Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Autor
Kirenko Janusz (1954- )
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Gąsior Józef
(1)
Hebda-Czaplicka Izabela
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1939- )
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Lisowski Adam
(1)
Mrugalska Krystyna
(1)
Orłowska Beata A
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Ostrowski Krzysztof (-2022)
(1)
Prüfer Paweł (1972- )
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(1)
Temat
Osoby z niepełnosprawnością
(10)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Rodzina
(2)
Bezrobocie
(1)
Hipoterapia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Kuratela
(1)
Młodzież
(1)
Polityka społeczna
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Temat: czas
1901-2000
(8)
1989-2000
(8)
1989-
(2)
Temat: miejsce
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(2)
Dane statystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Psychologia
(4)
10 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 310273 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
Nazwy aut. na s. [325].
Bibliogr. s. s. 273-286.
Streszczenie: Przedstawiono krótki przegląd stanu wiedzy nt. bezrobocia, niepełnosprawności, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 375 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprawnych pracujących i niepracujących w wieku 19-62 lat. Na tle współczesnego dorobku badawczego ukazano: potrzeby psychiczne osób badanych, psychospołeczne funkcjonowanie osób badanych (samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wsparcie społeczne, postawy społeczne). Dokonano analizy współzależności potrzeb psychicznych respondentów z preferowaniem przez nich określonych strategii radzenia sobie, wsparcia społecznego, samooceny i postaw.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302651, 298938 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2003
(Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W oparciu o badania empiryczne prowadzone w różnych środowiskach wychowawczych, związanych z chrześcijańską orientacją pedagogiczną i wprowadzających jej założenia do praktycznej działalności, przedstawiono cztery zagadnienia dotyczące: ruchu "Wiara i światło" w służbie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo; hipoterapii; form pracy resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej; nadzoru kuratorskiego w środowisku wiejskim wobec nieletnich społecznie niedostosowanych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-141 286113 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2002
(Raport IPiSS ; z. 22)
Bibliogr. s. 345-349.
Streszczenie: Raport, którego celem jest przedstawienie problemu osób niepełnosprawnych na tle polskich zasobów pracy. Publikacja przytacza definicję niepełnosprawności, omawia sytuację bytową, prawno-instytucjonalne formy pomocy oraz aktywność zawodową w/w osób. Czytelnik odnajdzie tu również wiadomości na temat podstawowych i specyficznych form pomocy i rozwiązań instytucjonalnych na rzecz osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-159 288099 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2002
Bibliogr. s. 331 - 346.
Streszczenie: Publikacja dotyczy analizy problematyki rozumienia niepełnosprawności. Wyjaśniono takie pojęcia jak: zdrowie, choroba, kalectwo, inwalidztwo, niepełnosprawność. Ukazano charakterystyki wybranych grup osób z niepełnosprwanością narządu ruchu, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i ze stwardnieniem rozsianym. Określono istotę i zakres pojęcia wsparcie społeczne, przedstawiono jego teoretyczne modele, w tym rodzaje, funkcje oraz systemy. Wyodrębniono i uściślono podstawowe składowe psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Dokonano opisu badań własnych, w których dokonano analizy porównawczej sieci i poziomu wsparcia społecznego osób badanych, wyznaczników ich psychospołecznego funkcjonowania, zależności między funkcjonowaniem psychospołecznym osób badanych a ich wsparciem społecznym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289769, 289768 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-167 PNS 289770 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły ukazują: wpływ transformacji systemowej w Polsce na sytuację i rehabilitację osób niepełnosprawnych, brytyjski model opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi, zróżnicowane zagadnienia środowiska życia osób z różnymi niepełnosprawnościami - upośledzonych umysłowo (w tym samostygmatyzacja rodzin), inwalidów wzroku, ludzi starych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-131 284161 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W ref. omówiono m.in.: problemy socjalizacji w dobie transformacji; wartości młodzieży; standardy ewaluatywne a zachowania przestępcze; konflikty młodzieży z otoczeniem; funkcjonowanie młodzieży upośl. umysłowo w stopniu lekkim; sytuację studentów niepełnosprawnych w Krakowie; przestępczość nieletnich w Polsce i w Poznaniu w l. 1989-93; bezrobocie jako źródło zagrożenia rozwoju; sytuację opiek.-wychowawczą dzieci kobiet pozbawionych wolności; uzależnienie od gier komputerowych; prostytucję nieletnich dziewcząt; satanizm; bezradność komunikacyjną dzieci samotnych matek; znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie; próby samobójcze dzieci i młodzieży w l. 1994-96 na podst. danych Szpitala Psychiatr. w Toruniu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276421 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-106 PNS 276422 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
Badanie potrzeb społecznych / Adam Lisowski. - Warszawa : "Interart", 1996. - 142, [2] s. : ilustracje ; 21 cm.
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / "Interart")
Bibliogr. s. 136-142.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312095, 312094, 312093 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
(Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej)
Bibliogr. s. 38-39, 54, 75-76, wykaz aktów prawnych s. 76, 90.
Streszczenie: Następny z serii pakietów informacyjnych dla pracowników socjalnych traktujący oddzielnie upośledzonych umysłowo i upośledzonych fizycznie. Określono: specyfikę w zakresie sytuacji zdrowotnej, materialnej, zawodowej i rodzinnej poszczególnych grup, uwzględniając odmienności pracy socjalnej i wskazania dla praktyki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-101 275350 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1994
Streszczenie: W oparciu o badania dokonano diagnozy postrzegania problemów niepełnej sprawności w gminach, aktualnych sposobów ich rozwiązywania, napotykanych trudności, a także przedstawiono wybrane modelowe preferencje rozwiązań. Ukazano poziom wiedzy o niepełnej sprawności i znajomości sytuacji życiowej ludzi niepełnosprawnych w gminach. Scharakteryzowano instytucje działające na rzecz tych osób oraz formy współpracy między nimi. Sytuację niepełnosprawnych rozpatrzono pod kątem różnorodności środowisk w których żyją.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-i-147 271492 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej