Form of Work
Książki
(13)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(1)
Author
Kołaczek Bożena (1958-2015)
(2)
Palak Zofia (1951- )
(2)
Bujnowska Anna (pedagog)
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Jachimczak Beata
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kaczan Radosław
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Orłowska Beata A
(1)
Prüfer Paweł (1972- )
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sijko Kamil
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Standing Guy (1948- )
(1)
Wiszejko-Wierzbicka Dorota
(1)
Wolska Hanna
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(1)
Subject
Osoby z niepełnosprawnością
(13)
Bezrobocie
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Młodzież
(1)
Rodzina
(1)
Studenci z niepełnosprawnością
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(8)
1901-2000
(5)
1989-2000
(5)
Subject: place
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(4)
Dane statystyczne
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(3)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310273 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303206 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Nazwy aut. na s. [325].
Bibliogr. s. s. 273-286.
Streszczenie: Przedstawiono krótki przegląd stanu wiedzy nt. bezrobocia, niepełnosprawności, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 375 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprawnych pracujących i niepracujących w wieku 19-62 lat. Na tle współczesnego dorobku badawczego ukazano: potrzeby psychiczne osób badanych, psychospołeczne funkcjonowanie osób badanych (samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wsparcie społeczne, postawy społeczne). Dokonano analizy współzależności potrzeb psychicznych respondentów z preferowaniem przez nich określonych strategii radzenia sobie, wsparcia społecznego, samooceny i postaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302651, 298938 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302497 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Osoby z Ograniczeniem Sprawności na Rynku Pracy ; t. 4)
Bibliogr. s. 67.
Streszczenie: Przedstawiono wpływ zmiany systemowej na losy osób niepełnosprawnych ukazując sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce przed i po roku 1989. Zaprezentowano wyniki analiz, które pokazują, jak moment stania się osobą z niepełnosprawnością różnicuje populację osób niepełnosprawnych pod względem cech socjodemograficznych, aktywności zawodowej, kapitału społecznego i jakości życia. Publikacja powstała w ramach projektu EFS i WSzPS z lat 2005-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297969 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Osoby z Ograniczeniem Sprawności na Rynku Pracy ; t. 7)
Bibliogr. s. 69-70.
Streszczenie: Omówiono: podejście do niepełnosprawności i integracji w naukach społ., stygmatyzację osób z ograniczoną sprawnością w Polsce, metodę biograficzną (krótko). Biografie (życie i aktywność zawodową) osób z ograniczeniami sprawności przedstawiono według wyodrębnionych kategorii (trajektoria wznosząca się, trajektoria opadająca, trajektoria zablokowana, trajektoria naprzemienna). Wywiady przeprowadzano z 5 mężczyznami w wieku 24-60 lat z różnymi rodzajami niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, utrata wzroku, neuroboreliza i schorzenie kręgosłupa, uszkodzenie kręgów lędźwiowych i wada wzroku, schizofrenia) i z kobietą w wieku 29 lat z ataksją rdzeniowo-kręgową. Na podstawie biografii sformułowano wnioski dot. działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w Polsce. Publikacja powstała w ramach projektu EFS i WSzPS z lat. 2005-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297970 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
Nazwa aut. wprow. przy tekście.
Bibliogr. s. 415-420.
Streszczenie: Publikacja omawia polską politykę rynku pracy wobec osób niepełnosprawnych. Autorzy w książce przedstawiają ekspertyzę prawną oraz analizę rynku ofert pracy (nietypowe formy zatrudnienia) i analizę monografii powiatów (współpraca różnych instytucji na terenie powiatu w zakresie przygotowania zawodowego i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej). Wśród zagadnień zwrócono uwagę na system szkolny i odpowiednie przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do zawodu. Praca zawiera różne propozycje rozwiązania problemu aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej w środowiskach lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-195 292326 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Materiały z konferencji nauk., która odbyła się w dn. 11-12.10.2004 r. w Lublinie t 2.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty ukazują zagadnienia związane z jakością życia z 4 grup tematycznych: uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością, problemy osób z upośledzeniem umysłowym, pedagogika korekcyjna i terapeutyczna, problemy osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Wystąpienia dot. np.: kształcenia integracyjnego (także na poziomie akademickim), kształcenia indywidualnego, jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo niepełnosprawne umysłowo, pedagogicznych możliwości wspierania opieki hospicyjnej i paliatywnej, więzi emocjonalnych w rodzinach dzieci przewlekle chorych, poczucia jakości życia dziewcząt z zaburzeniami odżywiania, sytuacji szkolnej dzieci z dysleksją, osób niesłyszących (w tym osoby z zespołem Ushera), niewidomych. Część to prace teoretyczne, reszta - badawcze i opisy przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291372 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Materiały z konferencji naukowej, Lublin 11-12 października 2004 r. t. 1.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prace dot. osób z różymi niepełnosprawnościami i rodzajami niedostosowania. Przedstawiono m.in.: opinie nauczycieli nt. edukacji integracyjnej, problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wyrównywanie startu życiowego osób niepełnosprawnych, możliwości wyboru drogi życia przez osoby niepełnosprawne, sposoby komunikowania się z niesłyszącymi studentami w czasie egzaminów, poczucie jakości życia bezrobotnych niepełnosprawnych, terapeutyczne walory rozmowy z ciężko chorym dzieckiem, znaczenie wsparcia społecznego osób nieśmiałych, stygmatyzację chorych psychicznie, problemy osób starszych, środowiskowe uwarunkowania przestepczości nieletnich, znaczenie rodziny w życiu kobiet popełniajacych przestepstwa, jakość życia bezdomnych. Część prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór artykułów dot.: zagadnień związanych z barierami architektonicznymi uniemożliwiającymi studentom niepełnosprawnym "normalne" funkcjonowanie w przestrzeni uczelni, sytuacji studentów niepełnosprawnych w polskich uczelniach, możliwości i barier funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Charakterystyka edukacyjnych dróg młodzieży niesłyszącej w Norwegii. Przedstawienie roli sztuki i twórczości w terapii osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286844, 286843 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W ref. omówiono m.in.: problemy socjalizacji w dobie transformacji; wartości młodzieży; standardy ewaluatywne a zachowania przestępcze; konflikty młodzieży z otoczeniem; funkcjonowanie młodzieży upośl. umysłowo w stopniu lekkim; sytuację studentów niepełnosprawnych w Krakowie; przestępczość nieletnich w Polsce i w Poznaniu w l. 1989-93; bezrobocie jako źródło zagrożenia rozwoju; sytuację opiek.-wychowawczą dzieci kobiet pozbawionych wolności; uzależnienie od gier komputerowych; prostytucję nieletnich dziewcząt; satanizm; bezradność komunikacyjną dzieci samotnych matek; znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie; próby samobójcze dzieci i młodzieży w l. 1994-96 na podst. danych Szpitala Psychiatr. w Toruniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276422, 276421 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312147 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
Bibliogr. s. 101-102.
Streszczenie: W raporcie tym ukazano problemy reaktywizacji zawodowej omawianej grupy ludności, położenie materialne, w tym zabezpieczenie w świadczenia związane z niesprawnością. W kolejnych rozdziałach przedstawiono te sfery życia osób niepełnosprawnych oraz wpływ na nie bezrobocia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271496 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again