Forma i typ
Książki
(7)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(7)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(1)
Autor
Gajos Leszek
(1)
Homplewicz Janusz (1931-2006)
(1)
Jońca Edmund (1932)
(1)
Mazur Artur
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Pawlikowski Rosław
(1)
Perdeus Stanisław
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Tyrała Paweł (1940- )
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(7)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Uczniowie
(2)
Aspiracje
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Metody nauczania
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauczyciele
(1)
Organizacja
(1)
Otyłość
(1)
Rozwój fizyczny dziecka
(1)
Studenci
(1)
Uniwersytet Trzeciego Wieku (Rzeszów)
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Życie seksualne
(1)
Temat: czas
1989-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(5)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
Bibliogr. s. 102-126. Indeksy.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono: stan wiedzy nt. nadwagi i otyłości u dzieci (przegląd wyników badań zagranicznych i polskich), omówienie i dyskusję wyników badań własnych, których celem było określenie trendu występowania nadwagi i otyłości u dzieci z regionu rzeszowskiego oraz zależnosci między otyłością a wybranymi czynnikami biologicznymi, a także ustalenie wpływu wybranych czynników socjalnych na ryzyko rozwoju otyłości u dzieci. Badania przeprowadzono w szkołach wiejskich i miejskich w 1998 r. i powtórzono w 2008 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297759 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Bibliogr. s. 223-243.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W książce zaprezentowano definicje, kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej. Poddano analizie przyczyny i symptomy niepełnosprawności intelektualnej. Ukazano rys historyczny kształtowania się opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie do 1989 r. Omówiono skalę zjawiska niepełnosprawności intelektualnej dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim. Podano wybrane standardy prawa międzynarodowego dotyczące niepełnosprawności. Przedstawiono uregulowania polskie, normujące zwłaszcza kształcenie oraz wybrane uregulowania dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zaprezentowano programy pomocy organów administracji rządowej i samorządowej na rzecz dzieci w woj. podkarpackim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291212 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-177 PNS 291213 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
Bibliogr. s. 183-185.
Streszczenie: Przedstawienie problematyki zachowań seksualnych młodzieży i przegląd badań dot. tego tematu. Omówienie założeń i wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów liceów ogólnokształcących Rzeszowa w 1994 i 1997 r. Przedmiotem badań były poglądy respondentów nt.: podejmowania współżycia seksualnego, akceptowanych form zachowań seksualnych, powodów niepodejmowania współżycia seksualnego przez młodzież, skuteczności metod antykoncepcyjnych; a także okoliczności współżycia seksualnego badanej młodzieży.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288866 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
Tyt. okł.: Księga pamiątkowa XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Streszczenie: W publikacji zamieszczono artykuły dotyczące: historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Rzeszowie; zajęć dydaktycznych z historii regionalnej i lokalnej; psychologicznych aspektów aktywności umysłowej ludzi starszych; udziału UTW w organizowaniu Muzeum Oświaty; opinii słuchaczy o roli UTW w ich życiu. Praca zawiera wybór prac uczestników tej uczelni.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279506 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1997
Bibliogr. s. 74.
Streszczenie: Wpływ społecznych przemian ustrojowych na aktualne trendy pedagogiczne i aspiracje edukacyjno - wychowawcze. Potrzeba humanizacji kształcenia i "wychowania do wartości" wobec załamywania się norm i etosu społecznego. Wyniki badań nad obrazem własnej osoby i otaczającego środowiska w ocenie młodzieży o zróżnicowanym przystosowaniu do warunków szkolnych. Eksperyment innowacyjny w kształceniu specjalnym uczniów lekko upośledzonych umysłowo oraz analiza rzeczywistości i tendencji w procesie ich rewalidacji. Prezentacja wyników badań nad aspiracjami wychowanków domów dziecka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276103, 276102 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1994
Streszczenie: Raport opracowany został w oparciu o badania zrealizowane z inicjatywy WOM w Rzeszowie, w drugiej połowie 1994 r., na reprezentatywnej próbie nauczycieli wszystkich szczebli szkolnictwa. Ich celem było poznanie dotychczasowych form doradztwa i doskonalenia nauczycieli oraz rozeznanie potrzeb istniejących w tej dziedzinie wśród nauczycieli. Zamieszczone w końcowej części raportu oczekiwania nauczycieli mogą stanowić cenną sugestię modyfikowania pracy WOM.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269039, 269038 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1994
Cz. 1 stanowi: Działalność innowacyjna szkół województwa rzeszowskiego / [oprac. i red. Edmund Jońca]. Rzeszów, 1993.
Streszczenie: Druga część katalogu form działalności innowacyjnej szkół. Zawiera ona informacje o podjętych i przeprowadzonych przez nauczycieli województwa rzeszowskiego w latach 1992 i 1993 nowatorskich formach nauczania i wychowania. Ułożono je w działy: Nauczanie początkowe; Klasy autorskie; Inne formy innowacji. Część II, zamieszcza krótką charakterystykę programów innowacyjnych w odróżnieniu od części I, która tylko je rejestruje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 268767 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej