Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(18)
only on-site
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(7)
Author
Burgess Hilary
(3)
Chrzanowska Małgorzata
(2)
Czekaj Krzysztof (1958- )
(2)
Gorlach Krzysztof (1954- )
(2)
Leśniak Małgorzata
(2)
Nocuń Aleksander
(2)
Stochmiałek Jerzy
(2)
Szmagalski Jerzy
(2)
Anderson Bob
(1)
Banaszak-Dankowska Anna
(1)
Delooz Pierre
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Koperek Jerzy
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
López Manuel-Luis
(1)
Majewska-Gałęziak Alicja
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Mikulski Jerzy
(1)
Osada Martina
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Piątek Krzysztof (1952- )
(1)
Porąbaniec Małgorzata
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Sałustowicz Piotr (1944- )
(1)
Szymańska-Zybertowicz Katarzyna
(1)
Thompson Neil (1955- )
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Zielińska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(15)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Pracownicy socjalni
(24)
Opieka społeczna
(18)
Szkolenie zawodowe
(5)
Praca socjalna
(4)
Interakcje społeczne
(2)
Konflikt psychiczny
(2)
Patologia społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Problemy społeczne
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Administracja
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kadry
(1)
Kryzys
(1)
Nauczanie
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podmiotowość
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Praca społeczna
(1)
Prakseologia
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina wieloproblemowa
(1)
Rola społeczna
(1)
Uczniowie
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Wzmocnienie pozytywne (psychologia)
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
2001-
(4)
1989-
(2)
Subject: place
Europa
(3)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Podręcznik
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2019
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 217-227.
Publikacja może pełnić rolę podręcznika dla przedstawicieli służb społecznych, jak również studentów takich kierunków jak praca socjalna, pedagogika, nauka o rodzinie, psychologia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 320429, 320257 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309285 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316845, 300490 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Rozważania dot. zarówno modelu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, jak i wskazań do ich kształcenia w wybranych aspektach, np. praktyk zawodowych studentów, pracownika socjalnego jako opiekuna osób niepełnosprawnych, pomocy rodzinie z osobą chorą terminalnie, pracy socjalnej jako poradnictwa wielokulturowego. Pracy socjalnej w Słowacji dot. teksty o metodach pracy socjalnej, kształcenia pracowników socjalnych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, narkomanów jako grupy docelowej w pracy socjalnej, pracy socjalnej w warunkach penitencjarnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299907 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
Materiały XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (11-12 października 2006 r., Ameliówka koło Kielc) oraz towarzyszącego mu seminarium "Różne oblicza pracy socjalnej w teorii i praktyce".
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304118 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
(Fachowa Książka)
(Pomoc Społeczna)
Streszczenie: Autorzy omówili podstawowe pojęcia i metody, jakimi powinien się posługiwać pracownik społeczny, a także jakie powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności. Opisali doświadczenia placówek (z wielu rejonów Polski) zajmujących się pomocą społeczną. Przedstawili Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 oraz działania organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji osób i społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-102 289386 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 215-239.
Streszczenie: Autor w swoich rozważaniach opiera się na doświadczeniach niemieckich dotyczących kształcenia pracowników socjalnych i pedagogów społecznych. Analizuje problemy: kryzysu zatrudnienia w pracy socjalnej w latach 80. i fazy jej akademizacji (powiązanej ze statusem dyscypliny naukowej) w latach 90.; zapotrzebowania na pracowników socjalnych i pedagogów społecznych przez niezależne, pozarządowe organizacje charytatywne; internacjonalizacji kształcenia tych specjalności; badań i nauczania na przykładzie wydziałów pracy socjalnej i WSZ (Wyższych Szkół Zawodowych) w Nadrenii-Westfalii; relacji zachodzących między dyscypliną naukową a profesją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-89 285692 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Streszczenie: Publikacja poświęcona nauce zawodu pracownika socjalnego w ramach praktyk na studiach wyższych adresowana do opiekunów praktyk (doświadczonych pracowników instytucji przyjmującej praktykanta), będąca podsumowaniem doświadczeń z praktyk organizowanych w ramach kursów na Uniwersytecie w Keele (Wielka Brytania). Omówienia poszczególnych zagadnień poparto przykładami z praktyk różnych studentów. Przedstawiono: model cyklu uczenia się i style uczenia się wg D.A. Kolba, zagadnienia związane z przygotywywaniem praktyk, zasady przydzielania obowiązków studentom - praktykantom, wskazówki do superwizji (nadzoru) i oceny studentów, trudności, które mogą pojawić się w trakcie praktyk. Publikacja odzwierciedla realia brytyjskie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280951 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-186 280952 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-147-8
Streszczenie: Praca podejmuje zagadnienia ewaluacji i waloryzacji w odniesieniu do charakterystyki pracy pracownika socjalnego. Autorzy zastosowali do analizy tego problemu siatkę pytań jako narzędzie badawcze wykorzystane do indywidualnych lub zespołowych działań pracowników socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280935 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 141-145.
Streszczenie: Książka ukazuje opracowywanie programu kursu pracy socjalnej przeprowadzone na Uniwersytecie w Bristolu w 1990 r. Był to program uczenia się przez badanie i działanie (EAL) oparty na cyklu teoria-praktyka zaproponowanym przez Kolba. Metoda EAL polega na uczeniu się w małych grupach pod kierunkiem falicytatora, w formie bloku zajęciowego. Przedstawiono: strukturę i ogólny plan kursu, rekrutację studentów, ocenianie wyników, elementy polityki antydyskryminacyjnej realizowane na kursie, rolę falicytatora, potrzebne środki dydaktyczne, ocenę metody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-b-189 280934 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W książce adresowanej do pracowników socjalnych określono pojęcia wartości i norm społecznych oraz mechanizmy nieprzystosowania jednostek do pełnienia określonych ról społecznych. Scharakteryzowano dewiację oraz jednostkę i społeczeństwo jako jej źródła. Przedstawiono teorie dewiacji i omówiono przejawy zachowań dewiacyjnych, takie jak: alkoholizm, narkomania, choroby psychiczne, dewiacje seksualne. Badania nad przestępstwem i przestępczością (teoria zróżnicowanych powiązań E. Sutherlanda). Przestępczość dorosłych, nieletnich, w społeczeństwie okresu transformacji. Funkcje i dysfunkcje rodziny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-57 280920 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W części teoretycznej m.in.: definicja i warunki prowadzenia dobrych zajęć warsztatowych, techniki warsztatowe (miniwykład, burza mózgów, praca w parach i podgrupach, dyskusja, odgrywanie ról), portret prowadzącego warsztaty wg różnych koncepcji, cechy i umiejętności prowadzącego. Część praktyczną stanowi 9 scenariuszy zajęć warsztatowych dla słuchaczy szkół policealnych dla pracowników socjalnych i dla pracowników (głównie kadry kierowniczej) MOPS-ów i GOPS-ów. Warsztaty dot.: budowania zespołu, autoprezentacji, interpersonalnych aspektów pracy z osobą bezrobotną, umiejętności pracy w zespole, umiejętności rozwiązywania konfliktów, alkoholizmu, dezintegracji rodziny, wywiadu jako metody pracy socjalnej, kierowania zmianą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306807, 280923 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-d-102 280924 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1998
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Próba nowego spojrzenia na problematykę pomocy pedagogicznej udzielanej w różnych sytuacjach kryzysowych. Obok teoretycznych aspektów omawiających kryzysy występujące w rodzinie (sieroctwo społeczne, rozwód, dziecko niepełnosprawne), zagadnień związanych z zaburzeniami w zachowaniu i trudnościami w uczeniu się (w tym pracę korekcyjno-kompensacyjną), przedstawiono problemy pomocy społecznej w trudnych sytuacjach życiowych. Osobne miejsce poświęcono przygotowaniu pedagogów do pracy z osobami potrzebującymi wsparcia oraz poradnictwu psychologiczno-pedagogicznemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276511, 276510 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 252-258 i przy rozdz.
Streszczenie: Określono zakres umiejętności w pracy socjalnej i formy ich kształcenia. Omówiono takie umiejętności pracownika socjalnego jak: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Wskazano na funkcje, które powinien pełnić jako doradca, mediator i rzecznik. W publikacji zamieszczono zestaw ćwiczeń do oceny i kształcenia umiejętności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280925 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-54 PNS 280926 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277065, 277064 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312092, 312091 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / "Interart")
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312114, 312113 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312128, 312127 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306797 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again