Form of Work
Artykuły
(68)
Publikacje naukowe
(63)
Książki
(55)
Publikacje fachowe
(50)
Publikacje dydaktyczne
(14)
Poradniki i przewodniki
(8)
Publikacje popularnonaukowe
(3)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(40)
only on-site
(36)
unavailable
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(49)
Czytelnia
(37)
Author
Łoskot Małgorzata
(11)
Korczak Jarosław
(4)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(4)
Pufal-Struzik Irena
(3)
Woynarowska Barbara (1940- )
(3)
Grochulska Joanna
(2)
Guerin Suzanne
(2)
Hennessy Eilis
(2)
Knez Renata
(2)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(2)
Libiszowska-Żółtkowska Maria (1945- )
(2)
Niepokólczycka-Gac Jagna
(2)
Rybski Jarosław (1966-2020)
(2)
Rylke Hanna (1947-2017)
(2)
Skubisz Jolanta
(2)
Sochocka Kinga
(2)
Słonina Wojciech M
(2)
Bartkowiak Kinga
(1)
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
(1)
Borowska Teresa
(1)
Borsich Szymon
(1)
Borucka Anna
(1)
Browne Deborah
(1)
Bĕlik Václav
(1)
Całek Grzegorz
(1)
Chatizow Joanna (1964- )
(1)
Ciupińska Beata
(1)
Czopor Stanisław
(1)
Czwartyńska Monika
(1)
Dambach Karl E. (1945- )
(1)
Danilewska Joanna
(1)
Deptuła Maria (pedagog)
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Duda Anna K
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Engler Maria
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Godlewska Agata
(1)
Goetz Magdalena
(1)
Gołaski Janusz (1929- )
(1)
Gronowska Bogumiła
(1)
Guziński Bogdan
(1)
Hirsh Alon
(1)
Hoferková Stanislava
(1)
Hollin Clive R
(1)
Honkowicz-Bukowska Donata
(1)
Jabłoński Ryszard (pedagog)
(1)
Jakubczyk Kamila
(1)
Jakubowska Barbara (psycholog)
(1)
Jakubowska-Branicka Iwona
(1)
Janiak Jerzy
(1)
Janowski Andrzej (1935-2020)
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Jarosz Katarzyna (1983- )
(1)
Jaroszewska Monika
(1)
Jedynak Józef
(1)
Jusewicz-Kalter Ewa
(1)
Karmolińska-Jagodzik Ewa
(1)
Kazberuk Katarzyna
(1)
Kierzkowska Magdalena
(1)
Kiełczewska Anna
(1)
Kiełczewska Anna Katarzyna
(1)
Koczoń-Zurek Sabina
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kostecka Maja (1983- )
(1)
Kowal Tadeusz
(1)
Kowalska Jolanta E
(1)
Kołodziejczyk Andrzej
(1)
Kołodziejczyk Jakub (komunikacja społeczna)
(1)
Kurcz Alicja
(1)
Kępski Czesław (1939- )
(1)
Larson Jim (1942- )
(1)
Lejman Mieczysław
(1)
Lipiec Dorota
(1)
Lipowska-Teutsch Anna (1944- )
(1)
Marciniak Mateusz
(1)
Marzec Bożena
(1)
Matusiak Renata (1988- )
(1)
Michalik Andrzej
(1)
Milchert Piotr
(1)
Minton Stephen James
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Mężyk Agata
(1)
Namysłowska Irena
(1)
Niedzielska Karolina
(1)
Nowak Paweł (1968- )
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
O'Moore Mona
(1)
Odrowąż-Pieniążek Iwona (1956- )
(1)
Ogonowski Bronisława
(1)
Ostasz Grzegorz (1964- )
(1)
Pacewicz Alicja
(1)
Palmer Emma J
(1)
Pejś Ewa
(1)
Piórkowski Roman
(1)
Poleszak Wiesław P
(1)
Porzak Robert
(1)
Potocka Agnieszka (dogoterapeuta)
(1)
Potorska Alicja. (1989- )
(1)
Year
2020 - 2021
(20)
2010 - 2019
(73)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(107)
1901-2000
(13)
1989-2000
(12)
1945-1989
(3)
Country
Poland
(123)
Language
Polish
(85)
Czech
(2)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(21)
Szkoły podstawowe
(7)
Dyrektorzy szkół
(6)
Pedagodzy
(4)
Gimnazja
(3)
Klasa 8.
(3)
Rodzice
(3)
Szkoły ponadgimnazjalne
(3)
Klasa 4.
(2)
Klasa 5.
(2)
Klasa 6.
(2)
Klasa 7.
(2)
Pedagodzy szkolni
(2)
Psycholodzy
(2)
Terapeuci
(2)
Klasa 1.
(1)
Klasa 2.
(1)
Klasa 3.
(1)
Kobieta
(1)
Poziom podstawowy
(1)
Terapeuci pedagogiczni
(1)
Wychowawcy klas
(1)
Subject
Profilaktyka szkolna
(115)
Uczniowie
(40)
Agresywność
(30)
Przemoc w szkole
(30)
Zapobieganie
(28)
Dzieci
(19)
Młodzież
(19)
Zachowania ryzykowne
(18)
Zwalczanie
(15)
Uzależnienie (nałóg)
(12)
Patologia społeczna
(9)
Psychologia wychowawcza
(9)
Wychowanie
(9)
Nauczyciele
(8)
Diagnoza pedagogiczna
(7)
Oświata
(7)
Wychowanie w rodzinie
(7)
Zdrowie psychiczne
(7)
Gimnazja
(6)
Profilaktyka społeczna
(6)
Przemoc w rodzinie
(6)
Przemoc wobec dzieci
(6)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(6)
Szkoły
(6)
Edukacja prozdrowotna
(5)
Młodzież trudna
(5)
Przemoc
(5)
Dziecko maltretowane
(4)
Dziecko trudne
(4)
Niepowodzenia szkolne
(4)
Profilaktyka zdrowotna
(4)
Psychologia dziecka
(4)
Trudności wychowawcze
(4)
Cyberprzemoc
(3)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(3)
Komunikacja interpersonalna
(3)
Metody nauczania
(3)
Narkomania
(3)
Nastolatki
(3)
Pedagodzy szkolni
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Podstawa programowa
(3)
Psychoterapia
(3)
Relacje międzyludzkie
(3)
Rodzina
(3)
Samobójstwo
(3)
Szkolnictwo
(3)
Zaburzenia zachowania
(3)
Alkoholizm
(2)
Aplikacja internetowa
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Dopalacze (substancje odurzające)
(2)
Doskonalenie zawodowe
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Godzina wychowawcza
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Mediacja szkolna
(2)
Metoda projektów
(2)
Metody wychowawcze
(2)
Narkomani
(2)
Narkotyki
(2)
Nauczyciele gimnazjów
(2)
Nikotynizm dzieci i młodzieży
(2)
Odrzucenie rówieśnicze
(2)
Planowanie
(2)
Pomoc psychologiczna
(2)
Postawy
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo oświatowe
(2)
Prześladowanie
(2)
Rodzice
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Stres szkolny
(2)
Substancje psychoaktywne
(2)
Substancje uzależniające
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Szkoły ponadgimnazjalne
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Współdziałanie
(2)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(2)
Wychowawstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Adopcja
(1)
Arteterapia
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
BHP
(1)
Badania ilościowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczna i przyjazna szkoła (program rządowy)
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Bądź bezpieczny z psem (program)
(1)
Chorzy na depresję
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Subject: time
2001-
(58)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(28)
Finlandia
(1)
Islandia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Powiat sandomierski (woj. świętokrzyskie)
(1)
RFN
(1)
Województwo lubuskie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(33)
Artykuł problemowy
(31)
Artykuł z pracy zbiorowej
(27)
Opracowanie
(17)
Poradnik
(15)
Artykuł z czasopisma fachowego
(14)
Praca zbiorowa
(13)
Scenariusz zajęć
(9)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(7)
Raport z badań
(7)
Materiały konferencyjne
(4)
Artykuł przeglądowy
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(3)
Monografia
(3)
Program autorski (pedagogika)
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Wydawnictwa popularne
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Broszura
(1)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(105)
Socjologia i społeczeństwo
(30)
Psychologia
(24)
Medycyna i zdrowie
(9)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Religia i duchowość
(1)
124 results Filter
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2021
Co mnie stresuje? : ankieta dla uczniów / Małgorzata Łoskot. W: Głos Pedagogiczny. 2021, nr 2, s. 41. - 2021.
(Narzędziownia)
Artykuł z czasopisma "Głos Pedagogiczny".
Materiał dodatkowy do artykuły " Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Część 1, Diagnoza potrzeb i problemów szkolnej społeczności:.
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2021
Artykuł z czasopisma "Głos Pedagogiczny".
Materiał dodatkowy do artykułu "Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Część 1, Diagnoza potrzeb i problemów szkolnej społeczności".
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2021
Artykuł z czasopisma "Głos Pedagogiczny".
Materiał dodatkowy do artykułu "Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Część 1, Diagnoza potrzeb i problemów szkolnej społeczności".
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2021
(Narzędziownia)
Artykuł z czasopisma "Głos Pedagogiczny".
Materiał dodatkowy do artykuły " Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Część 1, Diagnoza potrzeb i problemów szkolnej społeczności:.
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2021
Artykuł z czasopisma "Głos Pedagogiczny".
Bibliografia na stronie 34.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2021
Znaczenie programu wychowawczo-profilaktycznego / Sylwia Zmijewska-Kwiręg. W: Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. 2021, nr 1, s. 78-80. - 2021.
(Niezbędnik Dyrektora Szkoły)
Artykuł z czasopisma "Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej".
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2020
Agresja i dziecko z zachowaniami zaburzonymi / Maria Engler. W: Remedium : profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego. 2020, nr 3, s. 12-13. - 2020.
Artykuł z czasopisma "Remedium".
Bibliografia na stronie 13.
Book
In basket
Date of publication: 2020
Cyberświat jako wyzwanie wychowawcze i edukacyjne : zagrożenia i profilaktyka / Renata Matusiak. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020. - 202 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 183-200.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 323341 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2020
Doświadczanie przemocy szkolnej przez młodzież i dzieci / Maja Vogt-Kostecka. W: Remedium : profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego. 2020, nr 10, s. 6-7. - 2020.
Artykuł z czasopisma "Remedium".
Bibliografia na stronie 7.
Article
In basket
Date of publication: 2020
Artykuł z czasopisma "Głos Pedagogiczny".
Bibliografia na stronie 26.
Article
In basket
Date of publication: 2020
Artykuł z czasopisma "Głos Pedagogiczny".
Book
In basket
Date of publication: 2020
Pedagog szkolny : "homo viator" w labiryncie życia szkolnego / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020. - 178, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 322623 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2020
Szkoła bez hejtu / Katarzyna Bocheńska-Włostowska. W: Remedium : profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego. 2020, nr 4, s. 17-19. - 2020.
Artykuł z czasopisma "Remedium".
Bibliografia na stronie 19.
Book
In basket
Date of publication: 2020
Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 348 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 321678 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2020
Uczeń ze SPE w programie profilaktyczno-wychowawczym / Andrzej Michalik. W: Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. 2020, nr 3, s. 50-56. - 2020.
Artykuł z czasopisma "Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej".
Bibliografia na stronie 56.
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2020
Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży / Karolina Niedzielska. W: Monitor Dyrektora Szkoły. 2020, nr 1, s. 51-50. - 2020.
(Bliżej Pokolenia Z)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Szkoły".
Bibliografia na stronie 56.
Book
In basket
Date of publication: 2020
(Edukacja : pedagogika sportu / [Uniwersytet Łódzki])
Bibliografia, netografia na stronach [193]-205.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 322007 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again