Forma i typ
Publikacje naukowe
(15)
Książki
(11)
Artykuły
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Dostępność
dostępne
(10)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(6)
Autor
Badora Sylwia
(1)
Białożyt-Wielonek Katarzyna
(1)
Dołęgowska Beata
(1)
Dołęgowski Wiesław
(1)
Jaroń Dżesika
(1)
Kalus Alicja
(1)
Kaszubska-Dziergas Patrycja
(1)
Kelm Albin
(1)
Kleszczewska-Albińska Angelika
(1)
Krajewska Beata (pedagog)
(1)
Kępski Czesław (1939- )
(1)
Matejek Józefa
(1)
Matusiak Elżbieta
(1)
Mickiewicz Kinga
(1)
Moczia Krystyna
(1)
Ogryzko-Wiewiórowska Mirona (1946- )
(1)
Pawłowska Róża (1946- )
(1)
Prusinowska-Marek Alina
(1)
Raczyło Daniel
(1)
Radczenko Sergiusz
(1)
Róg Anna
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Łobocki Mieczysław (1929-2012)
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(15)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(20)
Język
polski
(10)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Rodzinny dom dziecka
(17)
Rodzina zastępcza
(11)
Dzieci
(6)
Opieka społeczna
(6)
Adopcja
(3)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(3)
Rodzina
(3)
Rodzina adopcyjna
(3)
Sieroctwo społeczne
(3)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dom dziecka
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Rodzinny dom pomocy społecznej
(2)
Barwy
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Gmeiner, Hermann
(1)
Kryzys
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko-Adpocja-Rodzina (Otwock)
(1)
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie koherencji
(1)
Pokój dziecięcy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Sieroctwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
(1)
Subsydiarność
(1)
Systemy rodzinne
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Temat: dzieło
Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(7)
Otwock (woj.mazowieckie)
(1)
Smiła (Ukraina, obw. czerkaski ; okolice)
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Opracowanie
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Case study (studium przypadku)
(2)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Kalendarium
(1)
Monografia
(1)
Publicystyka
(1)
Recenzja
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(4)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
20 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2020
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 586)
ISBN: 978-83-7395-866-1
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 171-180.
Streszczenie w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 322438, 322437 (2 egz.)
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 315201, 310337 (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rok wydania: 2013
Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji - recenzja / Józefa Matejek. W: Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego, s. 294-295. - 2013.
Zawiera rec. książki: Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji / red. nauk. M. Kolankiewicz, B.M. Nowak. - Warszawa, 2013.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303642, 299971 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-d-53 299972 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2011
Bibliografia na stronach 303-256.
Streszczenie: Autorzy omawiają w publikacji wychowanie w rodzinie, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodzinne pogotowia opiekuńcze, domy dziecka, wioski dziecięce, Dom Młodzieży SOS, Wspólnotę Mieszkaniową SOS oraz mieszkania nadzorowane.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303405, 300057, 300042 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-152 300028 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
Bibliografia na stronach 123-132.
Streszczenie: Autorka charakteryzuje instytucje wspirające dzieci i rodzinę. Przybliża wiedzę na temat zadań tych instytucji na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa. Dokonuje podziału na: instytucje oświatowo wychowawcze (np. szkoły, poradnie), kształcenia specjalnego (np. specjalne ośrodki wychowawcze), resocjalizujące, opiekuńczo-wychowawcze, pomocy społecznej, wielofunkcyjne oraz pozarządowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297457 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-145 297369 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
Bibliografia na stronach 145-152.
Streszczenie: W niniejszej pracy autorka przedstawia rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem (rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce), ale przede wszystkim skupia się na przedstawieniu organizacji i działalności Wiosek Dziecięcych SOS w Polsce jako placówek opiekuńczo-wychowawczych w lokalnych społecznościach. Zwraca uwagę na pedagogiczne aspekty ich funkcjonowania a także oddziaływanie na środowisko lokalne. W swoich badaniach omawia Wioski Dziecięce SOS w Biłgoraju, Kraśniku i Siedlcach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297125 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-d-51 297126 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2003
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: Tom podzielono na części. W pierwszej umieszczono rozprawy naukowe dot. ważnych problemów współczesnej rodziny, w tym podsumowanie opieki nad dzieckiem w III Rzeczypospolitej, podsumowanie efektów programu "Spójrz inaczej". W drugiej zawarto rozważania i wyniki badań dot. głównie problemów i trudności rodziny, np. złego traktowania dziecka i terapii dorosłych skrzywdzonych w dzieciństwie lub doświadczonych utratą ciąży, pracy świetlicy terapeutycznej i narzędzia do badania warunków wychowawczych "Portret wychowawcy", samotności dziecka, pracy dzieci, kształtowania postaw rodziców dzieci przewlekle chorych i postępowania nauczyciela z tymi dziećmi. Artykuły w części trzeciej poświęcone są opiece nad sierotami w rodzinnych formach wychowania, głównie w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 285557 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
Bibliografia na stronach 227-238.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Autorka analizuje funkcjonowanie zastępczych środowisk rodzinnych i zakładowych. Omawia sytuację polskich rodzin i czynniki powodujące ich dysfunkcyjność. Przedstawia zorganizowaną opiekę nad sierotami w ujęciu historycznym oraz formy opieki zastępczej w Polsce (rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, wioska dziecięca, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka). W pracy zwraca uwagę na rodziny i instytucje jako emocjonalne i profesjonalne podmioty opieki zastępczej, a także jako środowiska kształtujące tożsamość.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-133 294207 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1993
(Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański ; nr 188)
Bibliografia na stronach 188-195.
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Praca powstała w wyniku badań diagnostyczno-prognostycznych ilustrujących rzeczywistą realizację funkcji przez wszystkie ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, działające w latach 1986-1990: ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny adopcyjne, zastępcze i rodzinne domy dziecka. Sytuację w Polsce w tym zakresie prześledzono na tle polityki opiekuńczej niektórych państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. W zakończeniu przedstawiono postulaty określające perspektywy zmian.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 267757 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-d-34 PNS 267758 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1983
(Prawo dla Każdego)
Bibliografia na stronach 75. Wykaz podstawowych aktów normatywnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 201573, 201571, 201570, 201569 (4 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 137979, 137978 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej