapii osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286843 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-147 286844 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again