Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(10)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(1)
Author
Kropiwnicki Jan (1936- )
(2)
Chmielecka Ewa
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła (1946- )
(1)
Fic Daniel
(1)
Kojkoł Jerzy (1960- )
(1)
Kraśniewski Andrzej
(1)
Ochmański Marian (1936- )
(1)
Pielecki Andrzej (1951-2020)
(1)
Przybysz Piotr (1959- )
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Stanek Janusz
(1)
Szczurkowska Stefania
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Woźnicki Jerzy (1947- )
(1)
Ładyżyński Andrzej (1961- )
(1)
Łopaciński Mariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Subject
Unia Europejska
(10)
Edukacja europejska
(3)
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo
(2)
Finanse
(1)
Kształcenie
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Socrates (program)
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczniowie
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
1989-2000
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2007
Współwyd.: The mobility of Polish students in European universities : OBSER - Erasmus report from Poland (Action 6.1. Project) / Stefania Szczurkowska, Mariusz Łopaciński.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Wstęp równol. pol., ang. Spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306098 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2004
U góry okł. i na grzb.: 2004.
Streszczenie: Publikacja poświęcona zagadnieniom edukacji w kontekście integracji europejskiej. Zróżnicowane treściowo zagadnienia ujęto w większe całości tematyczne: filozoficzno-kulturowe oraz edukacyjno-społeczne dylematy jednoczącej się Europy. Przedstawiono psychologię i pedagogikę wobec integracji eupropejskiej. Ukazano także wymiar ekonomiczny i wojskowy edukacyjnej integracji w Europie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286835 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2004
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: System szkolnictwa wyższego w Polsce wobec zadania permanentnej edukacji, kapitał społeczny jako wyzwanie edukacji, czy możemy wykreować Polaków portret własny, edukacja w świetle praw człowieka, eedukacja-wyzwanie integrującej się Europy, wyzwania stojące przed współczesnym nauczycielem, oferta edukacyjna kształcenia ponadgimnazjalnego na Dolnym Śląsku, szkoły niepubliczne w Polsce w latach 1989-2002, edukacja zdrowotna z uwzględnieniem lecznictwa uzdrowiskowego, rola sektora pozarządowego w sferze edukacji na przykładzie Programu Edukacji Humanitarnej PAH, aktywna polityka rynku pracy a zapotrzebowania gospodarki rynkowej w Niemczech - oto część artykułów, które tu znajdziemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288510, 288509 (2 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of publication: 2004
Świadomość pedagogiczna nauczycieli w aspekcie integracji europejskiej / Janusz Stanek. - Kraków : "Impuls", 2004. - 239, [1] s. : ilustracje ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Bibliogr. s. 231-[240].
Streszczenie: W części teoretycznej autor analizuje poszczególne wymiary przestrzeni kulturowej skorelowane z działalnością nauczycieli, a także rozpatruje uwarunkowania przemian infrastruktury edukacyjnej w Polsce w kontekście integracji europejskiej. W kolejnej części dokonuje opisu metodologii badań. W części empirycznej zawiera opis implikacji europejskiego procesu zjednoczeniowego dla praktyki edukacyjnej, uwarunkowań dotyczących funkcjonowania w zawodzie nauczycielskim oraz stopnia orientacji respondentów w zjawiskach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289962 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287978 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
(Biblioteka "Nowego w Szkole" ; 9)
U góry s. tyt. odmienna nazwa serii: Nowe w Szkole.
Bibliogr. s. 255-261.
Tekst częśc. tł. z niem.
Streszczenie: Wraz z częścią 1 książka stanowi kompendium edukacji europejskiej. Omówiono zagadnienie unijnych programów edukacyjnych, jako fundamentów edukacji europejskiej; kształcenie "europejskie"; działalność szkolnych klubów europejskich. Zamieszczono wskazówki jak kierować edukacją europejską. Praca zawiera także wykaz piśmiennictwa o UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285816 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Ukazanie aktualnych koncepcji polskiej szkoły w odniesieniu do tradycji i współczesności europejskiej. Przedstawienie różnych aspektów rozwoju kompetencyjności zawodowej nauczyciela w dobie europejskiej integracji. Próba określenia, jak rozwiązywać problemy kształcenia nauczycieli, by sprostali zmianom zachodzącym w nowej rzeczywistości, jak ich inspirować do profesjonalnych poszukiwań i kształtować wiarę w znaczenie własnych kompetencji zawodowych. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile doświadczenia uczniowskie wynoszone z dynamicznych interakcji nauczyciel-uczeń mogą być rozumiane jako oddziaływania wychowawcze, przygotowujące jednostkę do sprawnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283870 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Biblioteka "Nowego w Szkole" ; 5)
U góry s. tyt. odmienna nazwa serii: Nowe w Szkole.
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. tł. z niem.
Streszczenie: Zbiór artykułów dotyczących edukacji europejskiej, jej ogólnych problemów, unijnych programów edukacyjnych (np. program Arion, Sokrates, Leonardo da Vinci, Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ECDL), kształcenia europejskiego, budowania partnerstwa oraz kierowania edukacją europejską. W pracy zawarto m.in. referaty przedstawiające politykę RP w zakresie integracji europejskiej, refleksje nad europejskim modelem edukacji, europejskie problemy polskiego prawa oświatowego, edukację europejską w polskiej oświacie, nauczyciela Europejczyka wobec wymogów edukacji XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły zawarte z zbiorze przedstawiają dwa nurty rozważań. Pierwszy dotyczy problemów konsekwencji integracji europejskiej dla polskiej oświaty dorosłych, drugi natomiast wiąże się z aktualnymi problemami andragogiki i edukacji pozaszkolnej w Polsce. Książka omawia: edukację dorosłych w polityce oświatowej Unii Europejskiej; porównywalność kwalifikacji zawodowych w kontekście integracji europejskiej; polskie szkolnictwo przywięzienne wobec współczesnych doświadczeń światowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280081 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-56 PNS 280082 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
(Organizacja i Zarządzanie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór referatów, w których ukazano rolę edukacji europejskiej i jej programów w różnych krajach. Celem tych działań jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w zjednoczonym organizmie europejskim. Zwrócono uwagę na edukację wielokulturową wśród mniejszości narodowych. Wiele opracowań dotyczy zagadnień ekonomicznych i politologicznych oraz ich wpływu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zaprezentowano stan badań nad restrukturyzacją studiów menedżerskich w Polsce, problemy gospodarki rynkowej w aspekcie edukacji ekonomicznej i ekologicznej, stosowanie technik multimedialnych w edukacji i zarządzaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278421, 278420 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again