Forma i typ
Książki
(41)
Poradniki i przewodniki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje fachowe
(2)
Proza
(1)
Dostępność
dostępne
(33)
tylko na miejscu
(30)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(30)
Autor
Sawa Barbara
(4)
Zakrzewska Barbara
(4)
Pomirska Zofia
(3)
Zakrzewska Danuta
(3)
Balejko Antoni (1935- )
(2)
Czajkowska Irena (?-2008)
(2)
Herda Kazimierz (1938-2008)
(2)
Pętlewska Halina
(2)
Sawicka Barbara
(2)
Skibińska Helena
(2)
Wiatrowska Leokadia
(2)
Baran Joanna (psycholog)
(1)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Braun Eldon M. (1943- )
(1)
Davis Ronald D. (1942- )
(1)
Dziemiańczuk Tadeusz
(1)
Giermakowska Alicja (1954- )
(1)
Górniewicz Ewa (1959- )
(1)
Hinz Magdalena
(1)
Jałowiecka Aneta
(1)
Jurek Anna (pedagog)
(1)
Juszczyk Stanisław (1951- )
(1)
Kos Barbara
(1)
Kossow Hans-Joachim
(1)
Miązek Dorota
(1)
Nowicka Ewa (pedagog)
(1)
Petrus Paulina
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Stępkowska Zofia (1928-2015)
(1)
Suwalska Elżbieta
(1)
Turewicz Wanda
(1)
Waleszkiewicz Kamila
(1)
Wieczorek Dorota
(1)
Wypych Agnieszka
(1)
Wąsik Iwona
(1)
Zając Wojciech (1969- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(14)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(43)
Język
polski
(3)
Odbiorca
Nauczyciele
(4)
Dzieci
(3)
0-5 lat
(2)
6-8 lat
(2)
9-13 lat
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Gimnazja
(2)
Logopedzi
(2)
Rodzice
(2)
Szkoły ponadgimnazjalne
(2)
Szkoły podstawowe
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Pisanie
(42)
Czytanie
(37)
Dysleksja i dysgrafia
(14)
Dziecko
(14)
Język polski
(13)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(8)
Mowa
(3)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(3)
Gry edukacyjne
(2)
Korekcja mowy
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Afazja
(1)
Czytanie i pisanie
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Matematyka
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Spostrzeganie
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Gatunek
Poradnik
(12)
Ćwiczenia i zadania
(7)
Materiały pomocnicze
(4)
Publikacja bogato ilustrowana
(2)
Bibliografia adnotowana
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(7)
Językoznawstwo
(2)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
43 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314171 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312362 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 307386 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-254 307385 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304604 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-57 304605 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300921 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2011
(Engram)
Bibliogr. s. 179-196.
Streszczenie: Publikacja dla wychowawców, nauczycieli j. polskiego i nauczania początkowego, a także dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela i rodziców dzieci mających problemy z czytaniem. Część teoretyczna zawiera rozważania na temat umiejętności czytania. Autorka wyjaśnia pojęcia niezbędne do zrozumienia wieloaspektowego procesu jakim jest odbiór tekstu pisanego. Prezentuje także czynniki warunkujące efektywność czytania, metody i cele jego nauki oraz zasady oceniania jego poziomu. Skupia się również na zespole specyficznych trudności w nauce czytania i pisania oraz na sposobach usprawniania nabytej już umiejętności zapoznawania się z przekazem. W dalszej części pracy autorka omawia badania własne nad czytaniem wraz z przykładami propozycji dydaktycznych wspierających proces odbioru tekstu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300845, 300844, 300843, 300030 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-E-66 300029 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-153 300914 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-152 300614 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
Streszczenie: Krótka synteza ukazująca skuteczność terapii pedagogicznej oparta na doświadczeniach autorki. Opis dziecięcych sposobów radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi, czynników decydujących o skuteczności terapii pedagogicznej, kształtowania motywacji do pracy dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu, problemu drugoroczności, a także sukcesów terapeutycznych. Omówienie powinności nauczyciela przedmiotu, powinności rodziców i terapeuty.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297806 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Na okł.i grz. podtyt.: przewodnik dla nauczycieli i rodziców.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór opracowań na temat specyficznych trudności w uczeniu się w klasach I-III szkoły podstawowej (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) oraz pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się (ćwiczenia usprawniające: percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową, sprawność manualną, orientację przestrzenną, umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem). Praca omawia Metodę Dobrego Startu oraz postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania. Książka zawiera przykładowe scenariusze zajęć.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 299671 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-183 295682 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Bibliogr. s. 204-220.
Streszczenie: Autorka omawia przyczyny niepowodzeń u dzieci i młodzieży w uczeniu się języka polskiego i języków obcych oraz podaje możliwości skutecznego przezwyciężania specyficznych trudności w zakresie poprawnej pisowni. Przedstawia typy dysleksji oraz metody jej pokonywania (metody polisensoryczne, metodę dedukcji, metodę indukcji, algorytmizacji i programowania, metodę opozycji ilościowej, metodę przeszukiwania leksykalnego).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295130 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-F-91 294405 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Streszczenie: Praca przedstawia stymulowanie rozwoju werbalnego w terapii dysleksji (litery i głoski, struktura języka, czytanie i pisanie), zasady terapii oraz podaje 30 ćwiczeń terapeutycznych ułożonych tak, aby dzieci stopniowo poznały i zrozumiały mechanizmy rządzące słowem pisanym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-176 295046 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Streszczenie: Praca przekazuje treści dotyczące procesu uczenia się i jego zaburzeń. Autorzy omawiają procedury stosowane w pracy z osobami z zaburzeniami uczenia się (motywacja i odpowiedzialność, ocena zdolności percepcyjnych, przywracanie orientacji, odprężenie, dostrojenie, procedura ustawienia, regulacja energii, terapia koordynacyjna, metoda opanowania symbolu i metoda opanowania pojęcia, zaprowadzanie porządku). Przedstawiają pracę z dziećmi z ADD, ADHD, akalkulią, dyskalkulią, agrafią (niezdolność do posługiwania się pismem lub wyrażania myśli w formie pisemnej) oraz dysgrafią.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292922 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-b-242 292923 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-7173-119-1
Na okł. podtyt.: zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność pisania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295691 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Bibliogr. s. 193-204.
Streszczenie: W opracowaniu skupiono się na opisie obrazu pisma dziecka ze słabym widzeniem i ocenie jego zależności od poziomu różnych funkcji wzrokowych badanych w porównaniu z widzącymi rówieśnikami. Do potrzeb tej pracy wykorzystano specjalnie skonstruowane narzędzie do pomiaru poziomu materialnego obrazu pisma dziecka, a ponadto starano się wychwycić i opisać czynniki towarzyszące procesowi opanowywania pisma, które sprzyjają bądź ograniczają jego rozwój. Zawarto wiele praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi słabowidzącymi. Publikacja przeznaczona dla nauczycieli i wychowawców pracujących z tą grupą uczniów jak i studentów psychologii rehabilitacyjnej i pedagogiki specjalnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289701 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-218 PNS 289702 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Na s. red. mylna nazwa współaut. Paulina Pietras, właśc. Paulina Petrus.
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-V-399 301026 B (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Bibliogr. s. 86.
Streszczenie: Zbiór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mających kłopoty z dysortografią. Praca zawiera 13 zestawów składających się z tekstu do czytania i 10 zadań ortograficznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293764 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2003
Streszczenie: Książka ta jest doskonałą pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie (np. rysowaniu, naklejaniu, wycinaniu) uatrakcyjniają proces nauki czytania i pisania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287643 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-138 287644 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2003
Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Wyd. 3 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2003. - 93, [3] s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 93-[94].
Streszczenie: Wydanie rozszerzone o rozdziały poświęcone: problemowi pisma dzieci z ADHD, problemom poznawczym i komunikowania się z dzieckiem sparaliżowanym z powodu porażenia mózgowego, problemom dzieci głęboko upośledzonych z powodu fenyloketonurii i pracy rewalidacyjnej z nimi, opisom przykładowych zajęć pedagogicznej terapii dysleksji, propozycji kolorowego słownika ortograficznego prowadzonego indywidualnie przez uczniów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295791, 286678 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-90 286679 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286296 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej