Forma i typ
Publikacje naukowe
(51)
Książki
(44)
Artykuły
(39)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(42)
tylko na miejscu
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(43)
Czytelnia
(4)
Autor
Wolan-Nowakowska Mariola
(6)
Zaorska Marzenna (1960- )
(3)
Zięcina-Banek Maria
(3)
Dycht Marzena (1976- )
(2)
Garbat Marcin
(2)
Hulek Aleksander (1916-1993)
(2)
Kaczmarek Bogusława Beata
(2)
Kaszyński Hubert
(2)
Nowak Anna (pedagog)
(2)
Suwiński Mieczysław
(2)
Wojtasiak Elżbieta
(2)
Łuszczyński Czesław
(2)
Abramowska Barbara Ewa
(1)
Aleksiejew Maryla
(1)
Babula Martyna
(1)
Balcerek Marian
(1)
Banaszak Łukasz
(1)
Barczyński Andrzej (nauki ekonomiczne)
(1)
Bartkowiak Grażyna (1951- )
(1)
Bałtowska-Jucha Marzena
(1)
Bednarczyk Łukasz
(1)
Bentkowska-Furman Izabela
(1)
Biernat Renata
(1)
Biesiada Katarzyna
(1)
Buława-Halasz Joanna
(1)
Cechnicki Andrzej
(1)
Cechnicki Andrzej (1950- )
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Czerwińska Kornelia
(1)
Czyż Renata
(1)
Dudek-Demidowska Katarzyna
(1)
Dyląg-Rydzewska Katarzyna
(1)
Frąckiewicz Lucyna (1926-2009)
(1)
Frączak-Faure Olga
(1)
Gardocki Przemysław
(1)
Gurdek Magdalena
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Haines Hartmut
(1)
Harčaríková Terézia
(1)
Jabłoński Mirosław
(1)
Jamrógiewicz Beata
(1)
Kaczyńska-Wasiak Izabela
(1)
Kalbarczyk Agnieszka (1964- )
(1)
Klaro-Celej Lidia
(1)
Klementowska Aneta
(1)
Kobus-Ostrowska Dorota
(1)
Kotowski Stanisław (1938- )
(1)
Kozak-Buchalik Małgorzata
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kurek Maria
(1)
Lis Katarzyna
(1)
Loska Magdalena
(1)
Lundine Vicki (1949- )
(1)
Maj Konrad (1976- )
(1)
Malinowski Ludwik (1935- )
(1)
Marek-Ruka Marianna
(1)
Miler-Zdanowska Kamila
(1)
Morys-Gieorgica Grażyna
(1)
Morysińska Agnieszka
(1)
Niezbecka Joanna
(1)
Ochonczenko Helena
(1)
Olszewska Barbara (pedagog)
(1)
Paplińska Małgorzata
(1)
Paszkowicz Maria Agnieszka
(1)
Przybyszewska Kinga
(1)
Ramik-Mażewska Irena
(1)
Ratyńska Patrycja
(1)
Resler-Maj Anna
(1)
Rudnicki Seweryn
(1)
Sadowska Agnieszka
(1)
Sadowski Arkadiusz
(1)
Sambor Kamila
(1)
Smith Catherine (1948- )
(1)
Sowa Józef (1939- )
(1)
Stankiewicz Przemysław
(1)
Stefaniak Dariusz
(1)
Steliga Anna
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Szczepankiewicz-Battek Joanna (1963- )
(1)
Szczupał Bernadeta
(1)
Szczypczyk Marcin
(1)
Sękowski Tomasz
(1)
Trochimiak Barbara
(1)
Urbańska Bronisława (1907-1992)
(1)
Walkiewicz-Krutak Małgorzata
(1)
Wapiennik-Kuczbajska Ewa
(1)
Wieczerzak Klaudia
(1)
Wielgosz Karolina
(1)
Witkowski Tadeusz (1935-2000)
(1)
Wolska Danuta
(1)
Wrycz Iwona
(1)
Zaborek Sławomir
(1)
Zdzieszek Paulina
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łukasiewicz Iwona
(1)
Śliwińska Marta
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(56)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(54)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(85)
Język
polski
(48)
angielski
(2)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Pracownicy oświaty
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Temat
Rehabilitacja zawodowa
(68)
Osoby z niepełnosprawnością
(45)
Rehabilitacja medyczna
(17)
Aktywizacja zawodowa
(16)
Zatrudnienie wspomagane
(14)
Adaptacja zawodowa
(11)
Rehabilitacja społeczna
(11)
Integracja społeczna
(10)
Niewidomi
(10)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Poradnictwo zawodowe
(9)
Niedowidzący
(7)
Opieka społeczna
(7)
Terapia zajęciowa
(6)
Tyflopedagogika
(6)
Pedagogika specjalna
(5)
Aktywizacja społeczna
(4)
Dziecko z niepełnosprawnością
(4)
Polityka społeczna
(4)
Praca
(4)
Wsparcie społeczne
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Zatrudnienie
(4)
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
(3)
Nauczanie
(3)
Samodzielność
(3)
Szkolnictwo specjalne
(3)
Bezrobocie
(2)
Kształcenie
(2)
Kształcenie zawodowe
(2)
Niepełnosprawność
(2)
Osoby z niepełnosprawnością fizyczną
(2)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(2)
Osoby z zespołem Downa
(2)
Postawy
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Rodzina
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Studenci z niepełnosprawnością
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Sękowska, Zofia (1924-1997)
(2)
Terapeuci zajęciowi
(2)
Zaburzenia psychiczne
(2)
1901-2000
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Autyzm
(1)
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
(1)
Centra i kluby integracji społecznej
(1)
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
(1)
Choroby narządu ruchu
(1)
Chorzy na schizofrenię
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłość
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Egzaminy zawodowe
(1)
Głusi
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kariera
(1)
Karta Praw Podstawowych UE
(1)
Konwencja o Prawach Dziecka (1989)
(1)
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006)
(1)
Kultura pracy
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI
(1)
Leczenie
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Młodzież z trudnościami w uczeniu się
(1)
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowani społecznie
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niedowidzenie
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Odwilż (1953-1957)
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym
(1)
PRL
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Temat: czas
2001-
(42)
1901-2000
(9)
1989-2000
(6)
1945-1989
(3)
1801-1900
(1)
Temat: miejsce
Polska
(23)
Europa
(3)
Kraków (woj. małopolskie)
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Mielec (woj. podkarpackie)
(1)
Niemcy (Republika Federalna)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Rosja
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Słupsk (woj. pomorskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Wola Rafałowska (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Chmielnik)
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(37)
Artykuł problemowy
(34)
Praca zbiorowa
(12)
Opracowanie
(7)
Materiały konferencyjne
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Monografia
(2)
Podręcznik
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Dane statystyczne
(1)
Poradnik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(47)
Edukacja i pedagogika
(18)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(14)
Medycyna i zdrowie
(13)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(8)
Praca, kariera, pieniądze
(8)
Historia
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Psychologia
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
85 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2021
(Engram)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 149-163.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 324202 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8088-931-6
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2018
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w jezyku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 318649 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316276 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej